Brug vores Lederskab og personaleledelse til at ansætte de bedste kandidater

Oversigt over testen Lederskab og personaleledelse

Lederskabs- og personaleledelsestesten evaluerer en kandidats evne til at lede andre i en organisation ved brug af både indflydelse og vejledning. Denne test hjælper dig med at ansætte ledere, der kan støtte og udvikle andre til at hjælpe din organisation med at vokse.

Dækkede færdigheder

  • Uddelegere bemyndigelse og opgaveansvar

  • Planlægge og støtte andres udvikling

  • Give rettidig vejledning og feedback

  • Opnå accept af ideer og planer

Brug Lederskab og personaleledelse til rekruttering

Ledere, teamledere og medarbejdere i andre lederroller.

Testtype

Situationsbestemt dømmekraft

Nødvendig tid

10 min

Sprog

Engelsk

Niveau

Middelniveau

Testen foretages af en fagekspert

Erika R.

Erika har coachet teamledere, ledere og topchefer i virksomheder af alle størrelser i over 10 år. Hun er certificeret coach for ledere og topchefer og elsker at rådgive de fagfolk, hun arbejder med, så de kan udforske deres fulde lederpotentiale. Hun udstyrer dem med de strategier og taktikker, de har brug for til at lede og løfte andre, så de kan udføre deres arbejde bedst muligt.

Før Erika begyndte at coache på fuld tid, startede og ledede hun HR-afdelinger i forskellige virksomheder og opbyggede deres lærings- og udviklingsprogrammer.

Fremstillet med ekspertviden

TestGorillas tests udføres af fageksperter. Vi vurderer potentielle fageksperter ud fra deres viden, evner og omdømme. Inden hver test udgives, gennemgås den af en anden ekspert og korrigeres derefter ved hjælp af hundredvis af testdeltagere med relevant erfaring i emnet. Vores feedbackmekanismer og unikke algoritmer giver vores fageksperter mulighed for konstant at forbedre deres tests.

Relaterede tests

Forretningsetik og overholdelse

Testen af forretningsetik og overholdelse evaluerer kandidaternes bevidsthed, dømmekraft og viden om etiske problemstillinger, der findes i et forretningsmiljø. Denne test hjælper dig med at ansætte medarbejdere med en stærk etisk moral, som kan overholde virksomhedens politikker.
10 min

Forhandling

This negotiation test evaluates candidates’ ability to negotiate in a business context to achieve positive results and close favorable deals. This test will help you hire strong negotiators who can advance your business interests.
10 min

Forretningsmæssig dømmekraft

Denne test af forretningsmæssig dømmekraft evaluerer en kandidats evne til at træffe de rigtige afvejninger og beslutninger i en forretningsmæssig sammenhæng. Denne test hjælper dig med at ansætte virksomhedsledere og strategikonsulenter, der har næse for værdi.
10 min

Tidsstyring

Tidsstyringstesten evaluerer kandidaternes evne til at styre deres tid på en god måde i et professionelt miljø. Gennem typiske arbejdspladsscenarier vurderer denne test, hvor godt kandidater kan prioritere, planlægge, udføre og reflektere over opgaver og projekter.

Kommunikation

Denne kommunikationstest evaluerer kandidaternes evne til at kommunikere tydeligt og effektivt i overensstemmelse med professionel etikette. Denne test vurderer kandidaternes skriftlige og verbale kommunikation såvel som ikke-verbale signaler og aktiv lytning.