Engelska (avancerad språkanvändare/C1)

Engelska språktest (avancerad/C1): Bedömning före anställning för att anställa de bästa kandidaterna

Testet är framtaget av en ämnesexpert

John G.

Den utbildade lingvisten John Galindo (masterexamen i lingvistik) har undervisat i engelska som andraspråk för vuxna i över sex år och är för närvarande lärare i engelska vid ett universitet i Osaka, Japan. Med kompetens inom språkanalys och talakustik fokuserar John sin undervisning på att fullända sina elevers skriv- och uttalsförmåga. John arbetar som frilansande lingvist och erbjuder avancerad språkinlärning, språkanalys och språkutvärderingsmaterial till sina kunder.

Skapat med expertkunskap

TestGorillas tester skapas av ämnesexperter. Vi utvärderar potentiella ämnesexperter utifrån deras kunskap, förmåga och rykte. Innan varje test publiceras granskas det av en annan expert och kalibreras sedan med hjälp av hundratals testtagare med relevant erfarenhet i ämnet. Våra återkopplingsmekanismer och unika algoritmer gör det möjligt för våra ämnesexperter att ständigt förbättra sina tester.

Relaterade tester