Använd vårt test Engelska (användare på nybörjarnivå/A2) för att anställa den bästa

Tillbaka till testbiblioteket
Alla tester/Språk/
Engelska (användare på nybörjarnivå/A2)

Sammanfattning av testet Engelska (användare på nybörjarnivå/A2)

Testet Engelska (användare på nybörjarnivå/A2) testet utvärderar kandidaternas engelskkunskaper på A2-nivå i CEFR-ramverket. Det hjälper dig att anställa medarbetare som kan kommunicera om enkla, rutinmässiga uppgifter som kräver grundläggande läskunnighet och direkt utbyte av information.

Omfattade färdigheter

  • Grammatik och ordförråd

  • Enkel meningsbyggnad

  • Läsförståelse

  • Hörförståelse

Använd Engelska (användare på nybörjarnivå/A2) för att anställa

Alla roller som kräver en grundläggande (elementär) användning av engelska.

Typ av test

Språk

Tidsåtgång

10 min

Språk

Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Nederländska, Portugisiska

Nivå

Nybörjarnivå

Testet är framtaget av en ämnesexpert

Jan S.

Jan är född i Kalifornien, USA, och har en masterexamen i utbildning. Han har nyligen gått i pension från arbetet som lärare i engelska och multimedia vid ett litet kvinnouniversitet i Japan efter en omfattande lärarkarriär på tjugofem år. Jan har även arbetat som redaktör och testredaktör för akademiska artiklar, romaner, barnböcker och många andra typer av projekt. Jan bor för närvarande i Japan.

Skapat med expertkunskap

TestGorillas tester skapas av ämnesexperter. Vi utvärderar potentiella ämnesexperter utifrån deras kunskap, förmåga och rykte. Innan varje test publiceras granskas det av en annan expert och kalibreras sedan med hjälp av hundratals testtagare med relevant erfarenhet i ämnet. Våra återkopplingsmekanismer och unika algoritmer gör det möjligt för våra ämnesexperter att ständigt förbättra sina tester.

Relaterade tester

Engelska (medelnivå/B1)

Testet Engelska (medelnivå/B1) utvärderar kandidaternas kunskaper i engelska på B1-nivå i CEFR-ramverket. Det här testet hjälper dig att anställa medarbetare som kan kommunicera på engelska om ämnen som är vanliga på jobbet och i vardagen.
10 min

Engelska (avancerad språkanvändare/C1)

Testet Engelska (avancerad språkanvändare/C1) utvärderar en kandidats kunskaper i det engelska språket på C1-nivå i CEFR-ramverket. Detta test hjälper dig att anställa medarbetare som kan delta i krävande professionella och sociala samtal på engelska.
12 min