Skorzystaj z testu o nazwie Czytanie ze zrozumieniem aby rozpocząć rekrutację

Podsumowanie testu o nazwie Czytanie ze zrozumieniem

Test czytania ze zrozumieniem ocenia zdolność kandydatów do przeczytania fragmentu tekstu i zrozumienia jego treści. Pomaga zidentyfikować kandydatów, którzy potrafią przetwarzać informacje pisemne i wyciągać odpowiednie wnioski za pomocą analitycznego myślenia.

Umiejętności objęte oceną

  • Ustalanie głównego znaczenia fragmentu

  • Wyciąganie wniosków na podstawie fragmentu tekstu

Skorzystaj z Czytanie ze zrozumieniem aby rozpocząć rekrutację

Dowolne stanowisko wymagające czytania, przetwarzania, oceniania i przypominania sobie informacji pisemnych, np. redaktorzy, analitycy, managerowie itp. Ten test bywa szczególnie przydatny dla zespołów zdalnych, które komunikują się głównie pisemnie.

Typ testu

Zdolności poznawcze

Potrzebny czas

13 min

Język

Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Japoński, Holenderski, Portugalski

Poziom

Poziom średniozaawansowany

Test przygotował specjalista z tej dziedziny

Anirban C.

Światowa branża IT korzysta z pracy Anirbana od ponad dwóch dekad. Dzięki nieskazitelnej reputacji, Anirban zyskał status poszukiwanego kierownika i konsultanta projektów agile. Pracował na całym świecie jako starszy kierownik projektu w takich firmach jak Ericsson, IBM i T-Mobile.

Anirban uwielbia się uczyć, co pomaga mu w doskonaleniu swoich umiejętności. Posiada tytuł MBA oraz tytuł inżyniera, jest certyfikowanym Scrum Masterem oraz posiada certyfikaty Prince2 i ITIL.

Stworzono z wykorzystaniem wiedzy specjalistów

Testy firmy TestGorilla przygotowali specjaliści w różnych dziedzinach wiedzy. Oceniamy potencjalnych specjalistów tematycznych na podstawie ich wiedzy, umiejętności i reputacji. Przed udostępnieniem użytkownikom każdy test podlega recenzji innego specjalisty, a następnie kalibrujemy go, korzystając z udziału setek uczestników testu, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w danym temacie. Nasze mechanizmy informacji zwrotnej i unikalne algorytmy pozwalają naszym specjalistom tematycznym na ciągłe doskonalenie swoich testów.

Powiązane testy

Zrozumienie instrukcji

Następujący test dotyczący wykonywania poleceń ocenia zdolność kandydatów do rozumienia i wykonywania poleceń w wielu różnych postaciach i w różnych kontekstach. Test ten pomaga znaleźć kandydatów, którzy potrafią poprawnie analizować i wykonywać polecenia.

Test na spostrzegawczość (wizualne)

Ten test na spostrzegawczość pozwala ocenić umiejętność kandydatów do zwracania uwagi na szczegóły i informacje wizualne. Test ten pomaga zidentyfikować kandydatów, którzy potrafią zwracać szczególną uwagę na wskazówki wizualne i potrafią ostrożnie i dokładnie posługiwać się materiałami wizualnymi.

Rozwiązywanie problemów

Ten test dotyczący rozwiązywania problemów ocenia zdolność kandydatów do definiowania problemów oraz analizowania danych i informacji tekstowych w celu podejmowania właściwych decyzji. Ten ten pomaga zidentyfikować kandydatów, którzy wykorzystują umiejętności analityczne do oceny złożonych sytuacji i reagowania na nie.

Krytyczne myślenie

Ten test krytycznego myślenia ocenia umiejętności kandydatów w zakresie krytycznego myślenia podczas rozwiązywania problemów wymagających rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego. Pomoże on wyłonić kandydatów, którzy potrafią analizować informacje i wyciągać odpowiednie wnioski przy użyciu umiejętności analitycznych.

Rozumowanie werbalne

Ten test rozumowania werbalnego ocenia zdolność kandydatów do rozpoznawania logicznych relacji między słowami i wyciągania trafnych wniosków z informacji pisemnych. Ten test zdolności poznawczych pomaga ocenić umiejętności analityczne kandydatów poprzez język.