Bruk vår Engelsk (elementær/A2) til å ansette den beste

Sammendrag av testen Engelsk (elementær/A2)

Testen Engelsk (elementær/A2) evaluerer kandidatenes engelskkunnskaper på A2-nivå etter CEFR-rammeverket. Den hjelper deg å ansette personer som kan kommunisere om enkle, rutinemessige oppgaver som krever grunnleggende leseferdigheter og direkte utveksling av informasjon.

Kompetanse som dekkes

  • Grammatikk og ordforråd

  • Enkel setningssammensetning

  • Leseforståelse

  • Lytteforståelse

Bruk Engelsk (elementær/A2) for å ansette

Alle roller som krever grunnleggende (elementær) bruk av engelsk.

Testtype

Språk

Tid som trengs

10 min

Språk

Engelsk, Spansk, Nederlandsk, Fransk

Nivå

Nybegynnernivå

Testen er utformet av en ekspert innen temaet

Jan S.

Jan er opprinnelig fra California i USA og har en mastergrad i utdanning. Han pensjonerte seg nettopp som engelskprofessor og multimediaprofessor ved et universitet for kvinner i Japan etter en omfattende lærerkarriere på 25 år. Jan har også jobbet som redaktør og skrevet akademiske artikler, romaner og barnebøker og hatt mange andre typer prosjekter. Jan bor for øyeblikket i Japan.

Utformet med ekspertkunnskaper

TestGorillas tester er opprettet av eksperter inne temaet. Vi vurderer potensielle eksperter på sitt felt basert på deres kunnskaper, evner og rykte. Før hver test blir publisert, blir den gjennomgått av en annen ekspert innen feltet, deretter kalibrert med bruk av flere hundre testtakere med relevant erfaring innen temaet. Med våre tilbakemeldingsmekanismer og unike algoritmer kan ekspertene kontinuerlig forbedre testene sine.

Relaterte tester

Engelsk (middels/B1)

Testen Engelsk (middels/B1) evaluerer kandidatenes engelskkunnskaper på B1-nivå etter CEFR-rammeverket. Denne testen hjelper deg med å ansette personer som kan kommunisere på engelsk om emner man ofte møter på jobb og i hverdagen.
10 min

Engelsk (ekspert/C1)

Testen Engelsk (ekspert/C1) evaluerer en kandidats kunnskap om det engelske språket på C1-nivå etter CEFR-rammeverket. Denne testen hjelper deg med å ansette folk som kan delta i krevende faglige og sosiale samtaler på engelsk.
12 min