Motivation

Använd vårt Motivation för att anställa den bästa

Testet är framtaget av en ämnesexpert

Otto V.

Otto arbetade på Bain & Company i 13 år och var partner på Bains Amsterdamkontor. Han är specialiserad på kundstrategi och marknadsföring, tillväxtstrategier och ändringshantering. Han arbetade främst med detaljhandelsbanker, telekombolag och livsmedelsföretag. Otto har varit med och rekryterat under hela sin karriär och ledde Bains rekryteringsavdelning under ett antal år. Han är en av TestGorillas medgrundare och fokuserar på testutveckling, produkt och teknik.

Skapat med expertkunskap

TestGorillas tester skapas av ämnesexperter. Vi utvärderar potentiella ämnesexperter utifrån deras kunskap, förmåga och rykte. Innan varje test publiceras granskas det av en annan expert och kalibreras sedan med hjälp av hundratals testtagare med relevant erfarenhet i ämnet. Våra återkopplingsmekanismer och unika algoritmer gör det möjligt för våra ämnesexperter att ständigt förbättra sina tester.

Relaterade tester