Använd vårt test Engelska (medelnivå/B1) för att anställa den bästa

Sammanfattning av testet Engelska (självständig språkanvändare/B1)

Testet Engelska (självständig språkanvändare/B1) utvärderar kandidaternas kunskaper i engelska på B1-nivå i CEFR-ramverket. Det här testet hjälper dig att anställa medarbetare som kan kommunicera på engelska om ämnen som är vanliga på jobbet och i vardagen.

Omfattade färdigheter

  • Grundläggande grammatik och ordförråd

  • Meningsbyggnad

  • Läsförståelse

  • Hörförståelse

Använd Engelska (självständig språkanvändare/B1) för att anställa

Kundtjänstmedarbetare, säljare och andra anställda som behöver kunna behärska engelska på en självständig nivå för att prestera bra i sina roller.

Du kan använda det här testet utan kostnad när du registrerar dig för en kostnadsfri plan.

Typ av test

Språk

Tidsåtgång

10 min

Språk

Engelska, Spanska, Nederländska, Franska

Nivå

Medelnivå

Testet är framtaget av en ämnesexpert

John G.

Den utbildade lingvisten John Galindo (masterexamen i lingvistik) har undervisat i engelska som andraspråk för vuxna i över sex år och är för närvarande lärare i engelska vid ett universitet i Osaka, Japan. Med kompetens inom språkanalys och talakustik fokuserar John sin undervisning på att fullända sina elevers skriv- och uttalsförmåga. John arbetar som frilansande lingvist och erbjuder avancerad språkinlärning, språkanalys och språkutvärderingsmaterial till sina kunder.

Skapat med expertkunskap

TestGorillas tester skapas av ämnesexperter. Vi utvärderar potentiella ämnesexperter utifrån deras kunskap, förmåga och rykte. Innan varje test publiceras granskas det av en annan expert och kalibreras sedan med hjälp av hundratals testtagare med relevant erfarenhet i ämnet. Våra återkopplingsmekanismer och unika algoritmer gör det möjligt för våra ämnesexperter att ständigt förbättra sina tester.

Relaterade tester

Engelska (användare på nybörjarnivå/A2)

Testet Engelska (användare på nybörjarnivå/A2) testet utvärderar kandidaternas engelskkunskaper på A2-nivå i CEFR-ramverket. Det hjälper dig att anställa medarbetare som kan kommunicera om enkla, rutinmässiga uppgifter som kräver grundläggande läskunnighet och direkt utbyte av information.
10 min

Engelska (avancerad språkanvändare/C1)

Testet Engelska (avancerad språkanvändare/C1) utvärderar en kandidats kunskaper i det engelska språket på C1-nivå i CEFR-ramverket. Detta test hjälper dig att anställa medarbetare som kan delta i krävande professionella och sociala samtal på engelska.
12 min