Test krytycznego myślenia: rekrutacyjna ocena umiejętności pomagająca zatrudnić najlepszych kandydatów

Typ testu: Zdolności poznawcze
Potrzebny czas: 12 min
Język: Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Japoński, Holenderski, Portugalski
Poziom: Poziom zaawansowany

Podsumowanie testu krytycznego myślenia

Ten test online sprawdzający umiejętność krytycznego myślenia ocenia umiejętności kandydatów w zakresie krytycznego myślenia za pomocą problemów, które rozwiązują przy użyciu rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego. Ten test rekrutacyjny pomoże Ci wyłonić kandydatów, którzy potrafią analizować informacje i dokonywać trafnych osądów dzięki swoim umiejętnościom analitycznym.

Umiejętności objęte oceną

  • Analiza sylogizmów

  • Wyciąganie wniosków

  • Rozpoznawanie założeń

  • Ważenie argumentów

Użyj testu krytycznego myślenia w procesie rekrutacji

Każde stanowisko wymagające krytycznego i niezależnego rozumowania na wysokim poziomie w celu rozwiązywania złożonych problemów, np. analitycy, stanowiska kierownicze, stanowiska prawne, informatycy i badacze danych.

Informacje o teście krytycznego myślenia

Skuteczne myślenie krytyczne wymaga zdolności do aktywnego i umiejętnego konceptualizowania, wdrażania, analizowania, przetwarzania i oceniania informacji w celu dokonania osądu lub sformułowania innowacyjnego rozwiązania. Pracownicy z wypracowanymi umiejętnościami krytycznego myślenia rozwiązują problemy dobrze i samodzielnie oraz, wykorzystując swoje zdolności analityczne, opracowują nowe podejścia do złożonych problemów.

Ten test krytycznego myślenia ocenia umiejętności kandydatów w zakresie: rozwiązywania sylogizmów poprzez rozumowanie dedukcyjne; interpretowania sekwencji i układów oraz wyciągania poprawnych wniosków; oceny związków przyczynowo-skutkowych oraz rozpoznawania założeń. Test przedstawia kandydatom jedną lub kilka wypowiedzi i prosi ich o przeanalizowanie podanych informacji i wywnioskowanie logicznie poprawnej odpowiedzi.

Jeśli szukasz kandydatów, którzy odznaczają się niezależnym myśleniem, rozwiązują złożone problemy i tworzą innowacyjne rozwiązania, ten test jest dla Ciebie. Jest świetny do sprawdzenia ogólnych umiejętności analitycznych kandydatów.

Test przygotował specjalista z tej dziedziny

Zespół oceniający TestGorilla

Zespół oceniający TestGorilla jest odpowiedzialny za dostarczanie najnowocześniejszych, opartych na nauce pomiarów, treści ocen, wkładu i innowacji. Zespół składa się z psychologów organizacyjnych, naukowców zajmujących się danymi, psychometryków, naukowców, badaczy, pisarzy i redaktorów. Łącznie zespół oceniający może pochwalić się ponad 15 wyższymi stopniami naukowymi, ponad 100 publikacjami naukowymi i prezentacjami oraz prawie 100-letnim doświadczeniem w branży oceny i pozyskiwania talentów.

Stworzono z wykorzystaniem wiedzy specjalistów

Testy firmy TestGorilla przygotowali specjaliści w różnych dziedzinach wiedzy. Oceniamy potencjalnych specjalistów tematycznych na podstawie ich wiedzy, umiejętności i reputacji. Przed udostępnieniem użytkownikom każdy test podlega recenzji innego specjalisty, a następnie kalibrujemy go, korzystając z udziału setek uczestników testu, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w danym temacie.

Nasze mechanizmy informacji zwrotnej i unikalne algorytmy pozwalają naszym specjalistom tematycznym na ciągłe doskonalenie swoich testów.

Zobacz co TestGorilla może Ci zaoferować

Twórz oceny wysokiej jakości, szybko

Tworzenie ocen jest proste z TestGorilla. Zacznij od tych prostych kroków.

Dzięki TestGorilla tworzenie ocen jest szybkie i proste. Wystarczy wybrać nazwę oraz potrzebne testy, a następnie dodać własne niestandardowe pytania.

Możesz bardziej dopasować oceny, dodając logo swojej firmy, motyw kolorystyczny i inne elementy. Zbuduj ocenę, która Ci odpowiada.

Dlaczego test krytycznego myślenia jest ważny

Test krytycznego myślenia ocenia umiejętności kandydatów poprzez dwie formy rozumowania: dedukcyjne i indukcyjne. Ten test pomoże Ci znaleźć kandydatów, którzy podejmują doskonałe decyzje, kierując się analizą dostępnych informacji.

To właśnie jest krytyczne myślenie: otrzymywanie ograniczonych informacji, analizowanie ich, określanie najlepszego możliwego kierunku, a następnie podejmowanie działań. Kandydaci posiadający te umiejętności uważnie analizują za i przeciw, zalety i wady, mocne i słabe strony, a następnie podejmują decyzję, biorąc pod uwagę wszystkie dane i informacje.

W środowisku biznesowym może to być różnica między pracownikiem wspinającym się po szczeblach kariery a takim, który nie może zamknąć sprzedaży.

Krytyczne myślenie ma wiele zastosowań w środowisku biznesowym.

Krytyczne myślenie w miejscu pracy

Istnieje wiele sposobów, w jakie pracownik może wykorzystać krytyczne myślenie w miejscu pracy. Oto kilka sytuacji, w których kandydat z doskonałymi umiejętnościami krytycznego myślenia może wnieść pozytywny wkład.

Sprzedaż. Osoby z doskonałymi umiejętnościami krytycznego myślenia mogą poważnie zwiększyć swoje wyniki sprzedaży. Podczas rozmowy z potencjalnymi klientami mogą wykorzystać swoje umiejętności krytycznego myślenia, aby poradzić sobie z wszelkimi zastrzeżeniami, jakie może mieć potencjalny klient i wpłynąć na podjęcie decyzji o zakupie.

Marketing. Kandydaci z umiejętnościami krytycznego myślenia mogą wykorzystać je do tworzenia kampanii marketingowych, które przekazują wiadomość w kreatywny sposób, mieszcząc się w budżecie, ale docierając do szerokiej publiczności ze względu na sposób przekazu. Co więcej, kandydaci z rozwiniętymi umiejętnościami krytycznego myślenia korzystają z opinii członków swojego zespołu, aby uzyskać więcej informacji przed podjęciem decyzji.

Rozwój produktu. Umiejętności krytycznego myślenia są niezbędne w zespole ds. rozwoju produktu, ponieważ pracownicy, którzy w nim pracują, myślą nad stwarzaniem nowych funkcji i walorów produktu, aby był atrakcyjny dla klientów.

HR. Osoba posiadająca umiejętności krytycznego myślenia lepiej poradzi sobie z przeprowadzeniem oceny wyników pracy lub rozmowy końcowej niż ktoś, kto takich umiejętności nie posiada. Dokonując oceny wyników, będzie zadawać dociekliwe pytania, aby dowiedzieć się, dlaczego członek zespołu nie osiągnął swoich celów - lub jeszcze lepiej, odkryje, w jaki sposób pracownik z łatwością osiągnął swoje cele. Podczas spotkania z odchodzącym pracownikiem będzie wiedzieć, jak zadać mu pytania, które pozwolą uzyskać najważniejsze informacje.

Kompetencje krytycznego myślenia dla kandydatów

Kandydat z umiejętnościami krytycznego myślenia będzie posiadał szereg kompetencji:

Umiejętności obserwacji: Kandydaci z umiejętnościami krytycznego myślenia cechują się spostrzegawczością. Zawsze starają się zdobyć informacje. Czasami dostaną informacje of innych osób, ale również obserwują swoje otoczenie i ludzi dookoła.

Analiza: Kiedy taki kandydat obserwuje swoje otoczenie i ludzi w nim przebywających, analizuje dane i sytuację. Może wykorzystać analizę w innej sytuacji, która wymaga szybkiego myślenia; ale może też zwolnić i przeanalizować sytuację, zadając pytania i przeprowadzając badania. Wie, jak ważne są dane, więc stara się analizować je tak dokładnie, jak to możliwe w czasie, który ma do dyspozycji.

Decyzyjność: Po obserwacji i analizie danych nadchodzi czas na podjęcie decyzji. Decyzja ta zawsze będzie oparta na częściowych danych, ale kandydat przeanalizuje każdą posiadaną informację, aby decyzja była oparta na danych.

Komunikacja: Kandydat o doskonałym krytycznym myśleniu wie również, jak ważne jest komunikowanie swoich decyzji ludziom dookoła. Krytyczne myślenie prowadzi do podejmowania decyzji, a ludzie z tą umiejętnością wiedzą, że muszą wyjaśnić swoją pozycję innym.

Rozwiązywanie problemów: Rozwiązywanie problemów polega na podejmowaniu działań. Po tym, jak kandydat zaobserwował, przeanalizował, zdecydował i zakomunikował swoją decyzję, nadszedł czas na wdrożenie rozwiązania. Nawet jeśli decyzja nie zawsze przyniesie pożądane rezultaty, będzie to właściwa decyzja, jeśli kandydat wziął pod uwagę wszystkie informacje, które posiadał przed jej podjęciem.

Co, gdy kandydat nie posiada umiejętności krytycznego myślenia?

Umiejętność krytycznego myślenia wymaga od kandydatów przystopowania, wzięcia oddechu i przeanalizowania sytuacji w celu znalezienia najlepszego możliwego rozwiązania.

Kandydat z gorzej rozwiniętą umiejętnością krytycznego myślenia będzie wyciągał pochopne wnioski, nie biorąc pod uwagę dostępnych danych lub informacji. Może to spowodować spore zamieszanie w miejscu pracy. Co więcej, takie zachowanie może powodować wiele problemów w kontaktach z klientami.

Na przykład, jeśli klient nie odpowiada na e-maile przez kilka dni, ponieważ jest w trakcie negocjacji, kandydat bez umiejętności krytycznego myślenia może pospiesznie wysłać wiadomość e-mail do klienta, żądając odpowiedzi. Może to stworzyć negatywne doświadczenie dla potencjalnego klienta, skutkując zerwaniem negocjacji.

Z drugiej strony, kandydat z umiejętnością krytycznego myślenia zwolni i poczeka, ponieważ może istnieć wiele powodów, dla których ktoś nie odpowiedział na e-maila przez kilka dni.

Jak test krytycznego myślenia może pomóc rekruterom w zatrudnianiu

Test krytycznego myślenia może pomóc rekruterom zatrudnić osoby, które posiadają tę umiejętność. Włączenie go do oceny zapewnia bezstronne, obiektywne, liczbowe wyniki, które można wykorzystać do zidentyfikowania najlepszych kandydatów do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem ds. rekrutacji.

Dzięki testowi rekrutacyjnemu możesz zapobiec stronniczości, która wkrada się podczas procesu sprawdzania CV. Co więcej, udostępnienie kandydatom testu krytycznego myślenia jest proste i szybkie: niezależnie od tego, czy kierownik ds. rekrutacji ma 50, czy 300 kandydatów, może wysłać test do wszystkich za pomocą jednego kliknięcia.

Podsumowując

Umiejętności krytycznego myślenia są niezbędne w każdym rodzaju środowiska biznesowego. Aby właściwie je ocenić, należy poddać kandydatów testowi krytycznego myślenia. Test krytycznego myślenia TestGorilla umożliwia uszeregowanie kandydatów według tego, kto wypadł najlepiej, w oparciu o uczciwe, obiektywne i wolne od uprzedzeń wyniki. Koniecznie skorzystaj z rekrutacyjnego testu krytycznego myślenia, aby ocenić najważniejsze umiejętności wszystkich kandydatów na początku procesu rekrutacji.

Powiązane testy

Zrozumienie instrukcji

Następujący test dotyczący wykonywania poleceń ocenia zdolność kandydatów do rozumienia i wykonywania poleceń w wielu różnych postaciach i w różnych kontekstach. Test ten pomaga znaleźć kandydatów, którzy potrafią poprawnie analizować i wykonywać polecenia.
10 min

Test na spostrzegawczość (wizualne)

Ten test na spostrzegawczość pozwala ocenić umiejętność kandydatów do zwracania uwagi na szczegóły i informacje wizualne. Test ten pomaga zidentyfikować kandydatów, którzy potrafią zwracać szczególną uwagę na wskazówki wizualne i potrafią ostrożnie i dokładnie posługiwać się materiałami wizualnymi.
10 min
Popularny

Rozwiązywanie problemów

Ten test dotyczący rozwiązywania problemów ocenia zdolność kandydatów do definiowania problemów oraz analizowania danych i informacji tekstowych w celu podejmowania właściwych decyzji. Ten ten pomaga zidentyfikować kandydatów, którzy wykorzystują umiejętności analityczne do oceny złożonych sytuacji i reagowania na nie.
9 min

Czytanie ze zrozumieniem

Test czytania ze zrozumieniem ocenia zdolność kandydatów do przeczytania fragmentu tekstu i zrozumienia jego treści. Pomaga zidentyfikować kandydatów, którzy potrafią przetwarzać informacje pisemne i wyciągać odpowiednie wnioski za pomocą analitycznego myślenia.
13 min

Rozumowanie werbalne

Ten test rozumowania werbalnego ocenia zdolność kandydatów do rozpoznawania logicznych relacji między słowami i wyciągania trafnych wniosków z informacji pisemnych. Ten test zdolności poznawczych pomaga ocenić umiejętności analityczne kandydatów poprzez język.
10 min