Använd vårt test Affärsetik och efterlevnad för att anställa den bästa

Sammanfattning av testet Affärsetik och efterlevnad

Testet för affärsetik och efterlevnad utvärderar kandidaternas medvetenhet, omdöme och kunskap om etiska frågor som finns i en affärsmiljö. Detta test hjälper dig att anställa medarbetare med en stark etisk kompass som kan följa företagets policyer.

Omfattade färdigheter

  • Förstå och undvika intressekonflikter

  • Förstå policy och lagöverträdelser

  • Förstå effekterna av etiska frågor på ett företags eller en persons rykte

  • Policyer mot trakasserier och diskriminering

Använd Affärsetik och efterlevnad för att anställa

Förvaltare, ledningsgruppen, chefer och ledande befattningshavare. Observera att detta test inte är lämpligt för medarbetare under chefsnivå.

Typ av test

Lägesbedömning

Tidsåtgång

10 min

Språk

Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Nederländska, Portugisiska

Nivå

Medelnivå

Testet är framtaget av en ämnesexpert

Werner B.

Efterlevnadskonsulten och rådgivaren Werner guidar företag genom komplex affärsetik inom fintech, e-handel och kryptovaluta på ett professionellt sätt. Werner är certifierad specialist på bekämpning av penningtvätt och ICBA-certifierad Community Bank Compliance Officer. Han har arbetat globalt med reglerings- och efterlevnadsfrågor inom penningtvätt, finansiering av terrorism och informationssäkerhet.

Utöver rådgivning och rådgivning har Werner skrivit och uppdaterat ett helt bibliotek med efterlevnadspolicyer.

Skapat med expertkunskap

TestGorillas tester skapas av ämnesexperter. Vi utvärderar potentiella ämnesexperter utifrån deras kunskap, förmåga och rykte. Innan varje test publiceras granskas det av en annan expert och kalibreras sedan med hjälp av hundratals testtagare med relevant erfarenhet i ämnet. Våra återkopplingsmekanismer och unika algoritmer gör det möjligt för våra ämnesexperter att ständigt förbättra sina tester.

Relaterade tester

Ledarskap och personaladministration

Ledarskaps- och personaladministrationstestet utvärderar en kandidats förmåga att leda andra inom en organisation med hjälp av både inflytande och vägledning. Det här testet hjälper dig att anställa ledare som kan stödja och utveckla andra för att hjälpa organisationen att växa.
10 min

Förhandling

Detta förhandlingstest utvärderar en kandidats förmåga att förhandla i ett affärssammanhang. Detta screeningtest hjälper dig att anställa medarbetare som kan förhandla om dina intressen i en mängd olika sammanhang.
10 min

Affärsomdöme

Det här testet av affärsomdöme utvärderar en kandidats förmåga att göra rätt avvägningar och fatta rätt beslut i ett affärssammanhang. Det här testet hjälper dig att anställa företagsledare och strategikonsulter med en bra näsa för värde.
10 min

Tidshantering

Tidshanteringstestet utvärderar kandidaternas förmåga att hantera sin tid väl i en professionell miljö. Genom typiska arbetsplatsscenarier bedömer detta test hur väl kandidater kan prioritera, planera, genomföra och reflektera över uppgifter och projekt.

Kommunikation

Detta kommunikationstest utvärderar kandidaternas färdigheter i att kommunicera tydligt och effektivt med hjälp av professionell etikett. Testet bedömer kandidater i både skriftlig och verbal kommunikation, såväl som icke-verbala signaler och aktivt lyssnande.