Skorzystaj z testu o nazwie Etyka biznesu i zgodność z przepisami aby rozpocząć rekrutację

Powrót do biblioteki testów
Wszystkie testy/Ocena sytuacji/
Etyka biznesu i zgodność z przepisami

Podsumowanie testu o nazwie Etyka biznesu i zgodność z przepisami

Ten test dotyczący etyki biznesowej i zgodności z przepisami pozwala ocenić świadomość, umiejętność dokonywania osądów i wiedzę z zakresu zagadnień etycznych występujących w środowisku biznesowym. Pomoże on zatrudnić pracowników z prawidłowym podejściem do etyki, którzy są w stanie przestrzegać zasad firmy.

Umiejętności objęte oceną

  • Wiedza na temat konfliktów interesów i ich unikanie

  • Wiedza na temat naruszeń zasad i prawa

  • Wiedza na temat wpływu kwestii etycznych na reputację biznesową lub osobistą

  • Polityki dotyczące przeciwdziałania nękaniu i dyskryminacji

Skorzystaj z Etyka biznesu i zgodność z przepisami aby rozpocząć rekrutację

Menedżerowie, członkowie zarządu, dyrektorzy i kierownictwo wyższego szczebla. Test ten nie jest odpowiedni dla pracowników na stanowiskach poniżej szczebla kierowniczego.

Typ testu

Ocena sytuacji

Potrzebny czas

10 min

Język

Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Japoński, Holenderski, Portugalski

Poziom

Poziom średniozaawansowany

Test przygotował specjalista z tej dziedziny

Werner B.

Konsultant i doradca ds. zgodności z przepisami Werner fachowo prowadzi firmy przez zawiłości etyki biznesowej w dziedzinach fintech, e-commerce i kryptowalutach. Jako certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz certyfikowany specjalista ds. zgodności z procedurami banków wspólnotowych ICBA, Werner pracował na całym świecie nad kwestiami regulacyjnymi i zgodności w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Oprócz konsultacji i doradztwa, Werner napisał i zaktualizował całą bibliotekę polityk zgodności.

Stworzono z wykorzystaniem wiedzy specjalistów

Testy firmy TestGorilla przygotowali specjaliści w różnych dziedzinach wiedzy. Oceniamy potencjalnych specjalistów tematycznych na podstawie ich wiedzy, umiejętności i reputacji. Przed udostępnieniem użytkownikom każdy test podlega recenzji innego specjalisty, a następnie kalibrujemy go, korzystając z udziału setek uczestników testu, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w danym temacie. Nasze mechanizmy informacji zwrotnej i unikalne algorytmy pozwalają naszym specjalistom tematycznym na ciągłe doskonalenie swoich testów.

Powiązane testy

Przywództwo i zarządzanie ludźmi

Test dotyczący przywództwa i zarządzania ludźmi ocenia zdolność kandydata do kierowania innymi osobami w organizacji zarówno poprzez wywieranie wpływu, jak i przekazywanie wytycznych. Ten test pomoże zatrudnić liderów, którzy potrafią pomagać innym i wspierać ich rozwój z myślą o rozwoju firmy.

Negocjacje

„Test z negocjacji” ocenia zdolność kandydata do negocjowania w kontekście biznesowym. Ten test pomoże Ci zatrudnić pracowników, którzy potrafią negocjować w interesie Twojej firmy w różnych kontekstach.

Ocena sytuacji biznesowej

Ten test oceny sytuacji biznesowej ocenia zdolność kandydata do podejmowania właściwych kompromisów i decyzji w kontekście biznesowym. Ten test pomoże Ci zatrudnić dyrektorów biznesowych i konsultantów ds. strategii ze smykałką do wartości.

Zarządzanie czasem

Ten test dotyczący zarządzania czasem ocenia zdolność kandydatów do wydajnego zarządzania czasem w środowisku zawodowym. Pozwala on ocenić przy użyciu typowych scenariuszy rozgrywających się w miejscu pracy, jak dobrze kandydaci potrafią ustalać priorytety, planować, wykonywać i analizować zadania i projekty.

Komunikacja

Ten test komunikacji ocenia umiejętności kandydatów w zakresie jasnego i skutecznego komunikowania się zgodnie z zasadami profesjonalnego postępowania. Test ten pozwala ocenić kandydatów zarówno w zakresie komunikacji pisemnej, jak i werbalnej, a także wskazówek niewerbalnych i aktywnego słuchania.