Hoe je een Big Five (OCEAN) persoonlijkheidstest op een onbevooroordeelde manier kunt gebruiken

Deel

In de eerste maanden na hun aanstelling kom je meestal veel te weten over je nieuwe medewerker. Je leert bijvoorbeeld of ze het liefst alleen of in een groep werken, hoe ze problemen oplossen, en hoe ze omgaan met conflicten op de werkplek.

Dit zijn vrij belangrijke details om te weten, maar het duurt vaak maanden dure werktijd voor je er volledig achter komt. Stel je nu eens voor dat je die belangrijke inzichten in je nieuwe werknemer nog vóór hun eerste werkdag zou kunnen opdoen – of zelfs vóór je hun cv gelezen hebt.

If you use a personality test like the Big Five (OCEAN) test) in your pre-employment assessments, you can.

Wat is de Big Five (OCEAN)-persoonlijkheidstest?

The Big Five (OCEAN) personality test measures your scores on what it perceives as the five main dimensions of your personality:

 • Openheid.

   

  Dit is een eigenschap die aangeeft in welke mate een kandidaat openstaat voor nieuwe ervaringen. Met andere woorden, het meet de natuurlijke neiging van een persoon om ervaringen op te zoeken die spannend, onbekend en avontuurlijk zijn. Iemand die hoog scoort op openheid is meestal creatiever en denkt op een abstract niveau. Iemand met een lage score in Openheid is juist pragmatischer en doelgericht.

 • Consciëntieusheid.

   

  Deze volgende eigenschap meet hoe georganiseerd, gedisciplineerd en betrouwbaar een individu kan zijn. Ze kunnen goed prioriteiten stellen en houden ervan zich aan een vast schema te houden. Een lage score in consciëntieusheid kan wijzen op een hoge mate van openheid en het nemen van risico’s, maar betekent ook dat er qua betrouwbaarheid nog voldoende te verbeteren valt.

 • Extraversie.

   

  Simpel gezegd halen extraverte mensen de meeste positieve energie uit anderen, en introverte mensen uit alleen zijn.

Wie als extravert scoort, zijn van nature vaak opgewonden, uitbundig, spraakzaam en impulsief. Ook op emotioneel vlak zijn extraverte mensen vaak zeer expressief.

Extroverte mensen zijn goede teamspelers, die genieten van het heen en weer gekaats van ideeën en de energie die het werken in groepen hen geeft. Introverte mensen daarentegen vinden het fijner om in een rustige omgeving te werken en zijn meestal stiller, kalmer en methodischer in hun benadering van werk en leven. Ze hebben de neiging om gereserveerd, privé en contemplatief te zijn. Introverte mensen werken liever alleen, en denken vaak goed na over een idee voor ze ermee naar voren komen.

 • Aangenaamheid

  . Simpel gezegd is dit een belangrijke factor om aan te geven hoe gemakkelijk iemand in de omgang kan zijn. Wie hoog scoort in deze categorie vertoont vaak prosociaal gedrag, zoals altruïsme, vriendelijkheid en genegenheid; maar ze kunnen ook naïef en onderdanig zijn. Mensen die lager scoren in deze categorie hebben de neiging meer competitief en twistziek te zijn, en soms vijandig tegenover anderen.

 • Neuroticisme.

   

  Een hoge score op het neurotische deel van de test kan wijzen op iemands neiging tot emotionele kwetsbaarheid. Deze personen kunnen er baat bij hebben om in rustiger omgevingen met meer voorspelbare spanningsniveaus te werken, dan een persoon met een lage score, die meer toegerust zal zijn om adequaat met spanning en stress om te gaan.

De handelingen van een individu worden door unieke gedragspatronen aangedreven; een groter inzicht in die acties en de gedachtenpatronen die erachter zitten, geven je een uniek inzicht in de dynamiek van je werkplek.

De voordelen van de OCEAN-persoonlijkheidstest

Personality tests offer a range of benefits during the hiring process. For example, they help employers understand their employees both as individuals and as part of a team.

Door de Big 5-test te gebruiken, kun je al voordat ze in hun nieuwe baan beginnen het potentieel van een werknemer op de werkplek in kaart brengen. En je medewerkers kunnen ervan leren hoe ze hun sterke punten het beste kunnen benutten en op welke gebieden ze zich misschien nog kunnen verbeteren.

Hoe je een Big Five-persoonlijkheidstest het beste kunt gebruiken

Door een diepgaand inzicht te krijgen in het sociale en emotionele gedrag van werknemers, kunnen werkgevers de individuele dynamiek van hun werkplek beter doorgronden, en zo een sterke en empathische werkcultuur opbouwen.

Het OCEAN-model is een van de meest gebruikte en populairste persoonlijkheidsmodellen ter wereld.

Zorg voor meer empathie en begrip tussen werknemers, leidinggevenden en collega’s

We hebben allemaal ergens in ons binnenste een recept voor succes zitten. Je zou je printer niet gebruiken om je pennen vast te houden, en je vraagt je bureau ook niet om als tekstverwerker dienst te doen. Zo kan een beter inzicht in hoe je met elke medewerker op zijn eigen individuele niveau kunt communiceren tot meer vertrouwen leiden en een grotere waardering voor de sterke punten van de medewerkers tot stand brengen.

Bevorder en begeleid beroepsontwikkeling

Als je je persoonlijkheid en individuele eigenschappen op een samenhangende manier zou kunnen rangschikken, wordt het makkelijker om te zien wat je sterke en zwakke punten zijn, welk gedrag je moet vieren, en waar misschien nog het een en ander aan verbeterd kan worden.

Als je bijvoorbeeld hoog scoort op openheid zou je binnen je huidige rol naar meer manieren kunnen zoeken om creatief te zijn. Ook je leidinggevende kan zo makkelijker zien hoe die je in je doelen kan stimuleren, daarbij gesteund door actuele en geverifieerde data.

Verbeter het sollicitatieproces

Als je een persoonlijkheidstest gebruikt als onderdeel van het wervingsproces, maakt de werkgever een bewuste keuze om de wervingscampagne te baseren op persoonlijkheid, en niet alleen op iemands vaardigheden. Tegenwoordig erkennen meer werkgevers dat vaardigheden alleen niet voldoende zijn om de juiste match voor een bedrijf te vinden.

Wanneer werkgevers zich op data beroepen die ze kunnen bekijken en vergelijken, is de kans groter dat ze een beslissing nemen die zowel voor de werknemer zelf als voor het team en het bedrijf in zijn geheel succes oplevert.

Hoe de OCEAN-test je wervingsbeslissingen kan beïnvloeden

We raden je niet aan je exclusief op de Big 5-test (of andere persoonlijkheidstesten) te baseren om de uiteindelijke wervingsbeslissing te nemen. Gebruik hem in plaats daarvan als een hulpmiddel om een dieper inzicht te krijgen in het voorkeursgedrag van je kandidaten. De inzichten die je krijgt in de persoonlijkheidskenmerken van kandidaten bieden ook nuttige informatie die je kunt gebruiken tijdens leer- en ontwikkelingsgesprekken.

Voeg met de Big 5 een nuttige persoonlijkheidstest aan je toolkit toe

De resultaten van de Big 5-test geven je belangrijke inzichten in de persoonlijkheidskenmerken die het gedrag van elke kandidaat kenmerken. Je kunt dit inzicht in hun sterke punten, verbeterkansen en hoe ze met anderen omgaan vervolgens tijdens het wervingsproces in je gesprekken verweven en je er ook daarna nog door laten leiden. Maar houd er, zoals met alle assessments, rekening mee datasessments met meerdere testen het beste werken!

Veelgestelde vragen

Hoe werken de scores van persoonlijkheidstesten?Kandidaten krijgen een paar zinnen te zien en worden gevraagd of ze het daamee eens of oneens zijn, op een schaal van 1 tot 5. Op basis van je antwoorden val je voor elke eigenschap op een bepaald punt op een spectrum. Zo kun je bijvoorbeeld hoog scoren in consciëntieusheid en laag in extraversie. Je kunt de Big Five-inventarisatie hier zelf maken.Hoe lang duurt de Big Five (OCEAN)-persoonlijkheidstest?De OCEAN-test duurt niet lang om in te vullen. TestGorilla’s Big Five-test duurt niet langer dan tien minuten. De test bestaat uit een aantal stellingen waarvan de kandidaat moet zeggen of die op hem of haar persoonlijk van toepassing zijn op een vijfpuntsschaal waarbij 1=Helemaal mee oneens, 3=Neutraal en 5=Helemaal mee eens is.Waar wordt de Big Five-test voor gebruikt?De Big Five (OCEAN)-persoonlijkheidstest beoordeelt kandidaten op vijf persoonlijkheidskenmerken: openheid, consciëntieusheid, extraversie, aangenaamheid en neuroticisme.

Deel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.