Bruk vår Motivasjon til å ansette den beste

Sammendrag av testen Motivasjon

Jobbpreferansetesten er inspirert av Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell og måler i hvilken grad kandidatenes forventninger samsvarer med jobbtilbudet ditt, basert på en tilpasset undersøkelse både du og kandidaten fyller ut.

Bruk Motivasjon for å ansette

Alle jobbroller. Denne testen hjelper deg med å finne ut hvor godt en kandidats preferanser passer med jobben du tilbyr, fordelene og nøkkelelementene på arbeidsplassen. En sterk match er knyttet til bedre ytelse og lengre ansettelse.

Testtype

Personlighet og kultur

Tid som trengs

15 min

Språk

Engelsk, Spansk, Nederlandsk, Fransk

Nivå

Nybegynnernivå

Testen er utformet av en ekspert innen temaet

Otto V.

Otto jobbet hos Bain & Company i 13 år og var partner ved Bains kontor i Amsterdam. Han spesialiserer seg på kundestrategi, markedsføring, vekststrategier og endringshåndtering. Han jobbet hovedsakelig med forbrukerbanker, telekommunikasjonsselskaper og matproduksjonsvirksomheter. Otto har vært involvert i rekrutteringer gjennom hele karrieren sin og ledet Bains partnerrekrutteringsavdeling i flere år. Han er en av TestGorillas grunnleggere, og jobber med testutvikling, produkter og teknologi.

Utformet med ekspertkunnskaper

TestGorillas tester er opprettet av eksperter inne temaet. Vi vurderer potensielle eksperter på sitt felt basert på deres kunnskaper, evner og rykte. Før hver test blir publisert, blir den gjennomgått av en annen ekspert innen feltet, deretter kalibrert med bruk av flere hundre testtakere med relevant erfaring innen temaet. Med våre tilbakemeldingsmekanismer og unike algoritmer kan ekspertene kontinuerlig forbedre testene sine.

Relaterte tester

Populær

Kulturtillegg

Denne kulturtilleggstesten vurderer hvordan en kandidats verdier og atferd stemmer overens med organisasjonens verdier og atferden slik at den ideelle kandidaten kan lykkes i en spesifikk rolle, basert på en tilpasset undersøkelse du selv fyller ut.
10 min

DISC

DISC-testen er basert på modellen for atferdsvurdering som er utviklet av psykologen William Marston. Den klassifiserer hvordan vi uttrykker følelser i de fire DISC-atferdstypene: dominans (D), innflytelse (I), stabilitet (S) og konformitet (C).
10 min

Big 5 (femfaktormodellen)

Big 5-personlighetstesten følger femfaktormodellen, en empirisk-basert teori innen psykologi som evaluerer fem overordnede dimensjoner av personlighet: åpenhet, planmessighet, ekstroversjon, omgjengelighet og nevrotisisme.
10 min

Enneagram

Enneagram-testen følger personlighetsmodellen som er utviklet basert på æren til O. Ichazo og C. Naranjo. Modellen kartlegger ni forskjellige personligheter i et diagram med ni punkter som beskriver livssynet og verdenssynet hver enkelt opererer ut fra.
10 min

16 typer

16 typer-testen er basert på arbeidet til Carl Jung, og gir innsikt i en kandidats energikilde, måten de bearbeider informasjon på, hvordan de tar beslutninger og hva slags livsstil de foretrekker.
10 min