Brug vores Forhandlingtest til at ansætte de bedste kandidater

Testtype: Situationsbestemt dømmekraft
Nødvendig tid: 10 min
Sprog: Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Nederlandsk, Portugisisk
Niveau: Middelniveau

Oversigt over testen Forhandling

Denne forhandlingstest evaluerer en kandidats evne til at forhandle i en forretningsmæssig sammenhæng. Denne screeningstest hjælper dig med at ansætte medarbejdere, der kan forhandle i dine interesser i en række forskellige sammenhænge.

Dækkede færdigheder

  • Styring og fremme af forhandlingen

  • Påvirkning af modparten

  • Udnyttelse af modpartens psykologi

  • Brug af følelsesmæssig intelligens

Brug Forhandling til rekruttering

Enhver jobfunktion, der kræver forhandling med kunder, leverandører, samarbejdspartnere, kolleger, medarbejderrepræsentanter eller enhver anden modpart.

Testen foretages af en fagekspert

Alexis K.

Alexis' mission om reintroducere det menneskeligt præg på forretningsforhandlinger har været omdrejningspunktet i hans karriere som forhandler. Denne tankegang har formet alt hans arbejde med forhandling for velkendte, internationale virksomheder i tre årtier. I 2010 stiftede Alexis Concordia, en virksomhed med speciale i forhandlings- og uddannelsestjenester inden for forhandling. Han har desuden delt ud af sine færdigheder og viden til en bred målgruppe ved at lave e-læringskurser og bøger om forhandlingsteknikker på flere sprog.

Fremstillet med ekspertviden

TestGorillas tests udføres af fageksperter. Vi vurderer potentielle fageksperter ud fra deres viden, evner og omdømme. Inden hver test udgives, gennemgås den af en anden ekspert og korrigeres derefter ved hjælp af hundredvis af testdeltagere med relevant erfaring i emnet. Vores feedbackmekanismer og unikke algoritmer giver vores fageksperter mulighed for konstant at forbedre deres tests.

Se, hvad TestGorilla kan gøre for dig

Opret hurtigt vurderinger af høj kvalitet

Det er let at sammensætte vurderinger med TestGorilla. Kom godt i gang med disse enkle trin.

Det er hurtigt og nemt at oprette vurderinger med TestGorilla. Du skal blot vælge et navn, vælge de tests, du har brug for, og derefter tilføje dine egne tilpassede spørgsmål.

Du kan tilpasse dine vurderinger yderligere ved at tilføje dit virksomhedslogo, dit farvetema og meget mere. Opret den vurdering, der fungerer for dig.

Relaterede tests

Forretningsetik og compliance

Testen af Forretningsetik og compliance evaluerer kandidaternes bevidsthed, dømmekraft og viden om etiske problemstillinger, der findes i et forretningsmiljø. Denne test hjælper dig med at ansætte medarbejdere med en stærk etisk moral, som kan overholde virksomhedens politikker.
10 min

Lederskab og personaleledelse

Lederskabs- og personaleledelsestesten evaluerer en kandidats evne til at lede andre i en organisation ved brug af både indflydelse og vejledning. Denne test hjælper dig med at ansætte ledere, der kan støtte og udvikle andre til at hjælpe din organisation med at vokse.
10 min

Forretningsmæssig dømmekraft

Denne test af forretningsmæssig dømmekraft evaluerer en kandidats evne til at træffe de rigtige afvejninger og beslutninger i en forretningsmæssig sammenhæng. Denne test hjælper dig med at ansætte virksomhedsledere og strategikonsulenter, der har næse for værdi.
10 min
Populær

Tidsstyring

Tidsstyringstesten evaluerer kandidaternes evne til at styre deres tid på en god måde i et professionelt miljø. Gennem typiske arbejdspladsscenarier vurderer denne test, hvor godt kandidater kan prioritere, planlægge, udføre og reflektere over opgaver og projekter.
9 min
Populær

Kommunikation

Denne kommunikationstest evaluerer kandidaternes evne til at kommunikere tydeligt og effektivt i overensstemmelse med professionel etikette. Denne test vurderer kandidaternes skriftlige og verbale kommunikation såvel som ikke-verbale signaler og aktiv lytning.
8 min