Skorzystaj z testu o nazwie Culture Add aby rozpocząć rekrutację

Typ testu: Osobowość i kultura
Potrzebny czas: 10 min
Język: Angielski, Hiszpański, Holenderski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Japoński, Portugalski, Szwedzki, Duński, Norweski, Polski
Poziom: Poziom podstawowy

Podsumowanie testu o nazwie Culture Add

Ten test dotyczący wzbogacenia kulturowego ocenia na podstawie ankiety do wypełnienia, w jakim stopniu wartości i zachowania kandydatów są zgodne z wartościami Twojej organizacji oraz z zachowaniami, które sprawiłyby, że Twój idealny pracownik odnosiłby sukcesy na określonym stanowisku.

Skorzystaj z Culture Add aby rozpocząć rekrutację

Wszystkie stanowiska. Niezależnie od tego, czy mowa o wschodzącym startupie czy międzynarodowym przedsiębiorstwie, krzewienie i podtrzymywanie silnej kultury zapewnia jedną z większych przewag konkurencyjnych, jakie możesz mieć na rynku. Ten test dotyczący wzbogacenia kulturowego pozwoli Ci obrać odpowiednią drogę.

Test przygotował specjalista z tej dziedziny

Otto V.

Otto pracował w Bain & Company przez 13 lat i był Partnerem w biurze Bain w Amsterdamie. Specjalizuje się w strategii i marketingu dla klientów, strategiach wzrostu i zarządzaniu zmianą. Wspierał głównie banki detaliczne, firmy telekomunikacyjne i przedsiębiorstwa rolno-spożywcze. Otto zajmował się procesami rekrutacyjnymi przez całą swoją karierę i przez kilka lat kierował działem rekrutacyjnym w firmie Bain. Jest jednym ze współzałożycieli TestGorilla, odpowiedzialnym za tworzenie testów, rozwój produktu i technologii.

Stworzono z wykorzystaniem wiedzy specjalistów

Testy firmy TestGorilla przygotowali specjaliści w różnych dziedzinach wiedzy. Oceniamy potencjalnych specjalistów tematycznych na podstawie ich wiedzy, umiejętności i reputacji. Przed udostępnieniem użytkownikom każdy test podlega recenzji innego specjalisty, a następnie kalibrujemy go, korzystając z udziału setek uczestników testu, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w danym temacie. Nasze mechanizmy informacji zwrotnej i unikalne algorytmy pozwalają naszym specjalistom tematycznym na ciągłe doskonalenie swoich testów.

Zobacz co TestGorilla może Ci zaoferować

Twórz oceny wysokiej jakości, szybko

Tworzenie ocen jest proste z TestGorilla. Zacznij od tych prostych kroków.

Dzięki TestGorilla tworzenie ocen jest szybkie i proste. Wystarczy wybrać nazwę oraz potrzebne testy, a następnie dodać własne niestandardowe pytania.

Możesz bardziej dopasować oceny, dodając logo swojej firmy, motyw kolorystyczny i inne elementy. Zbuduj ocenę, która Ci odpowiada.

Powiązane testy

Motywacja

Ten test preferencji zawodowych czerpiący z modelu charakterystyk pracy Oldhama i Hackmana pozwala zmierzyć, w jakim stopniu oczekiwania Twoich kandydatów są zgodne z Twoją ofertą pracy, w oparciu o spersonalizowany kwestionariusz wypełniany zarówno przez Ciebie, jak i przez kandydata.
15 min
Popularny

DISC

Test DISC opiera się na modelu oceny behawioralnej opracowanym przez psychologa Williama Marstona. Klasyfikuje on sposób wyrażania emocji na cztery typy zachowania DISC: dominację (D – dominance), wpływ (I – influence), stałość (S – steadiness) i sumienność (C – conscientiousness)
10 min
Popularny

Wielka piątka (OCEAN)

Test osobowości wielkiej piątki opiera się na modelu pięcioczynnikowym – opartej na dowodach empirycznych teorii psychologicznej, która ocenia pięć nadrzędnych wymiarów osobowości: otwartość, sumienność, ekstrawersję, ugodowość i stabilność emocjonalną.
10 min

Enneagram

Test enneagramowy jest zgodny z modelem osobowości opracowanym przez O. Ichazo i C. Naranjo. Model ten wyznacza dziewięć różnych typów osobowości na dziewięciopunktowym diagramie opisującym podstawowe przekonania i światopogląd, na którym każdy z tych typów się opiera.
10 min

16 typów

Oparty na pracy Carla Junga test 16 typów pozwala poznać źródło energii kandydata, sposób, w jaki przetwarza informacje i podejmuje decyzje, oraz preferowany styl życia. Przypomina wskaźnik Myers-Briggs (MBTI).
10 min