Top acht onderhandelingsvaardigheden voor sollicitanten

Deel

Onderhandelen betekent in staat zijn om moeilijke gesprekken te voeren en ervoor zorgen dat u een constructieve interactie creëert die lonend is voor alle betrokken partijen.

Uitstekende onderhandelingsvaardigheden zijn essentieel voor uw bedrijf bij informele dagelijkse en formele transacties. Daarom is het van het grootste belang dat u een sollicitant in dienst neemt die goed kan onderhandelen.

In dit artikel bespreken we de belangrijkste onderhandelingsvaardigheden waar u op moet letten bij sollicitanten. We beschrijven ook hoe u deze vaardigheden kunt evalueren met onze onderhandelingsvaardigheid test. Lees verder voor meer informatie!

Wat is onderhandelen?

Onderhandelen is een praktijk van overleg tussen twee of meer partijen met verschillende belangen, met als doel een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden. Het is een dialoog waarbij u moet geven en nemen.

Een dergelijke aanpak zorgt ervoor dat u goodwill bevordert, ongeacht het verschil in belangen tussen de partijen.

Wereldwijd beschouwt ongeveer 50% van de sollicitanten in de leer- en ontwikkelingssector hun onderhandelingsvaardigheden als essentieel. Met dit in gedachten hebben sollicitanten voor uw openstaande functie misschien overwogen om hun onderhandelingsvaardigheden te ontwikkelen voordat ze solliciteerden.

Wat zijn onderhandelingsvaardigheden?

Onderhandelingsvaardigheden komen neer op het vermogen om te zorgen voor een succesvol compromis en een wenselijke oplossing voor relevante partijen. Deze vaardigheden hebben betrekking op het bereiken van overeenkomsten en het sluiten van effectieve deals die de uitkomst van toekomstige onderhandelingen kunnen verbeteren.

U moet het vermogen van een sollicitant om een deal te sluiten evalueren en onderzoeken hoe hun onderhandelingen een positieve invloed kunnen hebben op uw bedrijf.

Wat zijn de voordelen van goede onderhandelingsvaardigheden?

De voordelen van goede onderhandelingsvaardigheden en zakelijk inzicht bij het bepalen van de strategische groei van je organisatie zijn enorm.

Hieronder noemen we er een paar waarvan u profiteert als u een werknemer heeft met uitstekende onderhandelingsvaardigheden:

1. Bevordert betere relaties

Goede onderhandelingsvaardigheden helpen uw organisatie om betere relaties op te bouwen met andere partijen. De beste onderhandelaars bereiken dit door te zorgen voor wederzijds aanvaardbare oplossingen die elke partij tevreden genoeg maken om verdere interacties aan te gaan.

2. Levert duurzame en kwaliteitsvolle oplossingen

Goede onderhandelingsvaardigheden zullen helpen om duurzame en kwaliteitsvolle oplossingen te bereiken, wat voordelig is in vergelijking met slechte korte termijn oplossingen die onbevredigend zijn voor de betrokken partijen. Deze oplossingen zorgen ervoor dat u het doel van de onderhandeling op de lange termijn niet ondermijnt.

3. Vermijdt toekomstige problemen en conflicten

Een goede onderhandeling is erop gericht om belangenconflicten te vermijden. Goede onderhandelingsvaardigheden spelen een cruciale rol bij het oplossen van conflicten en het vinden van een oplossing als er verschillende belangen zijn tussen de betrokken partijen.

Top acht van onderhandelingsvaardigheden waarop u moet letten bij sollicitanten

Het is belangrijk om de vaardigheden van kandidaten te evalueren tijdens uw wervingsproces voor functies waarvoor uitstekende onderhandelingsvaardigheden vereist zijn.

Houd er rekening mee dat de onderhandelingsvaardigheden waarop u moet letten, afhankelijk kunnen zijn van de cultuur, behoeften en bedrijven op uw werkplek.

Toch volgt hier een lijst met essentiële onderhandelingsvaardigheden die u bij uw kandidaten moet beoordelen:

1. Communicatie

Uitstekende communicatievaardigheden zijn van vitaal belang in elk onderhandelingsproces. Sollicitanten met goede communicatieve vaardigheden op de werkplek kunnen een productieve discussie aangaan, waardoor ze tevreden uit de onderhandeling komen.

Het vermogen van uw sollicitant om zijn ideeën en de belangen van de organisatie duidelijk te verwoorden, kan enorm bijdragen aan het succes van de organisatie aan de onderhandelingstafel.

Ze kunnen ook non-verbale signalen en verbale vaardigheden herkennen, waardoor ze misverstanden kunnen vermijden die een compromis in de weg staan.

2. Emotionele intelligentie

Het testen van het vermogen van sollicitanten om hun emoties te beheersen en tegelijkertijd de gevoelens van anderen te herkennen, is van cruciaal belang. Hun bewustzijn van de emotionele dynamiek die betrokken is bij een onderhandeling zal hen helpen om een onderhandelingsproces te sturen in de richting van het oplossen van de kernproblemen.

Emoties spelen een sleutelrol in het hele onderhandelingsproces, en het is cruciaal voor onderhandelaars om emoties effectief te beheersen zodat ze een wederzijds voordelige overeenkomst niet in de weg staan.

3. Planning

Een essentiële vaardigheid van een goede onderhandelaar is om een duidelijk idee te hebben van wat u hoopt te bereiken met de onderhandeling. Onvoldoende voorbereiding kan ertoe leiden dat u belangrijke voorwaarden over het hoofd ziet, wat schadelijk kan zijn voor uw organisatie.

Deze kernvaardigheid moet een belangrijk criterium zijn bij de beslissing wie u aanneemt, en ervoor zorgen dat uw werknemer deze vaardigheid bezit, zal uw bedrijf belonen.

4. Waarde creëren

Een andere kernvaardigheid waar u op moet letten bij toekomstige werknemers is hun vermogen om uitdagende problemen op te lossen tijdens onderhandelingen. Bij het aanwerven moet u de kandidaat onderzoeken om te zien of hij waarde creëert in ruil voor waarde.

De sollicitant moet in staat zijn om unieke oplossingen te vinden voor bepaalde problemen. Hierdoor kunnen ze zelf meer waarde uit de onderhandeling halen.

5. Rapportvorming

Een goede onderhandelaar moet ervoor zorgen dat hij op goede voet met de andere partijen naar de onderhandelingstafel kan terugkeren. Een goede verstandhouding opbouwen is een deugd die samenwerkingsovereenkomsten vergemakkelijkt.

Het opbouwen van een goede verstandhouding creëert een relatie tussen de betrokken partijen, waardoor ze zich gesteund en begrepen voelen. Het helpt ook spanningen te verminderen en bevordert samenwerking, wat uw organisatie ten goede komt.

6. Overtuigingskracht

Het vermogen om anderen te beïnvloeden is onmisbaar voor succesvolle onderhandelingen. Deze kwaliteit vult alle andere onderhandelingsvaardigheden aan en onderbouwt ze, als een medewerker andere partijen niet kan overtuigen dan kunnen ze geen overeenkomst bereiken.

Een overtuigende onderhandelaar kan dus uw voorgestelde oplossing verdedigen tijdens een dialoog en tegelijkertijd de betrokken partijen aanmoedigen om hun belangen en ideeën te erkennen en te ondersteunen.

Dit betekent op zijn beurt weer succes voor uw organisatie, omdat hun overtuigingsvaardigheden worden gebruikt om uw belangen te behartigen.

7. Geduld

Geduld is de grootste deugd van allemaal. Een professionele onderhandelaar moet lange periodes van overleg tussen partijen kunnen verdragen. Een goede onderhandelaar moet echter ook assertief kunnen zijn wanneer dat nodig is.

Sommige onderhandelingen kunnen zich voortslepen en het kan langer duren voordat ze zijn afgerond. In plaats van te streven naar een snelle conclusie die misschien niet in het belang van de organisatie is, moet een goede onderhandelaar geduld oefenen om de meest wenselijke conclusie te bereiken.

8. Beslissingen nemen

Zorg ervoor dat u een sollicitant aanwerft die besluitvaardig kan handelen wanneer dat nodig is. Een toponderhandelaar moet beslissingen kunnen nemen in een beperkt tijdsbestek. Hij of zij moet een goed compromis kunnen vinden en beslissen of dit in het belang van uw organisatie is.

Deze vaardigheid is cruciaal bij onderhandelingen, omdat elke beslissing blijvende gevolgen heeft voor uw organisatie. Daarom moet u sollicitanten goed onderzoeken op deze vaardigheid. Ze moeten in staat zijn om hun opties zorgvuldig af te wegen zonder hun beslissingen uit te stellen of er te lang over na te denken.

Ongeacht de sterke en zwakke punten van uw sollicitanten, is het van het grootste belang om een werknemer te hebben die past bij de behoeften en eisen van uw organisatie.

Zorg ervoor dat u rekening houdt met de vereiste onderhandelingsvaardigheden die hierboven zijn opgesomd en evalueer uw sollicitanten dienovereenkomstig, aangezien het succes van uw organisatie aan de onderhandelingstafel ervan afhangt.

Maak van het aannemen van kandidaten met de juiste persoonlijkheid ook een prioriteit - een recent onderzoek toont aan dat iemands persoonlijkheid waarschijnlijk een grote invloed heeft op de effectiviteit van onderhandelingen.

Testen op goede onderhandelingsvaardigheden

Zodra u de beste onderhandelingsvaardigheden heeft geïdentificeerd, is het van vitaal belang om te weten hoe u ze kunt beoordelen om de perfecte kandidaat voor uw organisatie te vinden. Daarom maakt u gebruik van een pre-employment assessment speciaal voor de functie.

TestGorilla's Onderhandelingsvaardigheden test is een effectieve assessment tool speciaal ontwikkeld voor dit doel. De test helpt u bij het evalueren van de vaardigheden van uw sollicitanten om een discussie te controleren, aan te sturen en te beïnvloeden en om emotionele intelligentie te gebruiken om de gewenste resultaten te bereiken.

Deze test is vooral goed omdat hij helpt om vooringenomenheid van interviewers te elimineren. Als gevolg daarvan kunt u ervoor zorgen dat uw wervingsproces voldoende objectief is om u in staat te stellen voor uw functie te selecteren.

Meld u vandaag nog aan bij TestGorilla en ervaar dynamische werving die betere resultaten oplevert.

Deel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.