Google Analytics

Gebruik onze Google Analytics om de beste in te huren

Over de Google Analytics test

De Amerikaanse handelaar en marketingpionier van de 19e eeuw, John Wanamaker, heeft ooit het volgende gezegd: "De helft van het geld dat ik aan reclame besteed, is verspild; het probleem is dat ik niet weet welke helft." Gelukkig is dat niet meer het geval. Met Google Analytics kunnen marketeers verkeersgegevens en gebruikersgedrag voor hun websites en campagnes bekijken, de effectiviteit van de reclame-inspanningen volgen en de respons van verschillende doelgroepen analyseren. nnDeze Google Analytics-test beoordeelt of kandidaten de gegevensstructuur van Google Analytics begrijpen en of ze Google Analytics in kunnen stellen voor een efficiënte en effectieve websitetracking. Het beoordeelt het vermogen van kandidaten om de gegevens van Google Analytics te lezen en te begrijpen en om beslissingen te nemen op basis van de gegevens en de rapporten die zij kunnen produceren. nnDeze test helpt je kandidaten te identificeren met een goede kennis van de kernfunctie van de Google Analytics-tools en, belangrijker, praktijkervaring in het verzamelen, parseren en analyseren van gegevens op het platform. Candidates who perform well on the test will be able to set up tracking for your sites, plan campaigns, and generate reports to digest the information and feedback from the software. These candidates will provide insights into what’s working best with your marketing, what needs tweaking, and where you have opportunities to make an impact and increase your ROI. Kandidaten die deze test goed maken, kunnen tracking voor je sites instellen, campagnes plannen en rapporten genereren om de informatie en feedback van de software te verwerken. Deze kandidaten kunnen inzicht geven in wat het beste werkt met je marketing, wat moet worden aangepast en waar er voor je kansen liggen om een impact te hebben en het rendement op de investering te vergroten.

De test wordt gemaakt door een materiedeskundige

Tony S.

Tony, een seriële ondernemer met 14 jaar ervaring in digitale marketing, richtte in 2015 InsightWhale op, een voornamelijk op afstand werkzaam kantoor voor digitale analyse en business intelligence. InsightWhale helpt bedrijven wereldwijd meer datagedreven te werken. Hun klanten variëren van lokale bedrijven tot online reisservices, en van e-commercewinkels tot startups in blockchaintechnologie. Sinds 2012 leefde Tony als digitale nomade in India, de VS en Brazilië en doorkruiste hij het grootste deel van Azië en Europa op de motor.

Gemaakt met deskundige kennis

TestGorilla's tests worden gemaakt door materiedeskundigen. Wij beoordelen potentiële materiedeskundigen op basis van hun kennis, bekwaamheid en reputatie. Voordat elke test wordt gepubliceerd, wordt deze beoordeeld door een andere expert en vervolgens gekalibreerd met behulp van honderden testnemers met relevante ervaring in het onderwerp. Dankzij onze feedbackmechanismen en unieke algoritmen kunnen onze materiedeskundigen hun tests voortdurend verbeteren.

Wat onze klanten zeggen

Gebruik TestGorilla om de beste sneller, gemakkelijker en onbevooroordeeld in te huren

Onze screeningtests identificeren de beste kandidaten en maken uw aanwervingsbeslissingen sneller, eenvoudiger en onbevooroordeeld.

Kijk hoe je de Google Analytics test

Snel hoogwaardige beoordelingen maken

Het maken van assessments is een fluitje van een cent met TestGorilla. Begin met deze eenvoudige stappen.

Bekijk een voorbeeldrapport

De Google Analytics test wordt opgenomen in een PDF-rapport, samen met de andere tests van uw beoordeling. U kunt dit rapport eenvoudig downloaden en delen met collega's en kandidaten.

Why Google Analytics is important to your business

Google Analytics is one of the most essential tools for monitoring website traffic, which is crucial information you need for running your website (and business) successfully. Information such as who visited your website, how much time visitors spent on it, and the specific web pages they visited are some of the key details Google Analytics provides.

So if you want to expand your online presence, craft a better UX, and convert more visitors into leads, you should use Google Analytics. Here’s an expanded list of what you can track with Google Analytics:

• The channels your visitors use to visit your website: This can help you evaluate your marketing efforts and see where your audience is coming from. Channels can be organic (found via keywords), direct, social, referral, organic (video), and email.

• The average time a visitor spends on your website: This can help you grasp certain qualities of the site. If what you promise in the article title is delivered in the article. If it isn’t, visitors will bounce from your website, and the average visit time will be mere seconds (one tip to avoid fleeting visitors: don’t use clickbait). If your user interface/user experience is good enough. Even if you deliver on your promise in the headline, you still need a good interface for the visitor to be able to skim the page easily and notice important things.

• How engaging your content is: If an article takes five minutes to read and your audience spends four minutes on that specific webpage, visitors are reading almost all of it. Low time on pages might mean that you need to improve your content.

• Demographics: In the demographics tab, you can see where your audience is located geographically. You should target the places your audience is likely to be to ensure you get relevant traffic to your website. If you’re selling refrigerators, receiving a million visitors from Antarctica won’t do you any good.

• Tech: With Google Analytics, you can also see the devices your visitors use to access your website. Usually, you will see the three big device categories: desktop, mobile, and tablet. On top of that, Google Analytics allows you to see your visitor's operating system so that you can segment your audience into Windows, iOS, Mac, or Android users.

This shows how important Google Analytics is for any business that has (or wants to have) an online presence. The tool can help you grow your business – but to do that, you need to ensure you hire someone who can use Google Analytics effectively. Remember that the tool is only as good as whoever’s using it, so make sure you get the best possible candidate.

The importance of the Google Analytics test

With the Google Analytics test, you will evaluate your candidates’ knowledge and skills when using the tool. When hiring someone to take charge of setting up, reading, and making data-based decisions from the reports, you want a professional who is well-versed in Google Analytics. In the end, your employees' actions will impact your bottom line – a candidate with the right qualities will do well, but a candidate with the wrong skills may do more harm than good.

When looking for a Google Analytics candidate, you need to ensure that they’re experienced with:

The data structure of Google Analytics
Setting up Google Analytics so that you can track your website visitors
Gathering data and creating business-relevant insights from Google Analytics data
Making sound decisions based on that specific data

The Google Analytics test is ideal if you’re hiring for any of the following roles:

Marketing manager
Ads manager
SEO specialist
PPC specialist
Any other role that requires understanding Google Analytics

Google Analytics is a tool marketers use to view traffic data, analyze their website, and track the efficacy of their marketing campaigns. TestGorilla’s Google Analytics test evaluates how well a candidate can do all of that.

Candidates who perform well in the test will likely have the necessary skills (and experience) to set up and use Google Analytics accordingly. The test will examine if they can plan campaigns, generate reports, and track data from the website.

How can the Google Analytics test help recruiters hire people

A Google Analytics test will help your hiring managers find the strongest candidates from your pool of applicants. And you'll get the following benefits from using our Google Analytics test, which will make a big difference to your hiring process:

• Bias-free selection process: When you use a pre-employment test such as the Google Analytics test, all applicants can prove their skills. Everyone who applies will get the same test and will be evaluated only based on their skills. This means that you eliminate bias from the hiring process.

• Objective grading: All your candidates receive the same test, and the results are numerical. So you will be able to compare candidates and identify the strongest easily.

• Simple to use: When you use our pre-employment tests, it makes no difference how many candidates applied for the open role. You always send the test with a single click, whether it's 10, 100, or 1000 candidates.

• Integrates with top ATS: TestGorilla is proud to partner with top applicant tracking systems or ATS to help you further streamline your recruitment process and keep your

In summary

Why should you evaluate candidates with a pre-employment test like the Google Analytics test? Once you’re determined the role’s requirements, a pre-employment test can help you to screen applicants and gain insight into their skills. As part of an assessment that includes five tests, you can find the best candidate for the position by exploring detailed reports and watching their personalized videos.

Finally, skills tests streamline your recruiting process by cutting down on the time needed to sift through CVs and reviewing unqualified candidates. By using skills tests like this Google Analytics test in combination with other human-resources best practices, your recruitment process becomes more effective and efficient, helping you and the job applicants have a positive experience.

FAQs

What is the difference between an assessment and a test?
An assessment is the total package of tests and custom questions that you put together to evaluate your candidates. Each individual test within an assessment is designed to test something specific, such as a job skill or language. An assessment can consist of up to 5 tests and 20 custom questions. You can have candidates respond to your custom questions in several ways, such as with a personalized video.
Can I add my own questions to an assessment?
Yes! Custom questions are great for testing candidates in your own unique way. We support the following question types: video, multiple-choice, coding, file upload, and essay. Besides adding your own custom questions, you can also create your own tests.
How do video questions work?
A video question is a specific type of custom question you can add to your assessment. Video questions let you create a question and have your candidates use their webcam to record a video response. This is an excellent way to see how a candidate would conduct themselves in a live interview, and is especially useful for sales and hospitality roles. Some good examples of things to ask for video questions would be "Why do you want to work for our company?" or "Try to sell me an item you have on your desk right now." You can learn more about video questions here.
Can you explain how the other custom question types work?
Besides video questions, you can also add the following types of custom questions: multiple-choice, coding, file upload, and essay. Multiple-choice lets your candidates choose from a list of answers that you provide, coding lets you create a coding problem for them to solve, file upload allows your candidates to upload a file that you request (such as a resume or portfolio), and essay allows an open-ended text response to your question. You can learn more about different custom question types here.
Can I customize an assessment with my company logo and color theme?
Yes! You can add your own logo and company color theme to your assessments. This is a great way to leave a positive and lasting brand impression on your candidates.
What type of support do you offer?
Our team is always here to help. After you sign up, we’ll reach out to guide you through the first steps of setting up your TestGorilla account. If you have any further questions, you can contact our support team via email, chat or call. We also offer detailed guides in our extensive Help & Inspiration Center.
What is the cost for using the Google Analytics test?
You can find our pricing packages here. Sign up here to try TestGorilla today.
Can I combine the Google Analytics test with other tests?
Yes. You can add up to five tests to each assessment.
Where in my recruitment process should I use the Google Analytics test?
We recommend using our assessment software as a pre-screening tool at the beginning of your recruitment process. You can add a link to the assessment in your job post or directly invite candidates by email. TestGorilla replaces traditional CV screening with a much more reliable and efficient process, designed to find the most skilled candidates earlier and faster.

Gerelateerde testen