Villkor för kandidater

Version v2.1 – 1 dec 2022

ANVÄNDNING AV VÅR TJÄNST

  1. Tjänsterna kan endast användas av dig om du är minst sexton (16) år gammal.

  2. Du får inte: (a) duplicera någon del av tjänsterna eller någon dokumentation (utom för din interna användning); (b) modifiera, översätta, dekompilera, bakåtkompilera, demontera, anpassa tjänsterna eller försöka härleda källkoden till programvaran som erbjuds via tjänsterna; (c) använda tjänsterna eller tillåta överföring, spridning, export eller återexport av tjänsterna eller delar därav i strid med tillämplig lag, förordning eller regel; (d) utveckla någon programvara eller tjänst som härrör från tjänsterna och väsentligt liknar eller konkurrerar med tjänsterna; (e) kringgå, hacka eller bryta mot någon säkerhetsanordning eller skydd som används av tjänsterna eller komma åt eller använda tjänsterna, med eller utan automatiska medel (såsom skrapning, crawling eller användning av spindlar); (f) ta bort, ändra eller dölja någon identifiering eller äganderättsliga eller begränsande rättighetsmarkeringar eller -meddelanden från tjänsterna eller någon komponent därtill; (g) mata in, ladda upp, överföra eller på annat sätt tillhandahålla till eller genom tjänsterna, någon information eller något material som är olagligt eller skadligt, inklusive distribution eller publicering av information som strider mot tillämplig lag, i strid med allmän ordning eller allmän moral, eller innehåller, överför eller aktiverar någon programvara, maskinvara eller annan teknik, enhet eller medel, inklusive virus, maskar, skadlig kod eller annan skadlig datorkod; eller (h) hjälpa eller bistå någon tredje part att göra något av ovanstående.