20 vragen voor sollicitatiegesprekken om kandidaten te beoordelen op communicatie

Deel

Er zijn twee belangrijke redenen waarom je de communicatieve vaardigheden van kandidaten zou moeten evalueren: uitzonderlijke communicatieve vaardigheden kunnen de productiviteit van je organisatie verhogen en kunnen voorkomen dat je kandidaten dure fouten maken.

Als je daarbij optelt dat je met een goede communicatie veel tijd kunt besparen, de moreel van je personeel kunt verhogen én voor een goede onderlinge samenwerking kunt zorgen, dan zie je al gauw waarom uitstekende communicatievaardigheden bijzonder in trek zijn.

Als je weet dat de kosten van miscommunicatie voor kleine organisaties jaarlijks tot wel€ 420.000 kunnen oplopen, stel jij je kandidaten dan de ideale interviewvragen om hun communicatieve vaardigheden te evalueren?

In dit artikel bespreken we een paar vragen die je kandidaten tijdens het sollicitatiegesprek zou kunnen stellen om hun vaardigheden op het gebied van verbale en schriftelijke communicatie te beoordelen.

Als je wel een paar ideeën kunt gebruiken, dan ben je hier aan het juiste adres!

Lees deze blogpost en vind 20 vragen die je tijdens een sollicitatiegesprek aan kandidaten kunt stellen over communicatie.

6 sollicitatievragen over mondelinge communicatie

Kijk eens naar de volgende zes sollicitatievragen om de mondelinge communicatieve vaardigheden van kandidaten te testen.

1. Kun je een presentatie beschrijven die je gegeven hebt die erg goed ging?

Presentaties en hoe ze worden gegeven, kunnen een waardevolle indicator zijn van de verbale communicatieve vaardigheden van een kandidaat. Het doel van deze vraag is om je te helpen kandidaten te identificeren die kunnen laten zien hoe ze in het verleden hun verbale communicatieve vaardigheden hebben gebruikt om een presentatie te geven.

Voorbeeldantwoorden

Ik was een keer verantwoordelijk voor het leiden van een presentatie waarin de lancering van een nieuwe applicatie centraal stond. Omdat de presentatie een teaminspanning was, moest ik bij afwezigheid van een van mijn teamleden niet alleen snel vertrouwd raken met de technische aspecten van de app, maar moest ik het ook uitleggen aan niet-technische belanghebbenden.

Ik nam contact op met andere software-ingenieurs om te leren hoe de UX bij elke mijlpaal was bijgesteld en aangepast. Ik gebruikte mijn actieve luistervaardigheid om te noteren hoe deze veranderingen van invloed zouden zijn op eindgebruikers. Tijdens de presentatie gebruikte ik verbale en actieve luistercommunicatievaardigheden om de technische kant te presenteren, vragen te beantwoorden, indien nodig aanvullende verduidelijkingen te geven en de juiste antwoorden te geven.

2. Welke benaderingen gebruik je om positieve relaties met collega’s op te bouwen?

Het opbouwen van positieve relaties in de werkomgeving hangt af van hoe kandidaten omgaan met hun teamleden. Eenopen communicatie is daarbij cruciaal voor elke relatie. Kunnen jouw kandidaten laten zien hoe ze positieve relaties zouden opbouwen met behulp van de juiste communicatieve vaardigheden?

Voorbeeldantwoorden

Ik geloof dat empathie, communicatie en actief luisteren essentieel zijn bij het opbouwen van positieve relaties met collega’s. Ik probeer notitie te nemen van de waarden van mijn collega’s door goed te luisteren naar hun standpunten en verschillen in onze werkstijlen te erkennen.

Voor mij gaat het opbouwen van positieve relaties ook over het respecteren van anderen binnen de organisatie. Anderen de kans geven om hun mening te geven tijdens vergaderingen en verhelderende vragen te stellen om hun perspectieven op projecten volledig te begrijpen, is een andere manier om positieve relaties op te bouwen.

3. Beschrijf een moment waarop je een conflict moest oplossen in een werkomgeving. Hoe heb je dat aangepakt?

Hoe goed je kandidaten bemiddelen bij het oplossen van werkconflicten, zegt veel over hun communicatieve vaardigheden. De beste kandidaten gebruiken duidelijke communicatiestrategieën om geschillen op te lossen. In dit geval zoek je naar antwoorden die specifieke strategieën noemen, zoals actief luisteren, en kandidaten die kunnen beschrijven hoe ze met collega’s zouden praten om tot een wederzijds aanvaardbaar en positief resultaat te komen.

Voorbeeldantwoorden

Omdat conflicten vaak gaan over tegenstrijdige meningen over de aanpak van een project, zou ik allereerst proberen de oorzaak van het conflict te begrijpen. Ik zou vergaderingen organiseren en elke partij aanmoedigen om hun mening te delen terwijl ik actief luisterde om de specifieke punten te begrijpen waarover elke partij het eens is en waarover ze het niet eens zijn.

In één situatie had de persoon die verantwoordelijk was voor het maken van lesplannen een interactief spel toegevoegd als onderdeel van de les. Een tijdelijke vervanger was van mening dat het spel de inhoud van de les niet zo goed over zou brengen, dus gebruikte ik actief luisteren om beide perspectieven te begrijpen. Ik heb toen een aantal oplossingen bedacht om het conflict op te lossen en het gemeenschappelijke doel te bereiken.

Uiteindelijk hebben we een combinatie van de planningsmethoden van elke leraar gebruikt en was de les een succes.

4. Heb je wel eens een idee moeten delen waar je collega’s niet achter stonden? Heb je hen kunnen overtuigen van dit idee?

Aangezien overtuigende communicatie essentieel is op de werkplek, stel je deze vraag om te zien of kandidaten over de juiste vaardigheden beschikken om anderen te overtuigen. Kunnen kandidaten een voorbeeld geven van hoe ze iemands mening hebben veranderd en daarmee positieve resultaten hebben behaald?

Voorbeeldantwoorden

In een eerdere functie had ik het idee om een inbound wervingsstrategie te lanceren die ons mogelijk zou helpen een continue stroom van kandidaten voor open posities op te bouwen en te behouden. Ons HR-team ondersteunde het concept in eerste instantie niet, dus ik presenteerde de strategische voordelen van inbound recruitment en legde uit hoe het ons team zou helpen.

In de presentatie zorgde ik ervoor dat ik de zorgen van alle teamleden besprak en enkelen die aanvankelijk hun twijfels over het idee uitten, steunden het uiteindelijk wel. Ook gebruikte ik heldere verbale communicatie om de voordelen van inbound recruitment uit te leggen.

Vijf maanden later werd de inbound recruitmentstrategie gelanceerd. Dit was een succes: we hebben drie open posities veel sneller dan normaal kunnen vervullen.

5. Kun je me iets vertellen over een situatie waarin je negatieve informatie met een klant moest delen?

Transparantie en tact bij het delen van negatieve informatie zijn twee cruciale communicatieve vaardigheden waar kandidaten ideaal gesproken in eerdere functies al ervaring mee hebben gehad. Kandidaten moeten laten zien hoe ze tijdens moeilijke situaties een combinatie van actief luisteren, eerlijkheid, transparantie en tact kunnen toepassen.

Voorbeeldantwoorden

Voor mij is het essentieel om eerlijk en open te zijn bij het delen van negatieve informatie met klanten. Op een keer moest ik een medische patiënt uitleggen dat we vanwege een lange wachtlijst twee weken op de behandeling moesten wachten. Ik heb de patiënt meteen opgebeld en de situatie duidelijk uitgelegd.

Ik heb actief naar de zorgen van de patiënt geluisterd, heb gezegd dat ik zijn zorgen begreep en uitgelegd dat als er annuleringen waren, de afspraak kon worden vervroegd. Ik heb dit gesprek vervolgens opgevolgd met een schriftelijke brief om de datum van de afspraak te bevestigen.

6. Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je uitzonderlijke verbale communicatieve vaardigheden hebt getoond?

Je kandidaten moeten weten hoe uitzonderlijke verbale communicatie op de werkvloer eruitziet en hiervan een voorbeeld kunnen geven. Welke communicatiemethoden kiezen ze als voorbeeld? En komen deze overeen met de communicatiemethoden die in jouw organisatie worden gebruikt?

Voorbeeldantwoorden

In mijn laatste functie als marketingprojectmanager moest ik feedback geven aan een contentschrijver over de consistentie van stijl. Om dit te doen, heb ik het probleem mondeling beschreven via videoconferentiesoftware. Ik gebruikte tact en empathie en streefde naar evenwichtige feedback.

Ik noteerde bijvoorbeeld de positieve elementen van het artikel dat ze hadden geschreven, zoals de kracht van de titel, en legde uit van welke elementen de klant graag meer zou willen zien. De toekomstige artikelen van de contentschrijver waren van betere kwaliteit en onze klant was blij met het resultaat.

6 sollicitatievragen over schriftelijke communicatie

Je kunt de volgende zes sollicitatievragen gebruiken om de schriftelijke communicatievaardigheden van kandidaten te beoordelen.

1. Hoe weet je zeker dat je e-mails geen fouten bevatten?

Het juiste gebruik van grammatica in schriftelijke communicatie is cruciaal, omdat het de betekenis van een bericht volledig kan veranderen. Spel- en typefouten komen ook niet erg professioneel over. Welke processen en tools gebruiken je kandidaten om hun geschreven berichten te proeflezen?

Voorbeeldantwoorden

Aangezien schriftelijke communicatie duidelijk moet zijn en wordt gebruikt om belangrijke informatie onder de aandacht te brengen, lees ik mijn e-mails altijd nog een keer na om er zeker van te zijn dat er geen fouten inzitten. Ik zoek gebruik specifieke correctiesoftware om eventuele grammaticale en spelfouten op te sporen, en herlees mijn e-mails om ervoor te zorgen dat er geen details ontbreken.

Wanneer ik een proefleestool gebruik, zorg ik er altijd voor dat ik de juiste spellings- en grammaticasuggesties voor de context van de e-mail invoer. Wanneer ik mijn e-mails opnieuw lees, controleer ik altijd eerst of de onderwerpregel volledig is, dat er geen bijlagen ontbreken en of alle details duidelijk zijn.

2. Er is voor komende week een belangrijke gebeurtenis gepland. Hoe zou je anderen hieraan herinneren, met behulp van schriftelijke communicatie?

Fact-checking en de juiste details zijn cruciaal in schriftelijke communicatie, evenals het gebruik van de juiste toon. Welke processen gebruiken kandidaten om dit te bereiken en sluit hun aanpak aan bij die in je organisatie??

Voorbeeldantwoorden

Wat voor mij cruciaal is bij herinneringen, is dat alle feiten, datums en de duur van de gebeurtenissen correct moeten zijn. Hoewel een eenvoudige groeps-e-mail misschien voldoende is, zou ik achter de schermen via e-mail aan de evenementmanager of -coördinator vragen of ze de evenementdetails schriftelijk zouden willen bevestigen, en zou ik daarna e-mails aan andere mensen sturen die ook bij de organisatie van het evenement zijn betrokken. Zo kan ik ervoor zorgen dat ik alle benodigde details als referentiepunt heb.

Ik zou dan een geschikte e-mailheader kiezen en de informatie beknopt en duidelijk overbrengen, aangezien langere e-mails minder snel worden gelezen. Ik zou de belangrijkste feiten presenteren met behulp van opsommingstekens en dubbele punten om de tekst op te splitsen en de gebeurtenisinformatie zo duidelijk mogelijk te communiceren.

3. Kun je me een voorbeeld geven van een situatie waarin je een klacht van een klant via schriftelijke communicatie moest afhandelen. Hoe heb je dat opgelost?

De toon die wordt gebruikt in schriftelijke communicatie is belangrijk. Het hanteren van de juiste etiquette bij de communicatie met klanten is essentieel en helpt de reputatie van je organisatie te behouden. Stel deze vraag om te beoordelen of je kandidaten ook schriftelijk op een professionele manier kunnen communiceren.

Voorbeeldantwoorden

Een van onze apps voor het leren van talen had een bug die moest worden verholpen, en het lukte onze technici maar niet om dit grondig uit te zoeken en te repareren. We kregen klachten dat de app onverwachts werd afgesloten als gebruikers hun stem wilden opnemen om hun uitspraak te oefenen.

We kregen een paar negatieve recensies en ik reageerde op elke recensie met een duidelijk, beknopt geschreven bericht. Ik verontschuldigde me eerst voor de slechte gebruikerservaring. Ik heb uitgelegd dat we bezig waren met het oplossen van de bug die verantwoordelijk was voor de fout. Ik heb ook elke gebruiker bedankt voor het onder de aandacht brengen van deze fout.

4. Wat heb je liever: schriftelijke communicatie of mondeling communicatie? Waarom?

Erkennen je kandidaten dat sommige communicatiemethoden in sommige situaties geschikter zijn dan andere methoden? In antwoord op deze vraag moeten je kandidaten voorbeelden kunnen geven waarin schriftelijke communicatie het beste op zijn plaats zou zijn en andere waarin mondelinge communicatie meer geschikt is.

Voorbeeldantwoorden

Naar mijn mening vereisen verschillende omstandigheden verschillende soorten communicatie. Als je iemand direct feedback over een project moet geven, zou mondelinge communicatie tijdens een persoonlijk gesprek mijn communicatiemethode zijn. Als ik een complexe kwestie met een aantal problemen zou moeten uitleggen, zou ik de informatie opsplitsen en helder uiteenzetten in een schriftelijk document of e-mail.

5. Hoe zou je je schriftelijke communicatievaardigheden beoordelen? Welke communicatievoorbeelden kun je geven om je assessment te onderbouwen?

Stel deze vraag om erachter te komen of je kandidaten duidelijk zijn over wat telt als de beste schriftelijke communicatievaardigheden en weten hoe ze de communicatie op de werkplek kunnen verbeteren. Je kunt ook een alternatieve versie van deze vraag kiezen, bijvoorbeeld “Hoe zou je manager je schriftelijke communicatievaardigheden omschrijven?” om een wat objectiever standpunt te krijgen.

Voorbeeldantwoorden

Ik vind dat mijn schriftelijke communicatieve vaardigheden effectief zijn – misschien negen op tien. Op een keer moest ik bijvoorbeeld een teamlid schriftelijke instructies geven over het opstellen van een “How to…”-artikel. Ik heb een stijlgids samengesteld met nauwkeurige stapsgewijze vereisten voor dit soort artikelen.

Ik heb de stijlgids in verschillende hoofdstukken verdeeld zodat lezers er gemakkelijk doorheen konden navigeren en heb links naar voorbeeldartikelen toegevoegd die hielpen bij het illustreren van onze vereisten. Ik ben nog een stapje verder gegaan door een paar schriftelijke voorbeelden te noemen van het soort zaken dat onze contentschrijvers zouden moeten vermijden en heb een paar goede voorbeelden gegeven van hoe het er uiteindelijk uit zou moeten zien. 

Ten slotte heb ik de stijlgids geformatteerd en er opsommingstekens en vetgedrukte lettertypes aan toegevoegd om onze contentschrijvers op de belangrijkste secties te wijzen.

6. Heb je ooit onduidelijke schriftelijke instructies gekregen van een manager of teamleider? Hoe ben je te werk gegaan?

Aangezien communicatie essentieel is bij het oplossen van complexe problemen, is het belangrijk dat je kandidaten de juiste communicatieve vaardigheden kunnen gebruiken om alle onduidelijkheiden op te helderen. Zoek kandidaten die contact kunnen leggen met behulp van goede communicatieve vaardigheden en die in staat zijn om de stappen uit te leggen die ze zouden nemen om onduidelijke berichten zo helder mogelijk over te brengen.

Voorbeeldantwoorden

In mijn vorige functie kreeg ik een opdracht van een klant die vaag en moeilijk te ontcijferen was. Aanvankelijk probeerde ik de opdracht te begrijpen met behulp van probleemoplossende vaardigheden. Maar ik realiseerde me dat het een uitdaging was om de opdracht te begrijpen zonder meer informatie, en dat ik de eisen van de klant misschien verkeerd zou begrijpen. 

Ik besloot actie te ondernemen en stelde een e-mail op waarin ik om opheldering vroeg over de projectopdracht. Ik maakte er een punt van om duidelijk uit te leggen welke informatie ik nodig had om met het project te beginnen. Binnen 10 minuten had de klant al gereageerd met de nodige details en kon ik het project vrijwel moeiteloos voltooien.

3 sollicitatievragen over non-verbale communicatie

Communicatie als zachte vaardigheid houdt meer in dan verbale en actieve luistervaardigheden. De drie onderstaande sollicitatievragen helpen je de non-verbale communicatieve vaardigheden van kandidaten te beoordelen.

1. Hoe zou je iemand in je team helpen die geen goede vaardigheden op het gebied van verbale communicatie heeft?

Aangezien kandidaten moeten communiceren met medewerkers die verschillende niveaus van communicatieve vaardigheden hebben, kun je deze vraag stellen om te beoordelen hoe goed ze hun collega’s kunnen engageren om de onderlinge communicatie en productiviteit te stimuleren.

Voorbeeldantwoorden

Als technisch manager gebruik ik drie essentiële methoden om teamleden te betrekken die niet over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ten eerste laat ik alle teamleden weten dat ik een opendeurbeleid heb. Ik leg teamleden uit dat ik feedback en open communicatie op prijs stel.

Ten tweede neem ik contact op via de communicatiemethode van de medewerker. Als een medewerker zich bijvoorbeeld meer op zijn gemak voelt bij schriftelijke communicatie, zou ik communicatiemiddelen zoals Slack gebruiken om belangrijke berichten in schriftelijke vorm te communiceren.

Ten derde moedig ik werknemers aan om deel te nemen aan koffiechats of informele vergaderingen om een omgeving te creëren waarin ze zich op hun gemak voelen in hun contact met andere teamleden. Als ik dit doe, zorg ik er echter altijd voor dat iedereen zich uitgenodigd en betrokken voelt.

2. Hoe essentieel zijn non-verbale communicatievaardigheden met collega’s?

Communicatieve vaardigheden omvatten non-verbale subvaardigheden die het interactieproces kunnen beïnvloeden. Het evalueren van deze deelvaardigheden is essentieel en het is daarom belangrijk om deze vraag te stellen. Zijn je kandidaten zich bewust van hoe lichaamstaal en oogcontact de communicatie kunnen beïnvloeden?

Voorbeeldantwoorden

Voor mij zijn non-verbale communicatieve vaardigheden essentieel bij het communiceren met collega’s. Ze geven me niet alleen een gedeeld inzicht in hun gevoelens, emoties en houdingen, maar ze helpen me ook om gepast te reageren bij het oplossen van problemen op de werkplek.

Ik geloof bijvoorbeeld dat lichaamstaal essentieel is. In het verleden realiseerde ik me op een zeker moment dat een collega achterover ging hangen en geen oogcontact maakte tijdens een van mijn presentaties, dus veranderde ik van tactiek en gaf ik mijn teamleden de kans om in te grijpen en vragen te stellen. Dit verhoogde de interesse en hielp me mijn informatie duidelijker over te brengen. Het belangrijkste was dat ik hem zo hielp om zich meer bij het onderwerp betrokken te voelen, en hij gaf uiteindelijk waardevolle feedback.

3. Heb je wel eens moeten communiceren met een collega die zich niet prettig voelde bij verbale communicatie? Welke methoden heb je toen gebruikt?

Het begrijpen en gebruiken van een breed scala aan communicatiebenaderingen en -stijlen kan de productiviteit op de werkvloer verhogen. Weten je kandidaten dat het belangrijk is om de voorkeurscommunicatiemethode van een collega te gebruiken? Begrijpen ze hoe je dit het communicatieproces kan vergemakkelijken en tot betere resultaten kan leiden?

Voorbeeldantwoorden

Ik moest eens communiceren met een teamlid dat de voorkeur gaf aan schriftelijke communicatie en niet vaak sprak tijdens vergaderingen. Mijn benadering hierbij was om te proberen non-verbale signalen op te pikken, zoals gezichtsuitdrukkingen en houding, en te controleren of ze oogcontact hielden.

Ik besloot ook om de voorkeurscommunicatiemethode van het teamlid te gebruiken en ontdekte dat teamwerk veel efficiënter was als we ideeën via e-mail deelden.

5 sollicitatievragen over situationele communicatievaardigheden

Hieronder noemen we vijf interviewvragen over situationele communicatievaardigheden die je in je sollicitatiegesprek kunt gebruiken om de flexibiliteit van kandidaten en hun communicatieve vaardigheden in verschillende situaties te beoordelen.

1. Als een collega mondelinge instructies geeft voor een nieuwe, onbekende taak, waar je verder geen schriftelijke informatie over hebt ontvangen, hoe zou je dan te werk gaan om de opdracht te begrijpen en af te ronden?

Communicatie omvat het stellen van verhelderende vragen, waardoor je kandidaten fouten kunnen voorkomen. Beoordeel met deze sollicitatievraag hoe goed je kandidaten uitdagende situaties aankunnen met uitstekende communicatieve vaardigheden.

Voorbeeldantwoorden

Voor mij is communicatie niet alleen praten. Dus hoewel ik deze uitdaging zou aanpakken door de juiste vervolgvragen te stellen om duidelijkheid te krijgen over de volgorde van de te nemen stappen voor deze taak of meer te weten te komen over de teamleden waarbij ik voor meer uitleg terecht kan, zou ik ook actieve luistervaardigheden moeten gebruiken om de instructies goed te begrijpen.

Wat ook van vitaal belang is in situaties als deze is dat je alle details duidelijk op een rijtje moet kunnen zetten. Ik zou de informatie die mijn collega me had gegeven meteen herhalen en vragen of ik ze goed had begrepen. Zo niet, dan zou ik ze vragen hun instructies te nogmaals te herhalen. Ik zou pas met de taak beginnen als ik er zeker van was dat ik alle instructies goed had begrepen.

2. Je krijgt de keuze tussen het sturen van een e-mail naar een teamlid of het opzetten van een videogesprek om uit te leggen dat je een fout hebt gemaakt. Welke kies je?

Je kunt deze situationele interviewvraag gebruiken om te zien of kandidaten complexe problemen kunnen aanpakken met behulp van de juiste communicatiemethode. Komt hun keuze overeen met de belangrijkste communicatiemethoden die worden gebruikt voor vergelijkbare situaties binnen jouw organisatie?

Voorbeeldantwoorden

Ik zou er persoonlijk voor kiezen om een videogesprek te regelen, in dit geval om te communiceren dat ik een fout heb gemaakt. Met videogesprekken kunt je het scherm delen en voorbeelden geven van je fouten. Zo kun je ook non-verbale signalen oppikken en gebruiken om jouw reacties op het advies van teamleden over te brengen.

3. Je hebt de opdracht gekregen om de afdeling in te lichten over structurele veranderingen in het team. Welke stappen neem je om deze veranderingen uit te leggen?

Kunnen jouw kandidaten de juiste timing en aanpak gebruiken in de communicatie tussen verschillende teams en afdelingen over belangrijke veranderingen in de organisatie? Stel deze vraag om te bepalen of hun aanpak aansluit bij je bedrijf. De beste kandidaten zijn meestal degenen die er altijd naar streven om heldere taal te gebuiken, alle details te geven, informatie zo nodig te herhalen en zich beschikbaar te stellen om verhelderende vragen te beantwoorden.

Voorbeeldantwoorden

Aangezien het goed managen van structurele veranderingen van cruciaal belang is voor het succes van een team, zou ik dit nieuws via verschillende communicatiekanalen meedelen. Dus naast e-mails zou ik een videogesprek en de juiste communicatietools voor elke afdeling gebruiken om de veranderingen uit te leggen en de gevolgen die dit voor het team zal hebben. Een videogesprek zou me helpen ervoor te zorgen dat ik ieders vragen kan beantwoorden en indien nodig aanvullende informatie kan verstrekken. Ik zou een schriftelijke herinnering sturen waarin ik uitlegde hoe de veranderingen het team zullen beïnvloeden. Het kiezen van het juiste moment om dergelijke zaken te communiceren is ook van cruciaal belang, dus ik zou de planning van het team bekijken en er dan de beste tijd uitkiezen om het gesprek en vervolgcommunicaties in te plannen.

4. Je merkt dat een teamlid nooit iets vraagt als hij of zij het bericht niet begrepen heeft. Hoe reageer je?

Taaksamenwerking is een belangrijk onderdeel van het behalen van bedrijfsdoelen. Daarom moeten kandidaten kunnen werken met niet-reagerende collega’s die misschien niet zo gemakkelijk communiceren.

Kunnen ze de juiste benadering gebruiken die de productiviteit verhoogt en afronding van de opdracht makkelijk maakt, zelfs met teamleden die niet reageren?

Voorbeeldantwoorden

Ik zou beginnen met zo mijn instructies voor een taak zo duidelijk mogelijk over te brengen en precies uitleggen wat ik nodig heb. Dit houdt in dat je een lijst opstelt met duidelijk omlijnde stappen. Ik zou dan actief contact opnemen via de geprefereerde communicatiemethode van de werknemer om te checken of ze hulp of ondersteuning nodig hebben.

Als manager weet ik ook hoe belangrijk het is om één-op-één sessies te organiseren om medewerkers feedback te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Dus ik zou de geplande tijd gebruiken om feedback te geven, hen aan te moedigen vragen te stellen en eventuele twijfels of problemen met mij te bespreken.

5. Hoe zou je een complexe kwestie die technische kennis vereist, uitleggen aan een collega die net is begonnen bij het bedrijf?

Probleemoplossing en communicatie gaan hand in hand. Kunnen je kandidaten complexe problemen met succes aanpakken? Kunnen ze ze opdelen in hapklare, begrijpelijke delen en deze vervolgens in heldere, eenvoudige taal aan anderen uitleggen?

Voorbeeldantwoorden

Om een complexe kwestie goed uit te kunnen leggen, moet je de kwestie eerst zelf goed begrijpen. Dit kan inhouden dat je de juiste vragen stelt en communiceert met projectleiders om meer te weten te komen over het probleem, het op te splitsen in kleinere, begrijpelijke concepten en vervolgens de ideale communicatiemethoden te gebruiken om het uit te leggen.

Dit kan het gebruik van duidelijke schriftelijke communicatie zijn (met opsommingstekens of stapsgewijze instructies), een presentatie (waarbij de nieuwe collega mondeling door elke stap wordt geleidt), of een combinatie van beide (actieve luistervaardigheid gebruiken en niet-verbale signalen oppikken om eventuele twijfels op te helderen).

Voor welk soort functies kun je deze sollicitatievragen over communicatievaardigheden gebruiken?

Enkele functies waarvoor je deze sollicitatievragen over communicatie kunt gebruiken zijn:

 • Marketing positions

   

  and technical writing roles

  . Marketing roles, such as those of a marketing director, graphic designer, content writer or copywriter, require an in-depth understanding of client briefs. For this reason, applicants must have superb active listening skills. To write effective blog posts, a writers’ written communication skills must also be excellent. In this respect, communication interview questions are essential when hiring marketing candidates. These questions are also applicable when you’re about to

   

  hire a technical writer

   

  in your organization.

 • Onderwijsrollen

  . Docenten moeten een aantal communicatieve subvaardigheden hebben om nauwkeurige en begrijpelijke lessen te geven en ouders feedback over hun kinderen te geven. Ze moeten daarnaast actieve luistervaardigheden gebruiken om op te merken welke delen van de les hun leerlingen niet begrijpen, evenals schriftelijke communicatie voor het opstellen van lesplannen. Als je iemand voor een baan in het onderwijs interviewt, stel dan vragen over de communicatievaardigheden van je kandidaten om erachter te komen of ze over de vereiste vaardigheden beschikken.

 • HR-functies

  . HR-professionals moeten heen en weer communiceren tussen kandidaten en belanghebbenden om het juiste talent voor hun organisatie aan te nemen. Ze vereisen uitzonderlijke schriftelijke communicatievaardigheden om contracten voor nieuwe werknemers te maken en moeten over uitstekende mondelinge communicatie- en actieve luistervaardigheden beschikken om kandidaten af te wijzen of aan te nemen. Als je een HR-professional zoekt, evalueer deze vaardigheden dan door hem of haar een paar van de bovenstaande communicatie-interviewvragen te stellen.

5 tips voor het gebruik van sollicitatievragen over communicatie

Om het meeste uit je sollicitatievragen over communicatie te halen, raden we aan het volgende te doen:

1. Standaardiseer je sollicitatieproces.

Standaardiseer je sollicitatieproces door vragen in dezelfde volgorde te stellen en kandidaten evenveel tijd te geven om te reageren. Zo geef je alle kandidaten een eerlijke kans en beperk je onbewuste vooringenomenheid.

2. Streef ernaar om alle kandidaten dezelfde kandidaat-ervaring te bieden.

Je moet al je sollicitanten dezelfde kandidaat-ervaring bieden. Je moet ze dezelfde communicatie-vragen stellen om het interviewproces zo eerlijk mogelijk te houden en het evaluatieproces te vergemakkelijken.

3. Je moet de prestaties tijdens het interview en de communicatievaardigheden afzonderlijk beoordelen.

Houd er rekening mee dat slechte prestaties tijdens een sollicitatiegesprek eenvoudigweg kunnen betekenen dat een kandidaat erg nerveus was, in plaats van het gevolg van slechte verbale communicatieve vaardigheden. Zorg ervoor dat je onderscheid kunt maken tussen die twee. Je moet hun lichaamstaal observeren om te bepalen of ze begrijpen wat goede communicatie is.

4. Gebruik vaardigheidstesten voordat je aan de gespreksronde begint.

Gebruik vaardigheidstesten voordat je kandidaten tijdens het interview vragen over communicatie stelt en hen daarop beoordeelt. In deze volgorde kun je kandidaten evalueren en meer informatie over geschikte kandidaten verzamelen die je vervolgens kunt gebruiken om gerichte vragen tijdens het interview te stellen.

5. Geef terugkoppeling aan onsuccesvolle kandidaten.

Zorg er na het interview voor dat je de juiste aanpak gebruikt om kandidaten met slechte communicatieve vaardigheden af te wijzen. Geef feedback over hun sollicitatie, geef een nauwkeurige evaluatie van hun interview en hun prestaties als ze hierom vragen, om de kandidaat-ervaring te verbeteren en negatieve feedback te voorkomen.

Beoordeel de communicatieve vaardigheden van kandidaten om productieve werknemers aan te nemen

Het beoordelen van de communicatieve vaardigheden van kandidaten kan een uitdaging zijn, vooral als je niet zeker weet welke sollicitatievragen je moet stellen. Maar het proces hoeft echt niet moeilijk te zijn.

Gebruik de bovenstaande lijst om je alvast een paar goede ideeën te geven, dan zie je dat je al gauw zelf met een aantal geweldige communicatie-interviewvragen kunt bedenken om je kandidaten goed te kunnen beoordelen en de juiste wervingsbeslissing te nemen.

Houd er rekening mee dat vaardigheidstesten (liefst vóór het interview) een handige manier kunnen zijn om sollicitatiegesprekken gemakkelijker te maken. Ze helpen je om snel de beste kandidaten op de shortlist te zetten en te voorkomen dat je tijd kwijt bent met het interviewen van sollicitanten die niet gekwalificeerd zijn voor de functie die je wil vervullen.

Beoordeel je kandidaten met de juiste solliciatievragen op het gebied van communicatie en vind de beste mensen voor de functie!

Deel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.