Använd vårt test Ledarskap och personaladministration för att anställa den bästa

Tillbaka till testbiblioteket
Alla tester/Lägesbedömning/
Ledarskap och personaladministration

Sammanfattning av testet Ledarskap och personaladministration

Ledarskaps- och personaladministrationstestet utvärderar en kandidats förmåga att leda andra inom en organisation med hjälp av både inflytande och vägledning. Det här testet hjälper dig att anställa ledare som kan stödja och utveckla andra för att hjälpa organisationen att växa.

Omfattade färdigheter

  • Delegera befogenhet och uppgiftsansvar

  • Planera och stödja andras utveckling

  • Ge vägledning och feedback i god tid

  • Få acceptans för idéer och planer

Använd Ledarskap och personaladministration för att anställa

Chefer, teamledare och medarbetare i andra ledarroller.

Typ av test

Lägesbedömning

Tidsåtgång

10 min

Språk

Engelska

Nivå

Medelnivå

Testet är framtaget av en ämnesexpert

Erika R.

Erika har coachat teamledare, chefer och VD:ar på företag i alla storlekar i över 10 år. Som certifierad ledarskaps- och chefstränare tycker hon om att vägleda de yrkespersoner hon arbetar med för att utforska deras fulla ledarskapspotential och utrustar dem med de strategier och taktiker som de behöver för att leda och lyfta andra så att de kan göra sitt bästa.

Innan hon började arbeta med coachning på heltid startade och ledde Erika HR-avdelningar på olika företag och byggde upp deras utbildnings- och utvecklingsprogram.

Skapat med expertkunskap

TestGorillas tester skapas av ämnesexperter. Vi utvärderar potentiella ämnesexperter utifrån deras kunskap, förmåga och rykte. Innan varje test publiceras granskas det av en annan expert och kalibreras sedan med hjälp av hundratals testtagare med relevant erfarenhet i ämnet. Våra återkopplingsmekanismer och unika algoritmer gör det möjligt för våra ämnesexperter att ständigt förbättra sina tester.

Relaterade tester

Affärsetik och efterlevnad

Testet för affärsetik och efterlevnad utvärderar kandidaternas medvetenhet, omdöme och kunskap om etiska frågor som finns i en affärsmiljö. Detta test hjälper dig att anställa medarbetare med en stark etisk kompass som kan följa företagets policyer.
10 min

Förhandling

Detta förhandlingstest utvärderar en kandidats förmåga att förhandla i ett affärssammanhang. Detta screeningtest hjälper dig att anställa medarbetare som kan förhandla om dina intressen i en mängd olika sammanhang.
10 min

Affärsomdöme

Det här testet av affärsomdöme utvärderar en kandidats förmåga att göra rätt avvägningar och fatta rätt beslut i ett affärssammanhang. Det här testet hjälper dig att anställa företagsledare och strategikonsulter med en bra näsa för värde.
10 min

Tidshantering

Tidshanteringstestet utvärderar kandidaternas förmåga att hantera sin tid väl i en professionell miljö. Genom typiska arbetsplatsscenarier bedömer detta test hur väl kandidater kan prioritera, planera, genomföra och reflektera över uppgifter och projekt.

Kommunikation

Detta kommunikationstest utvärderar kandidaternas färdigheter i att kommunicera tydligt och effektivt med hjälp av professionell etikett. Testet bedömer kandidater i både skriftlig och verbal kommunikation, såväl som icke-verbala signaler och aktivt lyssnande.