101 Selenium-sollicitatievragen voor programmeurs en testers

Deel

Wanneer u uw team uitbreidt, is het kiezen van de perfecte kandidaat altijd een prioriteit - en dit geldt zeker wanneer u nieuwe Selenium-testers aan uw team toevoegt.

Het geheim van het vinden van de perfecte kandidaat ligt vaak in het stellen van de juiste Selenium sollicitatievragen - maar hoe weet u welke dat zijn?

Om u te helpen hebben we 101 Selenium sollicitatievragen samengesteld die u kunt stellen aan programmeurs en applicatietesters. We hebben ook tips toegevoegd over wanneer u deze vragen kunt gebruiken in uw wervingsproces, evenals een paar vaardigheidstests, zoals onze Selenium met Python-test die u kunt gebruiken om uw kandidaten te beoordelen. Klaar om de perfecte professional te vinden? Lees dan verder voor onze lijst.

17 basis Selenium-sollicitatievragen voor testers en ontwikkelaars

Als u de algemene kennis van het framework van uw kandidaten wilt evalueren, zijn hier 17 basis Selenium-sollicitatievragen om te overwegen:

 1. Leg uit wat Selenium is.

 2. Beschrijf de vier vormen van Selenium.

 3. Noem vier voordelen van Selenium.

 4. Wat zijn de beperkingen van Selenium?

 5. Noem vier browsers die Selenium WebDriver ondersteunt.

 6. Leg uit wat Selenium 4 is.

 7. Noem drie functies van Selenium 4.

 8. Beschrijf je ervaring met het gebruik van Selenium.

 9. Welke vaardigheden zijn ideaal voor het gebruik van Selenium?

 10. Hoe oefen je je Selenium vaardigheden?

 11. Wat zijn de belangrijkste componenten van Selenium?

 12. Welke testtypes ondersteunt Selenium?

 13. Leg uit wat X-path doet.

 14. Hoeveel jaar werk je al als Selenium tester?

 15. Wat vind je leuk aan het werken als Selenium tester?

 16. Welke Selenium vaardigheid moet je oefenen?

 17. Wat is je beste Selenium-vaardigheid?

5 basis Selenium sollicitatievragen en antwoorden

Bekijk de voorbeeldantwoorden op vijf van de basis Selenium sollicitatievragen om de antwoorden van uw kandidaten te beoordelen en te bekijken.

1. Welke Selenium-vaardigheid moet je oefenen?

Hoewel niet elke Selenium-tester of -kandidaat elke vaardigheid beheerst, moeten ze zich bewust zijn van en bereid zijn om te oefenen met de vaardigheden die ze missen.

Als ze bijvoorbeeld niet bekend zijn met Python of andere programmeertalen op hoog niveau, moeten ze de methoden noemen die ze gebruiken om hun vaardigheden te verbeteren. Als ze geen debugging-vaardigheden hebben, moeten ze de technieken kunnen noemen die ze gebruiken om zich bij te scholen, zoals het werken aan nevenprojecten.

Als u de Python-vaardigheden van uw kandidaten moet beoordelen, zoals debuggen of coderen, kunt u onze Python Debugging-test gebruiken.

2. Wat is je beste Selenium vaardigheid?

Bekwame kandidaten hebben veel Selenium-vaardigheden. Ze hebben bijvoorbeeld een grondige kennis van de DevOps- en Agile-methodologieën of zijn bekend met testtechnieken en -tools. Controleer of uw kandidaten ervaring hebben met het gebruik van deze vaardigheden, bijvoorbeeld in recente projecten, door hen te vragen een situatie te beschrijven waarin ze dat moesten doen.

En als u de DevOps-vaardigheden van uw sollicitanten moet beoordelen, is onze DevOps-vaardigheidstest de beste methode om dat snel en efficiënt te doen.

3. Welke vaardigheden zijn belangrijk voor het gebruik van Selenium?

Verschillende vaardigheden zijn belangrijk om Selenium succesvol te gebruiken als tester, waaronder basiskennis van programmeren in C# en HTML, debuggen en projectmanagement. De beste sollicitanten kunnen uitleggen hoe ze deze vaardigheden gebruiken in hun huidige functie.

Gebruik onze C#-test of onze HTML5-vaardigheidstest om de Selenium-gerelateerde programmeervaardigheden van uw kandidaten te beoordelen.

4. Beschrijf de vier componenten van Selenium.

Weten uw kandidaten dat Selenium vier hoofdcomponenten heeft? Kunnen ze uitleggen wat elke vorm doet? Bij het beantwoorden van deze vraag moeten goed geïnformeerde kandidaten vermelden dat de WebDriver, IDE plugin, een remote control component en grid allemaal van vitaal belang zijn. Dit is wat ze doen:

 • WebDriver automatiseert cross-browser applicatie testen

 • Selenium IDE is een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) die opname- en afspeelprincipes gebruikt om testen te automatiseren

 • RC component gebruikt JavaScript voor het automatiseren van het testen van webapplicaties op basis van use cases in elke programmeertaal

 • MetSelenium Grid kunnen testers tests op meerdere machines uitvoeren.

5. Noem vier voordelen van Selenium.

Kandidaten moeten weten dat er geen licentiekosten van toepassing zijn bij het gebruik van Selenium, omdat het open source is. Ze kunnen ook vermelden dat dit framework verschillende programmeertalen ondersteunt. Hoewel 51,6% van de ontwikkelaars zegt dat testen met meerdere browsers moeilijk is, vereenvoudigt Selenium het testen met meerdere browsers - plus, testers kunnen de Selenium IDE gebruiken om automatiseringsscripts te schrijven.

29 Selenium-sollicitatievragen over commando's

Beoordeel de kennis van uw testers over commando's door ze tijdens het sollicitatiegesprek enkele van deze sollicitatievragen over Selenium commando's te stellen.

 1. Beschrijf wat een enkele schuine streep betekent in Selenium.

 2. Beschrijf wat een dubbele schuine streep betekent in Selenium.

 3. Leg het verschil uit tussen een enkele schuine streep en een dubbele schuine streep.

 4. Leg uit wat het verify commando doet.

 5. Leg uit wat het assert commando doet.

 6. Wat is het verschil tussen verify en assert?

 7. Hoe zou je startpunten invoegen in de Selenium IDE?

 8. Welk commando zou je gebruiken om alle commando's uit te voeren tijdens het debuggen van tests?

 9. Noem drie types Selenium commando's.

 10. Wat doet het selectWindow commando?

 11. Welk commando zou je gebruiken om verschillende browsers te starten in WebDriver?

 12. Wanneer zou je het commando driver.navigate().to("URL") gebruiken?

 13. Wanneer zou je het commando driver.get("URL") gebruiken?

 14. Beschrijf het verschil tussen driver.navigate().to("URL") en driver.get("url").

 15. Leg uit wat driver.close() doet.

 16. Leg uit wat driver.quit() doet.

 17. Beschrijf het verschil tussen driver.close() en driver.quit().

 18. Welk commando zou je gebruiken om terug te gaan in een browser met Selenium?

 19. Welk commando zou je gebruiken om vooruit te gaan in een browser met Selenium?

 20. Wat doet het commando storeAlert?

 21. Welk commando gebruik je om pop-ups af te handelen in Selenium RC?

 22. Hoe zou je een server-side log vastleggen in de Selenium server?

 23. Leg uit wat findElements() doet.

 24. Leg uit wat findElement() doet.

 25. Leg uit wat setSpeed() doet.

 26. Leg uit wat sleep() doet.

 27. Leg uit wat sendKeys() doet.

 28. Leg uit wat getWindowhandles() doet.

 29. Leg uit wat getWindowhandle() doet.

5 Selenium sollicitatievragen en antwoorden gerelateerd aan commando's

Overweeg deze vijf Selenium sollicitatievragen en antwoorden met betrekking tot commando's bij het beoordelen van de antwoorden van uw kandidaten.

1. Noem drie soorten Selenium-commando's.

Sollicitanten met voldoende kennis van Selenese (de taal die gebruikt wordt om commando's in Selenium te schrijven) moeten de drie hoofdtypen commando's kennen - acties, asserties en accessors - en uitleggen wat ze doen:

 • Acties: Testers gebruiken acties om bewerkingen uit te voeren met doelelementen

 • Asserties: Asserties zijn een soort validatie of controlepunt die aangeven of de applicatie werkt zoals verwacht

 • Accessors: Testers gebruiken accessors om waarden op te slaan in een variabele

2. Leg uit wat getWindowhandles() doet.

GetWindowhandles() is een commando dat testers en programmeurs gebruiken om te schakelen tussen en te werken met verschillende vensters in Selenium na het opslaan van alle handles voor de pagina's die ze tegelijkertijd openen. Testers kunnen dit commando ook gebruiken om het huidige browseradres op te halen als het terugkeertype Set is.

3. Leg uit wat getWindowhandle() doet.

GetWindowhandle() is een commando dat programmeurs en testers gebruiken om het huidige browserhandvat op te halen met als terugkeertype String.

4. Leg uit wat findElements() doet.

FindElements() is een commando dat functioneert met behulp van het meegeleverde "lokalisatiemechanisme" om elk element op de huidige pagina te vinden. Het zal verschillende elementen in een lijst teruggeven.

5. Leg uit wat findElement() doet.

FindElement() is een opdracht die één WebElement retourneert dat als eerste wordt gevonden en dat zich op de huidige pagina bevindt. Het functioneert met behulp van het meegeleverde "lokalisatiemechanisme" en retourneert nooit meer dan één element.

30 geavanceerde Selenium-sollicitatievragen voor senior testers

Stel uw senior testers deze 30 geavanceerde Selenium sollicitatievragen om hun kennis en vaardigheden te testen.

 1. Noem de vier parameters die je moet doorgeven in Selenium.

 2. Leg het verschil uit tussen setSpeed() en sleep().

 3. Beschrijf wat verhoogde privileges zijn.

 4. Uitleggen wat Implicit Wait doet.

 5. Leg uit wat Explicit Wait doet.

 6. Leg het verschil uit tussen Implicit Wait en Explicit Wait.

 7. Leg het verschil uit tussen find elements () en find element ().

 8. Noem drie JUnits annotaties die gebruikt worden in Selenium.

 9. Beschrijf wat een data-driven framework is.

 10. Beschrijf wat een keyword-driven framework is.

 11. Leg het verschil uit tussen data-driven en keyword-driven frameworks.

 12. Waarin verschilt Micro Focus van Selenium?

 13. Leg uit wat een object repository is.

 14. Hoe werkt Selenium Grid?

 15. Kunnen programmeurs Selenium Grid gebruiken om performancetesten uit te voeren?

 16. Beschrijf het verschil tussen getWindowhandles() en getWindowhandle().

 17. Welk commando zou je gebruiken om variabele waarden weer te geven in de uitvoerconsole?

 18. Leg uit wat core extensies zijn.

 19. Leg uit wat Selenium Remote Control is.

 20. Wanneer zou je Selenium RC gebruiken?

 21. Heeft Selenium RC voordelen?

 22. Leg uit wat een breakpoint is in Selenium.

 23. Leg uit wat een startpunt is in Selenium.

 24. Leg uit wat desired capability betekent.

 25. Welke API zou je gebruiken bij databasetesten in Selenium?

 26. Waarom is session handling belangrijk in Selenium?

 27. Welke Java API zou je gebruiken om PDF rapporten te genereren?

 28. Wat zijn listeners in Selenium WebDriver?

 29. Noem vier voorbeelden van listeners in TestNG.

 30. Noem twee voordelen van het gebruik van GitHub met Selenium.

5 Selenium sollicitatievragen en antwoorden voor gevorderden

Bekijk de vijf geavanceerde Selenium sollicitatievragen en antwoorden hieronder om de antwoorden van uw senior-level testers te evalueren.

1. Leg uit wat Selenium Remote Control (RC) is.

Uw senior-level sollicitanten moeten weten dat de Selenium remote control een test suite component is waarmee testers testcases kunnen schrijven. Testers kunnen testcases schrijven in elke programmeertaal met behulp van Selenium RC, wat hen helpt om tests te automatiseren.

2. Heeft Selenium RC voordelen?

Meer dan 57.000 bedrijven gebruiken Selenium, en veel ontwikkelaars gebruiken ook Selenium RC - wat verschillende voordelen heeft voor testers. Het ondersteunt niet alleen gemakkelijk nieuwe browsers, maar heeft ook een hogere uitvoeringssnelheid dan de IDE en ondersteunt de voorkeurstalen van de gebruiker.

3. Leg uit wat core-extensies zijn.

Testers kunnen de standaardfunctionaliteit van de Selenium functiebibliotheek uitbreiden door een core-extensie te maken. Uw sollicitanten moeten ook kunnen uitleggen dat testers vooraf gemaakte core-extensies kunnen downloaden om de functionaliteit van de bibliotheek uit te breiden zonder ze zelf te maken.

4. Leg uit wat gewenste capaciteit betekent.

Kandidaten zouden moeten weten dat gewenste capaciteit verwijst naar verschillende sleutelparen die de browsernaam, versie, stuurprogrammapad en vele andere browsereigenschappen opslaan. Weten ze ook dat testers het gedrag van de browser tijdens het uitvoeren kunnen bepalen door deze eigenschappen op te slaan?

5. Leg uit wat een breakpoint is in Selenium.

Wanneer breakpoints geïmplementeerd zijn, stoppen ze de uitvoering van de code, zodat testers kunnen bevestigen dat hun code werkt zoals verwacht.

Goed geïnformeerde kandidaten kunnen uitleggen dat dit het tegenovergestelde is van startpunten, die aangeven waar de uitvoering moet beginnen; testers gebruiken startpunten wanneer ze een script uitvoeren vanuit het midden van een breakpoint.

15 Selenium-sollicitatievragen over processen

Beoordeel het vermogen van je kandidaat om complexe processen te hanteren met behulp van het Selenium framework, WebDriver en IDE door hem of haar enkele van deze sollicitatievragen te stellen.

 1. Hoe zou je een gebroken afbeelding vinden met Selenium WebDriver?

 2. Hoe zou je navigeren of schakelen tussen WebDriver frames?

 3. Hoe zou je kleuren beheren in WebDriver?

 4. Welke methode zou je gebruiken om een bestand te uploaden met Selenium?

 5. Welke methode gebruik je om een HTML testrapport te maken van een testscript?

 6. Hoe voeg je een breakpoint in in de Selenium IDE?

 7. Welke methode gebruik je om tests te debuggen?

 8. Hoe zou je slepen en neerzetten in Selenium?

 9. Hoe zou je JavaScript code uitvoeren in Selenium?

 10. Welke methode zou je gebruiken om alerts af te handelen in Selenium?

 11. Is het mogelijk om tests in Selenium IDE om te zetten naar een andere taal?

 12. Hoe zou je met de Selenium IDE gegevens uit een enkele HTML-tabelcel halen?

 13. Welke methode zou je gebruiken om een enkele regel uit te voeren?

 14. Hoe zou je omgaan met latency in een netwerk?

 15. Wanneer zou je AutoIT gebruiken?

5 Selenium sollicitatievragen en antwoorden gerelateerd aan processen

De voorbeeldantwoorden op deze vijf onderstaande Selenium sollicitatievragen zullen u helpen om de kennis van uw sollicitanten over de processen van het Selenium framework te beoordelen.

1. Wanneer zou je AutoIT gebruiken?

Kandidaten moeten weten dat AutoIT ideaal is voor het afhandelen van niet-HTML popups of venster GUI-elementen. Ze kunnen uitleggen dat deze freeware de Windows GUI automatiseert en een basissyntax gebruikt. Het is een nuttige tool die testers kunnen integreren met Selenium-tests.

2. Welke methode zou je gebruiken om een enkele regel uit te voeren in Selenium?

Er zijn een paar methodes om een enkele regel uit te voeren in Selenium. Testers kunnen "execute this command" gebruiken nadat ze met de rechtermuisknop op de opdracht hebben geklikt of ze kunnen op de "X"-toets drukken nadat ze de opdracht in de Selenium IDE hebben geselecteerd.

3. Welke methode zou je gebruiken om tests te debuggen?

Er zijn een paar stappen nodig om tests te debuggen in Selenium IDE. Kandidaten kunnen de volgende stappen schetsen:

 1. Testers voegen een breakpoint in waar ze de code in kleine stappen willen uitvoeren

 2. Ze voeren de test uit

 3. De uitvoering van de code wordt gepauzeerd bij elk breekpunt, zodat testers het kunnen controleren

 4. Testers klikken op de blauwe knop om verder te gaan

Testers kunnen ook opdrachten uitvoeren door op de knop "uitvoeren" te klikken.

4. Hoe kun je een onderbrekingspunt invoegen in de Selenium IDE?

Kandidaten met voldoende kennis van Selenium processen zouden in staat moeten zijn om uit te leggen welke stappen nodig zijn om breakpoints in te voegen in de Selenium IDE. De belangrijkste stappen zijn

 1. Selecteer "toggle breakpoint" na rechts te hebben geklikt op de opdracht in de IDE

 2. Druk op "B" op het toetsenbord

 3. Selecteer het commando in de IDE

 4. Meerdere onderbrekingspunten instellen in de IDE

5. Welke methode zou je gebruiken om een HTML-testrapport te maken van een testscript?

U moet weten hoe je een HTML-testrapport maakt van een testscript. Enkele van de methoden zijn:

 • JUnit gebruiken met ANT

 • Maak een testNG.XML bestand en selecteer "Uitvoeren als TestNG".

 • Gebruik aangepaste rapporten met XSL jar (om XML te converteren naar HTML)

10 Selenium-sollicitatievragen met betrekking tot tester vaardigheden en capaciteiten

Beoordeel de Selenium-vaardigheden van je sollicitanten door ze deze gerichte Selenium-sollicitatievragen te stellen.

 1. Waarom zijn testvaardigheden belangrijk bij het gebruik van Selenium?

 2. Waarom zijn DevOps-vaardigheden belangrijk bij het gebruik van Selenium?

 3. Waarom hebben Selenium-testers efficiënte communicatievaardigheden nodig?

 4. Leg uit waarom codeervaardigheden in Python belangrijk zijn voor Selenium testers.

 5. Zijn debugging vaardigheden belangrijk voor Selenium testers? Leg uit waarom.

 6. Hoe schat je jouw probleemoplossende vaardigheden in als Selenium-tester?

 7. Wat vind je van je projectmanagementvaardigheden?

 8. Hoe zou je manager je aandacht voor detail waarderen?

 9. Hoe zou je manager je agile methodologie kennis beoordelen?

5 Selenium sollicitatievragen en antwoorden gerelateerd aan tester vaardigheden

Bekijk de antwoorden van je kandidaten door hun antwoorden te vergelijken met de antwoorden hieronder.

1. Waarom zijn testvaardigheden belangrijk bij het gebruik van Selenium?

Inzicht in het gebruik van verschillende testvaardigheden maakt testers veelzijdiger. Kandidaten kunnen uitleggen dat testers met goede testvaardigheden en -kennis aan meerdere projecten tegelijk kunnen werken en problemen sneller kunnen oplossen dan testers met minder ervaring.

2. Waarom hebben Selenium testers efficiënte communicatievaardigheden nodig?

Hoe groot of klein het softwareproject ook is, efficiënte communicatie maakt het eenvoudiger voor testers en programmeurs om samen te werken om uitdagende problemen op te lossen. Door samen te werken, schriftelijk te communiceren en face-to-face te spreken kunnen testers ideeën delen en problemen sneller oplossen.

Communicatie kan de productiviteit met maar liefst 25% verhogen Wilt u de communicatievaardigheden van uw sollicitanten beoordelen? Bekijk onze Communicatievaardigheden test die u hierbij kan helpen.

3. Welk cijfer zou je geven aan je probleemoplossende vaardigheden als Selenium-tester?

Er kunnen zich verschillende problemen voordoen bij het gebruik van het Selenium framework in projecten, zoals de noodzaak om:

 • Pop-upvensters te automatiseren

 • Dynamisch geladen inhoud zichtbaar maken

 • Mobiele applicaties te testen, en meer

Om deze uitdagingen efficiënt aan te pakken, heb je uitstekende probleemoplossende vaardigheden nodig.

Zorg ervoor dat uw kandidaten goede probleemoplossende vaardigheden hebben door ze deze interviewvraag te stellen. Daarnaast kunt u hen vragen om recente voorbeelden te geven van hun probleemoplossende vaardigheden of onze Probleemoplossingstest gebruiken.

4. Hoe zou je manager je aandacht voor detail beoordelen?

Om fouten in hun code te kunnen identificeren tijdens het testen van applicaties, moeten testers en programmeurs beschikken over uitstekende vaardigheden op het gebied van aandacht voor detail. Aandacht voor detail stelt testers ook in staat om de code te debuggen die ze gebruiken om applicaties te testen met Selenium.

Beoordeel de aandacht-tot-detail vaardigheden van uw kandidaten met onze aandacht-tot-detail test om de juiste kandidaat aan te werven.

5. Zijn debugging vaardigheden belangrijk voor Selenium testers? Leg uit waarom.

Ongeacht welke programmeertaal ze gebruiken om applicaties te testen, Selenium testers moeten over goede debugging vaardigheden beschikken als ze fouten in een testscript willen herstellen. Foutloze scripts kunnen het testen makkelijker maken, dus controleer de debugging vaardigheden van uw kandidaten voordat u ze aanneemt.

Hiervoor kunt u onze C# (Debugging) test en onze Python (Debugging) test gebruiken, of kiezen uit onze andere debugging tests om deze vaardigheden te evalueren.

Wanneer moet u Selenium sollicitatievragen gebruiken in uw wervingsproces?

Gebruik Selenium sollicitatievragen in de tweede fase van het wervingsproces, nadat u skills assessments hebt gebruikt om de vaardigheden van uw testers en programmeurs te beoordelen.

Zodra u een sollicitatie ontvangt, vraagt u de kandidaat om een vaardigheidsassessment in te vullen (die verschillende Selenium-gerelateerde vaardigheidstesten kan bevatten); u kunt dan een shortlist maken van bekwame testers en hen uitnodigen voor een gesprek.

Maak een keuze uit onze lijst van 101 Selenium-sollicitatievragen voor het sollicitatiegesprek en kies de perfecte set vragen op basis van het vaardigheidsniveau van uw sollicitant. Als u bijvoorbeeld een junior tester aanneemt, gebruik dan de basis Selenium sollicitatievragen in deze lijst. Als u een senior tester of programmeur aanneemt, gebruik dan de geavanceerde vragen. U kunt ook lastige Selenium-sollicitatievragen gebruiken.

Of u nu op zoek bent naar junior of senior kandidaten, Selenium sollicitatievragen kunnen het aannemen vergemakkelijken en u in staat stellen om de gegevens aan te vullen die u hebt verkregen uit de vaardigheidsbeoordelingen die u hebt gebruikt om kandidaten te selecteren.

Selenium-testers en programmeurs aannemen met Selenium-sollicitatievragen

Zorg ervoor dat u de juiste Selenium testers aanneemt door gebruik te maken van een winnende combinatie: TestGorilla vaardigheidsassessments en onze Selenium sollicitatievragen hierboven.

Als u deskundig opgestelde vaardigheidstests nodig heeft om de kennis van uw kandidaten te beoordelen, ga dan direct naar de testbibliotheek van TestGorilla. Bekijk onze Selenium met Python test, of probeer ons platform gratis uit.

Deel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.