Brug vores Tidsstyring til at ansætte de bedste kandidater

Oversigt over testen Tidsstyring

Tidsstyringstesten evaluerer kandidaternes evne til at styre deres tid på en god måde i et professionelt miljø. Gennem typiske arbejdspladsscenarier vurderer denne test, hvor godt kandidater kan prioritere, planlægge, udføre og reflektere over opgaver og projekter.

Dækkede færdigheder

  • Prioritering

  • Planlægning

  • Udførelse

  • Reflektion og kommunikation

Brug Tidsstyring til rekruttering

Enhver rolle, der kræver gode færdigheder inden for tidsstyring.

Testtype

Situationsbestemt dømmekraft

Nødvendig tid

10 min

Sprog

Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Nederlandsk

Niveau

Middelniveau

Testen foretages af en fagekspert

Allen F.

Allen er uddannet ingeniør, ledelseskonsulent og virksomhedsleder. Han er far til tre små børn og har stiftet en konsulentvirksomhed. Allen har sparet enkeltpersoner og organisationer for 180 år og over 4,7 milliarder USD, idet han har hjulpet dem med at definere, afveje og anvende deres værdi, så de kan træffe berigende beslutninger, de ikke fortryder. Hans ekspertise omfatter beslutningstagning/ledelsesmetoder, forbedring af forretningsprocesser, ledelse, simulering/økonomiske modeller og meget mere.

Fremstillet med ekspertviden

TestGorillas tests udføres af fageksperter. Vi vurderer potentielle fageksperter ud fra deres viden, evner og omdømme. Inden hver test udgives, gennemgås den af en anden ekspert og korrigeres derefter ved hjælp af hundredvis af testdeltagere med relevant erfaring i emnet. Vores feedbackmekanismer og unikke algoritmer giver vores fageksperter mulighed for konstant at forbedre deres tests.

Relaterede tests

Forretningsetik og overholdelse

Testen af forretningsetik og overholdelse evaluerer kandidaternes bevidsthed, dømmekraft og viden om etiske problemstillinger, der findes i et forretningsmiljø. Denne test hjælper dig med at ansætte medarbejdere med en stærk etisk moral, som kan overholde virksomhedens politikker.
10 min

Lederskab og personaleledelse

Lederskabs- og personaleledelsestesten evaluerer en kandidats evne til at lede andre i en organisation ved brug af både indflydelse og vejledning. Denne test hjælper dig med at ansætte ledere, der kan støtte og udvikle andre til at hjælpe din organisation med at vokse.
10 min

Forhandling

This negotiation test evaluates candidates’ ability to negotiate in a business context to achieve positive results and close favorable deals. This test will help you hire strong negotiators who can advance your business interests.
10 min

Forretningsmæssig dømmekraft

Denne test af forretningsmæssig dømmekraft evaluerer en kandidats evne til at træffe de rigtige afvejninger og beslutninger i en forretningsmæssig sammenhæng. Denne test hjælper dig med at ansætte virksomhedsledere og strategikonsulenter, der har næse for værdi.
10 min

Kommunikation

Denne kommunikationstest evaluerer kandidaternes evne til at kommunikere tydeligt og effektivt i overensstemmelse med professionel etikette. Denne test vurderer kandidaternes skriftlige og verbale kommunikation såvel som ikke-verbale signaler og aktiv lytning.
10 min