Använd vårt test Programvaruingenjör för att anställa den bästa

Sammanfattning av testet Programvaruingenjör

Detta programvaruingenjörstest utvärderar kandidaternas kunskaper om grundläggande principer och frågor inom programvaruteknik. Testet hjälper dig att identifiera kandidater som kan ta sig an problem genom att ”tänka som en programvaruingenjör” för att hitta den bästa möjliga lösningen.

Omfattade färdigheter

  • Linjära datastrukturer

  • Icke-linjära datastrukturer

  • Algoritmanalys

  • Grundläggande datavetenskap

Använd Programvaruingenjör för att anställa

Programvaruingenjörer

Typ av test

Rollspecifika färdigheter

Tidsåtgång

10 min

Språk

Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Nederländska, Portugisiska

Nivå

Nybörjarnivå

Testet är framtaget av en ämnesexpert

Yashavant K.

Under de senaste 25 åren har Yashavant publicerat flera böcker och onlinekurser i C, C++, datastrukturer, VC++, .NET och inbäddade system. Yashavant är en eftertraktad föreläsare och har gjort presentationer och workshops på TedEx, IITs, NITs, IIITs och globala programvaruföretag. Som ett erkännande för sitt bidrag inom IT-utbildning har han fått utmärkelsen ”Best .NET Technical Contributor” och ”Most Valuable Professional” av Microsoft och utmärkelsen ”Distinguished Alumnus Award” av IIT Kanpur.

Skapat med expertkunskap

TestGorillas tester skapas av ämnesexperter. Vi utvärderar potentiella ämnesexperter utifrån deras kunskap, förmåga och rykte. Innan varje test publiceras granskas det av en annan expert och kalibreras sedan med hjälp av hundratals testtagare med relevant erfarenhet i ämnet. Våra återkopplingsmekanismer och unika algoritmer gör det möjligt för våra ämnesexperter att ständigt förbättra sina tester.

Relaterade tester

Datorkunskap (PC)

Datorkunskapstestet är tänkt att utvärdera grundläggande kunskaper och förmåga att använda datorer och relaterad teknik i arbetsmiljö. Detta test hjälper dig att identifiera kandidater som är redo att utföra grundläggande arbetsfunktioner på en dator.
10 min

Projektledning

Detta projektledningstest utvärderar hur väl kandidater kan hantera projekt för att uppnå affärsmål. Testet baseras inte på en specifik PM-metodik utan bedömer snarare kandidaternas förmåga att fatta det bästa beslutet i ett specifikt sammanhang.
10 min

Kundframgångsrepresentanter (SaaS)

Detta test för kundframgångsrepresentanter utvärderar kandidaternas förmåga att proaktivt betjäna och engagera kunder, särskilt i en SaaS-miljö, genom att utvärdera både deras inställning till kundfrågor och deras färdigheter i problemlösning.
10 min

Grundläggande om HR

Testet Grundläggande om HR utvärderar de kärnkompetenser som krävs för personalmedarbetare i en organisation. Testet hjälper dig att identifiera kandidater som kan ta väl hand om din mest värdefulla tillgång: din personal.
10 min

Kundtjänst

Detta kundtjänsttest utvärderar en kandidats förmåga att svara på kundfrågor på ett lämpligt sätt. Detta test hjälper dig att identifiera kandidater som ger kundtjänst med ett kundcentrerat förhållningssätt för att leverera den bästa servicen.
10 min

Google Analytics

Google Analytics-testet utvärderar kandidaternas kunskap om och erfarenhet av verktyget. Det här testet hjälper dig att anlita Google Analytics-experter som kan konfigurera, läsa och fatta beslut utifrån rapporter som hjälper dig att nå dina affärsmål.
10 min

Microsoft Excel (avancerat)

Detta avancerade Excel-test utvärderar kandidaternas hantering av ett brett utbud av Excel-funktioner och -formler. Detta test hjälper dig att identifiera kandidater som är skickliga på att organisera data och dra slutsatser från dem med hjälp av Microsoft Excel.
10 min

Finansiell modellering i Excel

Detta test av finansiell modellering utvärderar kandidaternas väsentliga ekonomi- och värderingsfärdigheter och deras förmåga att skapa och underhålla finansiella modeller med hjälp av Excel. Det här testet hjälper dig att anställa ekonomiexperter som behöver arbeta med Excel ofta.
10 min

UX/UI Design

Detta test om UX/UI-Design utvärderar kandidaternas kunskap om den övergripande UX/UI-designprocessen och deras förmåga att omvandla funktionskrav till användbara och intuitiva designer för digitala produkter som ger användarna en positiv upplevelse.
10 min

Extern försäljning (B2B)

Detta B2B-försäljningstest utvärderar kandidaternas färdigheter i att sälja B2B-produkter genom transaktionsbaserad, utåtriktad försäljning. Det här testet hjälper dig att identifiera kandidater som kan kvalificera potentiella kunder, hantera potentiella kunder och övervinna invändningar mot att avsluta försäljningen framgångsrikt.
10 min