Ansettelse basert på vitenskap

Vi er dedikert til å gi deg og dine kandidater en god, nøyaktig og vitenskapelig talentvurderingsopplevelse, slik at du trygt kan validere og rangere kandidatenes ferdigheter. Vi oppnår dette gjennom en vitenskapelig, flerlags tilnærming til testutvikling og validering.

Skapt og validert av eksperter

TestGorillas utviklingsspesialister innen IP (immaterielle rettigheter) samarbeider med fageksperter for å utforme testene våre og skrive saklige spørsmål. Vi bruker strenge utvelgelsesprosesser for å finne de rette ekspertene. I tett samarbeid med våre IP-spesialister får fagekspertene opplæring i vitenskapen og kunsten å utvikle tester, og teamet vårt sørger for redigering og veiledning for å sikre at testene våre er valide, pålitelige, rettferdige og inkluderende. Alt gjennomgås av en profesjonell korrekturleser og en ekstra, uavhengig fagekspert for å sikre nøyaktighet og teknisk korrekthet.

"Bredden, dybden og mangfoldet blant de dyktige medarbeiderne i våre våre team for IP-utvikling, vitenskap og vurderingsinnovasjon sikrer at vi har kapasitet og kompetanse til å levere ledende, vitenskapsbasert måling, vurderingsinnhold, innsikt og innovasjon."

Kim Severinsen, leder for TestGorillas ekspertisesenter for innovasjon innen vitenskap og evaluering

Et portrett av TestGorillas leder for vurderinger, Kim Severinsen
En illustrasjon som viser vitenskapelig dataforskning

Kontinuerlig forbedring for pålitelige, vitenskapelig baserte tester

Arbeidet vårt stopper ikke der. TestGorillas innovasjonssenter for vitenskapelig vurdering og ekspertise samler inn og analyserer data for alle tester for å undersøke kvaliteten og effekten av dem. Vi gjennomfører kontinuerlig en rekke psykometriske analyser for å opprettholde og forbedre påliteligheten, validiteten og relevansen til testene våre. Vi ser blant annet på intern konsistens, innholdsvaliditet, begrepsvaliditet, overflatevaliditet, og kriterievaliditet.

Et fotografi og en illustrasjon som viser en vurderingsforsker og vitenskapelig forskning

Forutsi jobbsuksess med data

Test- og ferdighetsbibliotekene våre bygger på det amerikanske arbeidsdepartementets ferdighetsdatabase (O*NET OnLine) og EU-kommisjonens European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO). I tillegg til at vi samarbeider med flere fageksperter for å utvikle testene våre, bruker vi disse veletablerte rammeverkene for å sikre innholdsvaliditeten (hva en test evaluerer) for hver av testene våre.

Vi gjennomfører også uavhengige valideringsstudier og samler inn data og tilbakemeldinger fra kundene våre om resultatene til kandidatene de ansetter. Dette hjelper oss med å evaluere den prediktive validiteten ved testene våre.

I tråd med bransjens beste praksis

Vi følger bransjens beste praksis og relevante lover og forskrifter for å sikre at testene våre er mest mulig rettferdige og juridisk forsvarlige, inkludert Uniform Guidelines on Employee Selection Procedures (UGESP), The Principles for the Validation and Use of Personnel Selection Procedures og The Standards of Educational and Psychological Testing. Våre vurderingseksperter innen immaterielle rettigheter og vitenskap overvåker også utviklingen innen akademisk forskning, offentlig regulering og bransjestandarder for å sikre at prosessene våre er i tråd med disse.

Reduser skjevheter ved ansettelser

Vi har utviklet plattformen og testene våre i henhold til standardene til Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) og Uniform Guidelines on Employee Selection Procedures (UGESP) for å motvirke ubevisste fordommer i ansettelsesprosessen. Vi overvåker plattformen og testene våre aktivt for å sikre at vurderingene våre er rettferdige og objektive på tvers av demografiske faktorer som kjønn, rase og alder.

Et fotografi av en glad kunde

En god kandidatopplevelse

TestGorillas enkle, strømlinjeformede design lar kandidatene fokusere på det som er viktigst: å vise hva de kan. Testene våre gir kandidatene jobbrelevante og realistiske scenarier som ligger nært opplevelsen av å jobbe i stillingene de søker på.

Kun ferdigheter, ingen unødvendigheter

Til slutt legger vi like mye tanke og omhu i rapportene og innsiktene vi gir deg, som vi gjør i våre tester. Med bare noen få klikk gjør TestGorilla det mulig for deg å raskt forstå og evaluere kandidatenes styrker og svakheter. Vår plattform og rapporter hjelper deg å fokusere på nøyaktige, datadrevne ansettelser som vil redusere feilansettelser og ha positivt innvikrning på den langsiktige suksessen til organisasjonen din.

Implementer vitenskapelig baserte, kompetansebaserte ansettelser i dag

Begynn å bruke TestGorilla i dag, eller ta en prat med oss om dine rekrutteringsutfordringer for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg.