Bruk vår Lederskap og personalledelse til å ansette den beste

Alle tester/Situasjonsmessig dømmekraft/
Lederskap og personalledelse
Testtype: Situasjonsmessig dømmekraft
Tid som trengs: 10 min
Språk: Engelsk
Nivå: Mellomnivå

Sammendrag av testen Lederskap og personalledelse

Testen for lederskap og personalledelse evaluerer en kandidats evne til å lede andre i en organisasjon ved å bruke både innflytelse og veiledning. Denne testen hjelper deg å ansette ledere som kan støtte og utvikle andre for å hjelpe organisasjonen med å vokse.

Kompetanse som dekkes

  • Delegere myndighet og oppgaveansvar

  • Planlegge og støtte andres utvikling

  • Gi rettidig veiledning og tilbakemeldinger

  • Få ideer og planer godkjent

Bruk Lederskap og personalledelse for å ansette

Ledere, teamledere og ansatte i andre lederroller.

Testen er utformet av en ekspert innen temaet

Erika R.

Erika har lært opp teamledere, sjefer og direktører i selskaper i alle størrelser i over ti år. Hun er sertifisert ledercoach, og elsker å hjelpe fagfolk med å utforske sitt fulle lederpotensial og bruke de strategiene og taktikkene som trengs for å lede og hjelpe andre med å yte sitt beste.

Før Erika begynte med coaching på heltid, startet og ledet hun HR-avdelinger hos ulike selskaper og utviklet opplærings- og utviklingsprogrammene deres.

Utformet med ekspertkunnskaper

TestGorillas tester er opprettet av eksperter inne temaet. Vi vurderer potensielle eksperter på sitt felt basert på deres kunnskaper, evner og rykte. Før hver test blir publisert, blir den gjennomgått av en annen ekspert innen feltet, deretter kalibrert med bruk av flere hundre testtakere med relevant erfaring innen temaet. Med våre tilbakemeldingsmekanismer og unike algoritmer kan ekspertene kontinuerlig forbedre testene sine.

Se hva TestGorilla kan gjøre for deg

Skap kvalitetsvurderinger av høy kvalitet, raskt

Det er gjort på et blunk å bygge vurderinger med TestGorilla. Kom i gang med disse enkle trinnene.

Det er raskt og enkelt å bygge vurderinger med TestGorilla. Bare velg et navn, velg testene du trenger, og legg deretter til dine egne tilpassede spørsmål.

Du kan tilpasse vurderingen ytterligere ved å legge til selskapets logo, fargetema og mer. Bygg vurderingen som fungerer for deg.

Relaterte tester

Forretningsetikk og overholdelse

Testen for forretningsetikk og overholdelse evaluerer kandidatenes bevissthet, dømmekraft og kunnskap om etiske problemstillinger som oppstår i forretningssettinger. Denne testen hjelper deg å ansette personer som har et sterkt etisk kompass og som kan følge selskapets retningslinjer.
10 min

Forhandling

This negotiation test evaluates candidates’ ability to negotiate in a business context to achieve positive results and close favorable deals. This test will help you hire strong negotiators who can advance your business interests.
10 min

Forretningsmessig dømmekraft

Denne testen for forretningsmessig dømmekraft evaluerer en kandidats evne til å ta de riktige avveiningene og beslutningene i forretningssammenheng. Denne testen hjelper deg med å ansette dyktige bedriftsledere og strategikonsulenter.
10 min

Tidsstyring

Tidsstyringstesten evaluerer kandidatenes evne til å disponere tiden sin godt i et profesjonelt miljø. Testen tar for seg typiske scenarioer fra arbeidsplassen og vurderer hvor godt kandidatene klarer å prioritere, planlegge, gjennomføre og reflektere over oppgaver og prosjekter.
9 min

Kommunikasjon

Denne kommunikasjonstesten evaluerer kandidatenes ferdigheter i å kommunisere tydelig og effektivt ved hjelp av profesjonell etikette. Denne testen vurderer kandidatene i både skriftlig og verbal kommunikasjon, samt ikke-verbale signaler og aktiv lytting.
8 min