Bruk vår Forstå instruksjoner til å ansette den beste

Sammendrag av testen Forstå instruksjoner

Testen for å Forstå instruksjoner evaluerer en kandidats evne til å forstå og Forstå instruksjoner i mange forskjellige former og i en rekke sammenhenger. Denne testen hjelper deg med å identifisere kandidater som kan forstå og Forstå instruksjoner på riktig måte.

Kompetanse som dekkes

  • Følge skriftlige instruksjoner

  • Følge visuelle instruksjoner

  • Følge verbale instruksjoner

Bruk Forstå instruksjoner for å ansette

Enhver rolle som involverer å lese, se eller lytte til instruksjoner av ulik kompleksitet, inkludert arbeidstakere fra nybegynnernivå til mellomnivå i en rekke sektorer som produksjon, tjenester, konstruksjon og vedlikehold.

Testtype

Kognitive evner

Tid som trengs

10 min

Språk

Engelsk, Spansk, Nederlandsk, Fransk

Nivå

Nybegynnernivå

Testen er utformet av en ekspert innen temaet

Anirban C.

Den globale IT-bransjen har dratt nytte av Anirbans talenter i over to tiår. Anirban har et feilfritt omdømme og er kjent som en ettertraktet, fleksibel prosjektleder og konsulent. Han har jobbet internasjonalt som senior prosjektleder hos selskaper som Ericsson, IBM og T-Mobile.

Anirbans forkjærlighet for læring hjelper ham med å stadig utvikle ferdighetene sine. Han har en MBA og en grad innen ingeniørfag, er sertifisert Scrum Master og har sertifiseringer i Prince2 og ITIL.

Utformet med ekspertkunnskaper

TestGorillas tester er opprettet av eksperter inne temaet. Vi vurderer potensielle eksperter på sitt felt basert på deres kunnskaper, evner og rykte. Før hver test blir publisert, blir den gjennomgått av en annen ekspert innen feltet, deretter kalibrert med bruk av flere hundre testtakere med relevant erfaring innen temaet. Med våre tilbakemeldingsmekanismer og unike algoritmer kan ekspertene kontinuerlig forbedre testene sine.

Relaterte tester

Fokus på detaljer (visuelt)

Denne testen for fokus på detaljer evaluerer kandidatens evne til å fokusere på visuelle detaljer og visuell informasjon. Denne testen hjelper deg med å identifisere kandidater som kan følge nøye med på visuelle signaler, og som kan håndtere visuelt materiale nøye og grundig.
10 min

Problemløsning

Denne problemløsningstesten evaluerer kandidatenes evne til å definere problemer og analysere data og tekstinformasjon for å ta riktige avgjørelser. Denne testen hjelper deg med å identifisere kandidater som bruker analytiske ferdigheter til å evaluere og håndtere komplekse situasjoner.

Kritisk tenkning

Denne testen for kritisk tenkning evaluerer kandidatenes ferdigheter innen kritisk tenkning gjennom induksjon og deduksjon. Denne testen hjelper deg med å identifisere kandidater som kan evaluere informasjon og foreta gode vurderinger ved hjelp av analytiske ferdigheter.
12 min

Leseforståelse

Leseforståelsestesten evaluerer kandidatenes evne til å lese en tekst og forstå innholdet. Denne testen hjelper deg med å identifisere kandidater som kan forstå skriftlig informasjon og trekke passende konklusjoner ved hjelp av analytisk tenkning.
13 min

Verbal resonnering

Denne verbale resonneringstesten evaluerer kandidatenes evne til å gjenkjenne logiske sammenhenger mellom ord og trekke nøyaktige konklusjoner ut ifra skriftlig informasjon. Denne kognitive evnetesten hjelper deg med å vurdere kandidatenes analytiske ferdigheter gjennom språk.
10 min