Hoe test je kandidaten op hun taalvaardigheid tijdens het wervingsproces

Deel

Of je werknemers nu in het EngelsNederlandsFrans of Mandarijn moeten werken, taalvaardigheid is belangrijk in elke werkomgeving. Als je werknemers een andere taal spreken dan de taal waarin ze moeten werken, kan een taalvaardigheidstest uitkomst bieden om vast te stellen of ze de taal voldoende beheersen om hun werk goed te kunnen doen. In dit artikel vertellen we je hoe je Spaanse taalvaardigheidstesten kunt gebruiken tijdens het wervingsproces.

Taalvaardigheidstesten zijn belangrijk omdat taalvaardigheden rechtstreeks verband houden met efficiëntie en prestaties. In Groot-Brittannië gaat jaarlijks 48 miljard pond verloren aan gemiste contractmogelijkheden als gevolg van onvoldoende taalvaardigheid op de werkplek. Terwijl sommige werknemers het misschien prima zullen doen met een praktische kennis van de taal, zullen hoogopgeleide anderstalige vakmensen misschien moeten bewijzen dat ze de taal machtig zijn en ingewikkelde terminologie en taalkundige nuances goed kunnen begrijpen.

Bovendien gebruiken steeds meer bedrijven wereldwijd Engels als werktaal – zelfs organisaties waar niemand Engels als moedertaal heeft. Dit betekent dat veel kandidaten vloeiend Engels moeten spreken, ongeacht hun werklocatie.

Wat zijn de vier belangrijkste taalvaardigheden op de werkplek – en hoe test je ze?

Er zijn vier belangrijke taalvaardigheden: luisteren, spreken, lezen, en schrijven. Een goede taalvaardigheid betekent dat alle vier vaardigheden goed beheerst; afhankelijk van de specifieke rol die je moet vervullen, zijn sommige daarvan belangrijker dan andere.

Dus, hoe test je kandidaten op taalvaardigheid?

Online testen kunnen je een goed idee geven van de taalvaardigheid van je kandidaten (hoewel je, afhankelijk van je testsoftware, misschien creatief moet zijn om hun spreekvaardigheid te testen). Tijdens sollicitatiegesprekken kun je kandidaten testen door gewoon met hen in de taal te spreken die je wil testen om een goed idee te krijgen van hun vaardigheden.

Andere testmethoden zijn gedrukte testen, waarbij kandidaten meerkeuze- of open vragen moeten beantwoorden. Of je kunt kandidaten vragen om een video in te sturen via een online platform zoals dat van TestGorilla.

Laten we elke taalvaardigheid eens nader bekijken:

Luisteren

Luisteren wordt beschouwd als een passieve taalvaardigheid, en mensen ontwikkelen het meestal vóór ze een taal leren spreken. Luisteren is het vermogen om gesproken taal te begrijpen in verschillende contexten: tijdens een telefoongesprek, een één-op-één gesprek, een Zoom-gesprek, een presentatie, en meer van dat soort zaken.

Op basis van het gewenste taalniveau zou je kandidaten kunnen testen op hun begrip van complexe onderwerpen, met alle nuances, woordspelingen en specifieke begrippen die daarbij horen, of onderzoeken of ze verschillende accenten kunnen verstaan. Luisteren is gemakkelijk te testen: meestal is een stemopname, gevolgd door een paar vragen (open of gesloten) voldoende.

Een andere gelegenheid om de luistervaardigheid van een sollicitant te testen zou een screeningsgesprek of een sollicitatiegesprek zijn. Deze aanpak kan tijdrovend zijn, maar we raden aan om dat alleen met een aantal voorgeselecteerde kandidaten te doen.

Spreken

Spreken impliceert dat iemand een bepaald onderwerp vloeiend met iemand anders kan bespreken (bv. een collega, leidinggevende, klant, of aannemer).

Dit is vooral belangrijk voor functies waarin je nieuwe aanstelling in een vreemde taal met klanten of zakenpartners moet kunnen communiceren. Naast een degelijke beheersing van de grammatica en een rijke woordenschat, is ook de uitspraak belangrijk: je moet duidelijk kunnen articuleren en de juiste intonatie hebben.

Spreken kan moeilijk te testen zijn in het beginstadium van de wervingsprocedure, d.w.z. vóór een screenings- of sollicitatiegesprek. Je kunt kandidaten echter vragen een korte video van zichzelf op te nemen waarin ze de taal spreken die je wil testen, en dit via een platform zoals TestGorilla op te sturen.

Lezen

Lezen betekent dat je geschreven tekst in verschillende maten van complexiteit moet kunnen begrijpen. Voor de meeste hooggeschoolde functies is het van essentieel belang dat kandidaten geschreven tekst zoals e-mails, richtlijnen, contracten, handleidingen en artikelen kunnen begrijpen. Het testen van de leesvaardigheid van je kandidaat is relatief eenvoudig; een stuk tekst vergezeld van een paar meerkeuzevragen om hun begrip ervan te testen volstaat meestal. Als alternatief kun je hun lees- en schrijfvaardigheid tegelijk testen: vraag of ze de tekst kunnen samenvatten, herschrijven of met een andere tekst kunnen vergelijken.

Schrijven

Schrijven betekent dat je in geschreven vorm kunt communiceren. Als je kandidaat berichten of e-mails moet kunnen beantwoorden, of presentaties, artikelen, gidsen of ander materiaal moet schrijven, dan is het testen van hun schrijfvaardigheid van cruciaal belang. Hun sollicitatiebrief en e-mailcorrespondentie (als ze tenminste in de taal zijn opgesteld waarvoor je wil testen) geven je misschien al een idee van hun schrijfvaardigheid. Maar er zijn ook online testen waarmee je deze vaardigheid goed en efficiënt kunt testen, of je kunt sollicitanten vragen een korte tekst te herschrijven.

Online testen zijn een ideale, eenvoudige manier om de taalvaardigheid van kandidaten te controleren, en door te gaan met de kandidaten die aan je taaleisen voldoen. Met de taaltesten van TestGorillakun je de grammatica, woordenschat, zinsbouw, leesvaardigheid en luistervaardigheid van je kandidaten controleren. Ze nemen niet veel tijd in beslag (elke test duurt maar 10 minuten) en stellen je in staat kandidaten te screenen voordat je ze voor een gesprek uitnodigt. Alle belangrijke talen komen aan bod: je kunt de taalvaardigheid van sollicitanten testen in het EngelsSpaansFransDuitsPortugeesItaliaansNederlands, of Mandarijn, op zowel gemiddeld als gevorderd niveau.

Het sollicitatiegesprek is een andere gelegenheid om de taalvaardigheid te testen, vooral het spreken. Sommige bedrijven kunnen tijdens de sollicitatieprocedure hun eigen taaltesten afnemen of een recruiter inhuren om de taalvaardigheid te testen.

Voor welke functies zijn taalvaardigheidstesten nodig?

Het testen van de taalvaardigheid van je kandidaten kan nodig zijn in de volgende gevallen:

 • When hiring remotely or hiring talent from abroad.

   

  Employers’ interest

   

  in attracting foreign talent is increasing

  , and with the coronavirus pandemic, many companies have decided to start

   

  hiring remotely

  . If you want to attract global talent, you must make sure that the language skills of the candidate you select will be sufficient for them to be efficient at their job and perform well. 

 • When hiring for your company’s offices in another country.

   

  If your company is currently expanding and you need to hire employees for your offices in a new country, you might need to check your candidates’ proficiency in the language (or languages) they’ll be working with. A good example is when you’re about to

   

  hire a technical writer

   

  for an international team in your organization.

 • Bij het werven voor functies die veel buitenlandse kandidaten aantrekken.

   

  Sommige functies trekken veel sollicitaties uit het buitenland aan, vanwege de aard van de functie, je locatie, of zelfs de specifieke taaleisen.

 • Voor klantgerichte functies waar de werknemer in een vreemde taal zal werken.

   

  Verkoopmedewerkers, klanten- of technische servicemedewerkers en account managers moeten allemaal vloeiend de taal spreken die ze met je klanten zullen spreken.

Wat zijn de verschillende niveaus van taalvaardigheid?

Het CEFR-kader onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing: A1, A2, B1, B2, C1, C2. De schaal loopt van A1 (beginner) tot C2 (gevorderd). Op A1-niveau is een kandidaat in staat basistaal te gebruiken om specifieke doelen te bereiken. Op C2-niveau kan een kandidaat complexe sociale en zakelijke interacties begrijpen en aangaan.

Hier is een grafiek die de basisverschillen tussen elk niveau beschrijft:

Welk taalniveau moet je hebben?

Afhankelijk van de functie kun je verschillende niveaus van taalbeheersing nodig hebben. TestGorilla bevat een groot aantal testen om kandidaten te identificeren die een taal op gemiddeld niveau kunnen spreken en kandidaten die de taal al op gevorderd niveau beheersen.

 • Werknemers die een taal op gemiddeld niveau kunnen spreken, kunnen goed met klanten, collega’s en andere betrokkenen communiceren over dagelijkse situaties die zich op het werk kunnen voordoen. De teksten en zinnen die in de test gebruikt worden bootsen levensechte situaties op het werk en in het dagelijks leven na. Wie goed scoort op deze test is in staat om eenvoudige, samenhangende zinnen te begrijpen over redelijk vertrouwde dagelijkse onderwerpen.

 • Werknemers die een taal op gevorderd niveau beheersen kunnen zich vloeiend en spontaan uitdrukken zonder al te lang naar uitdrukkingen te zoeken. Ze kunnen veeleisende, langere teksten begrijpen en impliciete betekenis herkennen in zowel schriftelijke als mondelinge communicatie. Ze kunnen de taal flexibel en doeltreffend voor sociale, academische en professionele doeleinden gebruiken en kunnen gedetailleerde teksten over complexe onderwerpen produceren, waarbij ze organisatiepatronen, verbindingswoorden en samenhangende elementen op de juiste manier gebruiken.

Als een werknemer een klantgerichte rol moet vervullen, zoek je waarschijnlijk iemand die de taal in kwestie op gevorderd niveau beheerst. Anders is een gemiddeld niveau waarschijnlijk voldoende om de werknemer in staat te stellen zijn werk goed te doen.

Hoe test je het taalniveau van kandidaten

Het is een goed idee om de taalvaardigheid van je kandidaten te testen voor je ze gaat interviewen. Het sollicitatieproces is kostbaar en kost tijd, dus door sollicitanten vooraf te screenen kun je selectiever zijn en minder tijd besteden aan sollicitatiegesprekken.

Daarom biedt TestGorilla mogelijkheden om kandidaten op elk aspect van taalvaardigheid te testen:

 • Luisteren wordt al getest in al onze taaltoetsen. Je kunt luisteren ook testen door zelf een of meer videovragen op te stellen en je kandidaten dan te testen op de inhoud die in de video aan bod komt.

 • Spreken kan getest worden door kandidaten te vragen een videorespons op één of meerdere vragen op te nemen.

 • Lezen en schrijven kunnen getest worden met de testen uit ons testaanbod en/of met je eigen aangepaste vragen.

Taaltesten stroomlijnen het wervingsproces

Met online taaltesten kun je de time-to-hire verkorten en de kosten per aanstelling aanzienlijk verminderen, wanneer je internationaal personeel of personeel met vreemde talen zoekt.

Met een gemiddelde kostprijs per aanstelling van meer dan € 4000 in de VS en krimpende budgetten, is het belangrijk te weten hoe je de middelen in je wervingsproces kunt optimaliseren – en taalvaardigheidstesten zijn een van de vele manieren om dat te doen. Bovendien kun je zo gemakkelijk voorkomen dat je werknemers aanneemt die niet voldoen omdat ze de taal onvoldoende beheersen. Het hele wervingsproces wordt er alleen maar efficiënter van.

Deel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.