Bruk vår Engelsk (ekspert/C1) til å ansette den beste

Sammendrag av testen Engelsk (ekspert/C1)

Testen Engelsk (ekspert/C1) evaluerer en kandidats kunnskap om det engelske språket på C1-nivå etter CEFR-rammeverket. Denne testen hjelper deg med å ansette folk som kan delta i krevende faglige og sosiale samtaler på engelsk.

Kompetanse som dekkes

  • Grammatikk og ordforråd

  • Lage hele setninger

  • Leseforståelse

  • Lytteforståelse

Bruk Engelsk (ekspert/C1) for å ansette

Redaktører, skribenter, innholdsskapere, kundeansvarlige og andre ansatte som må kunne engelsk for å prestere godt i rollene sine.

Testtype

Språk

Tid som trengs

12 min

Språk

Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Nederlandsk, Portugisisk

Nivå

Avansert nivå

Testen er utformet av en ekspert innen temaet

John G.

Lingvisten John Galindo (mastergrad i lingvistikk) har lært engelsk som andrespråk (ESL) til voksne i over seks år, og er for tiden instruktør i engelsk ved et universitet i Osaka i Japan. Med ekspertise innen lingvistisk analyse og taleakustikk fokuserer John undervisningen på å perfeksjonere elevenes skrive- og uttaleferdigheter. John jobber som frilanslingvist og tilbyr klientene sine språkopplæring, lingvistisk analyse og språkvurderingsmateriale.

Utformet med ekspertkunnskaper

TestGorillas tester er opprettet av eksperter inne temaet. Vi vurderer potensielle eksperter på sitt felt basert på deres kunnskaper, evner og rykte. Før hver test blir publisert, blir den gjennomgått av en annen ekspert innen feltet, deretter kalibrert med bruk av flere hundre testtakere med relevant erfaring innen temaet. Med våre tilbakemeldingsmekanismer og unike algoritmer kan ekspertene kontinuerlig forbedre testene sine.

Relaterte tester

Engelsk (elementær/A2)

Testen Engelsk (elementær/A2) evaluerer kandidatenes engelskkunnskaper på A2-nivå etter CEFR-rammeverket. Den hjelper deg å ansette personer som kan kommunisere om enkle, rutinemessige oppgaver som krever grunnleggende leseferdigheter og direkte utveksling av informasjon.
10 min

Engelsk (middels/B1)

Testen Engelsk (middels/B1) evaluerer kandidatenes engelskkunnskaper på B1-nivå etter CEFR-rammeverket. Denne testen hjelper deg med å ansette personer som kan kommunisere på engelsk om emner man ofte møter på jobb og i hverdagen.
10 min