Brug vores Lederskab og personaleledelse til at ansætte de bedste kandidater

Alle tests/Situationsbestemt dømmekraft/
Lederskab og personaleledelse
Testtype: Situationsbestemt dømmekraft
Nødvendig tid: 10 min
Sprog: Engelsk
Niveau: Middelniveau

Oversigt over testen Lederskab og personaleledelse

Lederskabs- og personaleledelsestesten evaluerer en kandidats evne til at lede andre i en organisation ved brug af både indflydelse og vejledning. Denne test hjælper dig med at ansætte ledere, der kan støtte og udvikle andre til at hjælpe din organisation med at vokse.

Dækkede færdigheder

  • Uddelegere bemyndigelse og opgaveansvar

  • Planlægge og støtte andres udvikling

  • Give rettidig vejledning og feedback

  • Opnå accept af ideer og planer

Brug Lederskab og personaleledelse til rekruttering

Ledere, teamledere og medarbejdere i andre lederroller.

Testen foretages af en fagekspert

Erika R.

Erika har coachet teamledere, ledere og topchefer i virksomheder af alle størrelser i over 10 år. Hun er certificeret coach for ledere og topchefer og elsker at rådgive de fagfolk, hun arbejder med, så de kan udforske deres fulde lederpotentiale. Hun udstyrer dem med de strategier og taktikker, de har brug for til at lede og løfte andre, så de kan udføre deres arbejde bedst muligt.

Før Erika begyndte at coache på fuld tid, startede og ledede hun HR-afdelinger i forskellige virksomheder og opbyggede deres lærings- og udviklingsprogrammer.

Fremstillet med ekspertviden

TestGorillas tests udføres af fageksperter. Vi vurderer potentielle fageksperter ud fra deres viden, evner og omdømme. Inden hver test udgives, gennemgås den af en anden ekspert og korrigeres derefter ved hjælp af hundredvis af testdeltagere med relevant erfaring i emnet. Vores feedbackmekanismer og unikke algoritmer giver vores fageksperter mulighed for konstant at forbedre deres tests.

Se, hvad TestGorilla kan gøre for dig

Opret hurtigt vurderinger af høj kvalitet

Det er let at sammensætte vurderinger med TestGorilla. Kom godt i gang med disse enkle trin.

Det er hurtigt og nemt at oprette vurderinger med TestGorilla. Du skal blot vælge et navn, vælge de tests, du har brug for, og derefter tilføje dine egne tilpassede spørgsmål.

Du kan tilpasse dine vurderinger yderligere ved at tilføje dit virksomhedslogo, dit farvetema og meget mere. Opret den vurdering, der fungerer for dig.

Relaterede tests

Forretningsetik og compliance

Testen af Forretningsetik og compliance evaluerer kandidaternes bevidsthed, dømmekraft og viden om etiske problemstillinger, der findes i et forretningsmiljø. Denne test hjælper dig med at ansætte medarbejdere med en stærk etisk moral, som kan overholde virksomhedens politikker.
10 min

Forhandling

This negotiation test evaluates candidates’ ability to negotiate in a business context to achieve positive results and close favorable deals. This test will help you hire strong negotiators who can advance your business interests.
10 min

Forretningsmæssig dømmekraft

Denne test af forretningsmæssig dømmekraft evaluerer en kandidats evne til at træffe de rigtige afvejninger og beslutninger i en forretningsmæssig sammenhæng. Denne test hjælper dig med at ansætte virksomhedsledere og strategikonsulenter, der har næse for værdi.
10 min

Tidsstyring

Tidsstyringstesten evaluerer kandidaternes evne til at styre deres tid på en god måde i et professionelt miljø. Gennem typiske arbejdspladsscenarier vurderer denne test, hvor godt kandidater kan prioritere, planlægge, udføre og reflektere over opgaver og projekter.
9 min

Kommunikation

Denne kommunikationstest evaluerer kandidaternes evne til at kommunikere tydeligt og effektivt i overensstemmelse med professionel etikette. Denne test vurderer kandidaternes skriftlige og verbale kommunikation såvel som ikke-verbale signaler og aktiv lytning.
8 min