52 Flutter-ontwikkelaar sollicitatievragen

Deel

Het Flutter framework is een open-source toolkit die organisaties helpt mobiele en web apps te bouwen met behulp van slechts een codebase.

Als u niet de juiste Flutter ontwikkelaar hebt met top Flutter vaardigheden, is de kans groot dat de snelheid en efficientie van uw app creatie proces eronder zal lijden, als u Flutter gebruikt.

Het inhuren van de juiste Flutter ontwikkelaar begint met het foutloos maken van je Flutter ontwikkelaar functieomschrijving. Vervolgens moet u vaardigheidstests gebruiken om uw kandidaten te beoordelen voordat u Flutter developer sollicitatievragen stelt tijdens de interviewfase.

Gebruik dus de 52 Flutter ontwikkelaar sollicitatievragen in dit artikel om uitzonderlijke Flutter ontwikkelaars aan te werven!

11 algemene Flutter ontwikkelaars sollicitatievragen

Stel deze 11 algemene Flutter ontwikkelaars sollicitatievragen om hun kennis van het Flutter framework te testen.

1. Leg uit wat Flutter is.

2. Noem vier voordelen van het gebruik van Flutter.

3. Noem enkele beperkingen van Flutter.

4. Noem wie Flutter heeft ontwikkeld.

5. Geef enkele voorbeelden van applicatietypes die je met Flutter kunt ontwikkelen.

6. Waarom is Flutter uniek?

7. Welke vaardigheden zijn vereist om Flutter te gebruiken?

8. Welke soft skills zijn vereist om Flutter te gebruiken?

9. Beschrijf je ervaring met Flutter.

10. Ben je ooit uitdagingen tegengekomen bij het gebruik van Flutter?

11. Beschrijf de verschillende bouwmodi van Flutter.

5 algemene Flutter ontwikkelaar sollicitatievragen en antwoorden

Hier zijn onze voorbeeldantwoorden op vijf van de algemene Flutter ontwikkelaar sollicitatievragen hierboven. Gebruik ze als leidraad bij het evalueren van de antwoorden van uw sollicitanten.

1. Geef enkele voorbeelden van applicatietypes die je kunt ontwikkelen met Flutter.

Weten uw sollicitanten dat Flutter kan worden gebruikt om zowel iOS als Android mobiele apps te bouwen?

Kandidaten kunnen ook uitleggen dat web, Linux en Mac applicaties enkele andere voorbeelden zijn van apps waarvoor ontwikkelaars Flutter kunnen gebruiken.

2. Welke vaardigheden zijn vereist om Flutter te gebruiken?

Sollicitanten moeten weten dat harde vaardigheden essentieel zijn voor het gebruik van het Flutter framework. Ze kunnen een aantal van de volgende harde vaardigheden noemen bij het beantwoorden van deze vraag:

  • SQL kennis

  • Kennis van de programmeertaal Dart

  • Kennis van het Flutter framework

  • Git kennis

  • Android mobiele ontwikkelingsvaardigheden

  • iOS mobiele ontwikkelingsvaardigheden

3. Welke soft skills zijn nodig om Flutter te gebruiken?

Kunnen uw kandidaten uitleggen dat soft skills ook belangrijk zijn voor Flutter ontwikkelaars? Ze kunnen enkele voorbeelden noemen van cruciale soft skills, zoals probleemoplossend, communicatie, teamwork, en creativiteit, die allemaal essentieel zijn voor het maken van apps met Flutter.

4. Leg uit wat Flutter is.

Flutter is een open-source framework en toolkit die ontwikkelaars gebruiken om applicaties te maken met behulp van de programmeertaal Dart. Kandidaten moeten ook uitleggen dat programmeren in Flutter kan met een enkele codebase.

5. Noem vier voordelen van het gebruik van Flutter.

Hier zijn vier voordelen van het gebruik van Flutter die uw kandidaten zouden kunnen noemen:

  • Flutter maakt moeiteloos ontwikkelen over meerdere platformen mogelijk

  • Er is gedetailleerde Flutter documentatie beschikbaar, die ontwikkelaars kunnen raadplegen

  • Het heeft een handige JIT-functie voor het verhogen van de ontwikkelsnelheid en het vergemakkelijken van UI refreshes

  • Ontwikkelaars hebben gemakkelijk toegang tot informatie van de Flutter community

31 Flutter ontwikkelaar sollicitatievragen met betrekking tot termen, definities en features

Stel uw kandidaten deze 31 Flutter ontwikkelaar sollicitatievragen om hun kennis van Flutter-gerelateerde definities en features grondig te evalueren.Leg uit wat een Flutter widget is.

1. Leg uit wat een Flutter widget is.

2. Leg uit wat de Flutter SDK is.

3. Leg uit wat "hot reload" betekent.

4. Leg uit wat "hot restart" betekent.

5. Leg uit waar pubspec.yaml bestanden voor zijn.

6. Beschrijf wat een stateful widget is.

7. Beschrijf wat een stateless widget is.

8. Leg uit wat de setState() method doet.

9. Schets de levenscyclus van een stateful widget.

10. Leg uit wat een Cookbook is.

11. Beschrijf wat de Container class doet in Flutter.

12. Leg uit wat Dart is.

13. Wat is de Spread operator?

14. Leg uit wat null operators zijn in Dart.

15. Leg uit wat asynchroon programmeren is.

16. Leg uit wat futures zijn.

17. Beschrijf de architectuur van Flutter.

18. Leg uit hoe runApp() verschilt van main().

19. Leg uit wat een package is in Flutter.

20. Leg uit wat een plugin is in Flutter.

21. Leg uit wat een key is in Flutter.

22. Leg uit wat mainAxisAlignment is.

23. Leg uit wat crossAxisAlignment is.

24. Leg uit wat een ticker is in Flutter.

25. Leg uit wat streams zijn.

26. Leg uit wat await doet in Flutter.

27. Wat is een SizedBox?

28. Leg uit hoe een SizedBox verschilt van een Container.

29. Leg uit wat unit tests zijn.

30. Leg uit wat widget tests zijn.

31. Leg uit wat integratietesten zijn.

5 Flutter ontwikkelaar sollicitatievragen en antwoorden met betrekking tot definities en functies

Hier zijn vijf van de bovenstaande vragen met betrekking tot definities en functies, samen met voorbeeldantwoorden om u te helpen bij het beoordelen van de antwoorden van uw kandidaten.

1. Leg uit wat Dart is.

Doorgewinterde Flutter ontwikkelaars zouden moeten weten dat Dart een object-georienteerde programmeertaal is die een syntaxis gebruikt die lijkt op C. Ze kunnen ook uitleggen dat Dart de programmeertaal is die ontwikkelaars gebruiken bij het maken van een app met behulp van het Flutter framework.

2. Beschrijf wat een stateful widget is.

Een stateful widget is een widget die gebruikersinteracties kan veranderen. Kandidaten moeten weten dat dit type widget dynamisch is, wat betekent dat het uiterlijk kan veranderen als ontwikkelaars er data naartoe sturen.

Sommige kandidaten kunnen nog een stap verder gaan en voorbeelden geven van stateful widgets, zoals slider, radio en checkbox.

3. Beschrijf wat een stateless widget is.

Een stateless widget is het tegenovergestelde van een stateful widget in die zin dat gebruikersinteracties het niet kunnen veranderen. Sollicitanten kunnen een paar voorbeelden van stateless widgets noemen, waaronder tekst, iconen en icoonknoppen.

4. Leg uit wat een sleutel is in Flutter.

Kunnen uw sollicitanten uitleggen dat ontwikkelaars sleutels gebruiken als widgets, elementen en semantische knooppuntaanduidingen? Kunnen ze voorbeelden geven van de andere functies van sleutels, waaronder het aanpassen van widget trees die stateful widgets hebben?

5. Leg uit wat een ticker is in Flutter.

Kandidaten kunnen uitleggen dat tickers signalen uitzenden met constante frequenties om ontwikkelaars te helpen de frequentie van animatieverversingen in Flutter te bepalen.

10 Flutter ontwikkelaar sollicitatievragen met betrekking tot processen

Stel uw kandidaten enkele van deze 10 sollicitatievragen om hun kennis van Flutter-gerelateerde processen te bepalen.

1. Hoe zou je ervoor zorgen dat je alle functies van Flutter gebruikt?

2. Hoe zou je HTTP-verzoeken maken in het Flutter framework?

3. Leg uit hoe JSON serialisatie werkt in Flutter.

4. Leg uit hoe JSON parsen werkt in Flutter.

5. Leg uit hoe je een factory maakt in Dart.

6. Leg uit wanneer je mainAxisAlignment gebruikt.

7. Leg uit wanneer je crossAxisAlignment zou gebruiken.

8. Wanneer gebruik je keys in Flutter?

9. Wanneer gebruik je profile mode in Flutter?

10. Wanneer gebruik je release mode in Flutter?

5 Flutter ontwikkelaar sollicitatievragen en antwoorden met betrekking tot processen

Hier zijn vijf Flutter ontwikkelaar sollicitatievragen met betrekking tot processen en antwoorden die u kunt gebruiken als leidraad bij het evalueren van de antwoorden van uw sollicitanten.

1. Hoe zou u ervoor zorgen dat u alle functies van Flutter gebruikt?

Sollicitanten moeten weten dat ze, om er zeker van te zijn dat ze volledig gebruik maken van alle functies van Flutter, de Flutter documentatie kunnen raadplegen en verschillende bronnen kunnen gebruiken die online beschikbaar zijn.

2. Hoe zou je HTTP-verzoeken kunnen maken in het Flutter framework?

Kunnen uw sollicitanten uitleggen dat ontwikkelaars HTTP-verzoeken kunnen maken met het HTTP-pakket, dat geimporteerd wordt ('package:http/http.dart' als http;). Weten ze dat het maken van een verzoek een <http.Response> teruggeeft?

3. Wanneer zou je de profielmodus gebruiken in Flutter?

Ontwikkelaars gebruiken de profielmodus om debugging-mogelijkheden te behouden en de prestaties van een app te analyseren terwijl deze wordt getest. Kandidaten moeten weten dat het compileren van profile mode het flutter run -profile commando vereist.

4. Wanneer zou je release mode gebruiken in Flutter?

Ontwikkelaars gebruiken release mode in Flutter om een app uit te rollen, de footprint te verkleinen en optimalisatie te verhogen. Aanvragers moeten weten dat de release modus functies heeft zoals sneller opstarten en uitvoeren. Ze zouden kunnen vermelden dat ontwikkelaars releasemodus kunnen compileren met flutter run -release.

5. Wanneer moet je sleutels gebruiken in Flutter?

Kunnen uw kandidaten uitleggen dat sleutels het best gebruikt worden wanneer ontwikkelaars de toestand van een gewijzigde widget willen bewaren? Ze kunnen ook uitleggen dat ontwikkelaars sleutels kunnen gebruiken om widgetverbindingen en widgetbomen te reorganiseren, vooral als de widgetbomen stateful widgets bevatten.

10 tips voor het inhuren van de beste Flutter ontwikkelaar - de gemakkelijke manier

Hier zijn onze 10 tips om het aannameproces te vereenvoudigen bij het inhuren van een Flutter ontwikkelaar.

1. Test technische vaardigheden met een Flutter vaardigheidstest

Er is geen gemakkelijkere manier om de Flutter framework vaardigheden van een ontwikkelaar te beoordelen dan door het afnemen van een Flutter test. Deze aanpak zou uw eerste stap moeten zijn op weg naar het aannemen van uitzonderlijk talent.

Met andere woorden, nadat u de sollicitaties van kandidaten hebt ontvangen, geef ze dan de kans om hun vaardigheden meteen te demonstreren met een uitnodiging voor een Flutter-vaardigheidstest.

Zelfs als u een niet-technische recruiter bent, kunt u de Flutter-vaardigheden van uw sollicitanten beoordelen door simpelweg naar de testresultaten te kijken, die automatisch worden berekend.

2. Gebruik vaardigheidstesten om ook soft skills en cognitieve vaardigheden te beoordelen

Omdat soft skills en sterke cognitieve vaardigheden ook essentieel zijn voor Flutter ontwikkelaars, moet u ze op een objectieve manier beoordelen. Als onderdeel van de vaardigheidstest, en bovenop de Flutter test, kunt u andere vaardigheidstests opnemen om de: probleemoplossende vaardigheden, kritisch denken, en communicatievaardigheden van sollicitanten te beoordelen.

3. Vraag kandidaten naar hun carriere als ontwikkelaar

Zit de carriere van uw kandidaten als ontwikkelaar in een stijgende lijn? Hebben uw kandidaten tijdens hun carriere al verschillende frameworks en programmeertalen leren gebruiken?

Ontdek dit door kandidaten te vragen over hun carriere en in welke richting ze zichzelf zien evolueren.

Ontdek of de ambities van uw kandidaten overeenkomen met wat uw organisatie aanbiedt. Als uw organisatie bijvoorbeeld op zoek is naar interne promotie of aanwerving, overweeg dan of uw sollicitant carrieredoelen heeft die later kunnen overeenkomen met de vereisten van uw organisatie.

4. Geef kandidaten informatie over uw organisatie en de functie

Geef uw kandidaten gedetailleerde informatie over uw organisatie, uw eigen positie daarin en de verantwoordelijkheden van de openstaande functie.

Uw organisatie kan zich bijvoorbeeld richten op het ontwikkelen van webapplicaties voor klanten. Of is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Android apps. Geef uw sollicitanten al vroeg in het gesprek voldoende informatie over uw bedrijf.

5. Stel alle kandidaten dezelfde Flutter ontwikkelaar sollicitatievragen

Gestructureerde sollicitatiegesprekken, waarin u dezelfde vragen stelt en in dezelfde volgorde, helpen u objectiever te zijn en vooroordelen te minimaliseren.

Daarom raden we u aan om een vooraf gedefinieerde set Flutter ontwikkelaar sollicitatievragen te gebruiken voor alle kandidaten, en probeer hier niet te ver van af te wijken. Uitzondering hierop kunnen vervolgvragen zijn.

6. Maak aantekeningen tijdens het sollicitatiegesprek

Als u meerdere kandidaten wilt interviewen, kan het lastig zijn om alle antwoorden van sollicitanten te onthouden. Maak aantekeningen, maar vertel sollicitanten wel van tevoren dat u dat gaat doen.

7. Gebruik actieve luistervaardigheden en vervolgvragen om de juiste informatie te krijgen

Gebruik uw actieve luistervaardigheden om volledig te achterhalen of uw kandidaten de Flutter-kennis hebben die u zoekt. Combineer dit met de juiste vervolgvragen als u merkt dat uw kandidaat een beperkt antwoord heeft gegeven.

Als uw kandidaat bijvoorbeeld een beperkt antwoord geeft op een sollicitatievraag die te maken heeft met processen, moedig hem dan aan om vollediger te antwoorden door een vervolgvraag te stellen zoals: "Ken je nog andere toepassingen van toetsen in Flutter?".

8. Laat sollicitanten u vragen stellen over de functie

Geef uw potentiele werknemers de kans om u te interviewen over de functie. Als ze u vragen stellen, zorg er dan voor dat u ze voldoende informatie geeft om de ervaring van de kandidaat te verbeteren.

U kunt zelfs overwegen om je kandidaten de mogelijkheid te bieden om na het sollicitatiegesprek nog meer vragen te stellen via e-mail als ze bijzonder nieuwsgierig en enthousiast zijn.

9. Geef kandidaten informatie over de volgende stappen

Informeer kandidaten over de volgende stappen in het aanwervingsproces. Laat hen bijvoorbeeld weten wanneer ze de volgende keer van u zullen horen en of er nog andere sollicitatiefases zijn als onderdeel van het aanwervingsproces.

U kunt bijvoorbeeld beslissen om uw sollicitanten de naam en de rol te vertellen van de volgende interviewer die ze zullen ontmoeten.

10. Neem een kandidaat aan en geef feedback aan niet-succesvolle ontwikkelaars

Ten slotte neemt u de beste kandidaat aan en geeft u feedback aan niet-succesvolle ontwikkelaars. Nadat u een aanwervingsbeslissing hebt genomen, kunt u al beginnen met het plannen van het inwerkproces door rekening te houden met de essentiele vaardigheden die uw team nodig heeft.

Breng tot slot de niet-succesvolle kandidaten op de hoogte van uw keuze en geef hen feedback op basis van hun vaardigheidstests en het sollicitatiegesprek. Dit zal hen helpen hun vaardigheden te verbeteren en de algehele kandidaat-ervaring die u biedt een boost te geven.

Vind en werf toptalent met de juiste Flutter ontwikkelaar sollicitatievragen

U moet met veel factoren rekening houden bij het werven van Flutter ontwikkelaars voor uw team, maar nu weet u hoe u het wervingsproces kunt vereenvoudigen met vaardigheidstesten en de juiste interviewvragen.

Vermijd cv-screening. Maak in plaats daarvan het inhuren van ontwikkelaars moeiteloos door TestGorilla's vaardigheidstestbibliotheek te bekijken en de Flutter ontwikkelaar sollicitatievragen uit dit artikel te gebruiken.

Huur de juiste ontwikkelaar in en lanceer uw mobiele en webapplicaties in een mum van tijd. Begin vandaag nog gratis met TestGorilla.

Deel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.