Warunki dla kandydatów

Wersja 2.1 – 1 grudnia 2022 r.

KORZYSTANIE Z USŁUG

  1. Z Usług mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 16 (szesnaście) lat.

  2. Użytkownik nie może: (a) powielać żadnej części Usług ani ich dokumentacji (chyba że jest to przeznaczone na własny użytek); (b) modyfikować, tłumaczyć, dekompilować, poddawać inżynierii odwrotnej, dezasemblować lub dostosowywać Usług ani podejmować prób uzyskania kodu źródłowego oprogramowania oferowanego za pośrednictwem Usług; (c) korzystać z Usług ani zezwalać na przesyłanie, transmitowanie, eksportowanie lub reeksportowanie ich w całości lub w części w sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące przepisy, regulacje bądź zasady; (d) tworzyć żadnych usług lub oprogramowania, które zostały opracowane na podstawie Usług i są do nich w znacznym stopniu podobne bądź z nimi konkurują; (e) omijać, atakować lub naruszać żadnych urządzeń lub funkcji zabezpieczających używanych w Usługach ani uzyskiwać dostępu do Usług albo korzystać z nich za pomocą metod zautomatyzowanych (takich jak pobieranie, indeksowanie czy skanowanie) lub bez nich; (f) usuwać, modyfikować lub ukrywać żadnych oznaczeń identyfikacyjnych lub informacji o zastrzeżonych lub ograniczonych prawach albo powiadomień dotyczących Usług lub dowolnej ich części; (g) wprowadzać, przesyłać, transmitować lub w inny sposób dostarczać do Usług bądź za ich pośrednictwem żadnych informacji lub materiałów, które są niezgodne z prawem lub szkodliwe, m.in. przez rozpowszechnianie lub publikowanie informacji, które naruszają obowiązujące prawo, są sprzeczne z regułami porządku publicznego bądź moralnością publiczną lub zawierają, przekazują albo aktywują jakiekolwiek oprogramowanie, sprzęt lub inne technologie, urządzenia lub środki, w tym wirusy, robaki komputerowe, złośliwe oprogramowanie bądź inny szkodliwy kod komputerowy; ani (h) pomagać lub asystować osobom trzecim w wykonywaniu którejkolwiek z°wymienionych powyżej czynności.