UX/UI design

UX/UI design test: Bedömning före anställning för att anställa de bästa kandidaterna

Testet är framtaget av en ämnesexpert

Elias F.

Elias är senior produktdesigner med masterexamen i interaktion mellan människa och dator och har en bakgrund inom teknik. Han för att förstå konsumenternas behov och att lösa problem genom användarcentrerad design. Hans långa erfarenhet av att arbeta som tvärfunktionell produkt-/UX-designer vid tekniska uppstarter innebär att han kan arbeta med alla steg i designprocessen, från forskning till överlämning till utvecklare. Elias lär sig ständigt mer och samarbetar med produktchefer, ingenjörer och andra designers.

Skapat med expertkunskap

TestGorillas tester skapas av ämnesexperter. Vi utvärderar potentiella ämnesexperter utifrån deras kunskap, förmåga och rykte. Innan varje test publiceras granskas det av en annan expert och kalibreras sedan med hjälp av hundratals testtagare med relevant erfarenhet i ämnet. Våra återkopplingsmekanismer och unika algoritmer gör det möjligt för våra ämnesexperter att ständigt förbättra sina tester.

Relaterade tester