Bruk vår Forhandling testen til å ansette den beste

Sammendrag av testen Forhandling

Denne forhandlingstesten evaluerer en kandidats evne til å forhandle i en forretningssammenheng. Denne screeningtesten vil hjelpe deg med å ansette medarbeidere som kan forhandle for dine interesser i en rekke sammenhenger.

Kompetanse som dekkes

  • Styre og drive diskusjonen

  • Påvirke motparten

  • Utnytte psykologien til motparten

  • Bruke emosjonell intelligens

Bruk Forhandling for å ansette

Enhver jobbfunksjon som krever forhandlinger med kunder, leverandører, forretningspartnere, kolleger, representanter eller andre motparter.

Testtype

Situasjonsmessig dømmekraft

Tid som trengs

10 min

Språk

Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Nederlandsk, Portugisisk

Nivå

Mellomnivå

Testen er utformet av en ekspert innen temaet

Alexis K.

Alex sitt mål om å igjen sette et menneskelig preg på forretningsforhandlinger, har vært avgjørende for karrieren hans som forhandler. Denne tankegangen har formet alle forhandlingene han har gjort for kjente multinasjonale selskaper i tre tiår. I 2010 grunnla Alexis Concordia, et selskap som spesialiserer seg på forhandlingsveiledning og opplæringstjenester. Han har også delt ferdighetene sine og kunnskapen sin med et stort publikum ved å holde e-læringskurs og skrive bøker om forhandlingsteknikker på flere språk.

Utformet med ekspertkunnskaper

TestGorillas tester er opprettet av eksperter inne temaet. Vi vurderer potensielle eksperter på sitt felt basert på deres kunnskaper, evner og rykte. Før hver test blir publisert, blir den gjennomgått av en annen ekspert innen feltet, deretter kalibrert med bruk av flere hundre testtakere med relevant erfaring innen temaet. Med våre tilbakemeldingsmekanismer og unike algoritmer kan ekspertene kontinuerlig forbedre testene sine.

Relaterte tester

Forretningsetikk og overholdelse

Testen for forretningsetikk og overholdelse evaluerer kandidatenes bevissthet, dømmekraft og kunnskap om etiske problemstillinger som oppstår i forretningssettinger. Denne testen hjelper deg å ansette personer som har et sterkt etisk kompass og som kan følge selskapets retningslinjer.
10 min

Lederskap og personalledelse

Testen for lederskap og personalledelse evaluerer en kandidats evne til å lede andre i en organisasjon ved å bruke både innflytelse og veiledning. Denne testen hjelper deg å ansette ledere som kan støtte og utvikle andre for å hjelpe organisasjonen med å vokse.
10 min

Forretningsmessig dømmekraft

Denne testen for forretningsmessig dømmekraft evaluerer en kandidats evne til å ta de riktige avveiningene og beslutningene i forretningssammenheng. Denne testen hjelper deg med å ansette dyktige bedriftsledere og strategikonsulenter.
10 min

Tidsstyring

Tidsstyringstesten evaluerer kandidatenes evne til å disponere tiden sin godt i et profesjonelt miljø. Testen tar for seg typiske scenarioer fra arbeidsplassen og vurderer hvor godt kandidatene klarer å prioritere, planlegge, gjennomføre og reflektere over oppgaver og prosjekter.

Kommunikasjon

Denne kommunikasjonstesten evaluerer kandidatenes ferdigheter i å kommunisere tydelig og effektivt ved hjelp av profesjonell etikette. Denne testen vurderer kandidatene i både skriftlig og verbal kommunikasjon, samt ikke-verbale signaler og aktiv lytting.