Rekrutacja poparta nauką

Zobowiązujemy się do zapewnienia przyjemnego, dokładnego i naukowo popartego doświadczenia z oceny talentów dla Ciebie i Twoich kandydatów, umożliwiając pewną i dokładną weryfikację ich umiejętności. Osiągamy to poprzez naukowe, wielowarstwowe podejście do tworzenia i walidacji testów.

Stworzone i zatwierdzone przez ekspertów

Specjaliści ds. rozwoju IP (własności intelektualnej) TestGorilla współpracują z ekspertami w danych dziedzinach w celu projektowania naszych testów i pisania odpowiednich pytań. Stosujemy rygorystyczne procesy selekcji, aby znaleźć odpowiednich ekspertów. Współpracując ściśle z naszymi specjalistami ds. rozwoju własności intelektualnej, eksperci z danych dziedzin są przeszkalani w zakresie opracowywania testów, a nasz zespół zapewnia edycję i wskazówki, aby zapewnić, że nasze testy są odpowiednie, wiarygodne, uczciwe i inkluzywne. Wszystko jest sprawdzane przez profesjonalnego redaktora i dodatkowego, niezależnego eksperta z danej dziedziny pod kątem dokładności i poprawności technicznej.

„Rozległość, głębia i różnorodność utalentowanych ludzi w naszych zespołach ds. rozwoju własności intelektualnej oraz innowacji w nauce i ocenie zapewnia nam umiejętności i wiedzę specjalistyczną do dostarczania najnowocześniejszych, opartych na nauce pomiarów, treści ocen, spostrzeżeń i innowacji”.

Kim Severinsen, kierownik Centrum innowacji w nauce i ocenie TestGorilla

Portret Szefa Oceny w TestGorilla, Kim Severinsen
Ilustracja przedstawiająca badania naukowe danych

Ciągłe doskonalenie niezawodnych, popartych naukowo testów

Nasza praca na tym się nie kończy. Centrum innowacji w nauce i ocenie TestGorilla gromadzi i analizuje dane dla wszystkich testów w celu zbadania ich jakości i wpływu. Nieustannie przeprowadzamy różnorodne analizy psychometryczne, aby utrzymać i poprawić rzetelność oraz trafność naszych testów. Obejmuje to sprawdzanie spójności wewnętrznej oraz trafności: treści, konstruktu, fasadowej i powiązanej z kryteriami.

Zdjęcie i ilustracja przedstawiająca naukowca oceniającego i badania naukowe

Przewidywanie sukcesu zawodowego na podstawie danych

Nasze biblioteki testów i umiejętności opierają się na bazie danych umiejętności Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych (O*NET OnLine), a także na europejskiej klasyfikacji umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO) Komisji Europejskiej. Oprócz współpracy z wieloma ekspertami w danych dziedzinach w celu opracowania naszych testów korzystamy z tych ugruntowanych ram, aby zapewnić trafność treści (tego, co ocenia test) każdego z naszych testów.

Przeprowadzamy również niezależne badania walidacyjne i zbieramy dane oraz informacje zwrotne od naszych klientów na temat wyników kandydatów, których zatrudniają. Pomaga nam to ocenić trafność prognostyczną naszych testów.

Zgodni z najlepszymi praktykami branżowymi

Przestrzegamy najlepszych praktyk branżowych oraz odpowiednich przepisów i regulacji, aby zmaksymalizować uczciwość i możliwość obrony prawnej naszych testów, w tym Uniform Guidelines on Employee Selection Procedures (UGESP), The Principles for the Validation and Use of Personnel Selection Procedures oraz The Standards of Educational and Psychological Testing. Nasi eksperci ds. oceny własności intelektualnej i nauki monitorują również rozwój badań akademickich, regulacji rządowych i standardów branżowych, aby zapewnić zgodność naszych procesów.

Ogranicz uprzedzenia w procesie zatrudniania

Zaprojektowaliśmy naszą platformę i testy z uwzględnieniem standardów Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) i Uniform Guidelines on Employee Selection Procedures (UGESP), aby złagodzić nieświadome uprzedzenia w procesie rekrutacji. Aktywnie monitorujemy naszą platformę i testy, aby upewnić się, że nasze oceny są sprawiedliwe i bezstronne w odniesieniu do osób o różnych cechach demograficznych, takich jak płeć, rasa czy wiek.

Zdjęcie szczęśliwego klienta

Pozytywne doświadczenie dla kandydata

Prosty, usprawniony projekt TestGorilla pozwala kandydatom skupić się na tym, co najważniejsze: pokazaniu swoich umiejętności. Nasze oceny zapewniają kandydatom realistyczne scenariusze związane z pracą, które ściśle naśladują doświadczenia związane z pracą na stanowiskach, o które się ubiegają.

Potwierdzone umiejętności, zadnych niespodzianek

Wreszcie, wkładamy tyle samo uwagi i troski w raporty i informację zwrotną, które dostarczamy, co w nasze testy. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć, TestGorilla pozwala szybko zrozumieć i ocenić mocne i słabe strony kandydatów. Nasza platforma i raporty pomagają skupić się na trafnych, opartych na danych decyzjach rekrutacyjnych, które ograniczą liczbę zatrudnień z przypadku i pozytywnie wpłyną na długoterminowy sukces Twojej organizacji.

Już dziś rozpocznij naukowo popartą rekrutację opartą na umiejętnościach

Zacznij korzystać z TestGorilla już dziś lub porozmawiaj z nami o wyzwaniach związanych z rekrutacją, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc.