Test for kritisk tenkning: Vurdering av ferdigheter før ansettelse for å ansette de beste kandidatene

Alle tester/Kognitive evner/
Kritisk tenkning
Testtype: Kognitive evner
Tid som trengs: 12 min
Språk: Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Nederlandsk, Portugisisk
Nivå: Avansert nivå

Sammendrag av testen for kritisk tenkning

Denne nettbaserte screeningtesten for kritisk tenkning evaluerer kandidatenes ferdigheter innen kritisk tenkning gjennom problemer som krever induktive og deduktive resonnementer. Denne testen hjelper deg med å identifisere kandidater som kan evaluere informasjon og gjøre gode vurderinger ved hjelp av analytiske ferdigheter.

Kompetanse som dekkes

  • Analyse av syllogismer

  • Å trekke slutninger

  • Gjenkjenne antakelser

  • Avveining av argumenter

Bruk testen for kritisk tenkning til ansettelse

Enhver rolle som involverer en høy grad av kritisk og uavhengig tenkning for å løse komplekse problemer, slik som analytikere, lederstillinger, juridiske roller, datavitere osv.

Om testen for kritisk tenkning

Effektiv kritisk tenkning krever evnen til på en aktiv og dyktig måte å konseptualisere, anvende, analysere, syntetisere og evaluere informasjon for komme til en beslutning eller formulere en innovativ løsning. Ansatte med gode evner til kritisk tenkning kan løse problemer på en dyktig og selvstendig måte, og finne nye tilnærminger til komplekse problemer ved hjelp av analytiske ferdigheter.

Denne testen for kritisk tenkning evaluerer kandidatenes evne til å løse syllogismer ved hjelp av deduktive resonnementer, tolke sekvenser og sammenstillinger og trekke fornuftige konklusjoner, vurdere årsaks- og virkningsforhold og gjenkjenne antagelser. Testen presenterer kandidatene for ett eller flere utsagn og ber dem analysere informasjonen og bruke logikk for å finne det riktige svaret.

Hvis du er på utkikk etter kandidater som tenker selvstendig, løser komplekse problemer og genererer innovative løsninger, er dette den rette testen. Dette er en god test å inkludere for å sjekke kandidatenes generelle analytiske ferdigheter.

Testen er utformet av en ekspert innen temaet

TestGorillas vurderingsteam

TestGorillas vurderingsteam er ansvarlig for å levere ledende, vitenskapsbasert måling, vurderingsinnhold, innsikt og innovasjon. Teamet består av organisasjonspsykologer, dataforskere, psykometrikere, akademikere, forskere, skribenter og redaktører. Til sammen har vurderingsteamet mer enn 15 høyere utdannelser, over 100 vitenskapelige publikasjoner og presentasjoner og nesten 100 års erfaring innen vurdering og talentutvikling.

Utformet med ekspertkunnskaper

TestGorillas tester er opprettet av eksperter inne temaet. Vi vurderer potensielle eksperter på sitt felt basert på deres kunnskaper, evner og rykte. Før hver test blir publisert, blir den gjennomgått av en annen ekspert innen feltet, deretter kalibrert med bruk av flere hundre testtakere med relevant erfaring innen temaet.

Med våre tilbakemeldingsmekanismer og unike algoritmer kan ekspertene kontinuerlig forbedre testene sine.

Se hva TestGorilla kan gjøre for deg

Skap kvalitetsvurderinger av høy kvalitet, raskt

Det er gjort på et blunk å bygge vurderinger med TestGorilla. Kom i gang med disse enkle trinnene.

Det er raskt og enkelt å bygge vurderinger med TestGorilla. Bare velg et navn, velg testene du trenger, og legg deretter til dine egne tilpassede spørsmål.

Du kan tilpasse vurderingen ytterligere ved å legge til selskapets logo, fargetema og mer. Bygg vurderingen som fungerer for deg.

Derfor er en test for kritisk tenkning viktig

En test for kritisk tenkning evaluerer søkernes ferdigheter gjennom to former for resonnering: deduktiv og induktiv. Denne testen hjelper deg med å finne de kandidatene som tar gode beslutninger basert på analytisk tenkning ut fra den informasjonen de har til rådighet.

Og det er det kritisk tenkning er: Å ta inn begrenset informasjon, analysere den, finne frem til den beste mulige fremgangsmåten og deretter handle. Kandidater med disse ferdighetene vil nøye vurdere fordeler og ulemper, styrker og svakheter, og deretter ta en beslutning på bakgrunn av alle data og all informasjon.

I en bedrift kan dette utgjøre forskjellen mellom en medarbeider som er på vei til å bli forfremmet, og en annen som ikke klarer å fullføre et salg.

Og kritisk tenkning har mange bruksområder i næringslivet.

Kritisk tenkning på arbeidsplassen

Det er mange måter en medarbeider kan bruke kritisk tenkning på i arbeidslivet. Her er noen situasjoner der en kandidat med gode evner innen kritisk tenkning kan utgjøre en forskjell.

- Salg. Personer med god evne til kritisk tenkning kan virkelig øke salgsresultatene sine. Når de snakker med potensielle kunder, kan de bruke sin evne til kritisk tenkning til å håndtere eventuelle innvendinger og påvirke dem til å ta en kjøpsbeslutning.

- Markedsføring. Kandidater med evner til kritisk tenkning vil kunne bruke dem til å lage markedsføringskampanjer som sender et budskap på en kreativ måte, holder seg innenfor budsjettet men når ut til et bredere publikum på grunn av måten budskapet formidles på. Kandidater med god evne til kritisk tenkning vil dessuten innhente innspill fra teammedlemmene sine for å få mer informasjon før de tar en beslutning.

- Produktutvikling. Kritisk tenkning er viktig i produktutviklingsteamet fordi medarbeiderne her må finne ut hvordan de kan skape nye funksjoner og fordeler for et produkt slik at det appellerer til kundene.

- HR. En person som har evner til kritisk tenkning vil takle både medarbeidersamtaler og avskjedssamtaler bedre enn en som ikke har det. I en medarbeidersamtale vil de stille utdypingsspørsmål for å finne ut hvorfor team-medlemmet ikke nådde målene sine - eller enda bedre: De vil finne ut hvorfor team-medlemmet nådde målene sine uten problemer. I et avskjedsintervju vil de vite hvordan de skal stille de riktige spørsmålene til den som forlater organisasjonen for å få frem den viktigste informasjonen.

Kompetanse innen kritisk tenkning for kandidater

En kandidat med evne til kritisk tenkning vil ha en rekke kompetanser:

- Observasjonsevne: Kandidater med evne til kritisk tenkning er observante. De vil alltid forsøke å skaffe seg informasjon. Noen ganger vil de få folk til å fortelle dem informasjonen, men de vil også observere omgivelsene og menneskene rundt seg.

- Analyse: Når de observerer omgivelsene og menneskene i dem, klarer de å analysere dataene og den aktuelle situasjonen. De kan bruke analyse i en ny situasjon som krever rask tenkning, men de kan også sette ned tempoet og analysere situasjoner ved å stille spørsmål og gjøre undersøkelser. De vet hvor viktig data er, så de prøver å analysere dem så grundig som mulig med den tiden de har til rådighet.

- Beslutninger: Etter å ha observert og analysert dataene er det tid for å ta en beslutning. Denne avgjørelsen vil alltid være basert på ufullstendige data, men kandidaten vil sørge for å analysere all informasjon de har, slik at avgjørelsen baseres på dataene.

- Kommunikasjon: En god kritisk tenker vet også hvor viktig det er å kommunisere sine beslutninger til omgivelsene. Kritisk tenkning fører til beslutninger, og personer med denne ferdigheten vet at de må forklare sine standpunkter for andre.

- Problemløsning: Problemløsning handler om utførelse. Etter at kandidaten har observert, analysert, besluttet og kommunisert sin beslutning, er det tid for å implementere løsningen. Selv om beslutningen ikke alltid vil gi de ønskede resultatene, vil det være en riktig beslutning hvis kandidaten tok hensyn til all informasjonen han/hun hadde før han/hun tok den.

Hva skjer når en kandidat ikke har evne til kritisk tenkning?

Kritisk tenkning krever at kandidatene setter ned tempoet, trekker pusten og analyserer en situasjon for å finne den beste mulige løsningen.

En kandidat med mindre evne til kritisk tenkning vil trekke forhastede konklusjoner uten å ta hensyn til dataene eller informasjonen som foreligger. Dette kan skape mye uro på arbeidsplassen. Ikke bare det, men denne typen atferd kan også skape store problemer i møte med kunder og klienter.

Hvis en kunde for eksempel ikke svarer på e-postene sine på et par dager fordi de er midt i forhandlinger, kan det hende at en kandidat uten kritisk sans vil forhaste seg med å sende en e-post til kunden og kreve svar. Dette kan skape en dårlig opplevelse for den potensielle kunden, og føre til at forhandlingene bryter sammen.

På den annen side vil en kandidat med evne til kritisk tenkning sette ned farten og vente litt, for det kan være mange grunner til at noen ikke har svart på e-posten deres på et par dager.

Derfor kan en test for kritisk tenkning hjelpe rekrutteringsansvarlige med ansettelser

Testen for kritisk tenkning kan hjelpe rekrutteringsansvarlige med å ansette personer som har disse ferdighetene. Ved å inkludere den i en vurdering får du objektive, numeriske resultater som kan brukes til å identifisere de beste kandidatene som rekrutteringsansvarlig kan intervjue.

Med en test før ansettelse kan du forebygge skjevheter som sniker seg inn i CV-screeningsprosessen. I tillegg er det enkelt og raskt å gi kandidatene en test for kritisk tenkning: Uansett om rekrutteringsansvarlig har 50 eller 300 søkere, kan han eller hun sende testen til alle med ett enkelt klikk.

Oppsummering

Evner innen kritisk tenkning er avgjørende i enhver virksomhet. For å kunne evaluere disse ferdighetene bør du gi kandidatene dine en test for kritisk tenkning. TestGorillas vitenskapelig baserte test for kritisk tenkning gjør det mulig å rangere søkerne etter hvem som presterer best, basert på rettferdige, objektive og objektive resultater. Sørg derfor for å bruke en test for kritisk tenkning til å vurdere de kritiske ferdighetene til alle kandidatene dine i starten av ansettelsesprosessen.

Relaterte tester

Forstå instruksjoner

Testen for å Forstå instruksjoner evaluerer en kandidats evne til å forstå og Forstå instruksjoner i mange forskjellige former og i en rekke sammenhenger. Denne testen hjelper deg med å identifisere kandidater som kan forstå og Forstå instruksjoner på riktig måte.
10 min

Fokus på detaljer (visuelt)

Denne testen for fokus på detaljer evaluerer kandidatens evne til å fokusere på visuelle detaljer og visuell informasjon. Denne testen hjelper deg med å identifisere kandidater som kan følge nøye med på visuelle signaler, og som kan håndtere visuelt materiale nøye og grundig.
10 min
Populær

Problemløsning

Denne problemløsningstesten evaluerer kandidatenes evne til å definere problemer og analysere data og tekstinformasjon for å ta riktige avgjørelser. Denne testen hjelper deg med å identifisere kandidater som bruker analytiske ferdigheter til å evaluere og håndtere komplekse situasjoner.
9 min

Leseforståelse

Leseforståelsestesten evaluerer kandidatenes evne til å lese en tekst og forstå innholdet. Denne testen hjelper deg med å identifisere kandidater som kan forstå skriftlig informasjon og trekke passende konklusjoner ved hjelp av analytisk tenkning.
13 min

Verbal resonnering

Denne verbale resonneringstesten evaluerer kandidatenes evne til å gjenkjenne logiske sammenhenger mellom ord og trekke nøyaktige konklusjoner ut ifra skriftlig informasjon. Denne kognitive evnetesten hjelper deg med å vurdere kandidatenes analytiske ferdigheter gjennom språk.
10 min