Professionele ontwikkeling: Zeven voorbeelden van doelen voor managers

Deel

Professionele ontwikkeling voor managers is cruciaal voor uw bedrijf en uw teams. Managers die voortdurend streven naar om hun vaardigheden te verbeteren zullen waarschijnlijk doelgericht leidinggeven en ervoor zorgen dat hun teamleden productief zijn.

Maar welke doelen voor managers zijn essentieel voor hun professionele ontwikkeling? Dit artikel bespreekt en onderzoekt de belangrijkste voorbeelden.

Wat zijn goede doelen voor een manager en hoe zorgt u er voor dat ze bereikbaar zijn?

Naast het stellen van doelen voor teams, zijn er verschillende doelen die uw managers moeten overwegen om de productiviteit te verbeteren en hun teams te optimaliseren. Lees de volgende voorbeelden van doelen voor managers en leer hoe u managers ze kunnen bereiken.

Leiderschapsvaardigheden verbeteren voor effectief management

De ontwikkeling van managers omvat het verbeteren van de belangrijkste leiderschapsvaardigheden. Uw managers moeten strategisch kunnen denken, positief denken onderschrijven en aanmoedigen, werken met onderpresteerders en veranderingen in het bedrijf omarmen.

Het verbeteren van elke deelvaardigheid draagt bij aan effectieve professionele managementontwikkeling. Maar wat is de beste manier om ervoor te zorgen dat een manager deze vaardigheden kan ontwikkelen?

Een Leadership and People Management skills test zal u helpen om de leiderschapsvaardigheden van een manager te benchmarken en methoden te plannen om deze subvaardigheden te verbeteren. Als de testresultaten bijvoorbeeld aangeven dat uw manager vaardigheden mist in het plannen en ondersteunen van de ontwikkeling van teamleden, kunt u overwegen om een opfriscursus te organiseren om deze vaardigheden te verbeteren.

Werken aan loopbaanontwikkeling met communicatie- en motivatievaardigheden

Uw managers moeten begrijpen hoe ze hun loopbaan kunnen verbeteren door communicatie- en motivatievaardigheden te ontwikkelen met effectieve methoden en ondersteuning.

Een manager wil bijvoorbeeld een betere actieve luisteraar worden of manieren vinden om doelmatiger te delegeren en te motiveren.

Om ervoor te zorgen dat uw managers actief aan deze vaardigheden werken als een manier om hun loopbaanontwikkeling te verbeteren, moet je eerst bepalen welke specifieke vaardigheden ze moeten ontwikkelen. Bekijk hun actieve luistervaardigheden met een Communicatievaardigheden test, of controleer hun motivatie met een Motivatie test. Daarna kunt u en het senior management met de manager samenwerken om een ontwikkelingsplan met top trainingsprogramma's op te stellen.

Verbeteren van bedrijfsmanagementvaardigheden voor professionele ontwikkeling

Om te werken aan de ontwikkeling van managers, kunnen uw managers zich richten op het verbeteren van hun subvaardigheden op het gebied van bedrijfsmanagement en oordeelsvorming - nog een van de vele voorbeelden van doelen voor managers. Hoe kunt u een manager helpen om uitzonderlijke vaardigheden op het gebied van business management te ontwikkelen?

Onze Business Judgment test zal het expertiseniveau van uw manager beoordelen en u begeleiden bij de trainingsprogramma's die u wilt ontwikkelen. Van strategie en innovatie tot prestatieverbetering, er zijn tal van subvaardigheden voor bedrijfsbeheer die uw manager kan ontwikkelen als hij of zij weet welke vaardigheden het zwakst zijn en dienovereenkomstig trainingsprogramma's voltooit.

Zeven voorbeelden van doelen voor managers

Er zijn veel specifieke voorbeelden van doelen voor managers om hen te helpen efficienter te werken en te werken aan professionele ontwikkeling. Hier zijn er zeven die u kunt overwegen.

1. Ontwikkel coachingsvaardigheden

Een kenmerk van topmanagers zijn hun coachingsvaardigheden. Deze vaardigheden stellen managers in staat om passende begeleiding en ondersteuning te bieden, zodat hun teamleden betrokken, loyale en doelgerichte medewerkers zijn. Als je manager geen coachingsvaardigheden heeft, dan is het aanscherpen van deze vaardigheden een professioneel ontwikkelingsdoel dat hij/zij wil nastreven

2. Bijdragen tot de eenheid en motivatie van het team Bijdragen aan de eenheid en motivatie van het team

Heeft uw manager het vermogen om de eenheid en motivatie van het team te verbeteren? Als dit een van zijn of haar minder ontwikkelde vaardigheden is, zou hij of zij moeten overwegen deze te verfijnen om de productiviteit van zijn of haar teams en het bedrijf als geheel te verhogen. Om uitzonderlijke motivatievaardigheden op te bouwen, hebben ze zelf de juiste motivatiementaliteit nodig, die u kunt testen met een Motivatietest.

3. Werk aan het zelfvertrouwen van managers

Met het juiste zelfvertrouwen kunnen managers het vertrouwen tussen teamleden vergroten en medewerkers aanmoedigen om naar hen toe te stappen als ze extra ondersteuning nodig hebben.

Of zelfvertrouwen een intrinsiek onderdeel is van het karakter van uw manager, kunt u nagaan met verschillende persoonlijkheidstesten, zoals de Enneagramtest. Aan de hand van de resultaten kunt u beslissen of zelfvertrouwen een topprioriteit moet zijn bij het perfectioneren van de leiderschapsvaardigheden van uw managers

4. Meer aanpassingsvermogen ontwikkelen. Het aanpassingsvermogen vergroten

Kan uw manager zich aanpassen aan veranderingen? Aanpassingsvermogen is een cruciale vaardigheid die managers in staat stelt om verandering te zien als een kans voor positieve ontwikkeling. Als uw manager zich niet kan aanpassen, zet deze eigenschap dan op zijn of haar radar voor professionele ontwikkeling.

5. Verbeter uw spreekvaardigheid

Het leiden van een team vereist uitstekende spreekvaardigheid om instructies te geven, feedback te geven en informatie te delen met een afdeling of team. De beste managers streven ernaar hun spreekvaardigheid in het openbaar te verbeteren, want als ze spreken, tonen ze leiderschap en winnen ze aan geloofwaardigheid als leider.

Met een communicatievaardigheidstest kunt u de spreekvaardigheid van uw managers in het openbaar evalueren en een trainingsplan opstellen voor professionele ontwikkeling.

6. Verfijn de delegatievaardigheden

Door de delegatievaardigheden van uw managers te evalueren en te controleren of ze op het vereiste niveau zitten, kunt u zien of ze de vaardigheden hebben om taken, projecten en teams te beheren. Uw managers moeten prioriteit geven aan het verbeteren van hun delegatievaardigheden als onderdeel van hun professionele ontwikkeling om de workflow en dagelijkse activiteiten van het bedrijf te optimaliseren.

7. Ontwikkel vaardigheden voor tijd- en taakbeheer

Met uitstekende vaardigheden voor tijd- en taakbeheer kunnen managers de workflow voor teamleden verder optimaliseren. Controleer de vaardigheden van uw managers op het gebied van tijdbeheer met een Time Management test, gebruik de resultaten als benchmark en maak trainingsprogramma's om hen te helpen aan deze vaardigheden te werken.

2 aanvullende voorbeelden van management doelen om op te focussen

Twee aanvullende soorten management doelen zijn operationele en superordinate doelen. Omdat beter worden in deze verantwoordelijkheden een essentieel onderdeel is van professionele ontwikkeling voor managers, laten we eens kijken naar voorbeelden van deze typen managementdoelen in meer detail.

Wat zijn operationele doelen in management en wie stelt ze vast?

Operationele doelen in management zijn doelstellingen die beinvloeden hoe managers en werknemers een bedrijf runnen en bieden een kader voor het afbakenen van rollen en taken. Lagere managementniveaus nemen deze doelen aan, met als doel de verantwoordelijkheden, prestaties en impact van elke werknemer op de organisatie te bepalen en te maximaliseren.

Om ervoor te zorgen dat uw managers aan hun operationele doelen voor uw bedrijf kunnen werken, moet u ervoor zorgen dat ze over goede strategische plannings- en besluitvormingsvaardigheden beschikken.

Wat zijn superordinate doelen in management en wie stelt ze vast?

Superordinate doelen in management hebben te maken met het motiveren van teamleden in verschillende afdelingen van een bedrijf. Managers stellen deze doelen om conflicten tussen werknemers op te lossen en de relaties tussen werknemers te verbeteren. Het stellen en handhaven van superordinate doelen houdt bijvoorbeeld in dat werknemers worden beloond als ze hun doelen halen.

Om er zeker van te zijn dat uw manager superordinate doelen voor uw bedrijf kan hanteren, conflicten kan oplossen en de relaties met medewerkers kan verbeteren, moet u ervoor zorgen dat ze over de juiste vaardigheden beschikken om problemen op te lossen en kritisch te denken met onze Critical Thinking test.

Help uw managers hun vaardigheden aan te scherpen met vaardigheidstests

Professionele ontwikkeling voor het management is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat uw organisatie blijft presteren. Zorg ervoor dat uw managers werken aan hun professionele ontwikkeling en help hen door hun vaardigheden te benchmarken met de juiste vaardigheidstesten.

Ga naar TestGorilla voor een uitgebreid aanbod van testen en ga aan de slag met professionele ontwikkeling op topniveau. Registreer vandaag nog gratis.

Aanbevolen lectuur:Ontketen het potentieel van werknemers met deze voorbeelden van persoonlijke professionele ontwikkeling

Deel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.