Bruk vår Kommunikasjon til å ansette den beste

Sammendrag av testen Kommunikasjon

Denne kommunikasjonstesten evaluerer kandidatenes ferdigheter i å kommunisere tydelig og effektivt ved hjelp av profesjonell etikette. Denne testen vurderer kandidatene i både skriftlig og verbal kommunikasjon, samt ikke-verbale signaler og aktiv lytting.

Kompetanse som dekkes

  • Forstå og tolke skriftlig kommunikasjon

  • Lytte aktivt og tolke ikke-verbale signaler

  • Fastslå neste steg og oppsummere meldinger effektivt

  • Bruke profesjonell kommunikasjonsetikette

Bruk Kommunikasjon for å ansette

Enhver rolle som krever gode kommunikasjonsevner for å legge til rette for effektivt samarbeid med andre.

Du kan bruke denne testen gratis når du registrerer deg for en gratis plan.

Testtype

Situasjonsmessig dømmekraft

Tid som trengs

8 min

Språk

Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Nederlandsk, Portugisisk

Nivå

Mellomnivå

Testen er utformet av en ekspert innen temaet

Sarah E.

Sarah er forteller, kommunikasjonsrådgiver, forfatter og profesjonell musiker. Hun tilbyr seminarer og coachingpakker som jobber med å hindre misforståelser – den vanligste årsaken til anspenthet på arbeidsplassen. Med nesten 20 års erfaring i offentlige etater har Sarah fullført en MBA og fått StrengthsFinder-sertifisering. Begge disse bruker hun til å forbedre profesjonelle miljøer og veilede team til å kommunisere på en måte som øker trivselen og gleden på jobb og hjemme.

Utformet med ekspertkunnskaper

TestGorillas tester er opprettet av eksperter inne temaet. Vi vurderer potensielle eksperter på sitt felt basert på deres kunnskaper, evner og rykte. Før hver test blir publisert, blir den gjennomgått av en annen ekspert innen feltet, deretter kalibrert med bruk av flere hundre testtakere med relevant erfaring innen temaet. Med våre tilbakemeldingsmekanismer og unike algoritmer kan ekspertene kontinuerlig forbedre testene sine.

Relaterte tester

Forretningsetikk og overholdelse

Testen for forretningsetikk og overholdelse evaluerer kandidatenes bevissthet, dømmekraft og kunnskap om etiske problemstillinger som oppstår i forretningssettinger. Denne testen hjelper deg å ansette personer som har et sterkt etisk kompass og som kan følge selskapets retningslinjer.
10 min

Lederskap og personalledelse

Testen for lederskap og personalledelse evaluerer en kandidats evne til å lede andre i en organisasjon ved å bruke både innflytelse og veiledning. Denne testen hjelper deg å ansette ledere som kan støtte og utvikle andre for å hjelpe organisasjonen med å vokse.
10 min

Forhandling

This negotiation test evaluates candidates’ ability to negotiate in a business context to achieve positive results and close favorable deals. This test will help you hire strong negotiators who can advance your business interests.
10 min

Forretningsmessig dømmekraft

Denne testen for forretningsmessig dømmekraft evaluerer en kandidats evne til å ta de riktige avveiningene og beslutningene i forretningssammenheng. Denne testen hjelper deg med å ansette dyktige bedriftsledere og strategikonsulenter.
10 min

Tidsstyring

Tidsstyringstesten evaluerer kandidatenes evne til å disponere tiden sin godt i et profesjonelt miljø. Testen tar for seg typiske scenarioer fra arbeidsplassen og vurderer hvor godt kandidatene klarer å prioritere, planlegge, gjennomføre og reflektere over oppgaver og prosjekter.