Kritisch denken test: Beoordeling van vaardigheden vóór indiensttreding om de beste kandidaten aan te nemen

Testtype: Cognitieve vaardigheid
Tijd: 12 min
Taalen: Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Portugees
Niveau: Gevorderd

Samenvatting van de test Kritisch denken

Deze online test voor kritisch denken evalueert de vaardigheden van kandidaten in kritisch denken door middel van inductieve en deductieve redeneerproblemen. Deze pre-employment vaardigheidstest zal u helpen om kandidaten te identificeren die informatie kunnen evalueren en gefundeerde oordelen kunnen vellen met behulp van analytische vaardigheden.

Behandelde vaardigheden

  • Syllogismen analyseren

  • Inferenties maken

  • Veronderstellingen herkennen

  • Argumenten wegen

Gebruik de test Kritisch denken om mensen aan te nemen

Functie die een hoge mate van kritisch en onafhankelijk denken vereisen om complexe problemen op te lossen, zoals onder meer analisten, executive functies, juridische functies, computer- en datawetenschappers.

grafisch beeld voor cognitieve capaciteitstesten

Over de test Kritisch denken

Effectief kritisch denken vereist het vermogen om actief en vaardig informatie te conceptualiseren, toe te passen, te analyseren, te synthetiseren en te evalueren om een oordeel te vellen of een innovatieve oplossing te formuleren. Werknemers met een sterk kritisch denkvermogen kunnen problemen vakkundig en zelfstandig oplossen en met behulp van analytische vaardigheden nieuwe benaderingen bedenken voor complexe problemen.

Deze toets voor kritisch denken beoordeelt het vermogen van kandidaten om syllogismen op te lossen door deductief redeneren, reeksen en ordeningen te interpreteren en gefundeerde conclusies te trekken, verbanden tussen oorzaak en gevolg te beoordelen en aannames te herkennen. De test legt kandidaten enkele of meerdere stellingen voor en vraagt hen om de informatie te analyseren en logica te gebruiken om het juiste antwoord te vinden.

Als u op zoek bent naar kandidaten die zelfstandig denken, complexe problemen oplossen en innovatieve oplossingen bedenken, dan is dit de juiste test. Dit is een geweldige test om de algemene analytische vaardigheden van kandidaten te testen.

TestGorilla-logo

De test wordt gemaakt door een vakexpert

TestGorilla beoordelingsteam

TestGorilla's Assessment Team is verantwoordelijk voor het leveren van toonaangevende, op wetenschap gebaseerde metingen, assessment content, inzichten en innovatie. Het team bestaat uit organisatiepsychologen, datawetenschappers, psychometristen, academici, onderzoekers, schrijvers en redacteuren. Gezamenlijk heeft het Assessment Team meer dan 15 geavanceerde graden, meer dan 100 wetenschappelijke publicaties en presentaties en bijna 100 jaar ervaring in assessment en talentacquisitie.

Gemaakt met deskundige kennis

TestGorilla's testen zijn gemaakt door materiedeskundigen. Wij beoordelen potentiële materiedeskundigen op basis van hun kennis, vaardigheden en reputatie. Voordat elke test wordt gepubliceerd, wordt deze door een andere expert beoordeeld en vervolgens gekalibreerd met behulp van honderden testdeelnemers met relevante ervaring in het onderwerp.

Dankzij onze feedbackmechanismen en unieke algoritmen kunnen onze experts hun tests voortdurend verbeteren.

Kijk wat TestGorilla voor u kan doen

Stel een top assessment samen. Makkelijk én snel

Assessments maken is een fluitje van een cent met TestGorilla. Ga meteen aan de slag met deze eenvoudige stappen.

Assessments maken is snel en gemakkelijk met TestGorilla. Bedenk een naam, kies de testen die je nodig hebt en voeg je eigen aangepaste vragen toe.

Je kunt je assessments later aanpassen door je bedrijfslogo en een kleurenschema toe te voegen, en nog veel meer. Maak de assessments die bij jou passen.

Waarom een test voor kritisch denken belangrijk is

Een test voor kritisch denken evalueert de vaardigheden van sollicitanten aan de hand van twee vormen van redeneren: deductief en inductief. Deze test helpt u de kandidaten te vinden die goede beslissingen nemen op basis van analytisch denken op basis van de informatie die ze tot hun beschikking hebben.

En dat is wat kritisch denken is: Beperkte informatie opnemen, analyseren, de best mogelijke koers bepalen en dan actie ondernemen. Kandidaten met deze vaardigheden zullen zorgvuldig de voor- en nadelen, sterke en zwakke punten bekijken en dan een beslissing nemen met alle gegevens en informatie in het achterhoofd.

In een zakelijke omgeving kan dit het verschil zijn tussen een werknemer die op weg is naar promotie en een andere die maar geen verkoop kan afsluiten.

En kritisch denken heeft veel toepassingen in de zakelijke omgeving.

Kritisch denken op de werkplek

Er zijn veel manieren waarop een werknemer kritisch denken kan gebruiken op het werk. Hier zijn enkele situaties waarin een kandidaat met goede kritische denkvaardigheden het verschil kan maken.

- Verkoop. Mensen met een goed kritisch denkvermogen kunnen hun verkoopresultaten echt verbeteren. Wanneer ze met potentiële klanten praten, kunnen ze hun vaardigheden om kritisch te denken gebruiken om eventuele bezwaren van de prospect te behandelen en hen te beïnvloeden om een aankoopbeslissing te nemen.

- Marketing. Kandidaten met kritisch denkvermogen zouden deze vaardigheden gebruiken om marketingcampagnes op te zetten die een boodschap op een creatieve manier overbrengen, binnen hun budget blijven maar een groter publiek bereiken door de manier waarop de boodschap wordt overgebracht. En daarbovenop zullen kandidaten met goede kritische denkvaardigheden de input van hun teamleden vragen om meer informatie te krijgen voordat ze een beslissing nemen.

- Productontwikkeling. Kritisch denken is essentieel in het productontwikkelingsteam, omdat de werknemers die hier werken moeten uitzoeken hoe ze nieuwe functies en voordelen voor een product kunnen creëren, zodat het hun klanten aanspreekt.

- HR. Bij een functioneringsgesprek of een exitgesprek zal iemand met kritische denkvaardigheden beide situaties beter aanpakken dan iemand zonder kritische denkvaardigheden. Bij een functioneringsgesprek zullen ze indringende vragen stellen om erachter te komen waarom het teamlid zijn doelen niet heeft gehaald - of beter nog, ze zullen erachter komen waarom de medewerker zijn doelen met gemak heeft gehaald. Bij een exitgesprek weten ze hoe ze de juiste vragen moeten stellen aan de persoon die de organisatie verlaat om de belangrijkste informatie te krijgen.

Competenties op het gebied van kritisch denken voor kandidaten

Een kandidaat met kritisch denkvermogen beschikt over een aantal competenties:

- Observatievaardigheden: Kandidaten met kritisch denkvermogen zullen opmerkzaam zijn. Ze zullen altijd proberen informatie te krijgen. Soms laten ze zich die informatie door mensen vertellen, maar ze observeren ook hun omgeving en de mensen om hen heen.

- Analyse: Wanneer ze hun omgeving en de mensen daarin observeren, kunnen ze de gegevens en de situatie analyseren. Ze kunnen analyse gebruiken in een nieuwe situatie die snel denken vereist, maar ze kunnen ook vertragen en situaties analyseren door vragen te stellen en onderzoek te doen. Ze kennen het belang van gegevens en proberen deze zo grondig mogelijk te analyseren met de tijd die ze tot hun beschikking hebben.

- Beslissen: Na het observeren en analyseren van de gegevens is het tijd om een beslissing te nemen. Deze beslissing zal altijd gebaseerd zijn op gedeeltelijke gegevens, maar de kandidaat zal er zeker van zijn dat hij elk stukje informatie dat hij heeft analyseert, zodat de beslissing gebaseerd is op de gegevens.

- Communicatie: Een goede kritische denker weet ook hoe belangrijk het is om zijn beslissingen te communiceren met zijn omgeving. Kritisch denken leidt tot beslissingen en mensen met deze vaardigheid weten dat ze hun standpunt aan anderen moeten uitleggen.

- Probleemoplossing: Bij probleemoplossing draait alles om uitvoering. Nadat de kandidaat zijn beslissing heeft geobserveerd, geanalyseerd, beslist en meegedeeld, is het tijd om de oplossing uit te voeren. Ook al zal de beslissing niet altijd de gewenste resultaten opleveren, het zal de juiste beslissing zijn als de kandidaat rekening heeft gehouden met alle informatie die hij had voordat hij de beslissing nam.

Wat gebeurt er als een kandidaat geen kritisch denkvermogen heeft?

Kritisch denken vereist van kandidaten dat ze even afremmen, ademhalen en een situatie analyseren om er de best mogelijke oplossing voor te bedenken.

Een kandidaat met minder kritisch denkvermogen zal een conclusie trekken zonder rekening te houden met de beschikbare gegevens of informatie. Dit kan voor heel wat onrust zorgen op de werkvloer. Niet alleen dat, maar dit soort gedrag kan ook voor veel problemen zorgen in de omgang met klanten en cliënten.

Als een klant bijvoorbeeld een paar dagen zijn e-mails niet beantwoordt omdat hij midden in onderhandelingen zit, kan een kandidaat zonder kritisch denkvermogen zich haasten om een e-mail naar de klant te sturen waarin hij een antwoord eist. Dit kan een slechte ervaring opleveren voor de potentiële klant, waardoor de onderhandelingen mislukken.

Aan de andere kant zal een kandidaat met kritisch denkvermogen het wat rustiger aan doen en even wachten, omdat er een aantal redenen kunnen zijn waarom iemand al een paar dagen niet op zijn e-mail heeft gereageerd.

Hoe de test voor kritisch denken recruiters kan helpen bij het aannemen van personeel

De test voor kritisch denken kan recruiters helpen om mensen aan te nemen die over deze vaardigheid beschikken. Als u de test opneemt in een assessment, krijgt u onbevooroordeelde, objectieve, numerieke resultaten die kunnen worden gebruikt om de topkandidaten te identificeren die uw aanwervende manager kan interviewen.

Met een pre-employment test kunt u de vooroordelen voorkomen die tijdens het cv-screeningsproces binnensluipen. Bovendien is het eenvoudig en snel om uw kandidaten een kritische denktest te geven: of uw wervingsmanager nu 50 of 300 sollicitanten heeft, hij kan de test met een klik naar iedereen sturen.

Samengevat

Kritisch denken is essentieel voor elke zakelijke omgeving. Om ze goed te evalueren, zou u uw kandidaten een kritische-denktest moeten geven. TestGorilla's wetenschappelijk onderbouwde kritische-denktest stelt u in staat om uw sollicitanten te rangschikken op basis van wie het beste presteert, gebaseerd op eerlijke, objectieve, onbevooroordeelde resultaten. Zorg er dus voor dat u aan het begin van uw wervingsproces een test voor kritisch denken gebruikt om de kritische vaardigheden van al uw kandidaten te beoordelen.

Gerelateerde testen

Basis rekenen

Deze basistest rekenen evalueert het vermogen van kandidaten om problemen met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen op te lossen. Deze test helpt u om kandidaten te identificeren die berekeningen kunnen oplossen met gehele getallen van twee of drie cijfers.
10 min

Computationeel denken

Deze computational thinking test evalueert de kennis van computational thinking van een kandidaat. Deze screeningstest helpt u om technologisch onderlegde werknemers aan te nemen die complexe problemen kunnen oplossen, creatief kunnen denken en innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen.
10 min

Mechanisch redeneren

Op zoek naar kandidaten met goede mechanische redeneervaardigheden voor uw organisatie? Met onze Mechanisch redeneren test kunt u de kennis van basis mechanische en fysische concepten van kandidaten evalueren. Deze test helpt u individuen te identificeren die mechanische principes kunnen toepassen om problemen op te lossen.
10 min

Instructies begrijpen

De test Instructies begrijpen evalueert het vermogen van een kandidaat om instructies in vele verschillende vormen, en in een verscheidenheid van contexten, te begrijpen en te volgen. Deze test helpt u kandidaten te vinden die instructies correct kunnen verwerken en volgen.
10 min

Aandacht voor details (visueel)

Deze aandacht voor details-test evalueert het vermogen van kandidaten om aandacht te besteden aan visuele details en informatie. Deze test helpt je kandidaten te identificeren die nauwlettend aandacht hebben voor visuele aanwijzingen en visueel materiaal zorgvuldig en grondig kunnen behandelen.
10 min

Wiskunde op intermediair niveau

Deze intermediaire wiskunde niveau test evalueert de vaardigheid van kandidaten om wiskundige vergelijkingen en problemen op te lossen met betrekking tot breuken, decimalen, percentages, verhoudingen en tijdsberekeningen. Met deze test kun je kandidaten identificeren die goed kunnen werken met getallen. De test is geschikt voor elke functie waarvoor een intermediair niveau van wiskundige vaardigheden vereist is, zoals het werken met breuken, decimalen, verhoudingen, tarieven en percentages. Het helpt bedrijven bij het maken van geïnformeerde wervingsbeslissingen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve beoordelingen om bedrijven te helpen bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen.
10 min

Standaard wiskunde met driecijferige getallen

Deze standaard wiskundetest met driecijferige getallen beoordeelt het vermogen van kandidaten om wiskundige vergelijkingen op te lossen met behulp van driecijferige getallen. De test helpt u om kandidaten te identificeren die vergelijkingen kunnen oplossen door optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling.
10 min

Standaard wiskunde met tweecijferige getallen

Deze standaard wiskundetest met tweecijferige getallen beoordeelt het vermogen van kandidaten om wiskundige problemen op te lossen met behulp van één- en tweecijferige getallen. De test helpt u om kandidaten te identificeren die vergelijkingen kunnen oplossen door optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling.
10 min

Aandacht voor details (tekst)

Op zoek naar kandidaten met oog voor detail? Met onze Aandacht voor details (tekst) test kunt u de tekstuele nauwkeurigheid van kandidaten beoordelen. Deze online pre-hire vaardigheidstest evalueert het vermogen van kandidaten om aandacht te besteden aan tekstuele details tijdens het verwerken van informatie. De Aandacht voor details (tekst) test helpt bedrijven bij het identificeren van kandidaten die met zorg en nauwkeurigheid complexe processen kunnen afhandelen met behulp van analytische vaardigheden.
10 min
Populair

Problemen oplossen

Deze probleemoplossingstest evalueert de vaardigheid van kandidaten om problemen te definiëren en data en tekstuele informatie te analyseren om correcte beslissingen te nemen. Met deze test kun je kandidaten identificeren die analytische vaardigheden gebruiken om complexe situaties te evalueren en erop te reageren. De test is geschikt voor functies waarbij constant veranderende variabelen en strakke deadlines beheerd moeten worden. Het helpt bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. Deze pre-employment test is ontworpen door een vakdeskundige om de vaardigheden van je kandidaten grondig te testen. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een sollicitatiegesprek. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve beoordelingen om bedrijven te helpen bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen.
9 min