69 projectmanager sollicitatievragen voor topkandidaten

Deel

Heeft uw team een zelfverzekerde en vaardige projectmanager nodig om complexe taken te leiden en te beheren? Vindt u het moeilijk om de beste methoden te vinden om uw sollicitanten te beoordelen? De twee meest voor de hand liggende benaderingen zijn het gebruik van een vaardigheidstest en het voeren van sollicitatiegesprekken met kandidaten met een vooraf opgestelde lijst met vragen.

Ga naar onze testbibliotheek voor de beste Project Management vaardigheden test om uw kandidaten te beoordelen. U kunt de test direct gebruiken nadat u sollicitanten hebt geselecteerd, zodat u weet wie u moet uitnodigen voor een gesprek.

Vervolgens kunt u een aantal van de 69 projectmanager sollicitatievragen hieronder gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de vaardigheden van uw sollicitanten.

Maak uw lijst met behulp van onze vragen en voer moeiteloos sollicitatiegesprekken.

25 algemeen projectmanager vragen om te stellen aan sollicitanten

Hier zijn 25 algemeen projectmanager sollicitatievragen waarmee u het sollicitatiegesprek kunt beginnen. Aan de hand van deze vragen kunt u beoordelen of uw sollicitanten over de juiste basiskennis en projectmanagementvaardigheden beschikken om aan uw eisen te voldoen.

 1. Wat is je definitie van een perfect project?

 2. Vind je dat je voorbereid bent op teammanagement op afstand?

 3. Welke vaardigheden zijn essentieel voor projectmanagers?

 4. Welke vaardigheden moet je verbeteren als projectmanager?

 5. Beschrijf de meest uitdagende projecten waaraan je leiding hebt gegeven.

 6. Noem de grootste fout uit je recente projectmanagementcarrière.

 7. Beschrijf een project dat mislukte. Hoe heb je het aangepakt en wat heb je ervan geleerd?

 8. Leg uit wat je verstaat onder teamvorming.

 9. Beschrijf je leiderschapsstijl.

 10. Beschrijf je communicatiestijl.

 11. Leg uit hoe je feedback geeft aan je team.

 12. Leg uit hoe je teamprestaties zou managen.

 13. Leg uit hoe je individuen binnen een team motiveert.

 14. Leg uit hoe je effectief delegeert.

 15. Noem drie carrièredoelen op korte termijn die je hoopt te bereiken als projectmanager.

 16. Hoe weet je wie een stakeholder is in je bedrijf?

 17. Leg uit waarom het bijhouden van een traceerbaarheidsmatrix essentieel is.

 18. Beschrijf het meest succesvolle project dat je team heeft afgerond.

 19. Welke vaardigheden zijn essentieel voor het implementeren van een escalatiepad?

 20. Beschrijf je meest recente project.

 21. Waarom zijn leiderschapsvaardigheden noodzakelijk voor projectmanagers?

 22. Waarom is timemanagement belangrijk voor projectmanagers?

 23. Welke aanpak zou je gebruiken om een nieuwe projectmanagementbaan goed te beginnen?

 24. Leg uit waarom proactief zijn van vitaal belang is voor projectmanagers.

 25. Noem zes risico's die je kunt tegenkomen in een project.

7 algemene sollicitatievragen en antwoorden voor projectmanagers

Hieronder geven we antwoorden op de zeven belangrijkste vragen uit het vorige onderdeel. Gebruik de voorbeeldantwoorden om de algemene projectmanagementervaring en -kennis van uw kandidaten te beoordelen.

1. Vind je dat je voorbereid bent op het managen van teams op afstand?

Bij het beantwoorden van deze projectmanagement sollicitatievraag kunnen sollicitanten specifieke problemen noemen die ze willen aanpakken bij het managen van teams op afstand.

Kunnen uw kandidaten teamleden helpen om uit hun isolement en afleiding te komen en om te gaan met het gebrek aan persoonlijke supervisie? Kunnen ze regelmatige vergaderingen organiseren, sociale interacties aanmoedigen, teamleden op afstand die stress ervaren ondersteunen en empathisch zijn?

2. Welke aanpak zou je gebruiken om een nieuwe projectmanagementbaan op de juiste manier te beginnen?

Er zijn verschillende cruciale benaderingen die uw sollicitanten kunnen gebruiken om een nieuwe projectmanagementbaan succesvol te beginnen.

De eerste stap die uw sollicitant kan noemen is het leren kennen van de functievereisten. Ze moeten ook de vereisten van hun klant en de capaciteiten van hun teamleden begrijpen. Uw kandidaten moeten ook weten hoe ze initiatief kunnen nemen en nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen tijdens het werk.

3. Waarom zijn leiderschapsvaardigheden belangrijk voor projectmanagers?

Leiderschapsvaardigheden zijn cruciaal voor projectmanagers, maar kunnen uw sollicitanten uitleggen waarom? Weten ze dat het kunnen motiveren en inspireren van teamleden twee fundamentele leiderschapsvaardigheden zijn die een team kunnen stimuleren om zijn doelen te halen?

Bij het beantwoorden van deze projectmanager sollicitatievraag kunnen kandidaten ook hun leiderschapsstijl bespreken. Een projectmanager kan bijvoorbeeld de voorkeur geven aan een coachende stijl boven een democratische leiderschapsstijl of omgekeerd.

Beoordeel de leiderschapsvaardigheden van uw sollicitanten met een Leadership and People Management test.

4. Waarom is timemanagement belangrijk voor projectmanagers?

Nauwkeurige tijdsinschattingen vereisen uitzonderlijke timemanagementvaardigheden.

Als de volgende projectmanager die je aanneemt de juiste timemanagementvaardigheden heeft, zou hij in staat moeten zijn om vertragingen tijdens de voltooiing van het project te voorkomen. Ze moeten begrijpen dat vaardigheden in timemanagement teams kunnen helpen om overschrijdingen van de planning te voorkomen.

Overweeg onze vaardigheidstest voor timemanagement als u de timemanagementvaardigheden van uw sollicitanten wilt beoordelen.

5. Welke vaardigheden moet je verbeteren als projectmanager?

Niet elke projectmanager zal elke vaardigheid bezitten die u nodig hebt. Zolang ze eraan werken om hun vaardigheden te verbeteren, is dat niet erg.

Stel bijvoorbeeld dat uw sollicitant geen expertise heeft op het gebied van teambeheer op afstand. In dat geval kunnen ze extra training zoeken wanneer ze bij uw organisatie komen werken of zelfs manieren zoeken om wat ervaring op te doen in hun huidige functie, voordat ze van baan veranderen.

6. Leg uit hoe je individuen binnen een team motiveert.

Van het geven van lof tot loopbaanadvies, uw sollicitanten moeten hun methoden hebben om anderen te motiveren. In overleg met teamleiders kunnen projectmanagers ook bonussen aanbieden aan werknemers die uitzonderlijke resultaten hebben behaald.

Welke methode ze in het verleden ook hebben gebruikt, houd rekening met het resultaat op de motivatie van teamleden en vraag sollicitanten of de prestaties van het team positief zijn beïnvloed.

7. Hoe weet je wie een stakeholder in je bedrijf is?

Bekwame projectmanagers moeten weten wie de stakeholders in een bedrijf zijn en hoe ze die vanaf het begin kunnen identificeren.

Er zijn verschillende methoden die een kandidaat kan noemen. Uw kandidaat kan bijvoorbeeld beoordelen of iemand middelen levert, het team ondersteunt, richtlijnen geeft of geld toewijst om te weten te komen of hij een stakeholder in het bedrijf is.

23 projectmanager vragen over definities

Er zijn 23 projectmanager sollicitatievragen over definities in deze sectie. Stel uw sollicitanten enkele van deze vragen om hun technische kennis van projectmanagement te peilen.

 1. Leg uit wat risico is in een project.

 2. Leg uit wat een issue is in een project.

 3. Leg uit wat RAID betekent in projectmanagement.

 4. Definieer gold plating in projectmanagement.

 5. Leg uit wat monitoring van een project inhoudt.

 6. Leg uit wat controlling betekent in projectmanagement.

 7. Leg het verschil uit tussen monitoring en controlling van een project.

 8. Definieer EVM in projectmanagement.

 9. Definieer stakeholderanalyse.

 10. Definieer en leg uit wat een power-interest grid is.

 11. Leg uit wat een visgraatdiagram is.

 12. Definieer het Pareto-principe.

 13. Leg uit wat een traceerbaarheidsmatrix is.

 14. Leg uit wat een project is.

 15. Leg uit wat een programma is.

 16. Leg uit wat een portfolio is.

 17. Definieer risico-impact.

 18. Definieer risicokans.

 19. Leg uit wat de triple constraint triangle inhoudt.

 20. Leg uit wat budgetbeheer inhoudt.

 21. Wat is fast-tracking?

 22. Wat is crashen?

7 project manager sollicitatievragen en antwoorden met betrekking tot definities

Hieronder vind je de antwoorden op zeven project manager sollicitatievragen over definities. Gebruik ze om te bepalen of uw kandidaten goed bij de functie passen.

1. Leg het verschil uit tussen het monitoren en het controleren van een project.

Hoewel ze beide projectmanagers in staat stellen om ervoor te zorgen dat projecten soepel verlopen, is er één cruciaal verschil tussen het monitoren en het controleren van een project. Terwijl het monitoren van een project inhoudt dat de inconsistenties tussen de baseline en de resultaten van een project worden vastgesteld, houdt het beheersen in dat de opties om projectafwijkingen te herstellen worden benadrukt.

2. Noem vijf items die je altijd in je projectplan opneemt.

Bekwame projectmanagers moeten begrijpen dat verschillende acties de projectplanning gemakkelijker kunnen maken, zoals:

 • Evalueer de eisen van het project

 • Overweeg de scope en het budget

 • Schat de kosten

 • Focus op de planning

 • Monitor het project

3. Leg uit wat controleren betekent in projectmanagement.

Controleren is een belangrijk aspect van projectmanagement en de kandidaten moeten kunnen uitleggen wat het inhoudt. Kunnen ze uitleggen dat het vinden en voorstellen van opties om afwijkingen van het project te corrigeren een cruciaal aspect van beheersing is, waardoor het project efficiënt kan verlopen?

4. Leg uit waar de work breakdown structure naar verwijst.

Begrijpen uw kandidaten dat de work breakdown structure (ook bekend als een WBD) projectmanagers in staat stelt om de kritieke elementen waaruit een project bestaat te identificeren? Weten ze dat de WBD ook verwijst naar het overzicht van de subactiviteiten die bijdragen aan het project?

Kundige projectmanagers moeten ook weten dat een WBD een hiërarchische structuur gebruikt en dat subactiviteiten onder de kernactiviteiten worden geplaatst.

5. Leg uit wat RAID betekent in projectmanagement.

Kandidaten moeten weten dat RAID verwijst naar de risico's, acties, problemen en beslissingen waaruit een project bestaat. Goed geïnformeerde projectmanagers weten ook dat een RAID-logboek projectorganisatoren helpt om de risico's en problemen op te sporen en te controleren en om op een efficiënte manier beslissingen te nemen voor projecten. Controleer of uw kandidaten de vier delen van het RAID-acroniem kunnen definiëren en of ze dit concept hebben gebruikt om projecten te beheren.

6. Leg uit wat een power-interest grid is.

Kunnen uwsollicitanten uitleggen dat een power-interest grid een uitstekende methode is om stakeholders te classificeren en te onderscheiden? Als een projectmanager de stakeholder op het raster plot, is het gemakkelijk om hun respectieve machtspositie in het bedrijf te vinden. Kandidaten moeten weten dat power-interest grids verschillende categorieën gebruiken, wat projectmanagers helpt om de rol en relevantie van elke stakeholder voor het project te identificeren.

7. Leg uit waar de drievoudige beperkingsdriehoek naar verwijst.

Aangezien de drievoudige beperkingsdriehoek van cruciaal belang is om projectmanagers te helpen om te gaan met beperkingen in een project, zoekt u kandidaten die begrijpen waar deze naar verwijst. Kandidaten moeten in staat zijn om de drie essentiële aspecten van de drievoudige beperkingsdriehoek te benadrukken, namelijk tijd, geld en reikwijdte. Controleer of uw kandidaten begrijpen waarom elke drievoudige beperking noodzakelijk is voor de planning en voltooiing van een project.

21 Situationele projectmanager vragen om te stellen aan kandidaten

Hier zijn 21 situationele projectmanager sollicitatievragen die je aan je kandidaten kunt stellen om te bepalen hoe ze reageren op uitdagende situaties.

 1. Welke methode zou je gebruiken om EVM te implementeren voor een project?

 2. Welke technieken zou je gebruiken om de scope van een project uit te leggen?

 3. Hoe zou je taken efficiënt prioriteren?

 4. Je merkt dat een project niet vordert zoals gepland. Hoe los je dit op?

 5. Je merkt dat twee teamleden met elkaar in conflict zijn. Hoe pak je dit aan?

 6. In welke situatie zou je ervoor kiezen om een probleem te escaleren?

 7. Wat is je favoriete projectmanagementsoftware?

 8. Noem vier motivatietheorieën die je zou kunnen gebruiken om je team geïnspireerd te houden.

 9. Een teamlid vindt het moeilijk om face-to-face vergaderingen te regelen. Hoe ga je met deze uitdaging om?

 10. Welke methode zou je gebruiken om de verantwoordelijkheden die je hebt gedelegeerd te herzien?

 11. Welke methode zou je gebruiken om teamdoelen te stellen?

 12. De scope van je project verandert. Hoe ga je hiermee om?

 13. Welke timemanagementmethode zou je gebruiken om projecten op tijd af te ronden?

 14. Hoe blijf je proactief bij het nemen van beslissingen?

 15. Noem vijf stappen die je zou nemen om projectrisico's te beheren.

 16. Welke methode zou je gebruiken om de uitvoering van een project aan te pakken?

 17. Welke aanpak zou je gebruiken om de ondermaatse prestaties van een teamlid aan te pakken?

 18. Welke aanpak zou je gebruiken om een uitdagende stakeholder aan te pakken?

 19. Heb je ooit te maken gehad met scope creep? Welke methode heb je gebruikt?

 20. Welke methode zou je gebruiken als je klanten ontevreden waren over het werk van je team?

 21. Hoe verdien je als projectmanager het vertrouwen van je team?

7 situationele sollicitatievragen en -antwoorden voor projectmanagers

Gebruik de antwoorden op deze zeven situationele sollicitatievragen voor projectmanagers om de antwoorden van uw sollicitanten te beoordelen en te zien of ze hebben wat nodig is om te slagen in uw bedrijf.

1. Welke methode zou je gebruiken om EVM te implementeren voor een project?

Sollicitanten moeten niet alleen weten wat EVM inhoudt, maar ze moeten ook weten hoe ze het effectief kunnen implementeren. Weten uw kandidaten dat EVM de afkorting is van earned value management? Weten ze dat deze methode projectmanagers helpt om te bepalen of er afwijkingen zijn in het project?

Bekwame kandidaten zouden moeten begrijpen dat een projectplanning één van de meest eenvoudige methodes is om EVM te gebruiken. De planning van een projectmanager moet elke activiteit, de begin- en einddatum en het budget vermelden.

2. Welke aanpak zou je gebruiken om het onderpresteren van een teamlid aan te pakken?

Projectmanagers kunnen verschillende essentiële stappen nemen om het onderpresteren van een teamlid aan te pakken. Kunnen uw sollicitanten ze noemen?

Enkele van de belangrijkste manieren om de ondermaatse prestaties van een teamlid aan te pakken zijn:

 • Een informeel gesprek met hem of haar voeren

 • De oorzaak van de slechte prestaties achterhalen

 • De juiste ondersteuning en advies bieden

 • Een verandering van rol of taken voorstellen

 • Het teamlid helpen zich aan te passen aan de rol

3. Welke aanpak zou je gebruiken om met een uitdagende stakeholder om te gaan?

Verschillende stappen kunnen projectmanagers helpen om met uitdagende stakeholders om te gaan. Weten uw kandidaten welke benaderingen ze kunnen gebruiken om dit te bereiken?

Enkele van de belangrijkste benaderingen die ze kunnen gebruiken zijn:

 • De eisen van de stakeholder begrijpen

 • Regelmatig afspreken met de stakeholder

 • Leren welke factoren hen drijven of motiveren

 • Hun standpunt delen en benaderingen bespreken

 • Het standpunt van hun team delen

4. Noem vijf stappen die je zou nemen om projectrisico's te beheren.

Risicoplanning is cruciaal voor projectmanagers. Het proces kan projectproblemen minimaliseren en de kans op succes vergroten.

Kunnen uw kandidaten de vijf kritische stappen uitleggen die nodig zijn om risico's succesvol te beheren? Dit zijn:

 • Ontdek de belangrijkste risico's

 • Analyseer de risico's en andere potentiële uitdagingen

 • Stel prioriteiten in de volgorde waarin het team elk risico moet aanpakken

 • Creëer een risicorespons

 • Monitor de risico's

5. Wat is je favoriete projectmanagementtool?

Er zijn verschillende softwaretools beschikbaar om projectmanagers te helpen bij hun werk. Zoek naar tekenen dat uw sollicitant verschillende softwaretools voor projectmanagement heeft gebruikt in recente projecten. Sollicitanten kunnen bijvoorbeeld vermelden dat ze ProjectManager's Gantt charts of de Gantt charts in GanttPro hebben gebruikt. Zoek naar kandidaten die de voor- en nadelen van verschillende tools kennen en de redenering achter hun keuze kunnen uitleggen.

6. Hoe zou je taken efficiënt prioriteren?

Aangezien het prioriteren van taken van cruciaal belang is, luister naar tekenen dat uw kandidaten dit succesvol kunnen aanpakken om deadlines te halen.

Als sollicitanten uitleggen hoe ze taken efficiënt prioriteren, kunnen ze een aantal methoden noemen, waaronder de volgende:

 • Elke taak en vereiste verantwoordelijkheid opnoemen

 • Onderscheid maken tussen dringende en minder dringende taken

 • Afwegen hoe belangrijk elke taak is

 • De taken in volgorde zetten afhankelijk van hun belang

 • Bereid zijn om van prioriteit te veranderen als nieuwe taken dringender zijn

7. Noem vier motivatietheorieën die je zou kunnen gebruiken om je team geïnspireerd te houden.

Begrijpt uw kandidaat welke motivatietheorieën essentieel zijn om hun teams naar succes te leiden? Kandidaten kunnen de volgende voorbeelden noemen bij het beantwoorden van deze sollicitatievraag:

 • Maslow's motivatietheorie

 • Vroom's expectancy theory

 • Herzberg's two-factor theory

 • McClelland's human motivation theory

Wat zijn de belangrijkste vaardigheden voor projectmanagers en hoe kunt u die beoordelen?

De belangrijkste vaardigheden van projectmanagers zijn onder andere leiderschap, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, communicatie en tijdmanagement.

De snelste en meest efficiënte methode om deze essentiële vaardigheden te beoordelen is het gebruik van een vaardigheidsassessment. Als u TestGorilla gebruikt, kunt u tot vijf testen combineren in één assessment om een precies beeld te krijgen van de sterke punten van uw sollicitanten.

Hier zijn enkele testen die u kunt overwegen:

1. Leiderschap en People Management test

Beoordeel de leiderschaps- en managementvaardigheden van uw sollicitanten, waaronder planning, ondersteuning, begeleiding, feedback en delegeren, met behulp van onze Leiderschap en People Management test. U komt er ook achter welke sollicitanten graag leiding willen geven en de capaciteiten van de teamleden kunnen afstemmen op de doelstellingen van uw organisatie.

2. Probleemoplossingstest

Beoordeel het vermogen van uw sollicitanten om de juiste oplossingen voor problemen te vinden met onze Probleemoplossingstest. Ontdek of sollicitanten planningen kunnen maken, informatie kunnen analyseren om complexe problemen op te lossen en logica kunnen toepassen om beslissingen te implementeren.

3. Test voor kritisch denken

Als u sollicitanten aanwerft voor een functie in projectmanagement, moet u beoordelen of sollicitanten hun analytische vaardigheden kunnen gebruiken om een situatie te beoordelen en juist in te schatten. Ontdek of uw volgende projectmanager deductief redeneren kan gebruiken, relaties tussen oorzaak en gevolg kan waarnemen en informatie effectief kan evalueren bij het managen van projecten en teams met een Kritisch denken test.

4. Communicatietest

Gebruik onze Communicatieve vaardigheden test om te bepalen of uw volgende projectmanager over de juiste communicatieve vaardigheden beschikt om gemakkelijk met zijn team en belanghebbenden om te gaan.

Met onze test komt u te weten of uw sollicitanten de verantwoordelijkheden van de job aankunnen: Kunnen ze duidelijke informatie geven over de volgende stappen van een project, actief luisteren en schriftelijke communicatie begrijpen?

5. Time-management test

Van prioriteiten stellen tot plannen, er zijn verschillende vaardigheden die u kunt beoordelen met onze Time-management test. Ontdek of uw kandidaten over de juiste timemanagementvaardigheden beschikken om projecten binnen een bepaalde tijd af te ronden.

Aanbevolen lectuur: 10 kwaliteiten van een top projectmanager die u moet kennen

Wat zijn de voordelen van het gebruik van vaardigheidstesten voordat u projectmanagers uitnodigd voor een sollicitatiegesprek?

Er zijn verschillende voordelen aan het testen van de vaardigheden van sollicitanten voordat u ze interviewt.

Niet alleen helpt deze methode u om onbewuste vooroordelen te vermijden, maar het zorgt er ook voor dat u de beste kandidaten voor uw organisatie, projecten en team kiest op basis van hun werkelijke prestaties en testresultaten in plaats van op basis van informatie in hun cv.

Bovendien kunt u meerdere vaardigheden tegelijk beoordelen, waardoor u een volledig overzicht krijgt van de capaciteiten van uw sollicitanten. Aan het einde van uw wervingskanaal hebt u geen probleem om te kiezen tussen twee kandidaten die even goed presteren tijdens de sollicitatiegesprekken: Controleer gewoon hun testscores om te zien wie er beter is.

Neem de beste projectmanager aan om uw team te helpen slagen

Ook al kan het moeilijk zijn om een bekwame projectmanager te vinden, met wat voorbereiding en de juiste huurtools kunt u het proces veel eenvoudiger maken. Gebruik vaardigheidstests en de juiste sollicitatievragen voor projectmanagers en u weet zeker dat u de perfecte match aanneemt.

Als u vaardigheidstests gebruikt, zoals de Projectmanagementtest, vergeet dan niet om deze altijd af te nemen bij de eerste gelegenheid die u krijgt, dat wil zeggen onmiddellijk nadat kandidaten hebben gesolliciteerd naar uw openstaande functie.

Op deze manier kunt u ongeschoolde sollicitanten snel elimineren en alleen tijd besteden aan de beste van het stel. Bovendien kunt u vooroordelen beperken en het aannemen versnellen.

Gebruik TestGorilla's assessments en de sollicitatievragen in dit artikel om uw sollicitanten te beoordelen en de beste projectmanager voor uw organisatie aan te nemen.

Meld u aan voor een gratis TestGorilla plan.

Deel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.