75 front-end interviewvragen om professionele ontwikkelaars in te huren

Deel

Het kiezen van de juiste beoordelingsmethode voor kandidaten is cruciaal als u een front-end develoepr voor uw team aanneemt, maar het proces kan complex en tijdrovend zijn. Sommige methoden zijn onbetrouwbaar, zoals cv-screening - u heeft een strategie nodig die u helpt de juiste front-end developer voor uw team te vinden en die voorkomt dat u kandidaten verkeerd aanneemt.

Wat als we u vertellen dat er twee methoden zijn die u daarbij kunnen helpen?

Het testen van vaardigheden met behulp van programmeervaardigheidstests en het interviewen van front-end developers zal u helpen om de beste sollicitanten te vinden.

Die tweede strategie, het interviewen van front-end developers, vereist dat u de juiste front-end interviewvragen vindt.

Maar geen paniek. We hebben 75 interviewvragen verzameld die geschikt zijn voor zowel junior als senior sollicitanten en technische vragen met betrekking tot Git en essentiële front-end vaardigheden. Stel uw eigen lijst samen met onze vragen hieronder.

Twintig interviewvragen over front-end om te stellen aan junior kandidaten

Deze twintig interviewvragen over front-end zijn ideaal voor het beoordelen van junior sollicitanten. Stel uw kandidaten enkele van de vragen in deze sectie om hun kennis van front-end development te toetsen.

1. Leg uit wat metatags zijn in HTML.

2. Noem drie basis ontwerpelementen.

3. Welke vaardigheden zijn belangrijk voor front-end developer werk?

4. Leg uit wat load balancing betekent.

5. Leg uit wat NPM betekent.

6. Vertel wat u begrijpt onder ‘scope’ in JavaScript.

7. Wat is het belangrijkste verschil tussen jQuery en JavaScript?

8. Vertel me wat u weet over Content Security Policy.

9. Definieer cross-site scripting.

10. Leg uit wat user-centered design betekent,

11. Wat begrijpt u van callbacks in JavaScript?

12. Wat begrijpt u van polymorfisme?

13. Kunt u uitleggen wat het KISS-principe betekent?

14. Kunt u uitleggen wat de afkorting SOLID betekent?

15. Vertel me wat u begrijpt van clickjacking.

16. Begrijpt u wat coercion betekent in JavaScript? Geef een definitie.

17. Leg uit wat IIFE betekent.

18. Vertel wat u begrijpt van rastersystemen in CSS.

19. Leg uit wat een mixin is.

20. Noem drie methoden om de laadtijd van een pagina te verminderen.

Vijf interviewvragen en -antwoorden voor beginners in de front-end

Raadpleeg deze vijf voorbeeldantwoorden voor enkele cruciale interviewvragen over front-end in dit gedeelte om de antwoorden van uw sollicitanten te controleren.

1. Welke vaardigheden zijn belangrijk voor front-end ontwikkelaars?

Verschillende vaardigheden zijn belangrijk voor front-end ontwikkelaars. Van kennis van HTML tot CSS tot JavaScript, veel technische vaardigheden kunnen front-end ontwikkelaars helpen bij het maken van webontwerpen en het produceren van goed gestructureerde webpagina's.

HTML-vaardigheden helpen front-end ontwikkelaars bij het structureren van de website en CSS-vaardigheden maken het gemakkelijker om de lay-out te ontwerpen. En met de programmeertaal JavaScript kunnen ontwikkelaars de elementen van een webpagina dynamisch maken.

Kennis van deze talen is cruciaal voor elke functie waarin front-end ontwikkeling een rol speelt: 23% van de projectmanagers van websites hebben HTML-vaardigheden op hun cv staan en 17% JavaScript-vaardigheden. Andere vaardigheden zijn echter ook belangrijk.

Onze HTML-, CSS- en JavaScript-tests zijn een snelle en eenvoudige beoordelingsmethode om de HTML-, CSS- en JavaScript-vaardigheden van uw sollicitanten grondiger te beoordelen. Bekijk deze tests om erachter te komen welke subvaardigheden ze evalueren, of probeer onze JavaScript-test met een gratis plan.

2. Noem drie basisontwerpelementen.

Kandidaten moeten de volgende drie basis ontwerpelementen begrijpen:

  • Grootte: de hoeveelheid ruimte die een vorm inneemt

  • Textuur: de oppervlaktestructuur van de vorm (die glad, hard of zacht kan zijn)

  • Kleur: de kleur van het object, die waarden, tinten en intensiteit omvat.

3. Begrijpt u wat coercion betekent in JavaScript? Geef een definitie.

Om de kennis van beginnende front-end ontwikkelaars van uw sollicitanten te testen, kunt u inagaan of ze coercion in JavaScript kunnen definiëren. Bekwame kandidaten zullen begrijpen dat coercion inhoudt dat een waarde tijdens runtime van het ene gegevenstype naar het andere wordt geconverteerd.

Ze kunnen ook twee vormen van coercion in JavaScript noemen: expliciet en impliciet.

Impliciete coercion treedt op wanneer JavaScript automatisch een gegevenstype converteert naar een ander type op basis van de context waarin het wordt gebruikt. Expliciete coercion treedt op wanneer een ontwikkelaar expliciet een waarde van het ene gegevenstype naar het andere converteert met behulp van de ingebouwde operatoren of functies van de taal.

4. Noem drie methoden om de laadtijd van een pagina te verminderen.

Kandidaten met kennis van front-end development op instapniveau zouden uit ervaring moeten weten hoe ze de laadtijd van pagina's kunnen verkorten. Ga na of ze drie methoden kunnen noemen om de laadsnelheid van een pagina te verbeteren. Hieronder staan enkele technieken die ze kunnen noemen:

  • Afbeeldingen optimaliseren

  • Inhoud comprimeren

  • CSS- en JavaScript-code in externe bestanden plaatsen

Het is belangrijk dat sollicitanten over deze kennis en vaardigheden beschikken, aangezien bijna 70% van de consumenten zegt dat paginasnelheid van invloed is op hun bereidheid om producten van retailers te kopen.

5. Vertel me wat u begrijpt van rastersystemen in CSS.

Een rastersysteem in CSS is een structuur die front-end developers gebruiken om inhoud horizontaal of verticaal op een pagina te rangschikken. Rastersystemen verminderen de complexiteit van het consistent rangschikken van inhoud en hebben twee belangrijke onderdelen - kolommen en rijen.

Test de CSS-kennis van uw sollicitanten en bepaal of ze volledig begrijpen hoe deze taal werkt met onze CSS-vaardigheidstest.

Vijf geavanceerde front-end interviewvragen en antwoorden om senior sollicitanten te beoordelen

Als u op zoek bent naar senior front-end ontwikkelaars, dan zijn deze geavanceerde front-end interviewvragen ideaal om hun kennis te beoordelen. Controleer de antwoorden hieronder om de nauwkeurigheid van de antwoorden van uw kandidaten te beoordelen.

1. Noem de vier elementen van het CSS boxmodel.

Senior kandidaten die ervaring hebben met CSS zouden het CSS boxmodel moeten begrijpen. Ze kunnen antwoorden door uit te leggen dat het CSS boxmodel ontwikkelaars helpt om complexe lay-outs te maken en de vier onderstaande CSS boxmodelelementen te noemen:

  • Inhoud

  • Opvulling

  • Randen

  • Marges

2. Doet srcset voordelen? Noem er een.

srcset is een HTML-attribuut dat een reeks URL's voor afbeeldingen met verschillende grootten en resoluties specificeert. Hierdoor kan de browser bepalen welke afbeeldingsbron het meest geschikt is op basis van factoren zoals de schermgrootte of pixeldichtheid van de gebruiker.

Een voordeel van srcset is dat het de prestaties verhoogt en laadtijden verkort door afbeeldingen weer te geven die de juiste grootte hebben voor het apparaat van de gebruiker.

3. Leg uit wat JSON.stringify() doet in JavaScript.

Kandidaten moeten weten dat front-end ontwikkelaars de JSON.stringify() methode gebruiken om JavaScript-waarden te converteren naar JSON-strings. Hierdoor kunnen ze deze objecten gemakkelijker verzenden en ontvangen. Dit is vooral belangrijk bij het verzenden van gegevens naar een webserver, aangezien de gegevens als een string moeten worden verzonden.

4. Heeft u MySQL gebruikt in uw carrière? Leg uit wat MySQL is.

Als sollicitanten MySQL hebben gebruikt, dan weten ze dat het een relationeel database management systeem (RDBMS) is dat gebruik maakt van de programmeertaal SQL. Ze weten misschien ook dat MySQL een tabelstructuur gebruikt en het meest gebruikte open-source RDBMS is.

5. Heeft u MongoDB gebruikt in uw werk? Leg uit wat MongoDB is.

Kandidaten met MongoDB-ervaring zullen begrijpen dat deze NoSQL databasetoepassing gegevenselementen weergeeft met behulp van een documentgeoriënteerd formaat dat BSON (binary JSON) wordt genoemd. Ze kunnen ook vermelden dat programmeurs de MongoDB query taal gebruiken om wijzigingen aan te brengen in MongoDB.

19 front-end interview vragen over Git versiebeheer

Om de kennis van uw sollicitanten over Git versiebeheer te evalueren, stelt u ze deze negentien front-end interviewvragen.

1. Vertel me wat u begrijpt van versiebeheersystemen.

2. Wat is het verschil tussen gecentraliseerde en gedistribueerde versiebeheersystemen?

3. Wat doet git push betekenen?

4. Wat betekent git pull betekenen?

5. Leg uit wat de git config commando doet.

6. Leg uit wat het git init commando doet.

7. Leg uit wat het git add commando doet.

8. Leg uit wat het git diff commando doet.

9. Leg uit wat het git commit commando doet.

10. Leg uit wat het git reset commando doet.

11. Leg uit wat het git status commando doet.

12. Leg uit wat het git merge commando doet.

13. Wat doet het git pull commando?

14. Wat doet het git fetch commando?

15. Hoe werkt git pull anders dan git fetch?

16. Leg uit wat een samenvoeg conflict is in Git.

17. Hoe zou u een samenvoeg conflict in Git oplossen?

18. Vertel me wat u weet over git stash.

19. Hoe is git merge anders dan git rebase?

Vijf front-end interview vragen en antwoorden over Git

Als u de antwoorden van uw kandidaat op de belangrijkste Git front-end interview vragen wilt bekijken, bekijk dan de voorbeeldantwoorden die hier gegeven worden.

1. Vertel me wat u begrijpt van versiebeheersystemen.

Programmeurs kunnen een versiebeheersysteem gebruiken om wijzigingen in bestanden of datasets te beheren of om de gegevens terug te zetten naar een vorige versie. Deze systemen zorgen er ook voor dat het hele programmeerteam de meest recente versie van het bestand of de dataset gebruikt.

Sollicitanten die deze vraag beantwoorden moeten weten dat versiebeheersystemen veel gebruikt worden door ontwikkelteams: 93% van de ontwikkelaars gebruikt Git om bestanden en datasets te beheren.

Om de Git-kennis van uw sollicitanten te beoordelen, kunt u onze Git-vaardigheidstest gebruiken, die beschikbaar is in onze vaardigheidstestbibliotheek.

2. Wat is het verschil tussen gecentraliseerde en gedistribueerde versiebeheersystemen?

Stel kandidaten deze vraag om hun kennis van versiebeheersystemen op de proef te stellen.

Bij gecentraliseerde versiebeheersystemen leggen ontwikkelaars wijzigingen vast in één centrale repository. Ze zijn vaak eenvoudiger te begrijpen en te gebruiken dan gedistribueerde versiebeheersystemen. Echter, als de ontwikkelaars de toegang tot het centrale archief verliezen of als het corrupt raakt, dan is het niet langer bruikbaar.

Aan de andere kant, als u een gedistribueerd versiebeheersysteem gebruikt, heeft elke ontwikkelaar een kopie van het archief. In deze nieuwere aanpak kan de lokale kopie van elk teamlid worden gebruikt als back-up. Ze kunnen ook onafhankelijk aan hun kopie werken en hun wijzigingen vastleggen zonder dat ze toegang tot de centrale server nodig hebben.

3. Wat betekent git push?

Om te bepalen of u front-end ontwikkelaar kandidaten voldoende Git kennis hebben, stel ze dan deze eenvoudige front-end interview vraag.

Kandidaten met Git ervaring zullen weten dat git push een commando is dat ontwikkelaars gebruiken om inhoud te pushen om commits gemaakt op hun lokale repository te uploaden naar een remote repository. Ze kunnen ook uitleggen dat de vereiste syntax voor git push is:

$ git push

4. Wat doet git pull betekenen?

Programmeurs gebruiken de git pull commando om wijzigingen van een remote repository op te halen en samen te voegen met hun lokale kopie. Dit houdt in dat eerst de laatste wijzigingen van de remote repository worden opgehaald en dan die wijzigingen in hun huidige branch worden samengevoegd.

5. Uitleggen wat de git config commando doet.

Kandidaten zouden moeten weten dat ontwikkelaars git config om aan te passen hoe Git functioneert en eruit ziet. Met andere woorden, dit krachtige commando stelt ontwikkelaars in staat om veranderingen aan te brengen in Git's configuratie instellingen.

31 front-end interviewvragen over HTML, CSS, React.js en JavaScript

Stel geïnterviewden enkele van deze 31 front-end interviewvragen over HTML, CSS, React.js en JavaScript om hun technische kennis te testen.

1. Leg uit wat een attribuut is in HTML.

2. Leg uit wat een marquee is in HTML. Is er een beter alternatief?

3. Definieer semantische HTML.

4. Hoe werkt semantische HTML?

5. Leg uit hoe u een tabel op een webpagina zou weergeven met HTML.

6. Wat begrijpt u van SVG in HTML?

7. Welke methode zou u gebruiken om tekstsecties te scheiden in HTML?

8. Welke React.js subvaardigheden zijn belangrijk voor front-end ontwikkelaars?

9. Hoe zou u CSS-styling opnemen in een HTML-document?

10. Wat begrijpt u onder de box-sizing eigenschap in CSS?

11. Welke methode zou u gebruiken om elementen te verbergen met CSS?

12. Leg uit wat CSS sprites zijn.

13. Noem drie gegevenstypen die JavaScript accepteert.

14. Vertel wat u weet van cookies in JavaScript.

15. Leg uit wat afsluitingen zijn in JavaScript.

16. Leg uit wat exports en imports zijn in JavaScript.

17. Leg uit wat ongedefinieerde variabelen zijn in JavaScript.

18. Leg uit wat undeclared variabelen zijn in JavaScript.

19. Welke methode zou u gebruiken om duplicaten te verwijderen uit arrays in JavaScript?

20. Leg uit wat JSC is.

21. Hoe verhoudt de virtuele DOM zich tot React.js?

22. Leg uit wat React extensies zijn.

23. Vertel wat u begrijpt van events in React.

24. Leg uit wat componenten zijn in React.js.

25. Leg uit wat states zijn in React.

26. Hoe zou u states implementeren in React.js?

27. Noem drie belangrijke JavaScript-subvaardigheden voor front-end ontwikkelaars.

28. Beschrijf wat hogere-orde componenten zijn in React.js.

29. Beschrijf wat pure componenten zijn in React.js.

30. Welke methode zou u gebruiken om React routing te implementeren?

31. Leg uit wat null betekent in JavaScript.

Vijf belangrijke front-end interviewvragen en antwoorden over HTML, CSS, JavaScript en React.js

Raadpleeg de volgende voorbeeldantwoorden op deze belangrijke front-end interviewvragen over HTML, CSS, JavaScript en React.js om de kennis van uw sollicitanten te beoordelen.

1. Welke React.js-subvaardigheden zijn belangrijk voor front-end developers?

Front-end developers hebben verschillende subvaardigheden nodig om de React.js bibliotheek te gebruiken, van het begrijpen van ontwerppatronen tot React hooks, state management en geavanceerde React.js concepten.

Om websites of toepassingen met dynamische componenten te bouwen, moeten kandidaten ook begrijpen hoe React.js het proces vergemakkelijkt. Daarom moet u vervolgvragen stellen om te bepalen of kandidaten begrijpen waarom React.js belangrijk is.

Als u statistische gegevens nodig heeft om de React.js-vaardigheden van uw sollicitanten te meten, is onze React online test de beste optie. Het zal u helpen bij het beoordelen van de kritieke React.js vaardigheden die nodig zijn voor het voltooien van complexe front-end projecten.

2. Noem drie belangrijke JavaScript-subvaardigheden voor front-end developers.

Front-end developers hebben verschillende JavaScript vaardigheden nodig om functionele functies aan websites toe te voegen.

Kandidaten die bekend zijn met JavaScript zullen weten dat functioneel programmeren, cross-browser code schrijven en geheugenbeheer enkele subvaardigheden zijn waar front-end ontwikkelaars baat bij hebben. Luister naar antwoorden die uitleggen waarom deze vaardigheden belangrijk zijn.

Sollicitanten kunnen bijvoorbeeld uitleggen dat functioneel programmeren front-end developers helpt om datamutatie en neveneffecten te vermijden.

3. Welke methode zou u gebruiken om tekstsecties in HTML te scheiden?

Deze front-end interviewvraag is relatief eenvoudig. De meeste kandidaten zullen begrijpen dat front-end ontwikkelaars HTML tags gebruiken om tekstsecties te scheiden en kunnen drie voorbeelden noemen van tags die ze zouden gebruiken.

Bijvoorbeeld de <br></br> tag breekt regels tekst op, de geeft langere citaten aan en de tag maakt alinea's van tekst.

4. Wat begrijpt u onder de box-sizing eigenschap in CSS?

Kandidaten moeten deze vraag beantwoorden door uit te leggen dat de box-sizing eigenschap definieert hoe de breedte en hoogte van een element worden berekend.

Ze kunnen ook beschrijven hoe de mogelijke waarden van deze eigenschap het box-sizing gedrag veranderen. Het instellen van de waarde van box-sizing op inhoudsvenster specificeert dat de breedte en hoogte van het element berekend moeten worden op basis van alleen de inhoudsbox zonder de opvulling, rand of marge.

Echter, door de waarde in te stellen op rand-vak geeft echter aan dat de breedte en hoogte van het element inclusief de opvulling en de rand moeten zijn.

5. Welke methode zou u gebruiken om duplicaten te verwijderen uit arrays in JavaScript?

Een methode die front-end developers kunnen gebruiken om duplicaten te verwijderen uit arrays in JavaScript is de filtertechniek. Deze techniek houdt in dat u drie argumenten gebruikt om de filter() functie aan te roepen om een nieuwe array te maken die geen duplicaten bevat

Andere aanvragers gebruiken misschien liever een voor lus om alleen unieke elementen op te slaan in een lege array.

Wat is het beste moment om front-end interviewvragen te gebruiken in het wervingsproces?

Interviews, inclusief technische of persoonlijke interviews, kunnen het beste worden afgerond na het testen van vaardigheden en voordat u besluit om een kandidaat aan te nemen.

Het is efficiënter om pre-employment testen te gebruiken om een shortlist te maken van de beste kandidaten voor front-end ontwikkelaars vóór de interviewfase - het duurt slechts een paar seconden om de resultaten van de vaardigheidstest te ontvangen en de statistieken te controleren.

Gebruik de statistische gegevens die worden gegenereerd door de vaardigheidstoets en de antwoorden van uw sollicitanten op de interviewvragen wanneer u de interviews heeft afgerond. Deze gegevens zullen u helpen om een weloverwogen, succesvolle aanwervingsbeslissing te nemen.

Beoordeel de kennis van ontwikkelaars met front-end interviewvragen

Front-end interviewvragen en vaardigheidstests zijn de ideale strategieën om ontwikkelaars met de juiste vaardigheden te vinden. Als u een HR-professional bent voor een softwareontwikkelingsorganisatie en niet over de technische vaardigheden beschikt om sollicitanten voor front-end ontwikkelaars te beoordelen, gebruik dan vaardigheidstests zoals onze jQuery-test om hun vaardigheden eerst te beoordelen.

Neem softwareontwikkelaars aan die bij uw bedrijf passen. Probeer TestGorilla gratis en gebruik onze vaardigheidstests om uw kandidaten op een eenvoudige manier te beoordelen.

Deel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.