Använd vårt test Affärsomdöme för att anställa den bästa

Sammanfattning av testet Affärsomdöme

Det här testet av affärsomdöme utvärderar en kandidats förmåga att göra rätt avvägningar och fatta rätt beslut i ett affärssammanhang. Det här testet hjälper dig att anställa företagsledare och strategikonsulter med en bra näsa för värde.

Omfattade färdigheter

  • Strategi och innovation

  • Försäljning och marknadsföring

  • Prestandaförbättring, org, ekonomi samt fusioner och förvärv

Använd Affärsomdöme för att anställa

Kandidater för roller som kräver gott affärsomdöme, till exempel strategikonsulter, företagsledare, medarbetare inom riskkapital samt analytiker.

Typ av test

Lägesbedömning

Tidsåtgång

10 min

Språk

Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Nederländska, Portugisiska

Nivå

Avancerat nivå

Testet är framtaget av en ämnesexpert

Otto V.

Otto arbetade på Bain & Company i 13 år och var partner på Bains Amsterdamkontor. Han är specialiserad på kundstrategi och marknadsföring, tillväxtstrategier och ändringshantering. Han arbetade främst med detaljhandelsbanker, telekombolag och livsmedelsföretag. Otto har varit med och rekryterat under hela sin karriär och ledde Bains rekryteringsavdelning under ett antal år. Han är en av TestGorillas medgrundare och fokuserar på testutveckling, produkt och teknik.

Skapat med expertkunskap

TestGorillas tester skapas av ämnesexperter. Vi utvärderar potentiella ämnesexperter utifrån deras kunskap, förmåga och rykte. Innan varje test publiceras granskas det av en annan expert och kalibreras sedan med hjälp av hundratals testtagare med relevant erfarenhet i ämnet. Våra återkopplingsmekanismer och unika algoritmer gör det möjligt för våra ämnesexperter att ständigt förbättra sina tester.

Relaterade tester

Affärsetik och efterlevnad

Testet för affärsetik och efterlevnad utvärderar kandidaternas medvetenhet, omdöme och kunskap om etiska frågor som finns i en affärsmiljö. Detta test hjälper dig att anställa medarbetare med en stark etisk kompass som kan följa företagets policyer.
10 min

Ledarskap och personaladministration

Ledarskaps- och personaladministrationstestet utvärderar en kandidats förmåga att leda andra inom en organisation med hjälp av både inflytande och vägledning. Det här testet hjälper dig att anställa ledare som kan stödja och utveckla andra för att hjälpa organisationen att växa.
10 min

Förhandling

Detta förhandlingstest utvärderar en kandidats förmåga att förhandla i ett affärssammanhang. Detta screeningtest hjälper dig att anställa medarbetare som kan förhandla om dina intressen i en mängd olika sammanhang.
10 min

Tidshantering

Tidshanteringstestet utvärderar kandidaternas förmåga att hantera sin tid väl i en professionell miljö. Genom typiska arbetsplatsscenarier bedömer detta test hur väl kandidater kan prioritera, planera, genomföra och reflektera över uppgifter och projekt.

Kommunikation

Detta kommunikationstest utvärderar kandidaternas färdigheter i att kommunicera tydligt och effektivt med hjälp av professionell etikett. Testet bedömer kandidater i både skriftlig och verbal kommunikation, såväl som icke-verbala signaler och aktivt lyssnande.