25 sollicitatievragen die recruiters aan ETL-ontwikkelaars kunnen stellen, plus enkele voorbeeldantwoorden

Deel

In het datagedreven zakelijke landschap van vandaag zijn maar weinig rollen belangrijker dan die van een ETL-ontwikkelaar. Deze softwarespecialisten zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen van complexe dataopslagsystemen die essentieel zijn voor je bedrijfsinformatie. Kortom, ze zetten Big Data om in Big Wins.

ETL betekent extract, transform en load (extractie, transformatie en laden), verwijzend naar de algemene procedure voor het overbrengen van data uit meerdere bronnen naar één datawarehouse. Deze data worden vervolgens door analisten gebruikt om betere zakelijke beslissingen te nemen.

Wellicht ten overvloede, maar als je een ETL-ontwikkelaar nodig hebt, is het dus van vitaal belang om de juiste persoon voor het bedrijf aan te nemen. Het is zeker geen geheim dat data-savvy bedrijven hun concurrenten te slim af zijn en betere prestaties neerzetten.

Recruiters moeten er rekening mee houden dat ETL-tools sterk kunnen variëren. Daarom moet je het wervingsproces waar mogelijk afstemmen op de specifieke ETL-behoeften van je organisatie.

We raden aan om vóór het sollicitatiegesprek een vaardigheidstest te gebruiken zodat je alleen de beste kandidaten hoeft te beoordelen om op de shortlist te zetten – en dus geen kostbare tijd kwijt bent aan het interviewen van ongeschikte sollicitanten.

Geschikte vragen die je tijdens het sollicitatiegesprek aan ETL-ontwikkelaars kunt stellen om de beste kandidaten aan te nemen

Hieronder vind je 25 van de belangrijkste ETL-interviewvragen om je te helpen de beste kandidaten aan te nemen. We hebben de vragen opgesplitst in drie groepen: beginners, redelijk gevorderden en gevorderden, voor verschillende ervaringsniveaus.

We geven je ook een paar voorbeeldantwoorden, om je wat meer inzicht in de wereld van ETL te geven en de vaardigheden van sollicitanten op juiste waarde te kunnen schatten, zelfs als je zelf geen ETL-ontwikkelingsvaardigheden hebt.

8 sollicitatievragen voor ETL-ontwikkelaars op beginnersniveau

Als je een ETL-ontwikkelaar op instapniveau zoekt met maximaal 2 jaar ervaring, overweeg dan om deze interviewvragen voor beginners te gebruiken.

1. Wat zijn de belangrijkste stappen in het ETL-proces?

Voorbeeldantwoord:

Hoewel je uit de afkorting ETL zou kunnen afleiden dat het om een strak omlijnd proces van drie stappen gaat, zijn het er in de praktijk meer dan drie. ETL verwijst naar de extractie van data uit verschillende bronnen, de transformatie en het laden van deze data naar een datawarehouse en de uiteindelijke analyse van de warehousedata.

Kort gezegd: met ETL bedoelen we alles wat met het transport van data te maken heeft op de volgende vier gebieden: extractie, transformatie, laden en analyse.

2. Waarom is datawarehousing belangrijk?

Voorbeeldantwoord:

Datawarehousing is een kernonderdeel van business intelligence. Door verschillende databronnen in één enkele, uniforme bibliotheek onder te brengen, kunnen analisten efficiënter werken, meer diepgaande inzichten krijgen en patronen in verschillende datasets ontdekken.

Uiteindelijk maakt dit bedrijven concurrerender, door hun besluitvormingsproces te verbeteren.

3. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen ETL en ELT?

Voorbeeldantwoord:

ETL transformeert data voordat deze in het doelsysteem worden geladen, terwijl ELT data binnen het datawarehouse transformeert. Van de twee wordt ELT over het algemeen beschouwd als de betere oplossing voor grote hoeveelheden data, omdat het een flexibelere en snellere manier van werken biedt.

4. Wat wordt bedoeld met partitioneren in ETL?

Voorbeeldantwoord:

Partitionering verwijst naar de verdeling van grote datasets in kleinere, beter beheersbare gebieden op basis van gedeelde kenmerken. Het doel is om makkelijker door het datawarehouse te navigeren en de verwerking van query’s te verbeteren.

5. Welke applicaties en tools worden gebruikt bij ETL?

Voorbeeldantwoord:

Er zijn een aantal verschillende ETL-softwaretools op de markt, maar ze hebben allemaal hetzelfde doel: data-integratie. De meest populaire ETL-tools zijn:

 • Informatica PowerCenter

 • IBM InfoSphere DataStage

 • Oracle Data Integrator

 • Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)

 • Xplenty

6. Wat zijn verschillende soorten feiten in ETL?

Voorbeeldantwoord:

Feiten zijn kwantitatieve stukjes informatie over een bedrijf, zoals verkoopcijfers of rekeningsaldi. Ze worden opgeslagen in een feitentabel. Er zijn drie verschillende soorten feiten:

 1. Niet-additieve feiten kun je niet bij elkaar optellen, in geen enkele dimensie zoals bijv. een percentage

 2. Semi-additieve feiten kun je in enkele dimensies in de feitentabel bij elkaar optellen maar niet in alle, zoals bijv. een personeelsbezetting

 3. Additieve feiten kunnen in alle dimensies in de feitentabel bij elkaar worden opgeteld, zoals bijv. in de dimensie verkoop

7. Wat is de rol van een dimensietabel en in hoeverre verschilt deze van een feitentabel?

Voorbeeldantwoord:

Feitentabellen bevatten metingen en statistieken over een bedrijf. Dimensietabellen worden door een externe sleutel aan feitentabellen toegevoegd en tonen de beschrijvende kenmerken van de feiten die erin staan. Feitentabellen zijn granulair, terwijl dimensietabellen uitvoerig en gedetailleerd zijn.

8. Waarom zijn ETL-testen belangrijk en hoe worden ze uitgevoerd?

Voorbeeldantwoord:

Regulier testen is een essentieel onderdeel van het ETL-proces en zorgt ervoor dat data soepel en nauwkeurig in het analytics warehouse aankomen.

Het testen van de ETL van een bedrijf kan op de volgende manieren uitgevoerd worden:

 • Primaire bronnen worden gecontroleerd om te checken of ze volledig en zonder dataverlies zijn geëxtraheerd

 • Verifiëren of de data naar het juiste datatype voor het warehouse zijn getransformeerd

 • Checken of het warehouse eventuele ongeldige data rapporteert

 • Documenteren van eventuele bugs die optreden tijdens het ETL-proces

8 sollicitatievragen voor halfgevorderde ETL-ontwikkelaars

Vervolgens vind je enkele vragen voor ETL-ontwikkelaars op intermediair niveau. Gebruik deze bij het werven voor functies op middenniveau waar sollicitanten al wat praktische ervaring hebben met het werken met ETL.

9. Hoe worden data geanalyseerd in ETL?

Voorbeeldantwoord:

Zodra de data met succes naar het datawarehouse zijn getransporteerd, gebruiken analisten doorgaans Business Intelligence (BI)-toepassingen van derden, zoals Tableau, om onbewerkte data om te zetten in grafieken en diagrammen, op basis waarvan zakelijke beslissingen kunnen worden genomen.

Sommige van de nieuwste ETL-tools zijn uitgerust met eigen mechanismen voor data-analyse.

10. Wat zijn een paar van de meest gebruikte ETL-testen?

Voorbeeldantwoord:

Er zijn verschillende ETL-testmethoden, die elk een specifiek doel dienen op verschillende punten in het ETL-proces. Enkele van de meest voorkomende soorten ETL-testen zijn:

 • Productievalidatie: Data in het doelsysteem worden vergeleken met de bronnen voor validiteitsdoeleinden

 • Testen van bron-naar-doeltellingen: Het aantal geladen records in het datawarehouse wordt gecontroleerd op consistentie met het verwachte aantal records

 • Prestatietest: Het laadproces wordt getest om er zeker van te zijn dat het binnen de verwachte tijdspanne plaatsvindt

 • Testen van datatransformatie: Data in het doelsysteem worden gecontroleerd om te verifiëren dat deze correct zijn getransformeerd in overeenstemming met de bedrijfseisen

11. Wat zijn snapshots in ETL?

Voorbeeldantwoord:

Snapshots (momentopnames) zijn alleen-lezen kopieën van data uit de hoofdtabel. Voordat een wijziging in het datawarehouse wordt aangebracht, wordt een snapshot gemaakt en ter referentie lokaal opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat de records behouden blijven in de toestand waarin ze verkeerden voordat de wijziging werd aangebracht.

Elke snapshot bestaat uit drie componenten:

 1. Het moment waarop het is genomen

 2. Een code om de snapshot te identificeren

 3. De data die gerelateerd zijn aan de code

12. Wat is dataprofilering in ETL?

Voorbeeldantwoord:

Data- of gegevensprofilering is het proces waarin brongegevens worden onderzocht om de structuur, kwaliteit en onderlinge relaties te identificeren.

Het is een belangrijke voorloper van de analysefase, omdat het ervoor zorgt dat de juiste brondata in het datawarehouse worden geladen en worden getransformeerd in overeenstemming met de bedrijfseisen.

13. Wat zijn enkele van de meest voorkomende ETL-bugs?

Voorbeeldantwoord:

Het testen van ETL kan een verscheidenheid aan problemen opleveren. Dit zijn onder andere:

 • Verlies van data tussen bron- en doelsysteem

 • Gebrek aan consistentie in datasets

 • Langdurige queryverwerking

 • Systeemcrashes als gevolg van de schaal van het datawarehouse

 • Cosmetische bugs, gerelateerd aan lettertype, kleur of uitlijning

14. Wat wordt bedoeld moet de drielaagse architectuur van ETL?

Voorbeeldantwoord:

De meeste data warehouses bestaan uit drie verschillende lagen, namelijk:

 1. De ‘staging’-laag, waarin data uit verschillende bronnen gehaald en verwerkt worden

 2. De integratielaag, waarin data uit de staging-laag getransformeerd worden (soms ook OLAP-server genoemd)

 3. De toegangslaag, waarin getransformeerde data door gebruikers opgehaald worden voor analyse

15. Waarom is de staging-laag in ETL belangrijk?

Voorbeeldantwoord:

De staging-laag is de landingszone voor data die uit bronnen zijn gehaald en bevindt zich tussen de bron en het doel in het ETL-proces.

Hier worden de data opgeschoond en aangepast voordat ze naar het datawarehouse worden overgebracht. Dit is een efficiënter alternatief voor het transformeren van data in het doelsysteem zelf.

16. Wat is het verschil tussen een initiële lading en een incrementele lading in ETL?

Voorbeeldantwoord:

Initiële lading verwijst naar het proces waarbij alle data uit primaire bronnen voor de eerste keer in het doelsysteem worden geladen. Zodra dit is voltooid, zullen alle volgende ladingen in het systeem incrementele ladingen zijn, waarbij alleen nieuwe of gewijzigde records worden binnengehaald.

9 sollicitatievragen voor gevorderde ETL-ontwikkelaars

Hieronder vind je negen vragen voor gevorderde ETL-ontwikkelaars. Je kunt deze vragen gebruiken om de vaardigheden en kennis van zeer ervaren ETL-ontwikkelaars te beoordelen.

17. Wat zijn enkele uitdagingen bij het testen van ETL?

Voorbeeldantwoord:

Het is belangrijk om potentiële uitdagingen al vroeg in het ETL-proces te identificeren om knelpunten verder in de pijplijn te voorkomen. Enkele van de meest voorkomende problemen en uitdagingen die je bij het testen van ETL tegen kunt komen, zijn:

 • Verlies, corruptie of duplicatie van data tijdens transport

 • Ondermaatse prestaties veroorzaakt door grote hoeveelheden historische data

 • Onhaalbare bedrijfseisen

 • Beperkte beschikbaarheid van brondata

 • Verouderde ETL-tools

18. Kun je het ETL-testproces van begin tot eind uitleggen?

Voorbeeldantwoord:

Het testen van ETL is een veeleisend proces dat in een bepaalde volgorde moet worden voltooid:

 1. Definieer de bedrijfseisen: Neem contact op met de klant om hun rapportagebehoeften te begrijpen en de reikwijdte van het project te definiëren

 2. Verifieer de databronnen: Voer een data count-controle uit en zorg ervoor dat de verificatiecodes aanwezig zijn

 3. Ontwerp de ETL-logica: Ontwerp het mapping sheet, SQL script en transformatiecodes

 4. Extraheer de brondata: Identificeer eventuele bugs tijdens de extractiefase

 5. Transformeren van data:Zorg ervoor dat de data in alle gevallen consistent getransformeerd worden

 6. L aden van data: Voer een controle van het aantal records uit en verifieer de nauwkeurigheid van de geladen data

 7. Evalueer het proces: Verifieer de geldigheid, lay-out en exportfunctie van het samenvattende rapport

 8. Bestandtestrapport: Deel de testresultaten met de relevante belanghebbenden

19. Wat zijn de beste ETL-functies die ons bedrijf zou moeten gebruiken?

Voorbeeldantwoord:

Een goede ETL-tool maakt het data-integratieproces efficiënter en gebruiksvriendelijker. Bijzonder nuttige ETL-functies zijn:

 • Cloudcompatibiliteit, voor meer flexibiliteit en betere verwerking van enorme datasets

 • Integraties van derden om verbinding te maken met ERP-platforms en BI-tools

 • Automatische codegeneratie om het risico op menselijke fouten te verminderen en de ontwikkeling te versnellen

 • Intuïtieve interface om de gebruikersnavigatie te verbeteren

 • Geavanceerde hulpprogramma’s voor foutopsporing, die de verstoring van datastromen verminderen

20. Wat is de rol van ETL in het dataminingproces?

Voorbeeldantwoord:

ETL is een belangrijke vroege fase in het dataminingproces. Nadat de databronnen zijn geïdentificeerd en de bedrijfseisen zijn vastgesteld, wordt ETL uitgevoerd om alle historische data in één enkel, consistent systeem onder te brengen.

Van hieruit worden data geanalyseerd en gemodelleerd met behulp van BI-tools. Datawetenschappers kunnen de gegevens vervolgens evalueren om conclusies te trekken over zakelijke beslissingen.

21. Wat zijn verschillende soorten partitionering in ETL en waarom moeten deze gebruikt worden?

Voorbeeldantwoord:

De twee belangrijkste soorten partitionering in ETL zijn:

 • Hash-partitionering: Rijen worden toegewezen met behulp van een hash-sleutel, wat betekent dat partities afhankelijk zijn van het opgegeven hash-algoritme

 • Round-robin-partitionering: Rijen worden in een bepaalde volgorde, op doorgeefbasis, toegewezen, wat betekent dat elke partitie ongeveer hetzelfde aantal rijen bevat

22. Wat wordt bedoeld met regressietesten in ETL?

Voorbeeldantwoord:

Regressietesten worden gebruikt na het ontwikkelen van functionele reparaties aan het datawarehouse. Het doel is om te controleren of de reparaties andere delen van het ETL-proces hebben aangetast.

Regressietesten moeten altijd worden uitgevoerd na systeemaanpassingen om te zien of er nieuwe defecten in het systeem zijn geslopen.

23. Wat is het doel van opschonen en archiveren van data?

Voorbeeldantwoord:

Het opschonen van data is het proces waarbij verouderde gegevens permanent uit het datawarehouse worden verwijderd. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gewist zodra ze tien jaar oud zijn. Dit wordt gedaan om ruimte op de server vrij te maken en de prestaties te verbeteren.

Het opschonen van data gaat meestal gepaard met archivering, waarbij gegevens worden verplaatst naar een afzonderlijk opslagapparaat voor langdurige bewaring, meestal voor juridische doeleinden.

24. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen gekoppelde en niet-gekoppelde zoekopdrachten in ETL?

Voorbeeldantwoord:

Er zijn verschillende belangrijke verschillen tussen gekoppelde en niet-gekoppelde zoekopdrachten

 • Gekoppelde zoekopdrachten retourneren meerdere kolommen uit dezelfde rij, terwijl niet-gekoppelde zoekacties één kolom uit elke rij retourneren

 • Gekoppelde zoekacties ontvangen waarden rechtstreeks van de toewijzingspijplijn, terwijl niet-gekoppelde zoekacties waarden ontvangen van een afzonderlijke transformatie

 • Gekoppelde zoekacties gebruiken een dynamische of statische cache, terwijl niet-gekoppelde zoekacties alleen een statische cache gebruiken

25. Wanneer zou je een opzoektransformatie in ETL uitvoeren?

Voorbeeldantwoord:

Opzoektransformatie wordt gebruikt om waarden op te halen uit een databron op basis van specifieke opzoekvoorwaarden. Er zijn een paar scenario’s waarin dit nodig kan zijn, bijvoorbeeld om:

 • een dimensietabel bij te werken,

 • te controleren of records al in een tabel staan

 • een specifieke waarde in een tabel te vinden

In welke fase van het wervingsproces moet je sollicitatievragen voor ETL-ontwikkelaars gebruiken?

Interviews zijn slechts een onderdeel van een rigoureus, uit meerdere fasen bestaand kandidaatselectieproces. Het is belangrijk om gebruik te maken van andere wervingstools en -technieken bij het aanwerven van je volgende ETL-ontwikkelaar, zodat je een completer beeld krijgt van de vaardigheden van elke kandidaat.

Sollicitatiegesprekken werken het beste aan het einde van het selectieproces. Door de vaardigheden van kandidaten nog voor de gespreksronde en eventuele praktijksimulaties te testen, kun je ondergekwalificeerde sollicitanten al in een vroeg stadium uit het proces filteren, wat je tijd bespaart omdat je alleen de beste en meest geschikte kandidaten interviewt.

Hier geven we je een kort overzicht van hoe een effectief ETL-wervingsproces eruit zou kunnen zien:

 1. Publicatie van de vacature: Zorg ervoor dat je in deze vacature de ETL-tools vermeldt die door je organisatie worden gebruikt, plus een opsomming van de verantwoordelijkheden van de rol.

 2. Cv-screening: Doorzoek cv’s en maak een shortlist van kandidaten die mogelijk over de juiste ETL-vaardigheden beschikken die nodig zijn voor de functie

 3. Skills assessment: Invite shortlisted candidates to complete an online skills assessment of up to five different tests—you could assess their ETL skills, cognitive abilities, or even theirpersonality traits or culture add potential

 4. Screeningsgesprek: Voer een informeel telefonisch gesprek met de kandidaten om te zien of jouw verwachtingen en doelen in lijn liggen

 5. Functiespecifieke opdracht: Geef kandidaten een ETL-taak die vergelijkbaar is met wat ze zouden doen in de functie, zoals het creëren van een geautomatiseerd proces voor het opschonen van data

 6. Sollicitatiegesprek: Maak gebruik van bovenstaande vragen, maar vergeet ook niet de zachte vaardigheden van de kandidaat te beoordelen

 7. Referenties: Controleer de antecedenten, achtergrond en referenties van de kandidaat

 8. Laatste besluit en aanbod: Maak je definitieve beslissing op basis van vaardigheden, persoonlijkheid en potentiële cultuurverrijking voordat je je ideale kandidaat een baan aanbiedt

Het zeer gespecialiseerde karakter van ETL maakt het nog belangrijker om een praktische programmeertest en rolspecifieke taaksimulatie in het sollicitatieproces op te nemen.

Werkvoorbeelden zijn een van de meest effectieve voorspellers van de waarschijnlijke werkprestaties van een kandidaat en worden gebruikt door ’s werelds grootste bedrijven, waaronder GoogleGestructureerde interviews, waarbij je alle geïnterviewden dezelfde vragen in dezelfde volgorde stelt, zijn ook een nuttige manier om de prestaties van kandidaten nauwkeurig te evalueren en vooringenomenheid te beperken.

Als je al een goed idee hebt van de ETL-expertise van de kandidaat tegen de tijd dat het interview begint, stel dan een paar specifieke ETL-vragen en concentreer je verder op de soft skills en de persoonlijkheid van de kandidaat. Bij elke wervingsbeslissing moet net zoveel rekening worden gehouden met de juiste houding als met geschiktheid.

Vind je volgende ETL-ontwikkelaar

Door naast functiespecifieke vaardigheidstesten ook interviewvragen te gebruiken, kun je een waterdicht selectieproces creëren waarmee je de beste ETL-ontwikkelaar voor je organisatie kunt vinden.

Denk eraan om het wervingsproces af te stemmen op de ETL-behoeften van je bedrijf en de specifieke vereisten van de functie. Dit zal je helpen een kandidaat met de juiste vaardigheden te vinden en, uiteindelijk, je kansen op een voor beide partijen voordelige aanwerving voor de lange termijn te vergroten.

Probeer TestGorilla gratis  en ga vandaag nog aan de slag om betere wervingsbeslissingen te nemen.

Deel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.