Wiskunde op intermediair niveau

Gebruik onze Wiskunde op intermediair niveau om de beste in te huren

Over de Wiskunde op intermediair niveau test

In de gegevensgestuurde zakelijke wereld van vandaag zijn voor veel functies goede wiskundevaardigheden vereist om onder andere salarissen, projectgroei en rendement van de investeringen te berekenen. Medewerkers die cijfers makkelijk begrijpen en daarmee kunnen werken, kunnen betere zakelijke beslissingen nemen op basis van feiten en gegevens. Zij kunnen plannen ontwikkelen, begrotingen toewijzen en middelen efficiënt verdelen om groei te stimuleren. nnDeze wiskundetest op intermediair niveau beoordeelt het vermogen van kandidaten om wiskundige berekeningen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) uit te voeren met breuken en decimalen. Het beoordeelt ook het vermogen van de kandidaat om tarieven en percentages te berekenen, verhoudingen te schatten en tijdsduur te berekenen. nnKandidaten die goed presteren op deze test, begrijpen de relatie tussen de verschillende soorten cijfers en weten hoe ze verschillende cijfers en vergelijkingen kunnen manipuleren om tot een oplossing te komen. In tegenstelling tot onze wiskundetesten op basisniveau die zich op twee- en driecijferige gehele getallen concentreren, richt één helft van deze intermediaire wiskundetest zich op breuken en decimalen, terwijl de andere helft het vermogen van kandidaten test om met percentages, tarieven, verhoudingen en tijdsduur te werken.

De test wordt gemaakt door een materiedeskundige

Anirban C.

De wereldwijde IT-industrie geniet al meer dan twee decennia van de talenten van Anirban. Met zijn onberispelijke reputatie verwierf Anirban aanzien als veelgevraagde en bekwame projectmanager en consultant. Hij was als Senior Project Manager internationaal aan de slag bij bedrijven als Ericsson, IBM en T-Mobile. Met zijn leergierigheid houdt Anirban zijn vaardigheden steeds op punt. Hij bezit een MBA en een ingenieursdiploma en is een gecertificeerd Scrum Master met certificaten in Prince2 en ITIL.

Gemaakt met deskundige kennis

TestGorilla's tests worden gemaakt door materiedeskundigen. Wij beoordelen potentiële materiedeskundigen op basis van hun kennis, bekwaamheid en reputatie. Voordat elke test wordt gepubliceerd, wordt deze beoordeeld door een andere expert en vervolgens gekalibreerd met behulp van honderden testnemers met relevante ervaring in het onderwerp. Dankzij onze feedbackmechanismen en unieke algoritmen kunnen onze materiedeskundigen hun tests voortdurend verbeteren.

Wat onze klanten zeggen

Gebruik TestGorilla om de beste sneller, gemakkelijker en onbevooroordeeld in te huren

Onze screeningtests identificeren de beste kandidaten en maken uw aanwervingsbeslissingen sneller, eenvoudiger en onbevooroordeeld.

Kijk hoe je de Wiskunde op intermediair niveau test

Snel hoogwaardige beoordelingen maken

Het maken van assessments is een fluitje van een cent met TestGorilla. Begin met deze eenvoudige stappen.

Bekijk een voorbeeldrapport

De Wiskunde op intermediair niveau test wordt opgenomen in een PDF-rapport, samen met de andere tests van uw beoordeling. U kunt dit rapport eenvoudig downloaden en delen met collega's en kandidaten.

FAQs

What is the difference between an assessment and a test?
An assessment is the total package of tests and custom questions that you put together to evaluate your candidates. Each individual test within an assessment is designed to test something specific, such as a job skill or language. An assessment can consist of up to 5 tests and 20 custom questions. You can have candidates respond to your custom questions in several ways, such as with a personalized video.
Can I add my own questions to an assessment?
Yes! Custom questions are great for testing candidates in your own unique way. We support the following question types: video, multiple-choice, coding, file upload, and essay. Besides adding your own custom questions, you can also create your own tests.
How do video questions work?
A video question is a specific type of custom question you can add to your assessment. Video questions let you create a question and have your candidates use their webcam to record a video response. This is an excellent way to see how a candidate would conduct themselves in a live interview, and is especially useful for sales and hospitality roles. Some good examples of things to ask for video questions would be "Why do you want to work for our company?" or "Try to sell me an item you have on your desk right now." You can learn more about video questions here.
Can you explain how the other custom question types work?
Besides video questions, you can also add the following types of custom questions: multiple-choice, coding, file upload, and essay. Multiple-choice lets your candidates choose from a list of answers that you provide, coding lets you create a coding problem for them to solve, file upload allows your candidates to upload a file that you request (such as a resume or portfolio), and essay allows an open-ended text response to your question. You can learn more about different custom question types here.
Can I customize an assessment with my company logo and color theme?
Yes! You can add your own logo and company color theme to your assessments. This is a great way to leave a positive and lasting brand impression on your candidates.
What type of support do you offer?
Our team is always here to help. After you sign up, we’ll reach out to guide you through the first steps of setting up your TestGorilla account. If you have any further questions, you can contact our support team via email, chat or call. We also offer detailed guides in our extensive Help & Inspiration Center.
What is the cost for using the Wiskunde op intermediair niveau test?
You can find our pricing packages here. Sign up here to try TestGorilla today.
Can I combine the Wiskunde op intermediair niveau test with other tests?
Yes. You can add up to five tests to each assessment.
Where in my recruitment process should I use the Wiskunde op intermediair niveau test?
We recommend using our assessment software as a pre-screening tool at the beginning of your recruitment process. You can add a link to the assessment in your job post or directly invite candidates by email. TestGorilla replaces traditional CV screening with a much more reliable and efficient process, designed to find the most skilled candidates earlier and faster.

Gerelateerde testen