Meet de functiespecifieke vaardigheden, persoonlijkheid en fit van je kandidaten

Rust

Deze Rust test evalueert de kennis van Rust van een kandidaat. Deze screeningtest helpt u om Rust-ontwikkelaars aan te nemen die software kunnen maken met Rust en Rust-code kunnen lezen die door anderen is geschreven.
15 min

Smart Contracts

Deze Smart Contracts test evalueert de technische vaardigheden van een kandidaat met behulp van Solidity en smart contract structuur, evenals deployment en debugging. Deze test helpt u ontwikkelaars te identificeren die vaardig zijn in het werken met smart contracts op een blockchain.
10 min

Kotlin (Coding): Working with Arrays

De Kotlin Coding-test evalueert de vaardigheid van kandidaten om met arrays te werken. In deze test krijgen kandidaten 30 minuten de tijd om een kort algoritme te maken waarin arrays worden gebruikt en waarbij rekening wordt gehouden met alle gegeven vereisten. Deze test helpt bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten bij het aannemen van Android developers, mobiele developers en andere functies waarbij kennis van het werken met arrays in Kotlin vereist is. De test helpt bedrijven geïnformeerde wervingsbeslissingen te nemen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
20 min

JavaScript (programmeren): algoritmen op instapniveau

De online JavaScript coderingstest beoordeelt de programmeervaardigheden van kandidaten door middel van het programmeren van een klein algoritme in JavaScript, waarbij hun basisprogrammeer vaardigheden worden getest. Deze vaardigheidstest helpt je bij het identificeren van ontwikkelaars met de meest essentiële JavaScript vaardigheden. Met deze test kunnen bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten instapniveau ontwikkelaars aannemen die JavaScript gebruiken in hun technologiestack. De test helpt bedrijven geïnformeerde wervingsbeslissingen te nemen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
15 min

Kotlin (coding): entry-level algorithms

Deze coderingstest beoordeelt het vermogen van een kandidaat om een klein algoritme in Kotlin te programmeren, waarbij hun basisprogrammeervaardigheden worden getest. Met behulp van een korte en eenvoudige coderingstaak helpt deze test u ontwikkelaars te identificeren met de meest essentiële Kotlin-vaardigheden.
15 min

Gatsby.js

Deze Gatsby.js-test evalueert kandidaten op hun kennis van het Gatsby framework en hun vermogen om websites te maken met deze technologie. Deze test helpt je ontwikkelaars te identificeren die snelle en responsieve statische sites tot stand kunnen brengen.
10 min

Bash

Deze Bash-test identificeert kandidaten die doeltreffend kunnen werken met de Bash-shell in Linux en andere relevante implementaties. Deze screeningtest helpt je een ontwikkelaar met Bash-vaardigheden aan te werven om de efficiëntie en doeltreffendheid in je bedrijf te verbeteren.
10 min

Cryptografie

Deze cryptografietest evalueert het vermogen van een kandidaat om cryptografiegerelateerde problemen op te lossen. Deze screeningtest helpt je cryptografen aan te werven die weten hoe ze de gevoelige data van je bedrijf veilig kunnen houden.
10 min

Objectgeoriënteerd programmeren

Deze OOP-test (Object-Oriented Programming) evalueert kandidaten op hun kennis van OOP-concepten en hun vermogen om programmeeropdrachten op te lossen door deze concepten toe te passen. Deze aanwervingstest helpt je ontwikkelaars te identificeren die goed thuis zijn in OOP.
10 min

Flask

Deze Flask-test beoordeelt kandidaten op hun technische vaardigheden in het gebruik van het Flask-framework en hun vermogen om de functies effectief te implementeren om een goed afgeronde full-stack webapplicatie te maken volgens de best practices.
10 min

AJAX

Deze AJAX-test evalueert de kandidaten op hun kennis van asynchrone netwerkverzoeken en hun toepassingen. Deze test helpt je ontwikkelaars te identificeren die goed toepassingen kunnen designen die in staat zijn om zich dynamisch te updaten op basis van asynchroon opgehaalde gegevens.
10 min

Drupal

Deze drupal-test evalueert kandidaten op hun technische vaardigheden om Drupal-sites te bouwen en te beheren. Met deze test vind je je volgende Drupal-expert. Gebruik deze aanwervingstest om kandidaten te identificeren die effectief en efficiënt met Drupal CMS kunnen werken.
10 min

Keras

Deze Keras-test evalueert kandidaten op hun kennis van Keras en hun vermogen om situationele taken op te lossen met behulp van de functionaliteiten van de deep learning API. Deze test helpt je kandidaten te identificeren die vaardig zijn in Keras.
10 min

PowerShell

Deze PowerShell-test beoordeelt de technische kennis van een kandidaat van de scripttaal. Met deze screeningtest werf je werknemers aan die PowerShell-scripts door en door begrijpen en ook kunnen schrijven
10 min

Matplotlib

Deze Matplotlib-test evalueert kandidaten op hun kennis van Matplotlib en hun vermogen om situationele taken op te lossen met behulp van de functionaliteiten van de Python-bibliotheek. De test helpt je kandidaten te identificeren die vaardig zijn in Matplotlib.
10 min

Clean code

Clean code is het kenmerk van een kwaliteitsvolle software-ingenieur. Clean code kan het verschil betekenen tussen duizenden euro's verspillen aan een project of het vanaf de eerste keer goed doen. Deze screeningtest valideert het vermogen van een ingenieur om onderhoudsvriendelijke code te schrijven.
10 min

Pandas

De Pandas vaardighedentest evalueert de technische kennis van kandidaten over Pandas en hun vermogen om situatietaken op te lossen met behulp van de functionaliteiten van deze Python-bibliotheek. Deze pre-employment vaardighedentest helpt je bij het identificeren van kandidaten die gegevens effectief kunnen manipuleren met behulp van Pandas. De test helpt bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten bij het aannemen van Data Analysts, data engineers, data scientists, machine learning engineers, machine learning scientists, python engineers en andere functies die een sterke kennis van Pandas vereisen. Door objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen te gebruiken, helpt de test bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
10 min

NumPy

Deze NumPy-test evalueert kandidaten op hun kennis van NumPy en hun vermogen om situationele taken op te lossen met de functionaliteiten van de Python-bibliotheek. De test helpt je kandidaten te identificeren die vaardig zijn in NumPy.
10 min

.NET

De .NET online vaardighedentest evalueert de technische kennis van kandidaten over het .NET framework en hun vermogen om zowel voor Windows als het web applicaties te maken. Deze pre-employment vaardighedentest helpt je bij het identificeren van ontwikkelaars die goed thuis zijn in het .NET framework en het effectief kunnen gebruiken. De test helpt bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten bij het aannemen van .NET developers met 2-3 jaar ervaring. Door objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen te gebruiken, helpt de test bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
10 min

jQuery

De jQuery-test evalueert de kennis van kandidaten op het gebied van jQuery-selectors, methoden, event handlers, animaties en DOM-traversie. Met deze test kun je kandidaten identificeren die jQuery effectief kunnen gebruiken om JavaScript op je websites eenvoudiger te maken. Deze test helpt bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten bij het aannemen van front-end developers, full-stack developers, web developers, JavaScript developers en andere functies die een gemiddelde kennis van jQuery vereisen. De test helpt bedrijven geïnformeerde wervingsbeslissingen te nemen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
10 min

Ansible

Deze ansible-test evalueert het vermogen van een kandidaat om ansible effectief en efficiënt te gebruiken. Deze screeningtest helpt je een uitstekende ansible-ingenieur te vinden en aan te werven om met ansible de automatisering in je bedrijf tot stand te brengen, te beheren of te verbeteren.
10 min

REST API

Deze REST API-test evalueert de technische kennis van een kandidaat en zijn vermogen om algemeen aanvaarde REST API-normen te volgen voor zowel de creatie als de implementatie van een RESTful API. Deze aanwervingstest helpt je ingenieurs te identificeren die schaalbare API's kunnen bouwen.
10 min

ASP.NET (inclusief ASP.NET Core)

Deze ASP.NET test evalueert de technische kennis van een kandidaat van het ASP.NET framework en hun vermogen om webapplicaties en services te maken. Deze test helpt je ontwikkelaars te identificeren die goed vertrouwd zijn met het ASP.NET framework en het effectief gebruiken.
10 min

Go (programmeren): debugging

Deze Go-programmeertest beoordeelt het vermogen van de kandidaat om Goland-code te interpreteren en te debuggen op basis van een reeks eisen. Kandidaten krijgen voor deze geavanceerde programmeertest 30 minuten om de eisen door te lezen en een gedeeltelijk werkend script te repareren.
30 min

Go (programmeren): intermediaire problemen

De online Go/Golang coding test evalueert de programmeervaardigheden van kandidaten op een tussenliggend niveau in Golang. Kandidaten hebben 30 minuten de tijd om een probleem op te lossen in Go of een gegevensstructuur te implementeren. Deze pre-employment skills test helpt je bij het aannemen van mid-level Go-ontwikkelaars. Met deze test kunnen bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten de best passende kandidaten identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen geïnformeerde wervingsbeslissingen te nemen. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
35 min

Go (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze Go-programmeertest beoordeelt kandidaten op hun vermogen om een klein algoritme in Golang te programmeren, en test zo hun programmeervaardigheden op basisniveau. Aan de hand van een bondige, concrete programmeeropdracht, helpt deze test je ontwikkelaars met de meest essentiële Go-vaardigheden te identificeren.
15 min

Ruby (programmeren): debugging

Deze Ruby-programmeertest beoordeelt het vermogen van de kandidaat om Ruby-code te interpreteren en te debuggen op basis van een reeks gestelde eisen. Kandidaten krijgen voor deze Ruby-debuggingtest 30 minuten om de eisen door te lezen en een gedeeltelijk werkend script te repareren
30 min

Express.js

Deze Express.js-test evalueert kandidaten op hun vermogen om back-end-applicaties te designen en te bouwen met het Express.js framework, zodat je ontwikkelaars kunt aanwerven die bedreven zijn in alle Express.js-functionaliteiten, vanaf het configureren tot het schrijven van complexe middleware.
10 min

Ruby (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze codeertest evalueert de vaardigheden van kandidaten met algoritmen op instapniveau in Ruby. De test geeft kandidaten 10 minuten om een eenvoudig codeerprobleem op te lossen met behulp van Ruby. Deze codeertest zal je helpen Ruby ontwikkelaars aan te nemen op instapniveau met groeipotentieel.
15 min

Ruby (programmeren): gegevensstructuren

Deze programmeertest evalueert kandidaten op hun vaardigheden met gegevensstructuren in Ruby. De test geeft kandidaten 30 minuten om een probleem op te lossen met Ruby-taalstructuren. Deze programmeertest helpt je Ruby-ontwikkelaars van intermediair niveau met sterke vaardigheden aan te nemen.
30 min

Typescript (programmeren): debugging

Deze TypeScript-programmeertest beoordeelt het vermogen van de kandidaat om TypeScript-code te interpreteren en te debuggen op basis van een reeks eisen. Kandidaten krijgen voor deze geavanceerde programmeertest 30 minuten om de eisen door te lezen en een gedeeltelijk werkend script te repareren.
30 min

TypeScript (programmeren): algoritmen op intermediair niveau

Deze TypeScript-programmeertest beoordeelt kandidaten op hun bekwaamheid om algoritmen op intermediair niveau te programmeren en evalueert zo hun vaardigheden in Typescript. Deze test helpt je ontwikkelaars te identificeren van intermediair niveau met 2-3 jaar ervaring in de programmeertaal.
35 min

TypeScript (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze TypeScript-coderingstest beoordeelt het vermogen van kandidaten om een algoritme op instapniveau in TypeScript te programmeren, waarbij hun basisvaardigheden op het gebied van programmeren worden geëvalueerd. Deze test helpt je bij het identificeren van beginnende ontwikkelaars met de meest essentiële TypeScript-vaardigheden.
15 min

Ruby on Rails

Deze Ruby on Rails test evalueert de vaardigheden van kandidaten in het gebruik van het Ruby on Rails framework. Deze test helpt je kandidaten te identificeren die Ruby op Rails efficiënt kunnen gebruiken en onafhankelijk kunnen werken aan ontwikkelingsprojecten.
10 min

C# (programmeren): debugging

Deze C#-debuggingtest evalueert kandidaten op hun vermogen om C# code te interpreteren en te debuggen op basis van een reeks eisen. Kandidaten krijgen 30 minuten om de eisen door te lezen en een gedeeltelijk werkend script te repareren.
30 min

C# (programmeren): datastructuren

Op zoek naar geschikte mid-level C# ontwikkelaars? Onze C# Datastructuren test evalueert de vaardigheden van kandidaten met betrekking tot datastructuren in C#. Deze online test geeft kandidaten 30 minuten om een probleem op te lossen met behulp van C# taalconstructies.
30 min

C# (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze C#-programmeertest beoordeelt kandidaten op hun vermogen om een klein algoritme in C# te programmeren en test hun programmeervaardigheden op basisniveau. Aan de hand van een bondige, concrete programmeeropdracht, helpt deze test je ontwikkelaars met de meest essentiële C# vaardigheden te identificeren.
15 min

SQLite (programmeren): vragen op intermediair niveau

Deze SQLite-programmeertest evalueert de vaardigheden van kandidaten in het creëren van een query in een database van gemiddelde complexiteit. Het schotelt de kandidaat een realistisch scenario voor waarvoor SQLite-zoekvaardigheden op intermediair niveau nodig zijn.
30 min

React

Op zoek naar ervaren React ontwikkelaars? Onze React test evalueert de vaardigheden van kandidaten in de belangrijkste concepten van React, evenals hun bekwaamheid en vertrouwdheid met de meest gebruikte geavanceerde concepten.
10 min

SQLite (programmeren): databasebewerkingen op instapniveau

Deze SQLite-programmeertest beoordeelt het vermogen van kandidaten om een eenvoudige database te manipuleren en een query te maken die voldoet aan de vereisten. Het schotelt kandidaten een realistisch scenario voor waarvoor SQLite-vaardigheden op instapniveau vereist zijn.
20 min

Spring

Deze test beoordeelt de vaardigheden van kandidaten bij het gebruik van het Spring-framework voor Java. De test richt zich op de meest gebruikte functies van Spring, evenals Spring Boot, en zal je helpen kandidaten te identificeren die veel kennis van het framework hebben.
10 min

C (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze programmeertest beoordeelt kandidaten op hun vermogen om een klein algoritme in C te programmeren en test zo hun programmeervaardigheden op basisniveau. Aan de hand van een bondige, concrete programmeeropdracht, helpt deze test je ontwikkelaars met de meest essentiële C-vaardigheden te identificeren.
15 min

C++ (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze programmeertest beoordeelt het vermogen van een kandidaat om een klein algoritme in C++ te programmeren waarmee de basisprogrammeervaardigheden van de kandidaat worden getest. Deze test gebruikt een korte en eenvoudige programmeertaak zodat je ontwikkelaars kunt identificeren die over de belangrijkste C++-vaardigheden beschikken.
15 min

Python (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze programmeertest beoordeelt het vermogen van een kandidaat om een klein algoritme in Python te programmeren waarmee de basisprogrammeervaardigheden van de kandidaat worden getest. Deze test gebruikt een korte en eenvoudige programmeertaak zodat u ontwikkelaars kunt identificeren die over de belangrijkste Python-vaardigheden beschikken.
15 min

Python (programmeren): datastructuren & objecten

Deze Python-datastructuren & objecten-test evalueert de objectgeoriënteerde programmeervaardigheden van je kandidaat. In 30 minuten zullen ze met Python-objecten werken en een datastructuur implementeren. Deze test helpt je Python-ontwikkelaars op intermediair niveau aan te werven.
30 min

C++ (programmeren): taalspecifieke concepten

Deze C++ programmeertest beoordeelt de programmeervaardigheden van kandidaten, en in het bijzonder hun vermogen om C++ te gebruiken om veelvoorkomende (software)ontwikkelingsproblemen op te lossen. Deze test zal u helpen om C++ ontwikkelaars van middelhoog niveau te identificeren en aan te nemen.
30 min

C (programmeren): taalspecifieke concepten

Deze C-programmeertest evalueert de procedurele programmeervaardigheden van een kandidaat, evenals diens vermogen om pointers en referenties te gebruiken en geheugen te beheren. Deze test helpt je C-ontwikkelaars van intermediair niveau te identificeren en aan te werven.
30 min

Python (programmeren): werken met arrays

De Python programmeertest evalueert de vaardigheid van kandidaten om met arrays te werken. De test geeft kandidaten 30 minuten de tijd om een kort algoritme met arrays te creëren, rekening houdend met alle vereisten. Deze pre-employment programmeertest helpt bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten bij het aannemen van developers met praktische ervaring in Python. Door objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen te gebruiken, helpt de test bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
30 min

Python (programmeren): debugging

Deze Python-debuggingtest evalueert kandidaten op hun vermogen om Python-code te interpreteren en te debuggen volgens een reeks gestelde eisen. Kandidaten krijgen 30 minuten om de eisen door te lezen en een gedeeltelijk werkend script te repareren.
30 min

Java (programmeren): debugging

Deze Java debugging-test beoordeelt kandidaten op hun vermogen om Java-code te interpreteren en te debuggen op basis van een reeks eisen. Kandidaten krijgen 30 minuten om de eisen door te lezen en een gedeeltelijk werkend script te repareren.
30 min

PHP (coding): object-oriented programming

De PHP programmeertest evalueert de objectgeoriënteerde programmeervaardigheden van kandidaten, evenals hun vermogen om PHP-specifieke functies zoals sorteren(), exploderen() en array_map() te gebruiken. Deze pre-employment programmeertest helpt je bij het identificeren en aannemen van mid-level PHP developers. De test helpt bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten bij het aannemen van elke developer die praktische ervaring met PHP heeft. Door objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen te gebruiken, helpt de test bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
30 min

JavaScript (programmeren): gegevensstructuren en types

Deze programmeertest evalueert het vermogen van een kandidaat om gegevensstructuren en gegevenstypes te manipuleren. Deze test intermediaire programmeervaardigheden in JavaScript. Deze test helpt je ontwikkelaars met essentiële kennis van JavaScript te identificeren en aan te werven.
30 min

Java (programmeren): gegevensstructuren

De Java data structuren test beoordeelt de vaardigheid van kandidaten in het effectief manipuleren van kerngegevensstructuren in de Java programmeertaal. In 30 minuten werken ze met de kern-Java API om typische en realistische scenario’s te implementeren. Deze test helpt bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten bij het aannemen van elke ontwikkelaar die praktische ervaring moet hebben met Java. Met deze test kunnen bedrijven geïnformeerde wervingsbeslissingen nemen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
30 min

Java (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze programmeertest beoordeelt het vermogen van een kandidaat om een klein algoritme in Java te programmeren waarmee de basisprogrammeervaardigheden van de kandidaat worden getest. Deze test gebruikt een korte en eenvoudige programmeertaak zodat je ontwikkelaars kunt identificeren die over de belangrijkste Java-vaardigheden beschikken.
15 min

PHP (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze PHP-test beoordeelt het vermogen van een kandidaat om een klein algoritme te programmeren en test diens basisvaardigheden in programmeren. Aan de hand van een bondige, concrete programmeeropdracht, helpt deze programmeertest je ontwikkelaars met de meest essentiële PHP-vaardigheden te identificeren.
15 min

Vue.js (Vue 2)

De Vue.js-test meet de kennis en ervaring van kandidaten met het Vue.js-framework (Vue 2) en best practices, alsook hun vermogen om de Vue.js-stijlgids te volgen en de ideale architecturale benaderingen te kiezen.
10 min

Magento 2

Op zoek naar ervaren Magento 2 ontwikkelaars? Onze Magento 2 test evalueert de vaardigheden en kennis van kandidaten in het ontwikkelen van Magento 2 modules, thema’s en eCommerce websites.
10 min

Angular

De Angular test evalueert de kennis en ervaring van een ontwikkelaar met het Angular framework, hun begrip van de functies en beste praktijken, evenals hun vermogen om de Angular style guide te volgen. Met deze test kun je de best passende front-end ontwikkelaars identificeren die het Angular framework gebruiken om applicaties te maken. De test helpt bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve beoordelingen om bedrijven te helpen bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
10 min

Ionic Framework met React

Dit Ionische kader met de test van de Reactie evalueert de kennis van een kandidaat van Ionic Framework met React. Deze test zal je helpen Ionic-ontwikkelaars aan te werven die de vaardigheden hebben om je Ionic-apps te maken, bij te werken en te onderhouden.
10 min

CSS

De CSS-ontwikkelaarstest beoordeelt de kennis en vaardigheden van kandidaten in CSS-concepten en -technieken. De test helpt je kandidaten te identificeren die ervaring hebben met CSS om websites en webtoepassingen te maken
10 min

Node.js

Deze Node.js-test evalueert de kennis en vaardigheden van kandidaten in Node.js API en beoordeelt hun gebruik van best practices en architecturale visie met betrekking tot Node.js-ontwikkeling. Deze test zal je helpen kandidaten te vinden met praktijkervaring in Node.js.
10 min

Laravel

Deze Laravel-test evalueert kandidaten op hun kennis van het Laravel framework. Deze test helpt je Laravel-ontwikkelaars aan te werven die je applicaties kunnen maken, updaten en onderhouden met Laravel.
10 min

DRF (Django REST Framework)

Deze screeningtest helpt je de technische bekwaamheid te beoordelen van ontwikkelaars die met het Django REST Framework werken. De test dekt algemene DRF-kennis en gaat dieper in op modellen, serializers en views. Hij helpt je bij de aanwerving van ingenieurs die API's ontwikkelen.
10 min

WooCommerce

De WooCommerce-test beoordeelt de mate waarin kandidaten vertrouwd zijn met belangrijke concepten en praktijken. De test beoordeelt of zij in staat zijn om goede eCommerce-oplossingen in WooCommerce te bouwen en functies te ontwikkelen die aan je eisen voldoen.
10 min

Shopify

De Shopify-test evalueert kandidaten op hun kennis en vaardigheid in het ontwikkelen, aanpassen en beheren van een Shopify-winkel. Deze test helpt je Shopify-ontwikkelaars aan te nemen die al je behoeften inzake e-commerce aankunnen met het Shopify-platform.
10 min

Ionic Framework met Angular

Deze Ionic Framework met Angular-test evalueert de kennis van Ionic framework met Angular van een kandidaat. Deze test helpt je Ionic-ontwikkelaars aanwerven met de vaardigheden om je Ionic-apps te maken, te updaten en te onderhouden.
10 min

Microsoft Azure

Deze Microsoft Azure-test beoordeelt de vaardigheden van kandidaten om cloudoplossingen te designen, de juiste tools in te zetten en de best practices te gebruiken voor apps en services in Azure, op basis van het Cloud Adoption Framework van Microsoft.
10 min

Google Cloud Platform (GCP)

Deze Google Cloud Platform (GCP)-test beoordeelt de vaardigheden van kandidaten in het designen van oplossingen en het implementeren van best practices in GCP op basis van het Architectural Framework van Google. De test helpt je kandidaten te identificeren die veel ervaring hebben met GCP-beheer.
10 min

Flutter

Deze Flutter-test evalueert de vaardigheden en kennis van kandidaten in het ontwikkelen van apps met behulp van het Flutter-framework. Deze test zal je helpen ontwikkelaars aan te nemen die bedreven zijn in Flutter en code kunnen schrijven en verbeteren om de gewenste uitkomsten te krijgen.
10 min

React Native

Deze React Native test evalueert de kennis van kandidaten over het React Native framework. Deze test helpt je bij het aanwerven van React Native-ontwikkelaars die je Reach Native-apps kunnen maken, bijwerken en onderhouden.
10 min

PHP (programmeren): algoritmen op intermediair niveau

Deze PHP-test beoordeelt de versleutelingsvaardigheden van de kandidaten door middel van een korte programmeeropdracht. De test vereist van kandidaten dat ze een stukje code schrijven dat voldoet aan bepaalde vereisten. Kandidaten kunnen hun code uitvoeren om te testen of het resultaat overeenkomt met hun verwachtingen.
35 min

WordPress-ontwikkelaar

De WordPress-ontwikkelaartest beoordeelt kandidaten op hun kennis van de infrastructuur van WordPress en coderingsvaardigheden voor het platform. Deze test zal je helpen WordPress ontwikkelaars aan te werven die een WordPress site kunnen opzetten en plugins kunnen ontwikkelen voor je behoeften.
10 min

HTML5

De HTML5-test beoordeelt de kennis en vaardigheden van kandidaten in HTML5. Deze test helpt je kandidaten te identificeren met veel kennis van HTML5 en die HTML5 effectief kunnen gebruiken om websites en webtoepassingen te ontwikkelen.
10 min

Javascript (programmeren): debugging

Deze JavaScript debugging-test beoordeelt het vermogen van de kandidaat om JavaScript-code te interpreteren en die op te lossen volgens een aantal gestelde vereisten. Kandidaten krijgen 30 minuten om de vereisten door te lezen en een gedeeltelijk werkend script te repareren.
30 min

Programmeren: Algoritmen op Instapniveau

Deze coderingstest toetst het vermogen van kandidaten om een basisalgoritme te programmeren in een programmeertaal naar keuze. Je kunt instellen uit welke programmeertalen je kandidaten kunnen kiezen.
15 min

Codering: Algoritmen van gemiddeld niveau

Deze coderingstest toetst de programmeervaardigheden van kandidaten op gemiddeld niveau in de programmeertaal van hun keuze. Je kunt instellen uit welke programmeertalen je kandidaten kunnen kiezen.
35 min