Skorzystaj z testu o nazwie Zrozumienie instrukcji aby rozpocząć rekrutację

Podsumowanie testu o nazwie Zrozumienie instrukcji

Następujący test dotyczący wykonywania poleceń ocenia zdolność kandydatów do rozumienia i wykonywania poleceń w wielu różnych postaciach i w różnych kontekstach. Test ten pomaga znaleźć kandydatów, którzy potrafią poprawnie analizować i wykonywać polecenia.

Umiejętności objęte oceną

  • Postępowanie zgodnie z pisemnymi instrukcjami

  • Postępowanie zgodnie z instrukcjami wizualnymi

  • Postępowanie zgodnie z instrukcjami ustnymi

Skorzystaj z Zrozumienie instrukcji aby rozpocząć rekrutację

Dowolne stanowisko wymagające czytania, przeglądania lub słuchania poleceń i instrukcji o różnym stopniu złożoności, w tym pracownicy najniższego lub średniego szczebla w różnych sektorach, takich jak produkcja, usługi, budownictwo i konserwacja.

Typ testu

Zdolności poznawcze

Potrzebny czas

10 min

Język

Angielski, Hiszpański, Holenderski, Francuski

Poziom

Poziom podstawowy

Test przygotował specjalista z tej dziedziny

Anirban C.

Światowa branża IT korzysta z pracy Anirbana od ponad dwóch dekad. Dzięki nieskazitelnej reputacji, Anirban zyskał status poszukiwanego kierownika i konsultanta projektów agile. Pracował na całym świecie jako starszy kierownik projektu w takich firmach jak Ericsson, IBM i T-Mobile.

Anirban uwielbia się uczyć, co pomaga mu w doskonaleniu swoich umiejętności. Posiada tytuł MBA oraz tytuł inżyniera, jest certyfikowanym Scrum Masterem oraz posiada certyfikaty Prince2 i ITIL.

Stworzono z wykorzystaniem wiedzy specjalistów

Testy firmy TestGorilla przygotowali specjaliści w różnych dziedzinach wiedzy. Oceniamy potencjalnych specjalistów tematycznych na podstawie ich wiedzy, umiejętności i reputacji. Przed udostępnieniem użytkownikom każdy test podlega recenzji innego specjalisty, a następnie kalibrujemy go, korzystając z udziału setek uczestników testu, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w danym temacie. Nasze mechanizmy informacji zwrotnej i unikalne algorytmy pozwalają naszym specjalistom tematycznym na ciągłe doskonalenie swoich testów.

Powiązane testy

Test na spostrzegawczość (wizualne)

Ten test na spostrzegawczość pozwala ocenić umiejętność kandydatów do zwracania uwagi na szczegóły i informacje wizualne. Test ten pomaga zidentyfikować kandydatów, którzy potrafią zwracać szczególną uwagę na wskazówki wizualne i potrafią ostrożnie i dokładnie posługiwać się materiałami wizualnymi.

Rozwiązywanie problemów

Ten test dotyczący rozwiązywania problemów ocenia zdolność kandydatów do definiowania problemów oraz analizowania danych i informacji tekstowych w celu podejmowania właściwych decyzji. Ten ten pomaga zidentyfikować kandydatów, którzy wykorzystują umiejętności analityczne do oceny złożonych sytuacji i reagowania na nie.

Krytyczne myślenie

Ten test krytycznego myślenia ocenia umiejętności kandydatów w zakresie krytycznego myślenia podczas rozwiązywania problemów wymagających rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego. Pomoże on wyłonić kandydatów, którzy potrafią analizować informacje i wyciągać odpowiednie wnioski przy użyciu umiejętności analitycznych.

Czytanie ze zrozumieniem

Test czytania ze zrozumieniem ocenia zdolność kandydatów do przeczytania fragmentu tekstu i zrozumienia jego treści. Pomaga zidentyfikować kandydatów, którzy potrafią przetwarzać informacje pisemne i wyciągać odpowiednie wnioski za pomocą analitycznego myślenia.

Rozumowanie werbalne

Ten test rozumowania werbalnego ocenia zdolność kandydatów do rozpoznawania logicznych relacji między słowami i wyciągania trafnych wniosków z informacji pisemnych. Ten test zdolności poznawczych pomaga ocenić umiejętności analityczne kandydatów poprzez język.