Wiedza naukowa i standardy TestGorilla.

Naszą misją jest dostarczenie zarówno Tobie, jak i Twoim kandydatom przyjemnego i wysoce precyzyjnego doświadczenia związanego z testowaniem – bez uprzedzeń i stresu. Osiągamy to dzięki naukowemu, wielowarstwowemu podejściu, które zapewnia, że nasze testy są zawsze odpowiednie dla Twoich potrzeb, wiarygodne i sprawiedliwe.

Portret Szefa Oceny w TestGorilla, Kim Severinsen

Stworzone i sprawdzone przez ekspertów.

Wszystko zaczyna się od prac naszego zespołu psychometrycznego. Po pierwsze, wykorzystujemy sprawdzone i dobrze ugruntowane zasady teorii testów do ogólnego projektowania naszych testów. Następnie, eksperci z każdej dziedziny opracowują pytania do tych testów, kierując się wskazówkami naszego zespołu. Testy te są następnie recenzowane przez innych ekspertów, co zapewnia ich dokładność i skuteczność.

Ilustracja przedstawiająca badania naukowe danych

Wiarygodne testy poparte naukowymi teoriami.

Nasza praca bynajmniej na tym się nie kończy. Nasze zaawansowane algorytmy statystyczne analizują kluczowe wskaźniki, które na bieżąco weryfikują i ulepszają nasze testy. Używamy takich narzędzi jak algorytm alfa Cronbacha, aby analizować i potwierdzać wewnętrzną spójność pytań w teście.

Zdjęcie i ilustracja przedstawiająca naukowca oceniającego i badania naukowe

Przewidywanie sukcesu zawodowego za pomocą analizy danych.

Wykorzystując ramy UGESP do selekcji pracowników oraz analizy umiejętności Departamentu Pracy USA, sprawdzamy poprawność merytoryczną (czyli to, co test ocenia) każdego z naszych testów.

Zbieramy również informacje zwrotne od naszych klientów na temat wyników kandydatów, którzy z powodzeniem przeszli rekrutację. Pomaga nam to potwierdzić trafność predykcyjną każdego testu i pozwala na formułowanie w oparciu o dane, zaleceń dotyczących wyboru testów na potrzeby danego stanowiska pracy.

Sprawiedliwe dla wszystkich kandydatów.

Zbudowaliśmy naszą platformę i testy w oparciu o standardy Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), aby uniknąć podświadomych uprzedzeń, które mogłyby się pojawić podczas procesu zatrudniania. Oznacza to, że Twoi najlepsi kandydaci otrzymają najwyższe noty niezależnie od płci, rasy, pochodzenia etnicznego czy wieku. Okresowo korzystamy również z badań DIF (Differential Item Functioning) przeprowadzanych na danych zebranych od kandydatów. Pomaga nam to stale eliminować wszelkie potencjalne negatywne skutki wynikłe w procesie rekrutacji.

Zdjęcie szczęśliwego klienta

Łatwość w użyciu dla użytkownika.

Prosty, usprawniony design serwisu TestGorilla pozwala Twoim kandydatom skupić się na tym, co najważniejsze: pokazaniu swoich umiejętności. Pytania odzwierciedlają realistyczne scenariusze pracy na stanowiskach, o które ubiegają się kandydaci.

Wnikliwe i nieskomplikowane raporty.

Wreszcie, wkładamy tyle samo uwagi i troski w raporty i spostrzeżenia, które Ci dostarczamy, co w nasze testy. Dlatego też nasza platforma zajmuje pierwsze miejsce pod względem zadowolenia klientów na stronie z recenzjami oprogramowania G2.

W TestGorilla wystarczy kilka kliknięć, aby przejrzeć, uszeregować i szybko zrozumieć mocne i słabe strony kandydatów. Nasze przejrzyste i uporządkowane raporty pomogą Ci podjąć trafne, oparte na danych, decyzje rekrutacyjne, które pozytywnie wpłyną na długoterminowy sukces Twojej firmy.

Usprawnij proces rekrutacji już teraz.

Zacznij korzystać z TestGorilla już dziś lub porozmawiaj z nami o swoich wyzwaniach związanych z zatrudnianiem pracowników, abyśmy mogli dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.

Zawartość tej strony jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej, ani nie zastępuje porady prawnej.