27 interviewvragen voor hoger management voor uw kandidaten

Deel

Als u iemand aanneemt voor een hogere managementfunctie, heeft uw beslissing gevolgen voor alle junior medewerkers die onder die persoon werken. U moet dus ijverig zijn om de juiste kandidaat te vinden.

Voordat u een sollicitatiegesprek voert, kunt u het eerste kandidatenpool verkleinen met behulp van bekwaamheidstesten zoals de Leiderschap & People Management test van TestGorilla. Vervolgens helpt het stellen van de juiste vragen tijdens het sollicitatiegesprek u bij het identificeren van de beste kandidaten voor de functie.

In deze gids vindt u een lijst met 27 senior management interviewvragen voor uw kandidaten. Kies de meest relevante vragen om uw interview voor te bereiden en meer te weten te komen over uw geinterviewden.

Zes vragen om u te helpen uw senior managementkandidaten te leren kennen

Persoonlijkheid speelt een cruciale rol in leiderschap, en het is essentieel om al uw kandidaten te leren kennen. Om uw sollicitanten te begrijpen en te bepalen of hun persoonlijkheden en waarden bij uw bedrijf passen, kunt u overwegen hen persoonlijkheid en cultuurtesten .

U kunt enkele voorbereidende vragen stellen om meer te weten te komen over de eigenschappen van uw kandidaat en om te bepalen of deze met succes in de cultuur van de organisatie zullen integreren.

Overweeg zachtere vragen en technieken te gebruiken, zoals affectieve aanwezigheid wanneer u uw kandidaat begroet, om ervoor te zorgen dat zij zich bij u op hun gemak voelen. Deze aanpak zal hen helpen om op te warmen en duidelijk te communiceren.

1. Hoe zou u de ideale senior manager omschrijven?

Door een open vraag te stellen over de perceptie van de kandidaat van de ideale senior manager, kunt u meer te weten komen over zijn of haar ambities.

Als zij geloven dat de ideale senior manager medelevend, gedisciplineerd en ondersteunend is, kunt u van de kandidaat verwachten dat hij deze kwaliteiten nastreeft wanneer hij zich bij uw team voegt. Topaanvragers leggen in hun antwoorden uit hoe zij deze vaardigheden willen ontwikkelen.

Als uw kandidaat geen leiderschapservaring heeft, toont deze vraag u nog steeds zijn kennis van leiderschapsvaardigheden. Onderzoek en leren zijn belangrijke stappen om een geweldige leider te worden, dus deze vraag is een uitstekende starter voor uw sollicitatiegesprek.

2. Wat denkt u dat u van deze functie zult leren?

Uw ideale kandidaat heeft een duidelijke visie op de toekomst en ambities die verder reiken dan een senior managementfunctie. Door deze vraag te stellen, kunt u begrijpen of uw kandidaat zijn vaardigheden wil verbeteren en zich voortdurend wil ontwikkelen in de functie.

Hun antwoord zal hun passie en enthousiasme voor de rol onthullen en wat ze het meest graag willen leren en ervaren als senior manager. Zoek naar kandidaten die uitleggen hoe de lessen die zij uit deze rol leren hen in de richting van hun carrièredoelen zullen stuwen en uw bedrijf zullen helpen zijn ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken.

3. Waar ziet u zichzelf over drie jaar?

Net als de bovenstaande vraag, zal het stellen van deze vraag aan uw kandidaat u helpen bij het bepalen van de langetermijndoelen van uw kandidaat voor loopbaanontwikkeling. U moet op zoek gaan naar kandidaten die vooruitgang willen boeken binnen uw bedrijf, omdat zij in de loop van de tijd meer waarde zullen toevoegen aan uw organisatie.

Idealiter zullen sollicitanten hun intentie kenbaar maken om vooruitgang te boeken, zonder de wens aan te geven om binnen een paar jaar de organisatie te verlaten.

4. Waarom zou u geschikt zijn voor een senior managementfunctie?

Wanneer u uw kandidaten interviewt, moet u hun zelfvertrouwen en zelfvertrouwen in twijfel trekken. Als uw kandidaat geen vertrouwen in zichzelf heeft, zal hij minder bereid zijn een leiderschapspositie op zich te nemen. Vraag dus waarom de kandidaat denkt dat hij of zij goed bij de functie past.

Dit is de kans voor de sollicitant om zichzelf te verkopen en zijn beste kwaliteiten te communiceren. Als de kandidaat de vraag uit de weg gaat, kan dit duiden op een gebrek aan vertrouwen in het zijn van een succesvolle leider.

De beste kandidaat zal laten zien dat hij de rol heeft onderzocht en begrepen. U kunt hun cruciale leiderschapskwaliteiten testen met TestGorilla's Communicatie , Probleemoplossing en Projectmanagement tests.

5. Wat is uw belangrijkste prestatie tot nu toe?

Als u deze vraag stelt tijdens uw senior managementgesprek, worden de uitdagingen en prestaties onthuld die uw kandidaat tijdens zijn carrière heeft overwonnen. Mogelijk leert u iets interessants over uw kandidaat dat niets te maken heeft met zijn of haar eerdere ervaring in het vakgebied.

Uw kandidaat kan een gedreven marathonloper of muzikant zijn. Of hun belangrijkste prestatie nu verband houdt met werk, uw ideale kandidaat moet in zijn antwoord verwijzen naar zijn zelfdiscipline, motivatie en verlangen om iets te bereiken.

6. Wat interesseerde u in deze functie en ons bedrijf?

Het is van cruciaal belang dat uw kandidaat oprecht geinteresseerd is in leiderschap en het werk dat u bij uw bedrijf doet. De ideale kandidaat heeft zich op het sollicitatiegesprek voorbereid door uw organisatie gedetailleerd te onderzoeken.

Ze moeten uw bedrijfswaarden, werk en visie voor de toekomst kennen. Ze passen waarschijnlijk goed bij uw vacature als ze uitleggen waarom uw organisatie past bij hun ervaring en persoonlijkheid .

Elf vragen over eerdere ervaringen en professionele prestaties

Zodra u uw kandidaat persoonlijk heeft leren kennen, kunt u vragen stellen over zijn of haar carriere geschiedenis. Hun antwoorden zullen een beeld schetsen van hun professionele achtergrond en unieke ervaringen tot nu toe en hoe zij kunnen bijdragen aan de functie.

1. Welke opleiding en training heeft u met betrekking tot deze functie?

Het is belangrijk om te ontdekken welke training en opleiding uw kandidaat heeft die hem of haar kan helpen bij de functie.

De kandidaat kan een unieke opleidingsachtergrond hebben die hem of haar uitrust met extra vaardigheden. Ze kunnen bijvoorbeeld onderwijservaring hebben of interesse hebben in psychologie, waardoor ze een helpende hand kunnen bieden bij het verhogen van het moreel en het ondersteunen van een team van werknemers.

Uw kandidaat moet uitgebreid uitleggen waarom hij zijn ervaring als nuttig beschouwt en welke lessen hij heeft geleerd, inclusief hoe dit hem tot een effectievere senior management kandidaat maakt.

2. Vertel ons over uw carriere tot nu toe.

Door deze vraag te stellen, kunt u waarschuwingssignalen opmerken die erop kunnen wijzen dat uw kandidaat niet de beste match is voor uw bedrijf. Als uw geinterviewde bijvoorbeeld jong is maar vaak van baan naar bedrijf is gewisseld, kan dit wijzen op zijn desinteresse in loyaliteit aan het bedrijf of eenvoudigweg op zijn onvermogen om een baan op de lange termijn te behouden.

Houd ook de groene vlaggen in de gaten. Deze kunnen bestaan uit een geschiedenis van werken met organisaties voor langere perioden, een schat aan leiderschapservaring en vooruitgang binnen bedrijven waarvoor de kandidaat heeft gewerkt.

3. Heeft u een vrijwillige opleiding gevolgd om uw carriere vooruit te helpen?

Ambitie maakt een kandidaat uitstekend geschikt voor een senior managementfunctie. Zoek een kandidaat die de taak op zich heeft genomen om te leren, vaardigheden te ontwikkelen en vooruitgang te boeken in zijn carrière. Dit duidt op hun zelfmotivatie – een cruciale vaardigheid voor een senior manager.

4. Vertel ons over een keer dat u uitdagingen in uw carriere overwon.

Hoe uw kandidaat een uitdaging benadert zal hun veerkracht beinvloeden als leider. U moet op zoek gaan naar een kandidaat met een oplossingsgerichte benadering van uitdagingen in zijn of haar carriere.

De kandidaat zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat hij moeite heeft gehad om een bepaald carrierepad te betreden en zijn vaardigheden heeft uitgebreid of een iets andere functie heeft gekozen om deze uitdaging te overwinnen.

Besteed aandacht aan de methode die ze hebben gebruikt om deze moeilijkheid te overwinnen en geef prioriteit aan kandidaten die uitleggen hoe en waarom hun strategie om persoonlijke of professionele uitdagingen te overwinnen succesvol was.

5. Heeft u ooit een conflict gehad met een collega? Vertel ons hoe u met de situatie bent omgegaan.

Managers besteden meer dan vier uur per week omgaan met conflicten. Of het nu met een client, een collega of een van hun teamleden is, ze zullen conflicten moeten overwinnen en toch een positieve relatie moeten behouden.

Luister aandachtig naar de reactie van uw kandidaat om te bepalen of hij het conflict met succes heeft overwonnen en een positieve werkrelatie met zijn collega heeft weten te behouden nadat hij tot overeenstemming was gekomen.

6. Hoe reageert u op kritiek?

Een senior manager heeft de innerlijke middelen nodig om kritiek te overwinnen zonder zijn zelfvertrouwen aan te tasten. Het antwoord van de kandidaat op deze vraag laat zien of zijn reactie op kritische feedback constructief en productief is.

Hun antwoord moet een indicatie zijn van hun vermogen om na te denken over hun gedrag, werk en resultaten om te zien of ze een fout hebben gemaakt en om de noodzakelijke stappen te bepalen om fouten of verkeerde inschattingen recht te zetten.

7. Heeft u enige leiderschapservaring?

Het is moeilijk te begrijpen of u een goede leider zult zijn totdat u in een gezagspositie terechtkomt. Als uw kandidaat eerdere ervaring heeft met het leiden van een team, kent hij of zij zijn managementstijl en beschikt hij over de vertrouwen om meteen in uw bedrijf te integreren. Hier zijn enkele voorbeelden van waar u op moet letten met betrekking tot de managementstijl:

  • Beleid en prioriteiten

  • Visies op de cultuur op de werkplek

  • Motivatie

  • Managementstructuur

De managementstijl van de juiste kandidaat past in uw reeds bestaande werkcultuur.

8. Wat is uw aanpak om de tevredenheid en het welzijn van uw medewerkers te vergroten? Geef voorbeelden van uw ervaringen op dit gebied.

Slechts 49% van de werknemers in de VS meldt dat ze zeer tevreden over hun werk. Dat is de reden waarom veel bedrijven op zoek zijn naar senior managers die het welzijn en de arbeidstevredenheid van hun werknemers verbeteren.

Met deze vraag kunt u bepalen of uw kandidaat-senior manager de nadruk zal leggen op welzijn en of hij/zij over bestaande kennis of vaardigheden beschikt om het moreel van zijn/haar team een boost te geven. Zoek naar kandidaten die het belang van het welzijn van werknemers uitleggen en hoe dit een directe invloed heeft op de productiviteit.

9. Waarom wilt u uw huidige functie verlaten?

Door te vragen waarom de kandidaat zijn huidige functie wil verlaten, krijgt u inzicht in wat hij of zij van uw functie verwacht.

Als ze op zoek zijn naar meer uitdagingen of simpelweg alle vaardigheden hebben verworven die ze kunnen vanuit hun huidige functie, duidt dit op hun verlangen naar voortdurende ontwikkeling. Als uw kandidaat echter alleen maar een betere functietitel wenst, kan dit duiden op een neiging of intentie om van baan te wisselen, wat u wellicht wilt vermijden.

10. Wat is de meest waardevolle les die u tijdens uw carriere heeft geleerd?

U zult deze vraag nuttig vinden als u op zoek bent naar een kandidaat die zijn/haar werkfilosofie openstelt en beschrijft. Deze vraag geeft uw kandidaat de kans om u een verhaal te vertellen en uit te leggen hoe zijn ervaringen hem hebben gevormd tot wie hij nu is.

De ideale kandidaat zal zijn les kunnen relateren aan zijn loopbaanontwikkeling en kunnen uitleggen hoe dit hem tot een betere senior manager maakt.

11. Hoe zou uw huidige team uw leiderschapsstijl omschrijven?

Als uw kandidaat eerdere leiderschapservaring heeft, kan deze vraag u helpen hun persoonlijkheid als leider te begrijpen, samen met hun leiderschapsstijl.

Als uw kandidaat weet wat het beste voor hem is, zal hij uiteraard eventuele negatieve eigenschappen weglaten, maar het kan nuttig zijn om zijn/haar positieve leiderschapseigenschappen te begrijpen.

De reactie van de kandidaat zal u helpen analyseren of hij moeite zal hebben of zal slagen bij de integratie met uw bestaande bedrijfscultuur , let dus op de antwoorden die aansluiten bij uw huidige managementstijl.

Zeven vragen over teamleiderschapsvaardigheden voor uw senior manager-kandidaten

U moet weten of uw kandidaat goed kan nadenken. Hieronder vindt u enkele situationele vragen om u te helpen begrijpen of uw kandidaat snel een uitvoerbaar plan kan ontwikkelen. Als u hun vaardigheden op het gebied van situationeel oordeel wilt beoordelen, overweeg dan om een Situationeel oordeelstest te gebruiken van TestGorilla.

Het trefwoord voor deze reacties is actiegericht. Uw kandidaat moet een gedetailleerd antwoord geven met uitvoerbare stappen of plannen voor het omgaan met elk scenario.

1. Hoe meet u uw succes als u een project heeft afgerond?

Een uitstekende senior manager weet precies hoe hij succes moet meten als een project, taak of periode eenmaal is afgerond. Ze moeten in staat zijn om probleemgebieden en plekken waar hun team heeft uitgeblonken te beoordelen en te identificeren.

Hun antwoord zou moeten draaien om het bedrijf en de waarde die ze ervoor hebben gegenereerd – niet om zichzelf. Als hun antwoord bijvoorbeeld over bonussen en beloningen gaat, weerspiegelt dit niet de wens om succes voor het bedrijf te genereren.

2. Hoe zou u omgaan met een slecht presterende medewerker?

Wanneer u deze vraag stelt, moet u op zoek gaan naar een paar verschillende antwoorden. Uw kandidaat moet de volgende mogelijkheden afwegen:

  • Het opleiden van de medewerker

  • Spreken met de medewerker

  • De werknemer ontslaan

Ze moeten voorbeelden geven van wanneer elke methode moet worden gebruikt en uitleggen dat het al dan niet ontslaan van de werknemer afhangt van de vraag of ze tonen het potentieel voor verbetering in de toekomst.

3. Hoe beloont u teamleden voor uitzonderlijk werk?

Beloningen en complimenten zijn essentiele hulpmiddelen voor leiderschap: volgens een onderzoek, 37% van de werknemers antwoordde dat ze vaker beter werk zouden leveren als ze meer persoonlijke erkenning zouden krijgen. Uw teamleider moet weten hoe hij zijn team moet belonen met verbale lof en erkenning van hun prestaties.

Ze moeten prikkels opsommen die ze het team kunnen bieden om hard werken aan te moedigen, zoals hen op vrijdag vroeg laten vertrekken, hen de kans geven om thuis te werken of hen mee uit eten nemen.

4. Wat is uw methode om ideeen aan uw team te verkopen?

Leiderschap staat niet gelijk aan dictatuur. Senior managers moeten ervoor zorgen dat hun team meedoet voordat ze verder gaan met een plan. Het is een alarmsignaal als uw kandidaat de noodzaak niet begrijpt om ideeen met zijn team te bespreken en hun goedkeuring te verkrijgen.

5. Hoe wilt u een positieve werkcultuur creeren?

Het belang van het behouden van een positieve cultuur op het werk kan niet worden onderschat: 90% van de werknemers die de cultuur van hun bedrijf als slecht beoordelen, hebben erover nagedacht om te stoppen.

Deze vraag geeft uw kandidaat de kans om zijn of haar kennis over leiderschapsstrategieen te delen verbeter de bedrijfscultuur . Ze moeten een gestructureerde strategie uitstippelen om het moreel van de medewerkers te stimuleren, ervoor te zorgen dat teamleden zich verbonden voelen en een cultuur te creeren die betrokkenheid en welzijn bevordert.

6. Neemt u op enigerlei wijze leiderschap aan buiten het werk?

Als uw kandidaat zich buiten het werk bezighoudt met leiderschapsactiviteiten, hetzij als ouder of in een club, kan hij of zij deze ervaring toepassen. Hoe comfortabeler uw kandidaat zich voelt bij het aannemen van autoriteit, hoe beter.

7. Hoe delegeert u taken?

Een senior manager organiseert een team en delegeert en prioriteert taken. Uw kandidaat moet talloze voorbeelden kunnen geven van de factoren die een rol spelen bij de besluitvorming bij delegaties, zoals de geschiktheid van medewerkers, tijdsdruk, planning en het stellen van prioriteiten.

Drie vragen om meer te weten te komen over de persoonlijkheid van uw kandidaat

Op het eerste gezicht lijken deze vragen misschien niet belangrijk. Het is echter belangrijk om te begrijpen of uw kandidaat over sociale vaardigheden beschikt en leuke gesprekken kan voeren.

Dit is een cruciaal element bij het creeren van sterke banden met andere werknemers. Hier zijn enkele vragen om u te helpen meer te weten te komen over de persoonlijkheidskenmerken , interesses en vermogen om te socialiseren.

1. Wat is uw favoriete film, en waarom?

Deze vraag is leuk, bescheiden en een geweldige manier om uw kandidaat te leren kennen. Hun antwoord zal hun sociale vaardigheden en comfortniveau weerspiegelen. Later zal het van pas komen om u te helpen elke geinterviewde te onthouden – vooral als u veel mensen voor de rol heeft geinterviewd.

Ze moeten plezier hebben met hun antwoord, en het moet aanvoelen als een informeel gesprek in plaats van als een geforceerde reactie.

2. Wat doet u graag in het weekend?

Uw kandidaat moet over zijn interesses kunnen praten, omdat dit uw werknemers zal aanmoedigen om met hen in contact te komen en banden op te bouwen. Door te letten op de lengte van hun antwoord en hoe goed ze het overbrengen, kunt u bepalen of ze geschikt zijn om jouw nieuwe senior manager te worden.

3. Als u iemand, levend of dood, mee uit eten zou mogen nemen, wie zou dat dan zijn?

Het stellen van hypothetische vragen is een geweldige manier om het ijs te breken tijdens een sollicitatiegesprek. U kunt deze vraag aan het begin of einde van het sollicitatiegesprek stellen om uw kandidaat te helpen ontspannen.

Wanneer moet u deze interviewvragen voor het senior management stellen?

Tijdens het wervingsproces moet u de juiste stappen ondernemen om de lijst met sollicitanten te beperken. Voor de interviewfase moet u hen bekwaamheids- en vaardigheidstests geven. Vervolgens kunt u de best presterende kandidaten uitnodigen voor een gesprek.

Door pre-employment tests uit te voeren voordat u sollicitatiegesprekken voert, krijgt u een beter inzicht in de praktische ervaring en geschiktheid van elke kandidaat voordat u hem zelfs maar persoonlijk ontmoet.

Het sollicitatieproces helpt u vervolgens persoonlijkheid van uw kandidaat te leren kennen , vermogen om te communiceren, begrip van uw bedrijf en de functie waarvoor ze solliciteren.

Voor welke rollen kunt u vragen stellen aan het senior management?

De meeste van deze vragen zullen van pas komen als u iemand aanneemt voor een leiderschaps- of seniorpositie binnen uw organisatie. Hier zijn enkele voorbeelden van de rollen waarvoor u deze vragen zou kunnen gebruiken:

Gebruik deze vragen en testen van leiderschapsvaardigheden om u te helpen de juiste kandidaat voor de functie te vinden.

Maak een lijst met interviewvragen voor het senior management om uw kandidaten te beoordelen

Als u een wervingsmanager of recruiter bent en op zoek bent naar een senior manager, moet u uw sollicitatieproces verfijnen om geld te besparen tijd en verwijder ongeschikte kandidaten.

Meld u aan voor een gratis demo van 30 minuten met het TestGorilla-team om Ontdek hoe wij u kunnen helpen uw wervingsproces te optimaliseren. Onze professionals beoordelen uw huidige processen en ontwikkelen samen met u het beste wervingsplan.

Gebruik de uitgebreide bronnen in onze bibliotheek met vaardighedentests om uw kandidaten goed te beoordelen voordat u hen uitnodigt voor een gesprek. Gebruik vervolgens de bovenstaande interviewvragen om uw potentiele senior managers te leren kennen.

Deel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.