Test för Kritiskt tänkande: Bedömning före anställning för att anställa de bästa kandidaterna

Sammanfattning av testet Kritiskt tänkande

Detta test av kritiskt tänkande utvärderar kandidaternas färdigheter i kritiskt tänkande genom induktiva och deduktiva tankeproblem. Detta test hjälper dig att identifiera kandidater som kan utvärdera information och göra sunda bedömningar med hjälp av analytiska färdigheter.

Detta kritiskt tänkande test före rekryteringen har utformats av en ämnesexpert för att noggrant testa dina kandidaters färdigheter. Du kan skicka detta onlinetest till dina potentiella kandidater innan du bjuder in dem till en intervju. Med datadrivna resultat kan du nu anställa kvalitetskandidater med rätt kompetens för dina roller.

Omfattade färdigheter

  • Lösa syllogismer (deduktivt resonemang)

  • Tolka sekvenser och arrangemang

  • Förstå relationer mellan orsak och verkan

  • Att känna igen antaganden

Använd Kritiskt tänkande för att anställa

Varje roll som involverar en hög grad av kritiskt och självständigt tänkande för att lösa komplexa problem, såsom analytiker, ledande befattningar, juridiska roller, dator- och datavetare, bland annat.

Typ av test

Kognitiv förmåga

Tidsåtgång

10 min

Språk

Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Nederländska, Portugisiska

Nivå

Avancerat nivå

Testet är framtaget av en ämnesexpert

Anirban C.

Den globala IT-branschen har dragit nytta av Anirbans talanger i över två decennier. Med ett felfritt rykte som föregår honom har Anirban uppnått en status som eftertraktad och agil projektledare och konsult. Han har arbetat internationellt som senior projektledare med företag som Ericsson, IBM och T-Mobile.

Anirbans kärlek till lärande hjälper honom att hålla sina färdigheter aktuella. Han har en civilingenjörsexamen och en ingenjörsexamen, är certifierad Scrum-mästare och är även certifierad inom Prince2 och ITIL.

Skapat med expertkunskap

TestGorillas tester skapas av ämnesexperter. Vi utvärderar potentiella ämnesexperter utifrån deras kunskap, förmåga och rykte. Innan varje test publiceras granskas det av en annan expert och kalibreras sedan med hjälp av hundratals testtagare med relevant erfarenhet i ämnet. Våra återkopplingsmekanismer och unika algoritmer gör det möjligt för våra ämnesexperter att ständigt förbättra sina tester.

Relaterade tester

Följa instruktioner

Följande instruktionstest utvärderar en kandidats förmåga att förstå och följa instruktioner i många olika former och sammanhang. Detta test hjälper dig att identifiera kandidater som kan bearbeta och följa instruktionerna korrekt.
10 min

Uppmärksamhet på detaljer (visuellt)

Detta test med uppmärksamhet på detaljer utvärderar kandidaternas förmåga att uppmärksamma visuella detaljer och information. Detta test hjälper dig att identifiera kandidater som är mycket uppmärksamma på visuella signaler och kan hantera visuellt material noggrant och grundligt.
10 min

Problemlösning

Detta problemlösningstest utvärderar kandidaternas förmåga att definiera problem och analysera data och textinformation för att fatta korrekta beslut. Detta test hjälper dig att identifiera kandidater som använder analytiska färdigheter för att utvärdera och svara på komplexa situationer.
10 min

Läsförståelse

Läsförståelsetestet utvärderar kandidaternas förmåga att läsa en del av texten och förstå dess innehåll. Detta test hjälper dig att identifiera kandidater som kan bearbeta skriftlig information och dra lämpliga slutsatser med hjälp av analytiskt tänkande.
10 min

Verbal förståelse

Detta test för verbal förståelse utvärderar kandidaternas förmåga att känna igen logiska samband mellan ord och dra korrekta slutsatser från skriftlig information. Detta test av kognitiv förmåga hjälper dig att bedöma kandidaternas analytiska färdigheter genom språk.
10 min