70 Terraform-interviewvragen die u kunt stellen bij het aannemen van uw volgende DevOps engineer

Deel

Het definieren van infrastructuurbronnen, versiebeheer van configuratiebestanden, hergebruik en eenvoudig delen zijn enkele van de voordelen van de softwaretool Terraform infrastructure as code (IaC).

Als uw team applicatie-infrastructuur moet aanpassen en verbeteren, is Terraform een van de beste opties. Maar kunnen uw engineers Terraform doelmatig gebruiken? Hebben ze de juiste kennis, vaardigheden en ervaring?

Als er een Terraform-expert in uw team ontbreekt, moet u er een vinden en hun vaardigheden nauwkeurig evalueren. Hiervoor kunt u eerst een Terraform-vaardigheidstest gebruiken om de beste kandidaten te selecteren.

Wat nu? U moet uw kandidaten interviewen en ze de juiste Terraform-interviewvragen stellen.

Hieronder kunt u de beste Terraform-interviewvragen vinden voor een eenvoudige evaluatie van kandidaten.

Tien algemene Terraform-interviewvragen om te stellen aan geinterviewden

Door sollicitanten de algemene Terraform-interviewvragen in dit gedeelte te stellen, kunt u meer te weten komen over de Terraform-ervaring van uw kandidaten voordat u overgaat tot de moeilijkere technische vragen. Stel uw lijst samen aan de hand van deze vragen:

 1. Beschrijf uw ervaring met het gebruik van Terraform.

 2. Welke recente projecten heeft u afgerond met behulp van Terraform?

 3. Hoe blijft u op de hoogte van de laatste Terraform-updates?

 4. Leg uit hoe Terraform werkt.

 5. Leg de workflowstappen voor de eindgebruiker uit voor Terraform.

 6. Noem een paar voordelen van Terraform state.

 7. Leg uit waar Terraform backend naar verwijst.

 8. Leg uit wat providers zijn in Terraform.

 9. Leg uit wie verantwoordelijk is voor het onderhouden van providers in Terraform.

 10. Waarom heeft u op onze vacature gesolliciteerd?

Vijf Algemene Terraform interviewvragen en antwoorden om de antwoorden van sollicitanten te evalueren

De vijf algemene Terraform interviewvragen en voorbeeldantwoorden in dit gedeelte helpen u bij het evalueren van uw sollicitanten. Controleer de antwoorden hieronder om hun antwoorden te beoordelen.

1. Waarom heeft u naar onze vacature gesolliciteerd? Waarom heeft u op onze vacature gesolliciteerd?

Sollicitanten kunnen verschillende motivaties hebben om bij uw bedrijf te willen werken en uw volgende DevOps engineer met Terraform te worden. Overweeg of hun waarden overeenkomen met die van uw organisatie en zoek naar sollicitanten die laten zien dat ze enthousiast zijn over de functie.

Sollicitanten kunnen bijvoorbeeld gepassioneerd zijn over het beheren van infrastructuur of het bijhouden van resourcewijzigingen. Ze kunnen voorbeelden geven van andere topbedrijven die Terraform gebruiken, zoals Slack, Uber en Twitch, en zelfs praten over enkele van de spannende projecten van uw bedrijf waar ze graag aan zouden willen werken.

U kunt ook onze Culture Add test gebruiken om de waarden en motivatoren van uw sollicitanten te beoordelen; gebruik deze test na het sourcen van uw kandidaten en voordat u ze interviewt.

2. De stappen van de eindgebruiker workflow voor Terraform uitleggen.

Weten hoe Terraform werkt is essentieel voor sollicitanten die ermee gaan werken; ze moeten de workflowstappen voor de eindgebruiker voor Terraform kunnen schetsen, waaronder de volgende:

 • Write, waar engineers wijzigingen aanbrengen in de code

 • Init, waar ze de code initialiseren voor het downloaden van requirements

 • Plan, waar ze eventuele wijzigingen bekijken en kiezen of ze deze accepteren

 • Apply, waar ze wijzigingen accepteren en toepassen op de infrastructuur

3. Noem een paar voordelen van een Terra-omgeving. Noem een paar voordelen van een Terraform state.

Kandidaten met een algemeen begrip van Terraform zouden moeten weten dat een state verschillende voordelen heeft en dat het een essentieel onderdeel van Terraform is.

Kunnen ze uitleggen dat het Terraform in staat stelt om resources aan de configuratie van de engineer toe te wijzen? Zijn ze zich ervan bewust dat het ingenieurs ook helpt metadata te monitoren? Weten ze dat een Terraform state de prestaties kan verbeteren, vooral wanneer ingenieurs van plan zijn om complexe infrastructuren te veranderen?

4. Leg uit wat providers zijn in Terraform.

Veelbelovende kandidaten weten wat providers zijn in Terraform. Ze kunnen uitleggen dat providers Terraform plugins zijn. Kunnen ze uitleggen wat deze plugins doen?

Kandidaten kunnen bijvoorbeeld uitleggen dat providers Terraform in staat stellen om te synchroniseren met Software as a Service providers, application programming interfaces en cloud providers. Ze kunnen een voorbeeld geven om aan te tonen hoe dit werkt, zoals de vereiste om providers aan te geven in configuratiebestanden als ze infrastructuur willen aanbieden in AWS

5. Leg uit waar Terraform backend naar verwijst.

Een kandidaat met algemene Terraform kennis zou moeten weten dat Terraform backend verwijst naar een platform waar engineers state snapshots opslaan.

Ze kunnen meer uitleggen over dit platform en aangeven dat het standaard proces voor opslag werkt door de state op te slaan als lokale bestanden op een schijf. Kandidaten kunnen ook vermelden dat andere backends remote storage services omvatten.

Zestien fundamentele Terraform-interviewvragen om te stellen aan junior DevOps engineers

Het integreren van de fundamentele Terraform-interviewvragen in dit deel in uw aanwervingsproces is een geweldige manier om te leren of uw junior sollicitanten voldoende vaardig zijn voor een rol. Voeg deze vragen toe aan uw lijst om hun vaardigheden gemakkelijk te evalueren.

 1. Beschrijf uw begrip van Terraform in AWS.

 2. Leg de belangrijkste Terraform functies uit.

 3. Leg uit wat IaC betekent.

 4. Noem zes handige Terraform commando's.

 5. Leg uit of callbacks mogelijk zijn bij het gebruik van Terraform op Azure.

 6. Leg uit wat terraform init is.

 7. Leg uit wat Terraform D is.

 8. Leg uit waarom Terraform handig is voor DevOps teams.

 9. Leg uit wat null_resource is in Terraform.

 10. Wat begrijpt u van de Terraform cloud?

 11. Leg uit wat u onder Oracle Cloud verstaat.

 12. Leg uit welke versiebeheerders Terraform ondersteunt, behalve GitHub.

 13. Kent u concurrenten van Terraform?

 14. Welke vaardigheden hebben DevOps engineers nodig om Terraform te gebruiken?

 15. Welke soft skills hebben DevOps engineers nodig bij het gebruik van Terraform?

 16. Welke vaardigheden hoopt u te verbeteren om uw Terraform vaardigheden te verbeteren?

Vijf basis interviewvragen over Terraform en antwoorden om de antwoorden van uw sollicitanten te beoordelen

De voorbeeldantwoorden op vijf van de basis interviewvragen over Terraform in dit gedeelte kunt u het beste gebruiken als leidraad bij het beoordelen van de antwoorden van uw sollicitanten.

Bekijk de antwoorden om de kennis en vaardigheden van uw junior engineers te peilen.

1. De belangrijkste functies van Terraform uitleggen.

Het beantwoorden van deze basis-interviewvraag over Terraform zou geen al te grote uitdaging moeten zijn voor uw junior sollicitanten. Kunnen ze uitleggen dat er vier hoofdkenmerken van Terraform zijn? Deze functies zijn:

 • Een console die functieobservatie voor gebruikers mogelijk maakt

 • Een functie voor HCL-codevertaling naar JSON

 • Een functie voor configuratietaal die interpolatie mogelijk maakt

 • Een functie voor moduletracking, die het aantal modules van de infrastructuur bijhoudt

2. Leg uit waarom Terraform handig is voor gebruikers. Leg uit waarom Terraform handig is voor DevOps-teams.

Omdat Terraform werkt met een configuratietaal die lijkt op JSON (HashiCorp Configuration Language genoemd), is het dankzij de eenvoudige syntax gemakkelijk te gebruiken.

Kandidaten moeten weten dat DevOps-teams de taal kunnen gebruiken om configuraties voor infrastructuur op te bouwen. Ze kunnen ook uitleggen dat DevOps-teams deze configuraties voor verschillende clouds en datacenters kunnen implementeren.

3. Welke vaardigheden hebben DevOps-engineers nodig om Terraform te gebruiken?

Er zijn tal van vaardigheden die DevOps-engineers dagelijks gebruiken om Terraform effectief te gebruiken. Niet alleen AWS-vaardigheden zijn essentieel, maar ook cleane codeervaardigheden zijn van vitaal belang.

Uw sollicitanten kunnen ook vermelden dat DevOps vaardigheden fundamenteel zijn voor engineers die Terraform gebruiken.

4. Welke soft skills hebben DevOps engineers nodig bij het gebruik van Terraform?

Uw sollicitanten moeten verschillende soft skills kunnen noemen die DevOps engineers helpen om projecten succesvol af te ronden.

Communicatieve vaardigheden en probleemoplossende vaardigheden zijn twee voorbeelden van belangrijke zachte vaardigheden voor Terraform-ontwikkelaars; u kunt deze evalueren met onze Communicatieve vaardigheden test en onze Probleemoplossende test.

Andere zachte vaardigheden die uw kandidaten kunnen opnoemen zijn kritisch denken, analytische vaardigheden en tijdmanagement.

5. Welke vaardigheden hoopt u te verbeteren om uw Terraform-vaardigheden te verbeteren?

Geen van uw sollicitanten zal helemaal perfect zijn, maar ze zouden moeten werken aan het verbeteren van hun Terraform-vaardigheden.

Of ze nu meer moeten leren over hoe ze AWS met Terraform efficient kunnen gebruiken of betere DevOps-ingenieurs moeten worden, zoek naar tekenen dat ze concrete stappen ondernemen om hun vaardigheden te verbeteren.

Uw sollicitanten kunnen bijvoorbeeld werken aan Terraform zijprojecten. Misschien coderen ze regelmatiger om hun clean coding vaardigheden te perfectioneren. Welke vaardigheid ze ook willen aanscherpen, houd rekening met de methoden die ze gebruiken om deze te verbeteren.

34 Intermediaire Terraform-interviewvragen om te stellen aan mid-level engineers

Gebruik enkele van de onderstaande 34 intermediaire Terraform-interviewvragen om het sollicitatieproces te vergemakkelijken.

Selecteer de meest relevante vragen uit de onderstaande lijst op basis van de vereisten van de open rol en de behoeften van uw team.

 1. Leg uit wat modules zijn in Terraform.

 2. Leg uit wat een private module registry is.

 3. Kunnen engineers Terraform gebruiken voor on-premise infrastructuren?

 4. Leg uit of Terraform multi-provider deployments ondersteunt.

 5. In welke situatie zou u de Terraform CLI gebruiken?

 6. Wat zijn de belangrijkste CLI basiscommando's?

 7. Wat doet Terraform valideren?

 8. Wat doet Terraform toepassen om te doen?

 9. Wat doet Terraform plannen?

 10. Noem enkele ingebouwde provisioners die beschikbaar zijn in Terraform.

 11. Leg uit wat de salt-masterless provisioner doet in Terraform.

 12. Leg uit wat de remote-exec provisioner doet in Terraform.

 13. Leg uit wat de puppet provisioner doet in Terraform.

 14. Leg uit wat de file provisioner doet in Terraform.

 15. Leg uit wat de chef provisioner doet in Terraform.

 16. Leg uit wat local-exec doet in Terraform.

 17. Leg uit wat remote-exec doet in Terraform.

 18. Welk commando zou u gebruiken om beheerde infrastructuur in Terraform te vernietigen?

 19. Welke Terraform-toepassingen kent u?

 20. Wat zijn de belangrijkste componenten van de Terraform-architectuur?

 21. Wat zijn subgrafieken in Terraform?

 22. Wat is een expressie-evaluatie in Terraform?

 23. Wat is een vertex-evaluatie in Terraform?

 24. Wat is de graph walk functie in Terraform?

 25. Wat is de graph builder functie in Terraform?

 26. Wat is de state manager functie in Terraform?

 27. Wat is een configuration loader in Terraform?

 28. Wat is de CLI in Terraform?

 29. Wanneer zou u sentinel policies gebruiken in Terraform?

 30. Wat is een advisory sentinel enforcement?

 31. Wat is de soft mandatory sentinel enforcement?

 32. Wat is de hard mandatory sentinel enforcement?

 33. Welke methode zou u gebruiken om gevoelige data op te slaan?

Vijf tussentijdse Terraform-interviewvragen en -antwoorden om de antwoorden van uw kandidaten te evalueren

De vijf tussentijdse Terraform-interviewvragen en voorbeeldantwoorden hieronder zijn perfect om te controleren of de vaardigheden van uw sollicitanten overeenkomen met uw vereisten.

Neem de voorbeeldantwoorden door om erachter te komen waar u tijdens het sollicitatiegesprek naar moet luisteren.

1. Welk commando zou u gebruiken om beheerde infrastructuur in Terraform te vernietigen?

Sollicitanten die een gemiddelde expertise als DevOps Terraform-engineer hebben bereikt, weten welk commando nodig is om beheerde infrastructuur in Terraform te vernietigen. Ze kunnen uitleggen dat het volgende commando het beste is om beheerde infrastructuur te vernietigen: terraform destroy [options] [dir].

2. Wanneer gebruikt u sentinel policies? Wanneer zou u sentinel policies gebruiken in Terraform?

Kunnen uw mid-level kandidaten uitleggen dat als ze verschillende policies willen implementeren in Terraform, sentinels een robuuste optie zijn? Er zijn verschillende voorbeelden van hoe sentinels beleidsimplementatie eenvoudiger maken:

 • Engineers kunnen resource-eigendom versterken

 • Teams kunnen verplichte resource-tagging instellen

 • Engineers kunnen het gebruik van modules beperken

3. Wat is een zachte verplichte sentinel? Wat is de soft mandatory sentinel enforcement?

Kandidaten moeten weten dat de soft mandatory sentinel enforcement ervoor zorgt dat het beleid doorgang vindt, behalve in gevallen waarin de beheerder een override specificeert.

Kandidaten kunnen ook uitleggen dat de soft mandatory sentinel enforcement een manier biedt om beperkende regels te definieren om de provisioning van middelen in Terraform te beperken.

4. Wat is de hard mandatory sentinel enforcement?

Kandidaten moeten kunnen uitleggen dat de hard mandatory sentinel enforcement betekent dat het beleid altijd doorgelaten wordt, ongeacht wat dan ook.

In die zin kunnen engineers de hard mandatory sentinel enforcement niet opheffen, tenzij ze deze verwijderen. Sollicitanten kunnen ook weten dat de hard mandatory enforcement het standaard handhavingsniveau van Terraform is voor sentinels.

5. Welke methode zou u gebruiken om gevoelige gegevens op te slaan?

Geinterviewden moeten weten dat Terraform meestal een set referenties nodig heeft. Aangezien er duizenden API sleutels zijn die GitHub kan ontvangen, moeten engineers weten dat ze deze sleutels niet direct in Terraform code moeten opslaan.

In plaats daarvan, om gevoelige data op te slaan, zouden engineers ervoor moeten zorgen dat ze versleutelde opslag gebruiken. De versleutelde opslag maakt het eenvoudiger om wachtwoorden veilig op te slaan - kandidaten zouden moeten weten dat TLS-certificaten en SSH-sleutels twee voorbeelden zijn van versleutelde opslag.

Tien geavanceerde Terraform-interviewvragen om te stellen aan senior engineers

Het gebruik van enkele van de tien geavanceerde Terraform-interviewvragen kan u helpen om sollicitanten grondig te interviewen als u iemand aanneemt voor een senior functie.

 1. Leg uit wat Terragrunt is.

 2. Leg uit waar Terragrunt voor gebruikt wordt.

 3. Wat betekent state file locking?

 4. Wat betekent "tainted resource"?

 5. Leg uit hoe u moduleversies in Terraform zou locken.

 6. Wat weet u over de Terraform Core?

 7. Noem vier verantwoordelijkheden van de Terraform Core.

 8. Welke methode zou u gebruiken om Terraform plugins te upgraden?

 9. Welke methode zou u gebruiken om rollbacks te controleren?

 10. Welke methode zou u gebruiken om bestaande resources in Terraform te importeren?

Vijf gevorderde Terraform interviewvragen en antwoorden om de antwoorden van kandidaten te evalueren

De antwoorden in deze sectie op vijf van de belangrijkste gevorderde interviewvragen zijn ideaal om de antwoorden van senior Terraform engineers te evalueren. Bekijk ze hieronder.

1. Welke methode zou u gebruiken om bestaande resources in Terraform te importeren?

Engineers kunnen door Terraform beheerde resources importeren met behulp van een eenvoudig commando.

Zijn uw kandidaten op de hoogte van het commando dat het importeren van resources vergemakkelijkt? Het commando dat uw kandidaten kunnen noemen bij het beantwoorden van deze interviewvraag is terraform import.

2. Welke methode zou u gebruiken om Terraform plugins te upgraden?

Ook hier is het mogelijk om Terraform plugins te upgraden met een eenvoudig commando dat het proces makkelijker maakt.

Weten kandidaten dat het commando om Terraform plugins te upgraden het terraform init commando is? Zijn ze zich ervan bewust dat de -upgrade optie ook essentieel is voor het opnieuw controleren van releases.hashicorp.com om naar de juiste providerversies te zoeken?

Kandidaten moeten ook weten dat het terraform init commando de beschikbare providerversies zal downloaden.

3. Welke methode zou u gebruiken om rollbacks te controleren?

Ingenieurs kunnen rollbacks controleren door terug te gaan naar een vorige codeversie en die als de huidige versie in een VCS te gebruiken. Kandidaten moeten weten dat het cruciaal is om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de code zijn teruggerold naar de vorige codeversie.

Weten uw kandidaten ook dat in gevallen waarin toestand bestanden beschadigd raken, er een terugdraai functie is die ze kunnen gebruiken om terug te rollen naar de nieuwste toestand? Kandidaten moeten weten dat de terugdraaifunctie nuttig is om dit te bereiken.

4. Leg uit hoe u moduleversies in Terraform zou vergrendelen.

Kandidaten moeten begrijpen dat het Terraform-moduleregister moduleversies kan vergrendelen als ze het als bron gebruiken. Ze moeten weten dat het versie attribuut hiervoor essentieel is.

Weten de kandidaten dat het specificeren van versies essentieel is, net als het specificeren van named branches en query strings om moduleversies vast te zetten? Kunnen ze ook uitleggen dat ?ref de beste methode is om dit te bereiken?

5. Noem vier verantwoordelijkheden van de Terraform Core.

Deskundige ingenieurs moeten niet alleen weten dat de Terraform Core in Go gecompileerd is en een toegangspunt biedt voor Terraform gebruikers, maar ze moeten zich ook bewust zijn van de verantwoordelijkheden van de Terraform Core. Enkele van de belangrijkste taken waar Terraform Core verantwoordelijk voor is zijn:

 • Interpolatie van module- en configuratiebestanden

 • Opbouw van resource graphs

 • Communicatie tussen plugins met RPC

 • Resource state management

Tien tips om top engineers moeiteloos te evalueren met de juiste Terraform interviewvragen

Het interview voorbereiden kan een uitdaging zijn, maar bekijk deze tien tips die u kunnen helpen om van het aannemen van uitzonderlijke ingenieurs een moeiteloos proces te maken.

1. Maak een lijst van de specifieke soft skills en waarden die u zoekt

Zorg ervoor dat u de specifieke soft skills en waarden kent die u zoekt in de volgende Terraform engineer. Doe dit door de vereiste vaardigheden op een rijtje te zetten voordat u ze vraagt om een vaardigheidsassessment in te vullen of een sollicitatiegesprek bij te wonen.

Bijvoorbeeld, sommige van de soft skills die u nodig heeft kunnen kritisch denken of leiderschapskwaliteiten zijn; sommige van de waarden die u zoekt kunnen ijver en een groeimindset zijn.

Met deze lijst van soft skills en waarden, heeft u een benchmark waar u de soft skills van uw sollicitanten mee kunt vergelijken en bepalen of ze de juiste fit zijn voor je organisatie. Misschien wilt u ook hun Culture Add potentieel of motivatie evalueren.

2. Gebruik een vaardigheidsassessment met meerdere tests

Met vaardigheidstests kunt u aan het begin van het wervingsproces controleren of uw ingenieurs de juiste Terraform-vaardigheden voor uw organisatie hebben en kunt u zich alleen concentreren op uw beste sollicitanten.

U kunt tot vijf tests combineren in een assessment om verschillende vaardigheden, capaciteiten en zelfs persoonlijkheidskenmerken of culturele afstemming van kandidaten te meten.

De belangrijkste test om op te nemen is natuurlijk een Terraform-test, maar u kunt hierop voortbouwen door hem met andere te combineren. Om bijvoorbeeld te beoordelen of het gedrag en de waarden van uw kandidaten overeenkomen met die van uw bedrijf, kunt u de Culture Add-test van TestGorilla gebruiken.

U kunt ook andere zachte vaardigheden beoordelen, zoals probleemoplossing en tijdmanagement.

Zodra u de resultaten heeft, controleert u de scores van elke kandidaat om te bepalen of ze de juiste vaardigheden hebben voor de functie. Zo ja, nodig ze dan uit voor een gesprek.

3. Vraag sollicitanten naar hun Terraform-ervaring

Als u begint met het interview, vraagt u uw kandidaten eerst naar hun Terraform-ervaring.

U kunt sollicitanten bijvoorbeeld vragen hoeveel jaar ze Terraform al gebruiken. Of misschien bent u benieuwd naar specifieke projecten die ze hebben afgerond met deze tool. Of misschien wilt u weten of ze in het verleden met grotere of kleinere teams hebben gewerkt.

Vraag sollicitanten naar hun ervaring met Terraform om het gesprek te beginnen en op gang te brengen. Let op sollicitanten die soortgelijke ervaring hebben als waar u naar op zoek bent.

Het is echter niet altijd een rode vlag als de ervaring van uw sollicitanten niet helemaal overeenkomen met uw bedrijf of rol: het is net zo belangrijk, zo niet belangrijker, om te controleren of uw sollicitanten gemotiveerd zijn om te leren en zich aan te passen aan de rol.

4. Vertel geinterviewden wat uniek is aan uw bedrijf

Het sollicitatiegesprek mag geen eenzijdig proces zijn: Informatie uitwisselen is cruciaal.

Maak van de gelegenheid gebruik om te vragen of sollicitanten uw organisatie hebben onderzocht en voeg iets toe aan wat ze al weten door de missie en kernwaarden te beschrijven.

Noem enkele van de unieke projecten waar uw teams aan werken om sollicitanten meer details te geven over uw bedrijf en voort te bouwen op de functieomschrijving die hen in eerste instantie aantrok. Laat een paar minuten vrij voor vragen aan het einde van het gesprek en vertel dat u beschikbaar blijft voor vragen per e-mail, als ze die hebben.

Dit laat zien dat u om sollicitanten geeft en dat u oprecht benieuwd bent in het maken van een positieve ervaring voor sollicitanten.

5. Stel sollicitanten vragen die passen bij hun vaardigheidsniveau

U kunt een senior-level ingenieur aannemen of een junior. Houd hier rekening mee bij het kiezen van de juiste Terraform-interviewvragen voor sollicitanten.

Als je een senior-level ingenieur aanwerft, heeft het geen zin om basis Terraform-interviewvragen te stellen. Deze aanpak zal het doel tenietdoen om meer te weten te komen over de vaardigheden van sollicitanten op senior niveau.

Zorg ervoor dat u vragen selecteert die overeenkomen met het vaardigheidsniveau en de ervaring van sollicitanten. Deze methode zorgt ervoor dat u een accuraat beeld krijgt van de vaardigheden van uw kandidaten.

6. Stel een mix van gedrags-, situatie-, technische en soft skill-vragen

Elke functie vereist een reeks vaardigheden, dus kies een verscheidenheid aan interviewvragen wanneer u een lijst samenstelt. Neem gedragsgerichte, situationele, technische en cognitieve vragen op om inzicht te krijgen in de vaardigheden van sollicitanten.

U kunt bijvoorbeeld technische vragen stellen over Terraform Core of situationele vragen over rollbacks om erachter te komen hoe sollicitanten handelen in complexe situaties en of ze klaar zijn om de uitdagingen aan te gaan waarmee ze in deze functie te maken kunnen krijgen.

7. Maak van gestructureerde interviews een prioriteit bij het stellen van Terraform-interviewvragen

Gestructureerde interviews vs. ongestructureerde interviews: Welke moet u kiezen?

Bij TestGorilla denken we dat dit een makkelijke keuze is. U kunt de resultaten van gestructureerde interviews gemakkelijk verzamelen en bent minder tijd kwijt aan het doornemen van uw aantekeningen.

Ook al stelt u kandidaten verschillende vragen (zoals gedrags-, situatie- en technische vragen), zorg ervoor dat u ze dezelfde set vragen in dezelfde volgorde stelt.

8. Vraag sollicitanten naar hun portfolio

Als u extra informatie nodig heeft over sollicitanten, overweeg dan om hun portfolio te bekijken. Controleer ze voor het sollicitatiegesprek en zorg dat u klaar bent om ze met kandidaten te bespreken en hen aanvullende vragen te stellen over hun werk, inclusief hun gebruik van Terraform.

Let op de manier waarop sollicitanten over hun eerdere projecten praten en of ze enthousiasme tonen of juist lusteloos zijn.

9. Let op sollicitanten die over de juiste vaardigheden beschikken

Terwijl u de Terraform-interviewvragen doorneemt en uw sollicitanten antwoordt, let dan op sollicitanten die over de vereiste vaardigheden beschikken. Als het maken van notities deel uitmaakt van uw proces, geef de kandidaten dan een waarschuwing en vertel hen dat ze kunnen verwachten dat er tijdens het gesprek notities worden gemaakt

10. Gebruik de assessment- en interviewresultaten om de juiste vaardigheden te selecteren. Gebruik de resultaten van het assessment en het gesprek om een aanwerving beslissing te nemen

Als u alle gesprekken heeft afgerond, is het tijd om de aantekeningen die u heeft gemaakt te controleren en te delen met uw aanwervingsteam.

Zorg er tegelijkertijd voor dat u de resultaten van sollicitanten van de Terraform-test en andere assessments opnieuw controleert om een volledig beeld te krijgen. Met alle informatie die u nu heeft, is het aannemen van een topkandidaat een fluitje van een cent.

Bonustip: vaardigheidstests zijn ook ideaal voor het ontwerpen van het perfecte trainingsprogramma

Wist u dat u vaardigheidstests ook kunt gebruiken voor het ontwerpen van inwerk- en trainingsprogramma's voor uw volgende aanwervingen?

Het is een eenvoudige en effectieve methode om de vaardigheden van uw sollicitanten te vergelijken. Het enige dat van uw wervingsteam wordt gevraagd, is na te gaan welke vaardigheden van uw sollicitanten een oppepper nodig hebben. Onze vaardigheidstests geven u de gegevens die u nodig heeft om voor elke persoon een specifieke cursus te organiseren en hem of haar te helpen zich verder te bekwamen.

Gebruik de testgegevens om uw nieuwe medewerker ook te koppelen aan een mentor die de vaardigheden waaraan hij of zij moet werken al onder de knie heeft. Het is zo eenvoudig als het controleren van de geautomatiseerde testresultaten en het aanpassen van uw inwerkproces aan de behoeften van uw sollicitanten.

Werf een expert DevOps engineer met Terraform door gebruik te maken van de juiste Terraform interviewvragen

Het werven van DevOps engineers met sterke Terraform vaardigheden kan een uitdaging zijn, maar dit betekent niet dat u het proces niet kunt vereenvoudigen. Vaardigheidstests met TestGorilla zijn een methode die kunnen helpen: Selecteer gewoon vijf vaardigheidstests om uw assessment te maken en nodig sollicitanten uit om deze in te vullen.

Vergeet niet om een Terraform vaardigheidstest te gebruiken na het sourcen van DevOps engineers voor uw team, en ga dan verder met het interviewen van uw beste sollicitanten.

Om u voor te bereiden op de interviewfase, kunt u de lijst met Terraform interviewvragen uit dit artikel gebruiken.

Het combineren van deze twee methoden maakt het makkelijker om het juiste talent aan te nemen. Gebruik TestGorilla om het aannemen te stroomlijnen en de beste Terraform engineer voor uw team te vinden.

Deel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.