Brug vores Forretningsetik og compliance til at ansætte de bedste kandidater

Alle tests/Situationsbestemt dømmekraft/
Forretningsetik og compliance
Testtype: Situationsbestemt dømmekraft
Nødvendig tid: 10 min
Sprog: Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Nederlandsk, Portugisisk
Niveau: Middelniveau

Oversigt over testen Forretningsetik og compliance

Testen af Forretningsetik og compliance evaluerer kandidaternes bevidsthed, dømmekraft og viden om etiske problemstillinger, der findes i et forretningsmiljø. Denne test hjælper dig med at ansætte medarbejdere med en stærk etisk moral, som kan overholde virksomhedens politikker.

Dækkede færdigheder

  • Forståelse og undgåelse af interessekonflikter

  • Forståelse af overtrædelse af politik og love

  • Forståelse af indvirkningen af etiske problemstillinger for en virksomhed eller en persons omdømme

  • Politikker for bekæmpelse af chikane og diskrimination

Brug Forretningsetik og compliance til rekruttering

Ledere, bestyrelsesmedlemmer, direktører og medlemmer af øverste ledelse. Bemærk, at denne test ikke er egnet til medarbejdere under ledelsesniveau.

Testen foretages af en fagekspert

Werner B.

Werner er konsulent og rådgiver inden for compliance og vejleder virksomheder om komplekse emner som forretningsetik inden for fintech, e-handel og kryptovaluta. Han er certificeret specialist i bekæmpelse af hvidvaskning af penge og har et ICBA-certifikat som Community Bank Compliance Officer. Han har arbejdet globalt med lovgivningsmæssige og compliancerelaterede spørgsmål i forbindelse med hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og informationssikkerhed.

Udover at tilbyde konsulent- og rådgivningsarbejde har Werner skrevet og opdateret et helt bibliotek med compliancepolitikker.

Fremstillet med ekspertviden

TestGorillas tests udføres af fageksperter. Vi vurderer potentielle fageksperter ud fra deres viden, evner og omdømme. Inden hver test udgives, gennemgås den af en anden ekspert og korrigeres derefter ved hjælp af hundredvis af testdeltagere med relevant erfaring i emnet. Vores feedbackmekanismer og unikke algoritmer giver vores fageksperter mulighed for konstant at forbedre deres tests.

Se, hvad TestGorilla kan gøre for dig

Opret hurtigt vurderinger af høj kvalitet

Det er let at sammensætte vurderinger med TestGorilla. Kom godt i gang med disse enkle trin.

Det er hurtigt og nemt at oprette vurderinger med TestGorilla. Du skal blot vælge et navn, vælge de tests, du har brug for, og derefter tilføje dine egne tilpassede spørgsmål.

Du kan tilpasse dine vurderinger yderligere ved at tilføje dit virksomhedslogo, dit farvetema og meget mere. Opret den vurdering, der fungerer for dig.

Relaterede tests

Lederskab og personaleledelse

Lederskabs- og personaleledelsestesten evaluerer en kandidats evne til at lede andre i en organisation ved brug af både indflydelse og vejledning. Denne test hjælper dig med at ansætte ledere, der kan støtte og udvikle andre til at hjælpe din organisation med at vokse.
10 min

Forhandling

This negotiation test evaluates candidates’ ability to negotiate in a business context to achieve positive results and close favorable deals. This test will help you hire strong negotiators who can advance your business interests.
10 min

Forretningsmæssig dømmekraft

Denne test af forretningsmæssig dømmekraft evaluerer en kandidats evne til at træffe de rigtige afvejninger og beslutninger i en forretningsmæssig sammenhæng. Denne test hjælper dig med at ansætte virksomhedsledere og strategikonsulenter, der har næse for værdi.
10 min
Populær

Tidsstyring

Tidsstyringstesten evaluerer kandidaternes evne til at styre deres tid på en god måde i et professionelt miljø. Gennem typiske arbejdspladsscenarier vurderer denne test, hvor godt kandidater kan prioritere, planlægge, udføre og reflektere over opgaver og projekter.
9 min
Populær

Kommunikation

Denne kommunikationstest evaluerer kandidaternes evne til at kommunikere tydeligt og effektivt i overensstemmelse med professionel etikette. Denne test vurderer kandidaternes skriftlige og verbale kommunikation såvel som ikke-verbale signaler og aktiv lytning.
8 min