61 Vragen voor sollicitatiegesprekken met Ansible

Deel

Uw volgende site reliability engineer (SRE) of software developer met Ansible heeft een aantal vaardigheden nodig om succesvol te zijn, en het beoordelen van deze vaardigheden is moeilijk.

Wat is de beste manier om ervoor te zorgen dat uw volgende aanwerving aan de vereisten van uw functie voldoet? Hoe kunt u er zeker van zijn dat uw sollicitanten over de juiste vaardigheden en Ansible-kennis beschikken voor uw functie?

Er zijn twee methoden die u kunt gebruiken om de vaardigheden van sollicitanten te evalueren:

 1. Een vaardigheidstest met een Ansible-test

 2. Sollicitanten interviewen met de juiste Ansible-interviewvragen

Het testen van vaardigheden is eenvoudig: U hoeft alleen maar de juiste beoordeling te kiezen uit de testbibliotheek van TestGorilla. Het opstellen van een lijst met interviewvragen kan iets moeilijker zijn.

Dat is waar deze lijst met Ansible interviewvragen die u in dit artikel vindt u kan helpen. Stel uw lijst samen aan de hand van de onderstaande vragen.

Dertien veelvoorkomende interviewvragen over Ansible

Stel enkele van deze dertien veelvoorkomende Ansible-interviewvragen aan site betrouwbaarheid ingenieurs en software developers om hun vaardigheden en kennis van de werking van de Ansible IT-automatiseringsengine te beoordelen.

 1. Leg uit wat Ansible is.

 2. Schets drie voordelen van het gebruik van Ansible.

 3. Leg uit hoe Ansible werkt.

 4. Twee technische vaardigheden beschrijven die site reliability engineers nodig hebben om Ansible te gebruiken.

 5. Leg uit wat Ansible Tower is.

 6. Leg uit wat Ansible Galaxy is.

 7. Leg uit wat Red Hat Ansible is.

 8. Leg uit wat Ansible Rollen zijn.

 9. Leg uit wat Ansible Playbooks zijn.

 10. De architectuur van Ansible beschrijven.

 11. Uitleggen wat variabele namen zijn.

 12. Uitleggen wat omgevingsvariabelen zijn.

 13. Welke vaardigheden hoopt u te verfijnen als site reliability engineer met Ansible?

5 veelvoorkomende vragen en antwoorden op interviews met Ansible

Hier zijn vijf veelvoorkomende Ansible-interviewvragen uit de bovenstaande lijst, samen met voorbeeldantwoorden die u kunt gebruiken om de antwoorden van uw sollicitanten te beoordelen.

1. Welke vaardigheden hoopt u te verbeteren als site reliability engineer met Ansible?

Enkele van de cruciale vaardigheden die site reliability engineers in hun rol als site reliability engineer willen verfijnen, zijn hun technische kennis van Docker-containers naast hun Ansible- en DevOps-vaardigheden.

Werken uw sollicitanten aan het verbeteren van hun vaardigheden? Begrijpen ze waarom deze vaardigheden belangrijk zijn?

2. Schets drie voordelen van het gebruik van Ansible.

Site reliability engineers of softwareontwikkelaars die zich bij uw team willen aansluiten, moeten zich bewust zijn van de vele voordelen van het gebruik van Ansible. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

 • Site reliability engineers die Ansible Playbooks gebruiken, hebben geen unieke codeervaardigheden nodig.

 • Site engineers kunnen de ontwikkeling van een hele applicatie orkestreren, ongeacht waar de implementatie plaatsvindt

 • Met Ansible is het mogelijk om ict-workflows te modelleren, hoe complex ze ook zijn.

3. Leg uit wat Ansible Tower is.

Kandidaten moeten weten dat Ansible Tower (voorheen AWX) een oplossing is die het gebruik van Ansible vergemakkelijkt door te functioneren als een hub voor taakautomatisering.

Toekomstige werknemers moeten ook weten dat ze Ansible Tower gratis kunnen gebruiken totdat ze tien nodes hebben bereikt.

4. Beschrijf de architectuur van Ansible.

Uw sollicitanten moeten kunnen uitleggen dat de belangrijkste onderdelen van Ansible zijn:

 • API's voor het pendelen van cloudservices

 • Playbooks voor taakautomatisering en om te zien welke taken moeten worden uitgevoerd

 • Modules, die de uitvoer zijn van scripts om pakketten en bibliotheken te beheren

 • Plugins om gegevens te transformeren en de functionaliteit van Ansible uit te breiden

 • CMDB, een opslagplaats of een soort datawarehouse

 • Inventories, dit zijn knooppunten of hosts die databases en servers bevatten

5. Beschrijf twee technische vaardigheden die site reliability engineers nodig hebben om Ansible te gebruiken.

Twee technische vaardigheden die SRE-kandidaten kunnen noemen bij het beantwoorden van deze vraag zijn Sysadmin-vaardigheden en DevOps-kennis.

Kunnen uw sollicitanten uitleggen waarom deze vaardigheden cruciaal zijn en voorbeelden geven van hoe ze deze in hun huidige functie hebben gebruikt?

Veertien basisinterview vragen over Ansible

Ontdek of junior ontwikkelaars of site reliability engineers de juiste kennis hebben om te slagen door hen enkele van de volgende veertien basisvragen over het Ansible-interview te stellen.

 1. Leg het verschil uit tussen Ansible en Puppet.

 2. Leg uit waarom site reliability engineers Ansible gebruiken.

 3. Schets twee zachte vaardigheden die site reliability engineers nodig hebben om Ansible te kunnen gebruiken.

 4. Leg uit wat CI/CD is en waarom het belangrijk is voor Ansible.

 5. Leg uit of site reliability engineers herbruikbare inhoud kunnen bouwen met Ansible.

 6. Leg uit hoe variabelennamen verschillen van omgevingsvariabelen.

 7. Leg uit of het mogelijk is om de Windows Nano Server met Ansible te beheren.

 8. Noem vijf belangrijke functies van Ansible Tower.

 9. Leg uit waarom het belangrijk is om Ansible te leren voor SRE-rollen.

 10. Is Ansible een hulpmiddel voor configuratiebeheer?

 11. Leg uit wat Ansible vault is.

 12. Leg uit wat looping is in Ansible.

 13. Leg uit wat het ad-hoc commando is in Ansible.

 14. Leg uit wat handlers zijn.

Vijf basisvragen en antwoorden voor het Ansible-interview

Hieronder vindt u voorbeeldantwoorden op vijf van de basis interviewvragen voor Ansible. Gebruik ze om te beoordelen of de kennis van de sollicitant voldoende is voor de juniorfunctie.

1. Leg het verschil uit tussen Ansible en Puppet.

Er zijn een paar belangrijke verschillen tussen Ansible en Puppet.

Kandidaten kunnen uitleggen dat Ansible een YAML-inventaris gebruikt terwijl Puppet in Ruby is geschreven. Ze kunnen ook uitleggen dat u Ansible modules kunt schrijven in vele talen die JSON teruggeven, inclusief Ruby code of bash. Daarentegen moeten ingenieurs de Puppet DSL begrijpen om Puppet te kunnen gebruiken.

2. Is Ansible een tool voor configuratiebeheer?

Kunnen uw sollicitanten uitleggen dat Ansible een open-source configuratiebeheer tool is? Kunnen ze ook uitleggen dat Ansible complexe taken automatiseert en wordt gebruikt in multi-tier applicatieomgevingen?

3. Noem vijf belangrijke functies van Ansible Tower.

Geïnterviewden die bij uw organisatie willen werken als site reliability engineers of softwareontwikkelaars moeten vijf belangrijke Ansible Tower-functies kunnen noemen, zoals:

 • Tower CLI-tool

 • Geïntegreerde Ansible-meldingen

 • Een dashboard

 • Tower-clusters

 • Playbook-workflows

4. Schets twee zachte vaardigheden die site reliability engineers nodig hebben om Ansible te gebruiken.

Kunnen uw geïnterviewden minstens twee fundamentele zachte vaardigheden voor ingenieurs noemen die nodig zijn voor hun dagelijkse werk?

Voorbeelden van zulke zachte vaardigheden zijn communicatie en probleemoplossend vermogen. De combinatie van deze twee stelt werknemers in staat om met andere teamleden en belanghebbenden te communiceren, problemen op te lossen en oplossingen te ontwikkelen.

5. Leg uit wat looping is in Ansible.

Geïnterviewden moeten weten dat looping in Ansible een proces is dat ingenieurs gebruiken om taken of code in Ansible Playbooks te herhalen.

13 Ansible-interviewvragen over processen

Ontdek of uw geïnterviewden bekend zijn met Ansible-processen en in staat zijn om taken in Ansible uit te voeren door hen enkele van deze dertien Ansible interviewvragen te stellen.

 1. Leg uit hoe u lege bestanden aanmaakt met Ansible.

 2. Leg uit hoe u de omgevingsvariabele voor een volledig Playbook instelt.

 3. Leg uit hoe u documentatie in Ansible opent en wijzigt.

 4. Leg uit hoe u met Ansible versleutelde bestanden maakt.

 5. Beschrijf een situatie waarin u Ansible-tags zou gebruiken.

 6. Leg uit hoe u taken in tags zou filteren.

 7. Welke aanpak zou u gebruiken om Ansible te upgraden?

 8. Leg uit wanneer u module utilities in Ansible zou gebruiken.

 9. Leg uit waar kernmodules in Ansible voor dienen.

 10. Leg uit waar extra modules voor zijn in Ansible.

 11. Leg uit hoe u versleutelde bestanden zou gebruiken om wachtwoordinvoer te automatiseren.

 12. Leg uit hoe u een looping uitvoert over een lijst van gegroepeerde hosts in een sjabloon.

 13. Leg uit hoe u herbruikbare inhoud in Ansible zou maken.

5 Ansible-interviewvragen en -antwoorden over processen

Hier zijn de voorgestelde antwoorden op vijf van de Ansible interviewvragen over processen uit de bovenstaande lijst. Gebruik ze om de grondigheid van de antwoorden van uw kandidaten te peilen.

1. Leg uit hoe u lege bestanden maakt met Ansible.

Kunnen uw geïnterviewden uitleggen dat technici bestandsmodules en parameters gebruiken om lege bestanden aan te maken met Ansible? Ze moeten kunnen uitleggen dat de twee parameters omvatten:

 • Pad, dat de locatie voor het aanmaken van bestanden weergeeft

 • State, die ingenieurs gebruiken om nieuwe bestanden aan te maken en moet worden ingesteld op touch

2. Leg uit hoe u taken zou filteren in tags.

Er zijn een paar manieren om taken te filteren in tags. Site reliability engineers moeten weten dat ze ofwel -tags of -skip-tags, of TAGS_RUN en TAGS_SKIP kunnen gebruiken in de Ansible configuratie-instellingen.

3. Welke aanpak zou u gebruiken om Ansible te upgraden?

Kunnen uw kandidaten uitleggen dat het gebruik van een commando het upgraden van Ansible gemakkelijk maakt? Geïnterviewden moeten weten dat het juiste commando is sudo pip install Ansible==.

4. Leg uit hoe u herbruikbare inhoud in Ansible zou maken.

Kandidaten die bedreven zijn in Ansible moeten weten dat rollen cruciaal zijn voor het maken van herbruikbare inhoud. Ze moeten kunnen uitleggen dat conventies zoals het benoemen van bestanden en het structureren van mappen site reliability engineers kunnen helpen om rollen te maken en deze vervolgens te gebruiken om herbruikbare content te produceren.

5. Leg uit hoe u documentatie in Ansible zou openen en wijzigen.

Geïnterviewden die zich bij uw organisatie willen aansluiten moeten weten dat ze toegang tot de documentatie kunnen krijgen door naar de hoofd projectmap van de Git repository te gaan en op bewerken te klikken.

Ze kunnen een fork aanmaken als ze die nog niet hebben, een commit bericht toevoegen, de benodigde suggesties indienen, op "Bestandswijziging voorstellen" klikken en dan op "Pull request aanmaken".

21 geavanceerde interviewvragen over Ansible

Bepaal of sollicitanten op senior niveau over de juiste Ansible-kennis en -vaardigheden beschikken door hen enkele van deze 21 geavanceerde Ansible-interviewvragen te stellen.

 1. Hoe zou u Shell omgevingsvariabelen openen?

 2. Welk proces zou u gebruiken om het beheer in EC2 sneller te maken?

 3. Leg uit of het mogelijk is om Docker modules te gebruiken in Ansible.

 4. Leg uit hoe u een Ansible_Variables lijst zou openen.

 5. Leg uit wat idempotency betekent.

 6. Leg uit wat handlers zijn.

 7. Leg de verschillen uit tussen Ansible en Chef.

 8. Leg uit wat Ansible Galaxy is.

 9. Leg uit in welke programmeertaal Ansible playbooks worden geschreven.

 10. Is Ansible open-source?

 11. Leg uit aan welke server Ansible moet voldoen.

 12. Leg uit of het mogelijk is om in Ansible verbinding te maken met een ander apparaat.

 13. Leg uit of site reliability engineers hun modules met Ansible kunnen maken.

 14. Leg uit wat Fact betekent in Ansible.

 15. Leg uit wat ask_pass doet in Ansible.

 16. Leg uit wat ask_sudo_pass doet in Ansible.

 17. Leg uit wat ask_vault_pass doet in Ansible.

 18. Leg uit wat callback_plugin doet in Ansible.

 19. Hoe zou u taken delegeren in Ansible?

 20. Leg uit wat Ansible Register is.

 21. Leg uit hoe Ansible modulefuncties synchroniseert.

Vijf geavanceerde Ansible-interviewvragen en -antwoorden

Hier zijn vijf geavanceerde Ansible-interviewvragen uit de bovenstaande lijst, samen met voorbeeldantwoorden om u te helpen bepalen of de kennis van uw sollicitanten overeenkomt met de vereisten voor een functie op senior niveau.

1. Leg uit welke programmeertaal wordt gebruikt om Ansible Playbooks te schrijven.

Bekwame ondervraagden moeten weten dat site reliability engineers Ansible Playbooks schrijven in YAML(Yet Another Markup Language).

2. Leg de serververeisten voor Ansible uit.

Kunnen uw ondervraagden uitleggen dat site reliability engineers een virtuele machine met Linux nodig hebben om Ansible te gebruiken? Weten ze ook dat ze een versie van Python hoger dan 2.6 nodig hebben?

3. Leg uit of het mogelijk is om in Ansible verbinding te maken met een ander apparaat.

Goed geïnformeerde sollicitanten moeten weten dat site reliability engineers de Ping-module kunnen gebruiken om verbinding te maken met een ander apparaat in Ansible nadat ze een inventaris hebben gemaakt.

4. Leg uit wat ask_pass doet in Ansible.

Kandidaten op senior niveau moeten weten dat ask-pass helpt om te bepalen of het Ansible Playbook standaard om een wachtwoord vraagt. Kandidaten kunnen ook uitleggen dat wanneer site reliability engineers SSH-sleutels gebruiken, de ask_pass instelling niet nodig is.

5. Hoe zou u taken delegeren in Ansible?

Bekwame geïnterviewden zouden moeten weten dat om taken te delegeren in Ansible, ze het sleutelwoord delegate_to moeten gebruiken voor de vereiste taak. Weten ze dat het beheren van nodes ook mogelijk is met het delegate_to sleutelwoord?

In welke fase van het rekruteringsproces moet u deze Ansible interviewvragen gebruiken?

Gebruik deze Ansible interviewvragen in de laatste fasen van het wervingsproces nadat u de vaardigheden van sollicitanten hebt beoordeeld met behulp van online vaardigheidstests.

Dit is de volgorde die u moet aanhouden:

 • Maak een vaardigheidstest met een Ansible-test en stuur deze naar sollicitanten.

 • Gebruik de resultaten van de vaardigheidstest om een shortlist te maken van sollicitanten voor het sollicitatiegesprek

 • Gebruik de Ansible interviewvragen in dit artikel om de vaardigheden van uw sollicitanten grondiger te evalueren

 • Neem een aanwervingsbeslissing op basis van de resultaten van de tests en de interviews

Vind de beste site reliability engineers en ontwikkelaars met de juiste Ansible interviewvragen

Het aannemen van een ervaren site reliability engineer of softwareontwikkelaar kan een complexe taak zijn, dus het is belangrijk om na te denken over manieren om het hele proces te vereenvoudigen.

Vaardigheidstests en sollicitatiegesprekken zijn de twee belangrijkste stappen die u kunt nemen om het aannemen van de juiste sollicitant te vergemakkelijken.

Als u klaar bent om met het aanwervingsproces te beginnen, gebruik dan onze Ansible-test om de technische vaardigheden van kandidaten te beoordelen. Gebruik vervolgens de Ansible interviewvragen uit dit artikel om de kandidaten op de shortlist te interviewen en een grondig inzicht in hun vaardigheden te krijgen.

Het inhuren van het beste talent hoeft niet ingewikkeld te zijn als u de juiste tools in uw gereedschapskist hebt! Ontvang het gratis plan van TestGorilla.

Deel

Werf de beste kandidaten met TestGorilla

Maak binnen enkele minuten assessments voor pre-employment om kandidaten te screenen, bespaar tijd en werf toptalent.

Het beste advies over pre-employment-testen, in je inbox.

Geen spam. Afmelden op elk gewenst moment.

TestGorilla Logo

Werf de beste kandidaat. Geen vooroordelen. Geen stress.

Onze screeningstesten identificeren de beste kandidaten en maken je wervingsbeslissingen sneller, gemakkelijker en zonder vooringenomenheid.