Kandidaat Termen

Versie v2.1 - 1 dec 2022

GEBRUIK VAN ONZE SERVICE

  1. U mag alleen gebruikmaken van onze Services als u zestien (16) jaar of ouder bent.

  2. U mag: (a) geen enkel deel van de Services of de documentatie dupliceren (behalve voor uw intern gebruik); (b) de Services niet wijzigen, vertalen, decompileren, reverse-engineeren, demonteren, aanpassen of proberen de broncode van de software die via de Services wordt aangeboden, af te leiden; (c) de Services niet gebruiken of de overdracht, overdracht, export of wederexport van de Services of een deel daarvan niet toestaan als dit in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving; (d) geen software of diensten ontwikkelen die zijn afgeleid van de Diensten en geen materieel vervaardigen dat vergelijkbaar is met of concurreert met de Diensten; (e) beveiligingsapparatuur of -bescherming die door de Diensten wordt gebruikt, niet omzeilen, hacken of doorbreken en de Diensten niet openen of gebruiken, met of zonder geautomatiseerde middelen (zoals schrapen, crawlen of spider); (f) informatie of materialen die onwettig of schadelijk zijn, waaronder de verspreiding of publicatie van informatie die in strijd is met de toepasselijke wetgeving, in strijd is met de openbare orde of de openbare zedelijkheid, of software, hardware of andere technologie, apparaat of middelen bevat, verzendt of activeert, inclusief virussen, wormen, malware of andere kwaadaardige computercode; of (h) derden helpt of helpt bij het doen van een van de bovenstaande.