Aanwerven met kennis

We bieden een aangename, nauwkeurige en wetenschappelijk onderbouwde talentbeoordeling om de vaardigheden van uw kandidaten te valideren en rangschikken. Dit doen we door een wetenschappelijke aanpak bij testontwikkeling en validatie.

Gemaakt en gevalideerd door experts

TestGorilla's IE (intellectueel eigendom) ontwikkelingsspecialisten werken samen met materiedeskundigen om onze testen te ontwerpen en geldige vragen te schrijven. Wij maken gebruik van strenge selectieprocessen om de juiste experts te vinden. In nauwe samenwerking met onze IE-ontwikkelingsspecialisten, worden de materiedeskundigen getraind in de wetenschap en kunst van testontwikkeling. Ons team zorgt voor ontwikkelingsredactie en begeleiding om ervoor te zorgen dat onze testen valide, betrouwbaar, eerlijk en inclusief zijn. Alles wordt gecontroleerd door een professionele copy-editor en een aanvullende, onafhankelijke materiedeskundige op nauwkeurigheid en technische correctheid.

"De breedte, diepte en diversiteit van de getalenteerde mensen in onze teams voor IE-Ontwikkeling en Wetenschap en Beoordeling zorgen ervoor dat we de capaciteit en expertise hebben om toonaangevende, op wetenschap gebaseerde metingen, beoordelingsmateriaal, inzichten en innovatie te leveren."

Kim Severinsen, hoofd van TestGorilla's Science and Assessment Innovation Center of Expertise

Een portret van TestGorilla's hoofd van beoordelingen, Kim Severinsen
Een illustratie die wetenschappelijk datasonderzoek toont

Voortdurende verbetering voor betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde tests

Ons werk stopt daar niet. TestGorilla's Science and Assessment Innovation Center of Expertise verzamelt en analyseert gegevens voor alle tests om hun kwaliteit en impact te onderzoeken. We voeren voortdurend een verscheidenheid aan psychometrische analyses uit om de betrouwbaarheid, validiteit en relevantie van onze testen te handhaven en te verbeteren. Dit omvat onderzoek naar interne consistentie, inhoudsvaliditeit, constructvaliditeit, gezichtsvaliditeit en criteriumgerelateerde validiteit.

Een foto en illustratie die een beoordelingswetenschapper en wetenschappelijk onderzoek tonen

Succes op de arbeidsmarkt voorspellen met gegevens

Onze test- en vaardigheidsbibliotheken zijn gebaseerd op de vaardigheidsdatabase van het Amerikaanse Ministerie van Arbeid (O*NET OnLine) en op de Europese Vaardigheden, Competenties, Kwalificaties en Beroepen (ESCO) van de Europese Commissie. Naast het feit dat we samenwerken met meerdere vakexperts om onze tests te ontwikkelen, maken we gebruik van deze gevestigde kaders om de inhoudsvaliditeit (wat een test beoordeelt) van elk van onze tests te garanderen.

We voeren ook onafhankelijke validatiestudies uit en verzamelen gegevens en feedback van onze klanten over de prestaties van kandidaten die ze aannemen. Dit helpt ons bij het evalueren van de voorspellende waarde van onze tests.

Afgestemd op de best practices in de sector

We volgen best practices uit de industrie en relevante wet- en regelgeving om de eerlijkheid en juridische verdedigbaarheid van onze tests te maximaliseren, waaronder de Uniform Guidelines on Employee Selection Procedures (UGESP), The Principles for the Validation and Use of Personnel Selection Procedures en The Standards of Educational and Psychological Testing. Onze experts op het gebied van Assessment IE en Wetenschap volgen ook de ontwikkelingen op het gebied van academisch onderzoek, overheidsregulering en industriestandaarden om ervoor te zorgen dat onze processen op elkaar afgestemd blijven.

Verminder vooroordelen bij aanwerving

We hebben ons platform en onze tests ontworpen gezien de normen van de Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) en de Uniform Guidelines on Employee Selection Procedures (UGESP) om onbewuste vooroordelen in het wervingsproces te verminderen. We bewaken ons platform en onze tests actief om ervoor te zorgen dat onze beoordelingen eerlijk en onbevooroordeeld zijn voor verschillende demografische groepen, zoals geslacht, ras en leeftijd.

Een foto van een blije klant

Een geweldige ervaring voor kandidaten

Het eenvoudige, gestroomlijnde ontwerp van TestGorilla zorgt ervoor dat uw kandidaten zich kunnen concentreren op wat het belangrijkst is: het tonen van hun vaardigheden. Onze assessments bieden kandidaten functierelevante en realistische scenario's die de ervaring van het werken in de functie waarvoor ze solliciteren goed nabootsen.

Alleen vaardigheden, geen franje

Tot slot besteden we net zoveel aandacht en zorg aan de rapporten en inzichten die we u leveren als aan onze tests. Met slechts een paar klikken stelt TestGorilla u in staat om snel inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van uw kandidaten en deze te evalueren. Ons platform en onze rapporten helpen u te focussen op nauwkeurige, datagestuurde aanwervingsbeslissingen die het aantal verkeerde aanwervingen verminderen en een positieve invloed hebben op het succes van uw organisatie op de lange termijn.

Implementeer vandaag nog wetenschappelijk onderbouwde, op vaardigheden gebaseerde werving

Begin vandaag nog met het gebruik van TestGorilla of praat met ons over uw uitdagingen op het gebied van werving en ontdek hoe wij u kunnen helpen.